2 jobs found in Leiden, Zuid-Holland

filter4
clear all
  • leiden, zuid-holland
  • temporary
  • 40
  We are currently looking for an enthusiast intern for the internship position Quality Promise at Janssen Biologics, Johnson & Johnson, starting in September 2021 for 32-40 hours per week (it is also possible to start later). The internship duration is 6 months.what we offer€ 500,- gross per month (40 hrs)Working at an international organizationYour development comes firstAn internship at Janssen Biologics in Leidenwho are youWe are looking for an enthusiastic intern for our department that puts quality first. You will help with the development and implementation of a communication concept that will help strengthen the quality culture within Janssen Biologics. As a member of the Quality Promise initiative, you will be working closely with a team consisting of members from all the different business units including quality control, quality assurance and production. We are looking for someone who is independent and has strong communication skills and is enthusiast.A student at HBO/HBO+ level, preferably with the following background: communication, PR, media management, journalism, marketing;Independent, result oriented, creative and enthusiast;Strong communication in English and Dutch;Graphic design skills are preferred.what will you doDuring this internship, you will develop a communication concept for the Quality Promise initiative.Support defining the communication goals;Support identifying the different target groups and developing the messaging towards the different target groups;Creating and implementing content, e.g., text, pictures, video content, info graphics;Monitoring the communication strategy, measuring its success and effectiveness and reporting the results.where will you workJanssen Biologics B.V. is a multinational pharmaceutical company that has been a leader in the field of biomedicines for more than 25 years. Through the dynamic science of biotechnology, we continue to seek innovative ways to treat cancer, infectious diseases, cardiovascular and metabolic diseases, and immune-mediated inflammatory disorders, such as rheumatoid arthritis and psoriasis. Janssen Biologics is part of the Johnson & Johnson family of companies.The department Quality Assurance (QA) sees to that quality systems are applied as per GMP standards within Janssen Biologics and is responsible for handling non-conformances, bulk (PFB / FB) and intermediate (DPC / CSS) release, change control and provides advice on quality topics to all departments of the supply chain. We are focused on maintaining and improving end-to-end quality & compliance, following trends in the network to adopt new technologies and having a quality culture that is embraced by the organization.job applicationDo you have any questions or would you like to have more information about our internship possibilities, please contact us via 071-5162521 or e-mail jnj@nl.randstad.com. I hope to hear from you soon! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  We are currently looking for an enthusiast intern for the internship position Quality Promise at Janssen Biologics, Johnson & Johnson, starting in September 2021 for 32-40 hours per week (it is also possible to start later). The internship duration is 6 months.what we offer€ 500,- gross per month (40 hrs)Working at an international organizationYour development comes firstAn internship at Janssen Biologics in Leidenwho are youWe are looking for an enthusiastic intern for our department that puts quality first. You will help with the development and implementation of a communication concept that will help strengthen the quality culture within Janssen Biologics. As a member of the Quality Promise initiative, you will be working closely with a team consisting of members from all the different business units including quality control, quality assurance and production. We are looking for someone who is independent and has strong communication skills and is enthusiast.A student at HBO/HBO+ level, preferably with the following background: communication, PR, media management, journalism, marketing;Independent, result oriented, creative and enthusiast;Strong communication in English and Dutch;Graphic design skills are preferred.what will you doDuring this internship, you will develop a communication concept for the Quality Promise initiative.Support defining the communication goals;Support identifying the different target groups and developing the messaging towards the different target groups;Creating and implementing content, e.g., text, pictures, video content, info graphics;Monitoring the communication strategy, measuring its success and effectiveness and reporting the results.where will you workJanssen Biologics B.V. is a multinational pharmaceutical company that has been a leader in the field of biomedicines for more than 25 years. Through the dynamic science of biotechnology, we continue to seek innovative ways to treat cancer, infectious diseases, cardiovascular and metabolic diseases, and immune-mediated inflammatory disorders, such as rheumatoid arthritis and psoriasis. Janssen Biologics is part of the Johnson & Johnson family of companies.The department Quality Assurance (QA) sees to that quality systems are applied as per GMP standards within Janssen Biologics and is responsible for handling non-conformances, bulk (PFB / FB) and intermediate (DPC / CSS) release, change control and provides advice on quality topics to all departments of the supply chain. We are focused on maintaining and improving end-to-end quality & compliance, following trends in the network to adopt new technologies and having a quality culture that is embraced by the organization.job applicationDo you have any questions or would you like to have more information about our internship possibilities, please contact us via 071-5162521 or e-mail jnj@nl.randstad.com. I hope to hear from you soon! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  • lansingerland, zuid-holland
  • temporary
  Gezocht: communicatieadviseur met interesse in beleid!In deze tweeledige functie ga je aan de slag met alles binnen het communicatievak en pak je ook een rol in positionering van de gemeente Lansingerland.Communicatie adviseurResultaatgebied 1: (beleids)advisering- Heeft inbreng in het ontwikkelen, opstellen en evalueren van het strategisch communicatiebeleid (incl. online), richtinggevende kaders en tactisch uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld profilering van de gemeente).- Adviseert teammanagers en vakprofessionals over communicatie rondom beleidsvraagstukken (incl. arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie e.d.). Maakt hiervoor omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses. Vertaalt het advies naar een communicatieplan of -campagne (inclusief crossmediale aanpak en interne communicatie) en adviseert daarbij over de vorm, inhoud en aanpak van de communicatieboodschap, zodat deze is afgestemd op de doelgroep en in lijn is met de visie op communicatie en de communicatiestrategie en -agenda van Lansingerland.- Draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie door mediakansen en -momenten (proactief) te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren richting de teammanagers.- Maakt deel uit van het crisiscommunicatieteam.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Vertaalt het strategisch communicatiebeleid naar een communicatieplan of -campagne door te bezien wat de profilering betekent voor de eigen medewerkers en hoe dit intern kan worden geladen.- Vertaalt het communicatieadvies over communicatie rondom beleidsvraagstukken naar opdrachten en werkzaamheden voor de medewerker communicatie. Coördineert en stroomlijnt deze werkzaamheden. Bewaakt de planning en kwaliteit van communicatieproducten en -activiteiten in lijn met het communicatieplan en visie op communicatie.- Adviseert (gevraagd en ongevraagd) op tactisch en operationeel niveau en voert overleg met het management over de inzet van communicatie (incl. online en sociale media) en over de ontwikkeling, planning en uitvoering van communicatieproducten en -activiteiten.- Levert input voor of schrijft bouwstenen van een conceptannotatie of persbericht.- Organiseert de productie van communicatiemiddelen. Adviseert aan de hand van het communicatieplan en stelt een mix van communicatiemiddelen samen, die geproduceerd worden door een creatief bureau. Bespreekt de briefing van het bureau voor met decommunicatiemedewerker, die vervolgens de briefing richting het bureau verzorgt. Evalueert de uitgevoerde communicatieactiviteiten en -producten op resultaten.- Voert regie op de huisstijl en de raamovereenkomsten met externe, geselecteerde bureaus.- Houdt zich bezig met data-gedreven communicatie.Resultaatgebied 3: projectleiding- Neemt deel aan implementatieprojecten zoals Burgerparticipatie, Helder Communiceren, Lansingerlands Initiatief en implementatie huisstijl. Zoekt in een coördinerende rol afstemming met anderen en maakt concrete afspraken hierover. Het project implementatie huisstijl valt samen met de aanbesteding drukwerk, het project digitale toegankelijkheid en de implementatie aanpassing formats documenten. Schrijft het projectplan (o.a. capaciteit en planning) en komt na besluitvorming tot de uitvoering ervan.Adviseur KabinetszakenResultaatgebied 1: beleidsontwikkeling- Draagt verantwoordelijkheid voor het representatiebeleid en advisering over de totstandkoming aan bestuur, directie en teammanagers. Stelt daartoe college- en raadvoorstellen op.- Bewaakt, evalueert en analyseert ontwikkelingen ten aanzien van de representatie in relatie tot het imago en de positionering van gemeente Lansingerland en het strategisch communicatiebeleid en de ontwikkelopgaven en -agenda's van Lansingerland.- Maakt onderdeel uit van het crisiscommunicatieteam. Kan de rol van teamleider Bijzondere Uitvaarten uitvoeren.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Eindverantwoordelijk voor Kabinetszaken, zoals de aanvraag en uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, Predicaten en de organisatie van de Veteranendag, de Nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking en vieringen in het kader van 5 mei. Schrijft adviezen ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen.- Verzorgt de voorbereiding, begeleiding van evenementen zoals de dodenherdenking, Veteranendag en lintjesregen en zo nodig externe bezoeken. Vervult tijdens deze evenementen de rol van een van de ceremoniemeesters.- Adviseert de burgemeester voorafgaand aan representatiemomenten. Bereidt bezoeken van de burgemeester inhoudelijk voor en begeleidt de burgemeester waar nodig (vooral in de rol van burgervader) bij emotionele gebeurtenissen. Schrijft speeches voor de burgemeester.- Schrijft persberichten.ArbeidsvoorwaardenDit is een tijdelijke opdracht van 32 uur per week. De opdracht loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022.
  Gezocht: communicatieadviseur met interesse in beleid!In deze tweeledige functie ga je aan de slag met alles binnen het communicatievak en pak je ook een rol in positionering van de gemeente Lansingerland.Communicatie adviseurResultaatgebied 1: (beleids)advisering- Heeft inbreng in het ontwikkelen, opstellen en evalueren van het strategisch communicatiebeleid (incl. online), richtinggevende kaders en tactisch uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld profilering van de gemeente).- Adviseert teammanagers en vakprofessionals over communicatie rondom beleidsvraagstukken (incl. arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie e.d.). Maakt hiervoor omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses. Vertaalt het advies naar een communicatieplan of -campagne (inclusief crossmediale aanpak en interne communicatie) en adviseert daarbij over de vorm, inhoud en aanpak van de communicatieboodschap, zodat deze is afgestemd op de doelgroep en in lijn is met de visie op communicatie en de communicatiestrategie en -agenda van Lansingerland.- Draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie door mediakansen en -momenten (proactief) te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren richting de teammanagers.- Maakt deel uit van het crisiscommunicatieteam.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Vertaalt het strategisch communicatiebeleid naar een communicatieplan of -campagne door te bezien wat de profilering betekent voor de eigen medewerkers en hoe dit intern kan worden geladen.- Vertaalt het communicatieadvies over communicatie rondom beleidsvraagstukken naar opdrachten en werkzaamheden voor de medewerker communicatie. Coördineert en stroomlijnt deze werkzaamheden. Bewaakt de planning en kwaliteit van communicatieproducten en -activiteiten in lijn met het communicatieplan en visie op communicatie.- Adviseert (gevraagd en ongevraagd) op tactisch en operationeel niveau en voert overleg met het management over de inzet van communicatie (incl. online en sociale media) en over de ontwikkeling, planning en uitvoering van communicatieproducten en -activiteiten.- Levert input voor of schrijft bouwstenen van een conceptannotatie of persbericht.- Organiseert de productie van communicatiemiddelen. Adviseert aan de hand van het communicatieplan en stelt een mix van communicatiemiddelen samen, die geproduceerd worden door een creatief bureau. Bespreekt de briefing van het bureau voor met decommunicatiemedewerker, die vervolgens de briefing richting het bureau verzorgt. Evalueert de uitgevoerde communicatieactiviteiten en -producten op resultaten.- Voert regie op de huisstijl en de raamovereenkomsten met externe, geselecteerde bureaus.- Houdt zich bezig met data-gedreven communicatie.Resultaatgebied 3: projectleiding- Neemt deel aan implementatieprojecten zoals Burgerparticipatie, Helder Communiceren, Lansingerlands Initiatief en implementatie huisstijl. Zoekt in een coördinerende rol afstemming met anderen en maakt concrete afspraken hierover. Het project implementatie huisstijl valt samen met de aanbesteding drukwerk, het project digitale toegankelijkheid en de implementatie aanpassing formats documenten. Schrijft het projectplan (o.a. capaciteit en planning) en komt na besluitvorming tot de uitvoering ervan.Adviseur KabinetszakenResultaatgebied 1: beleidsontwikkeling- Draagt verantwoordelijkheid voor het representatiebeleid en advisering over de totstandkoming aan bestuur, directie en teammanagers. Stelt daartoe college- en raadvoorstellen op.- Bewaakt, evalueert en analyseert ontwikkelingen ten aanzien van de representatie in relatie tot het imago en de positionering van gemeente Lansingerland en het strategisch communicatiebeleid en de ontwikkelopgaven en -agenda's van Lansingerland.- Maakt onderdeel uit van het crisiscommunicatieteam. Kan de rol van teamleider Bijzondere Uitvaarten uitvoeren.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Eindverantwoordelijk voor Kabinetszaken, zoals de aanvraag en uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, Predicaten en de organisatie van de Veteranendag, de Nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking en vieringen in het kader van 5 mei. Schrijft adviezen ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen.- Verzorgt de voorbereiding, begeleiding van evenementen zoals de dodenherdenking, Veteranendag en lintjesregen en zo nodig externe bezoeken. Vervult tijdens deze evenementen de rol van een van de ceremoniemeesters.- Adviseert de burgemeester voorafgaand aan representatiemomenten. Bereidt bezoeken van de burgemeester inhoudelijk voor en begeleidt de burgemeester waar nodig (vooral in de rol van burgervader) bij emotionele gebeurtenissen. Schrijft speeches voor de burgemeester.- Schrijft persberichten.ArbeidsvoorwaardenDit is een tijdelijke opdracht van 32 uur per week. De opdracht loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.