You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

1 job found in Istanbul (Europe)

filter3
clear all
    • maslak, istanbul (europe)
    • permanent
    Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, kimya sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "İthalat ve İhracat Şefi" arayışımız bulunmaktadır.İthalat ve ihracat işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde gerekli resmi izinlerinin alınarak ve yurt dışı ile koordine edilerek gerçekleştirilmesini sağlamak.Haftalık yükleme planına bağlı olarak kapsamdaki malın tarifesi ve menşeine ilişkin gerekli izinleri (ör: malın tarifesine ilişkin İŞGÜM belgesi gerekliliği var ise, EPDK izni gerekliliği var ise, vs) alarak ilgili prosedürü uygulamak.İzinli malların izin alma süreçlerini (başvuru+kapama+bildirim) ilgili birimler ve dış partilerle koordineli bir şekilde yürütmek.ÖTV'ye tabi olan mallarda teminat başvurusu için teminat miktarlarını belirlemek.İthal ve/veya ihraç edilmesi planlanan malların tarifelerine uygun bilgi ve belgeleri temin ederek gerekli mercilere teslim etmek.Yükleme sırasında ve beyanname öncesi hazırlanması gereken evrakların ( packing list, fatura, serbest dolaşım belgesi, vs) ilgili birim veya mercilerden teminini sağlamak ve gerekli kontrolleri yaparak gümrükçüye iletmek.İthalat yüklemelerinde gümrükçü bilgilendirme formunu hazırlamak ve gümrükçü tarafından hazırlanan beyanname taslağını onaylamak.Malların özelliklerine göre belirlenmiş kriterler ve yasal mevzuatlar çerçevesinde doğru antrepo ve gümrüğe yönlendirilmesini sağlamak.Malların sevkiyatını tedarik zinciri birimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmek.Malın ilgili yükleme yerinden çıkışından fabrikaya girişine kadar olan tüm süreçlerdeki operasyonun takibini yapmak, evrak (fatura, dekont, vs) kontrolünü gerçekleştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu ve iletişimi sağlamak.Malın depo girişinden sonra gümrükleme ve nakliye maliyetlerini (fatura, dekont, vs) kontrol etmek ve elektronik ortamda gerekli kayıtları güncellemek ve bilgileri sistematik bir şekilde arşivlemek.Çekilen dosyadaki malların eksik ya da hasarlı olması durumunda gerekli tetkikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, sigortaya hasar bildirimlerini ve mutabık kılınan ödemenin takibini yapmak.Fabrikadan gelen ihracat evraklarına ait talimatları oluşturarak nakliyeci ve gümrükçüye iletmek ve operasyonu zaman planına göre takip etmek.EPDK' nın madeni yağlar ile ilgili gümrük mevzuatının takibini yapmak ve siparişi geçilen mala ilişkin yeterli kapasitenin var olup olmadığının kontrolünü satın alma ve muhasebe departmanları ile birlikte yapmak.Konusu (madeni yağlar ve yağlama yağları) ile alakalı, kanuni ve idari mevzuatla ilgili tüm kaynak, genelge, prosedür ve gelişmeleri takip etmek, bu gelişmelerin şirkete etkisi konusunda yönetime raporlama yapmak.Ekibinin uzmanlık alanlarında gelişmelerine destek olmak, gerekli ortamları yaratmak, mentorluk yapmak ve eğitimlerini aldırtmak.Kendisine bağlı çalışanların yıllık hedeflerini belirlemek, takibi ve yıl sonu değerlendirmelerini yaparak gelişim planlarını birlikte yapmak.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nde, görev kapsamı ile ilgili prosedür, talimat ve benzeri dokümanları tanımak, bu dokümanlarda belirlenen gerekleri uygulamak, prosedür ve uygulamaları geliştirmek ve iyileştirmek için öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmalarına katılmak.İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürüne uygun çalışmak.Görevlendirildiği komite ve proje ekiplerinde etkin rol almak.
    Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, kimya sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "İthalat ve İhracat Şefi" arayışımız bulunmaktadır.İthalat ve ihracat işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde gerekli resmi izinlerinin alınarak ve yurt dışı ile koordine edilerek gerçekleştirilmesini sağlamak.Haftalık yükleme planına bağlı olarak kapsamdaki malın tarifesi ve menşeine ilişkin gerekli izinleri (ör: malın tarifesine ilişkin İŞGÜM belgesi gerekliliği var ise, EPDK izni gerekliliği var ise, vs) alarak ilgili prosedürü uygulamak.İzinli malların izin alma süreçlerini (başvuru+kapama+bildirim) ilgili birimler ve dış partilerle koordineli bir şekilde yürütmek.ÖTV'ye tabi olan mallarda teminat başvurusu için teminat miktarlarını belirlemek.İthal ve/veya ihraç edilmesi planlanan malların tarifelerine uygun bilgi ve belgeleri temin ederek gerekli mercilere teslim etmek.Yükleme sırasında ve beyanname öncesi hazırlanması gereken evrakların ( packing list, fatura, serbest dolaşım belgesi, vs) ilgili birim veya mercilerden teminini sağlamak ve gerekli kontrolleri yaparak gümrükçüye iletmek.İthalat yüklemelerinde gümrükçü bilgilendirme formunu hazırlamak ve gümrükçü tarafından hazırlanan beyanname taslağını onaylamak.Malların özelliklerine göre belirlenmiş kriterler ve yasal mevzuatlar çerçevesinde doğru antrepo ve gümrüğe yönlendirilmesini sağlamak.Malların sevkiyatını tedarik zinciri birimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmek.Malın ilgili yükleme yerinden çıkışından fabrikaya girişine kadar olan tüm süreçlerdeki operasyonun takibini yapmak, evrak (fatura, dekont, vs) kontrolünü gerçekleştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu ve iletişimi sağlamak.Malın depo girişinden sonra gümrükleme ve nakliye maliyetlerini (fatura, dekont, vs) kontrol etmek ve elektronik ortamda gerekli kayıtları güncellemek ve bilgileri sistematik bir şekilde arşivlemek.Çekilen dosyadaki malların eksik ya da hasarlı olması durumunda gerekli tetkikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, sigortaya hasar bildirimlerini ve mutabık kılınan ödemenin takibini yapmak.Fabrikadan gelen ihracat evraklarına ait talimatları oluşturarak nakliyeci ve gümrükçüye iletmek ve operasyonu zaman planına göre takip etmek.EPDK' nın madeni yağlar ile ilgili gümrük mevzuatının takibini yapmak ve siparişi geçilen mala ilişkin yeterli kapasitenin var olup olmadığının kontrolünü satın alma ve muhasebe departmanları ile birlikte yapmak.Konusu (madeni yağlar ve yağlama yağları) ile alakalı, kanuni ve idari mevzuatla ilgili tüm kaynak, genelge, prosedür ve gelişmeleri takip etmek, bu gelişmelerin şirkete etkisi konusunda yönetime raporlama yapmak.Ekibinin uzmanlık alanlarında gelişmelerine destek olmak, gerekli ortamları yaratmak, mentorluk yapmak ve eğitimlerini aldırtmak.Kendisine bağlı çalışanların yıllık hedeflerini belirlemek, takibi ve yıl sonu değerlendirmelerini yaparak gelişim planlarını birlikte yapmak.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nde, görev kapsamı ile ilgili prosedür, talimat ve benzeri dokümanları tanımak, bu dokümanlarda belirlenen gerekleri uygulamak, prosedür ve uygulamaları geliştirmek ve iyileştirmek için öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmalarına katılmak.İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürüne uygun çalışmak.Görevlendirildiği komite ve proje ekiplerinde etkin rol almak.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.