You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

3 jobs found in Groningen, Groningen

filter5
clear all
  • groningen, groningen
  • temporary
  De unieke opgave om woningen en gebouwen te versterken in Groningen levert veel nieuwe juridische vragen op. Wat houdt versterking in, en hoe ver reikt de zorgplicht van de Minister van BZK? Wat doen we als buren het niet eens worden over de versterking van hun twee-onder-éénkapwoning? Hebben pandeigenaren recht op vergoeding als zij in het verleden zelf maatregelen hebben genomen ten behoeve van de versterking? Geen dag is hetzelfde en jouw expertise wordt gevraagd op verschillende rechtsgebieden. Als senior jurist binnen het team besluiten ben je verantwoordelijk voor het adviseren van management en organisatie bij complexe versterkingsopgaven, vastgelopen dossiers het implementeren van bijbehorende kaders en zorgen voor een plek op de politiek -bestuurlijke agenda. Zo adviseer je gebiedsmanagers en regiodirecteuren over het afwikkelen van complexe zaken, en adviseer je op projectplannen die worden vastgesteld door het management. Je bent in staat om snel tot de kern van een vraagstuk te komen, een gedegen juridisch advies te geven en mee te denken in mogelijkheden om de burgers verder te helpen. Hiermee lever je een bijdrage aan het werk van NCG. Je hebt een adviserende rol richting andere afdelingen, het management van de NCG en de departementen BZK en EZK. Taken, Verantwoordelijkheden & Competenties Je adviseert o.a. het management van de NCG over afhandeling van complexe dossiers, bent aanspreekpunt voor gebiedsmanagers en projectleiders en levert met je pro-actieve, oplossingsgerichte houding een belangrijke bijdrage aan de juridische kwaliteit van de besluitvorming binnen de NCG. Je werkzaamheden meer in detail? • Je geeft juridisch advies op projectplannen, en bent hierin een waardevolle gesprekspartner voor zowel directie als management. • Je bent de juridisch adviseur voor gebiedsmanagers en projectleiders bij complexe casuïstiek. • Je ontrafelt complexe juridische vraagstukken. • Je houdt rekening met de (in)formele regels en de verschillende posities en belangen die een rol spelen. • Je bent aanspreekpunt en sparringspartner binnen NCG, legt verbindingen tussen partijen en benut de juiste contacten om doelstellingen te bereiken. • Je hebt oog voor nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en integreert die in je werk. • Je bent in staat om zaken schriftelijk goed te verwoorden. • Je bent in staat om onder tijdsdruk te werken • Je hebt een pro-actieve, oplossingsgerichte houding, volgt je dossiers op en neemt collega’s mee in het proces • Zaken waar je in je werk tegenaan loopt neem je mee als leerpunt voor de organisatie om op die wijze de juridische kwaliteit te borgenArbeidsvoorwaardenHet betreft een tijdelijke opdracht voor 32- 36 uur per week voor de duur van 6 maanden met optie tot verlenging.Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht, of als ZZP'er, uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren (schaal 12) en is afhankelijk van kennis en ervaring.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 
  De unieke opgave om woningen en gebouwen te versterken in Groningen levert veel nieuwe juridische vragen op. Wat houdt versterking in, en hoe ver reikt de zorgplicht van de Minister van BZK? Wat doen we als buren het niet eens worden over de versterking van hun twee-onder-éénkapwoning? Hebben pandeigenaren recht op vergoeding als zij in het verleden zelf maatregelen hebben genomen ten behoeve van de versterking? Geen dag is hetzelfde en jouw expertise wordt gevraagd op verschillende rechtsgebieden. Als senior jurist binnen het team besluiten ben je verantwoordelijk voor het adviseren van management en organisatie bij complexe versterkingsopgaven, vastgelopen dossiers het implementeren van bijbehorende kaders en zorgen voor een plek op de politiek -bestuurlijke agenda. Zo adviseer je gebiedsmanagers en regiodirecteuren over het afwikkelen van complexe zaken, en adviseer je op projectplannen die worden vastgesteld door het management. Je bent in staat om snel tot de kern van een vraagstuk te komen, een gedegen juridisch advies te geven en mee te denken in mogelijkheden om de burgers verder te helpen. Hiermee lever je een bijdrage aan het werk van NCG. Je hebt een adviserende rol richting andere afdelingen, het management van de NCG en de departementen BZK en EZK. Taken, Verantwoordelijkheden & Competenties Je adviseert o.a. het management van de NCG over afhandeling van complexe dossiers, bent aanspreekpunt voor gebiedsmanagers en projectleiders en levert met je pro-actieve, oplossingsgerichte houding een belangrijke bijdrage aan de juridische kwaliteit van de besluitvorming binnen de NCG. Je werkzaamheden meer in detail? • Je geeft juridisch advies op projectplannen, en bent hierin een waardevolle gesprekspartner voor zowel directie als management. • Je bent de juridisch adviseur voor gebiedsmanagers en projectleiders bij complexe casuïstiek. • Je ontrafelt complexe juridische vraagstukken. • Je houdt rekening met de (in)formele regels en de verschillende posities en belangen die een rol spelen. • Je bent aanspreekpunt en sparringspartner binnen NCG, legt verbindingen tussen partijen en benut de juiste contacten om doelstellingen te bereiken. • Je hebt oog voor nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en integreert die in je werk. • Je bent in staat om zaken schriftelijk goed te verwoorden. • Je bent in staat om onder tijdsdruk te werken • Je hebt een pro-actieve, oplossingsgerichte houding, volgt je dossiers op en neemt collega’s mee in het proces • Zaken waar je in je werk tegenaan loopt neem je mee als leerpunt voor de organisatie om op die wijze de juridische kwaliteit te borgenArbeidsvoorwaardenHet betreft een tijdelijke opdracht voor 32- 36 uur per week voor de duur van 6 maanden met optie tot verlenging.Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht, of als ZZP'er, uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren (schaal 12) en is afhankelijk van kennis en ervaring.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 
  • groningen, groningen
  • temporary
  Als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning staat deze gemeente in de Provincie Groningen voor een omvangrijke versterkingsopgave. Het programma Aardbevingen de Baas dat hiervoor is opgezet, is een programma met impact, waar diverse opgaven een rol spelen. Het programma houdt zich vanuit de gemeentelijke rol o.a. bezig met (nieuw)bouw en versterking, schade door gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, maar ook met het Nationaal Programma Groningen. In dit kader is het programma opgedeeld in meerdere programmalijnen en projecten die elk hun eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kennen.In de functie van jurist binnen het programma Aardbevingen de Baas ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en het afhandelen van het brede spectrum aan juridische vraagstukken in het programma. Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken op grond van de WOB en voor de bezwaar- en beroepsprocedures voor de regelingen die binnen het programma lopen.Je interpreteert binnengekomen WOB verzoeken en zorgt voor de juiste afhandeling. Daarnaast adviseer je de programmadirecteur over de WOB. Je bent ook verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaarschriften. Je beoordeelt de bezwaarschriften op ontvankelijkheid en draagt zorg voor verdere inhoudelijke afhandeling door de benodigde informatie actief te verzamelen bij de betrokken collega's. Je schrijft beslissingen op bezwaar en bewaakt de beslistermijnen. In beroepsprocedures stel je de beroeps-en verweerschriften op en treed je op als procesvertegenwoordiger. Je hebt (telefonisch) contact met de indiener van het WOB-verzoek, de bezwaarde of zijn advocaat.ArbeidsvoorwaardenJe voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht, of als ZZP'er uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Gemeente ambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring. Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 
  Als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning staat deze gemeente in de Provincie Groningen voor een omvangrijke versterkingsopgave. Het programma Aardbevingen de Baas dat hiervoor is opgezet, is een programma met impact, waar diverse opgaven een rol spelen. Het programma houdt zich vanuit de gemeentelijke rol o.a. bezig met (nieuw)bouw en versterking, schade door gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, maar ook met het Nationaal Programma Groningen. In dit kader is het programma opgedeeld in meerdere programmalijnen en projecten die elk hun eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kennen.In de functie van jurist binnen het programma Aardbevingen de Baas ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en het afhandelen van het brede spectrum aan juridische vraagstukken in het programma. Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken op grond van de WOB en voor de bezwaar- en beroepsprocedures voor de regelingen die binnen het programma lopen.Je interpreteert binnengekomen WOB verzoeken en zorgt voor de juiste afhandeling. Daarnaast adviseer je de programmadirecteur over de WOB. Je bent ook verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaarschriften. Je beoordeelt de bezwaarschriften op ontvankelijkheid en draagt zorg voor verdere inhoudelijke afhandeling door de benodigde informatie actief te verzamelen bij de betrokken collega's. Je schrijft beslissingen op bezwaar en bewaakt de beslistermijnen. In beroepsprocedures stel je de beroeps-en verweerschriften op en treed je op als procesvertegenwoordiger. Je hebt (telefonisch) contact met de indiener van het WOB-verzoek, de bezwaarde of zijn advocaat.ArbeidsvoorwaardenJe voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht, of als ZZP'er uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Gemeente ambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring. Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 
  • groningen, groningen
  • temporary
  Als jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie.De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken & Schadeafhandeling van die uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de behandeling van de schadeverzoeken en alle juridische processen die daarbij aan de orde zijn. BJZ&S is ook verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen een besluit op een verzoek tot schadevergoeding. Binnen BJZS is er een team Waardedaling & Immaterieel. De gevraagde juristen komen te werken in dit team.De jurist heeft als primaire taken1) het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van immaterieel leed,2) het inhoudelijk behandelen van verzoeken tot toekenning van dieschade,3) het behandelen van bezwaar en beroep op het vlak van immateriele schade. De jurist stelt daarmee het IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen.De jurist adviseert daarnaast het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van immateriele schade.Omschrijving werkzaamheden:• Het behandelen van aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van immateriele schade• Het juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair immateriele schade• Het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken• Het inrichten van het primaire proces, inclusief de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.• Het inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen• Behandelen van bezwaren en beroepen Achtergrond opdrachtDe deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar. De deelcommissie bezwaar neemt de beslissingen op bezwaar en verdedigt die beslissing op bezwaar in beroep. De deelcommissie bezwaar wordt ondersteund door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. De jurist werkt vooral voor de deelcommissie mijnbouwschade. De jurist stelt de deelcommissie mijnbouwschade in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en zorgt voor een soepele afwikkeling van daarmee samenhangende procedures (openbaarheid van bestuur, privacy, klachten etc). De jurist adviseert schade-experts, communicatie-experts, zaakbegeleiders of werkvoorbereiders over de juridische dimensie van schademeldingen. Waar nodig gaat de jurist mee met een schouw, doet hij mee aan hoorzittingen en notuleert. De jurist schrijft mee aan de conceptbeslissingen die zullen worden voorgelegd aan de deelcommissie mijnbouwschade.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar, met de optie tot verlenging.Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 
  Als jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie.De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken & Schadeafhandeling van die uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de behandeling van de schadeverzoeken en alle juridische processen die daarbij aan de orde zijn. BJZ&S is ook verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen een besluit op een verzoek tot schadevergoeding. Binnen BJZS is er een team Waardedaling & Immaterieel. De gevraagde juristen komen te werken in dit team.De jurist heeft als primaire taken1) het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van immaterieel leed,2) het inhoudelijk behandelen van verzoeken tot toekenning van dieschade,3) het behandelen van bezwaar en beroep op het vlak van immateriele schade. De jurist stelt daarmee het IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen.De jurist adviseert daarnaast het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van immateriele schade.Omschrijving werkzaamheden:• Het behandelen van aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van immateriele schade• Het juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair immateriele schade• Het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken• Het inrichten van het primaire proces, inclusief de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.• Het inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen• Behandelen van bezwaren en beroepen Achtergrond opdrachtDe deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar. De deelcommissie bezwaar neemt de beslissingen op bezwaar en verdedigt die beslissing op bezwaar in beroep. De deelcommissie bezwaar wordt ondersteund door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. De jurist werkt vooral voor de deelcommissie mijnbouwschade. De jurist stelt de deelcommissie mijnbouwschade in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en zorgt voor een soepele afwikkeling van daarmee samenhangende procedures (openbaarheid van bestuur, privacy, klachten etc). De jurist adviseert schade-experts, communicatie-experts, zaakbegeleiders of werkvoorbereiders over de juridische dimensie van schademeldingen. Waar nodig gaat de jurist mee met een schouw, doet hij mee aan hoorzittingen en notuleert. De jurist schrijft mee aan de conceptbeslissingen die zullen worden voorgelegd aan de deelcommissie mijnbouwschade.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar, met de optie tot verlenging.Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.