financial controller manager in İzmir/gaziemir

posted
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
izmir/gaziemir, izmir
job category
Finance
job type
permanent
reference number
4703

job description

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz İzmir'de bulunan yabancı menşeili üretim firmamız için "Finansal Kontrolör Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.

Genel-Maliyet Muhasebesi ve Finans faaliyetlerinin şirket politikası ve yasalara uygun şekilde yönetiminin sağlanmak.

 Şirket sermayesinin verimli bir şekilde izlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 Ekonomik, finansal ve mali konularda alınan kararlar için Finans ve Entegrasyon Direktörüne destek olmak.
 Şirket yönetimine tüm finansal raporları, gelir gider, ödeme tablolarını sunmak,
 Dönem sonu işlemlerinin yapılarak gelir tablosu ve bilançonun hazırlanmasını sağlamak,
 Yönetime satış maliyet raporlarının hazırlanması ve sunulması
 Aylık ve yıllık nakit akışa uygun finansman planlamasının yapılmasını sağlamak
 Yerel muhasebe kayıtlarının ve defterlerin şirket kuralları ve yerel kanunlarla örtüşmesini sağlamak.
 Muhasebe kayıtlarının anlaşmalı mali müşavir ile resmi olarak kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
 Şirketin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yönlendirici olmak
 Şirket bütçesinin oluşturulması ve revizelerinin yapılmasını sağlamak.
 İşiyle ilgili yasal değişiklikleri takip etmek, yöneticisini ve kendisine bağlı personelleri bilgilendirmek.
 Sorumlu olduğu departmanın yıllık harcama bütçesini hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 Kendisine bağlı çalışanların eğitim ve gelişimini sağlayacak faaliyetler yürütmek.
 Şirket hedeflerine ulaşma doğrultusunda diğer departmanlar ile işbirliği içerisinde çalışarak, takım ruhunu ortaya koymak.
 Muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda karar yetkisine sahiptir.

qualification

 Minimum 5 yıl yönetsel, 10 yıl tüm muhasebe ve finans fonksiyonları konusunda deneyim sahibi olmak,
 Takım çalışmasına yatkınlık
 Görsel düşünebilme ve yenilikçilik
 Sorumluluk ve sahiplenicilik
 Etkili iletişim, planlama ve organizasyon yeteneği
 Analitik düşünme
 İnsan ilişkilerinde başarılı olma
 Dikkatli ve düzenli olmak
 Çok iyi derecede Netsis bilgisi
 Çok iyi derecede MS Office programları bilgisi
 İleri seviyede İngilizce konuşma ve yazma becerisi
 UFRS konusunda bilgi sahibi olmak,
 Vergi Usul kanunu, KDV mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu, İthalat ve bankacılık yönetmelikleri konusunda bilgi sahibi olmak.