projektledare till uppsala vatten och avfall

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
uppsala, stockholms lan
job category
Teknik och vetenskap
job type
contract
reference number
201203089
apply now

job description

Uppsala kommun växer och i synnerhet finns en stor ambition att växa i de södra delarna av Uppsala. Det så kallade Uppsalapaketet omfattar i stort:

- Fyrspår Uppsala-Arlanda-Stockholm

- 33 000 nya bostäder Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda, Ultuna

- spårväg, ny tågstation vid Bergsbrunna

- Resecentrum (utökning)

Vi söker dig som drivs av samhällsutveckling och har ett högt engagemang för teknik och hållbarhet. Arbetet omfattar ansvar för planering, ledning och samordning av bolaget verksamhet ( vatten-, avlopp- och avfall) i Uppsalapaketet. Du väver ihop den tekniska verksamheten med dess juridik och kapacitet och har öppenhet för ny teknik med hållbara lösningar.

Mer konkret omfattar arbetet att vara aktivt delaktig eller själv driva delprojekt, utredningar etc. Din roll blir att dels leda, planera och samordna och själv vara delaktiga i vissa projektgrupper. Möjlighet finns att gå vidare till ett genomförande och vara projektledare för investeringsprojekt. Som anställd på Planeringsavdelningen kan även utredningar inom andra delar i verksamheten vara aktuellt.

Din bakgrund
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör eller har annan relevant utbildning och som har ett genuint intresse för övergripande strategisk planering och samhällsutveckling. Du är generalist med vana att driva komplexa projekt tillsammans med specialister. Du har mångårig erfarenhet av utredning och/eller projektledning inom vatten och avlopp. Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med flera olika kompetenser, från experter till strategiska planerare. Är du bekant med den kommunala planeringsprocessen enligt Plan- och bygglagen är det meriterande. Likaså är kunskaper om Lagen om allmänna vattentjänster värdefulla.

Som person är du självständig och ansvarstagande på en övergripande nivå och kan på ett strukturerat sätt leda projekt fram till beslut. Du är tydlig och transparent i din kommunikation samt tillgänglig genom att vara närvarande när du lyssnar på dina medarbetare och kollegor som befinner sig på olika befattningsnivåer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga, strategiskt tänkande, samt en god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Då kommunikation, både muntlig och skriftlig, är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.

Du kommer att vara placerad på planeringsavdelningen. Planeringsavdelningen på Uppsala Vatten ansvarar för vatten-, avlopp- och avfallsfrågor i den fysiska planeringen samt för utveckling och planering av dagvattenarbete inom kommunen. Vi arbetar även med att aktivt leda och delta i strategiska frågor både internt och kommungemensamt. Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla bolagets planeringsarbete för dagvatten och är bolagets expertkompetens gällande rening av dagvatten.

Några av våra utmaningar:
• Att koordinera vatten-, avlopp- och avfallsverksamheten i samhällsbyggnadsprocessen. Så som översiktsplanering, fördjupade översiktplaner, planprogram, detaljplaner och bygglov

• Att planera, leda och delta i strategiska bolagsspecifika projekt inklusive ärendeberedning

• Att delta i strategiska kommungemensamma projekt

• Att ansvara för en samordnad investeringsprocess i tidiga skeden

• Att driva och utveckla kommunens planeringsarbete med dagvatten och markvattenhantering i exploateringsprojekt

• Remisshantering

• Att förvalta, utveckla och uppdatera normerande och styrande handlingar

Uppdragsgivare: Uppsala Vatten och Avfall AB

Ort: Uppsala

Sista ansökningsdag: 2019-02-26

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall AB med Dfind Science & Engineering. För frågor, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Eken, katarina.eken@dfind.se. Sök tjänsten via www.dfind.se/science-engineering senast 2019-02-26. Provanställning tillämpas.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.