You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

1 job found in Skane Lan

filter3
clear all
    • kristianstad kommun, skane lan
    • permanent
    Arbete pågår med att fortsätta utveckla organisationen med fokus att stödja våra äldre till trygghet och meningsfull tillvaro hela livet ut. Vill du vara med oss på den resan?Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete och har sedan en tid tillbaka en funktionsindelad organisation, detta för att få full kraft i kvalitetsarbetet. Vi söker därför dig som vill satsa Din kompetens, erfarenhet, lust och energi för att, tillsammans med oss, skapa framtidens hemtjänst. I samverkan inom förvaltningen arbetar vi aktivt för att utveckla det teambaserade arbetssättet med individens behov i centrum. Vi tror att du är en ledare som finner det stimulerande och utmanande att driva enhet i förändring och utveckling, samt har siktet inställt på kvalitet, delaktighet, meningsfull tillvaro och ökat självbestämmande för äldre som bor i ordinärt boende eller i vård- och omsorgsboende.Vi erbjuder våra ledare varierande interna utbildningspaket och nätverksträffar som syftar till att uppnå arbetsglädje och livslångt lärande. Organisationen välkomnar och stöttar kreativa och innovativa ledare. Centrala HR-, Ekonomi, IT- och bemanningsfunktionen utgör ett stöd till dig som chef i det dagliga arbetet. I befattningen ingår personal och budget ansvar. Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy på www.kristianstad.se. 
    Arbete pågår med att fortsätta utveckla organisationen med fokus att stödja våra äldre till trygghet och meningsfull tillvaro hela livet ut. Vill du vara med oss på den resan?Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete och har sedan en tid tillbaka en funktionsindelad organisation, detta för att få full kraft i kvalitetsarbetet. Vi söker därför dig som vill satsa Din kompetens, erfarenhet, lust och energi för att, tillsammans med oss, skapa framtidens hemtjänst. I samverkan inom förvaltningen arbetar vi aktivt för att utveckla det teambaserade arbetssättet med individens behov i centrum. Vi tror att du är en ledare som finner det stimulerande och utmanande att driva enhet i förändring och utveckling, samt har siktet inställt på kvalitet, delaktighet, meningsfull tillvaro och ökat självbestämmande för äldre som bor i ordinärt boende eller i vård- och omsorgsboende.Vi erbjuder våra ledare varierande interna utbildningspaket och nätverksträffar som syftar till att uppnå arbetsglädje och livslångt lärande. Organisationen välkomnar och stöttar kreativa och innovativa ledare. Centrala HR-, Ekonomi, IT- och bemanningsfunktionen utgör ett stöd till dig som chef i det dagliga arbetet. I befattningen ingår personal och budget ansvar. Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy på www.kristianstad.se. 

Explore over 1 jobs in Skane Lan

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.