15 jobs found for finance economics

filter3
 • job category1
  working in
  show 15 jobs
  clear filter
 • location1
  location & range
  show 15 jobs
  clear filter
 • job types
  job types
  show 15 jobs
  clear filter
 • language1
  language
  show 15 jobs
  clear filter
clear all
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Proses Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Proses Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.Kredi faaliyetleri kapsamında finanse edilebilecek sektörleri, yatırım tiplerini ve projeleri çeşitlendirmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini yönetmek; uluslararası kurumların kredi kriterlerine uygun yeni temalar geliştirerek Bankamızın finansman olanaklarını çeşitlendirmek,Bankanın orta ve ve uzun vadeli planları doğrultusunda yeni ürün, süreç, iş birliği gibi konularda çalışmalar gerçekleştirerek, çeşitlilik ve müşteri derinleşmesini sağlamak,Bankanın fon sağladığı Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumlarıyla yapılan müzakere süreçlerinde kaynak uygunluk kriterlerini satış ekipleri ile koordineli olarak değerlendirmek, geri bildirimlerde bulunarak ve satış fırsatlarını artıracak şekilde bu süreçte yer almak,Uluslararası finansal kuruluşlarla gerçekleştirilecek olan ortak finansman süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde süreci yönetmek,Bankanın uluslararası kurumlardan temin ettiği ve belirli temalar altında (SME, İhracat, Kadın İstihdamı vb.) yurtiçindeki finansal kuruluşlar aracılığıyla kullandırdığı APEX kredilerine yönelik pazarlama, satış, fiyatlama, kaynak temini süreçlerinde yer almak,Kurumsal Bankacılık Satış Müdürlüğü ve Proje Finansmanı Müdürlüğünün bütçe hedef ve gerçekleşmelerini takip etmek, uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan yapılan kredi kullandırımlarını planlamak, yönetmek ve satış faaliyetlerinin sonuçlarını düzenli olarak raporlamak,Pazarlama faaliyetleri kapsamında yeni müşterilere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Bankamızı çeşitli etkinliklerde temsil etmek gibi gibi konularda görevlendirilmek üzere“Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.Kredi faaliyetleri kapsamında finanse edilebilecek sektörleri, yatırım tiplerini ve projeleri çeşitlendirmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini yönetmek; uluslararası kurumların kredi kriterlerine uygun yeni temalar geliştirerek Bankamızın finansman olanaklarını çeşitlendirmek,Bankanın orta ve ve uzun vadeli planları doğrultusunda yeni ürün, süreç, iş birliği gibi konularda çalışmalar gerçekleştirerek, çeşitlilik ve müşteri derinleşmesini sağlamak,Bankanın fon sağladığı Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumlarıyla yapılan müzakere süreçlerinde kaynak uygunluk kriterlerini satış ekipleri ile koordineli olarak değerlendirmek, geri bildirimlerde bulunarak ve satış fırsatlarını artıracak şekilde bu süreçte yer almak,Uluslararası finansal kuruluşlarla gerçekleştirilecek olan ortak finansman süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde süreci yönetmek,Bankanın uluslararası kurumlardan temin ettiği ve belirli temalar altında (SME, İhracat, Kadın İstihdamı vb.) yurtiçindeki finansal kuruluşlar aracılığıyla kullandırdığı APEX kredilerine yönelik pazarlama, satış, fiyatlama, kaynak temini süreçlerinde yer almak,Kurumsal Bankacılık Satış Müdürlüğü ve Proje Finansmanı Müdürlüğünün bütçe hedef ve gerçekleşmelerini takip etmek, uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan yapılan kredi kullandırımlarını planlamak, yönetmek ve satış faaliyetlerinin sonuçlarını düzenli olarak raporlamak,Pazarlama faaliyetleri kapsamında yeni müşterilere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Bankamızı çeşitli etkinliklerde temsil etmek gibi gibi konularda görevlendirilmek üzere“Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.
  • i̇stanbul / maslak
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz %100 yabancı menşeili bir banka için için "Ticari Bankacılık Pazarlama Müdür Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.Banka stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve Banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz %100 yabancı menşeili bir banka için için "Ticari Bankacılık Pazarlama Müdür Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.Banka stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve Banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Yatırım ve Proje Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankamızın;yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Yatırım ve Proje Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankamızın;yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Risk Yönetim Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.Aktif pasif yönetimi riskleri (piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, likidite riski, vb.) konusunda; kurum içi ve kurum dışı raporlamaları zamanında ve hatasız olarak hazırlamak ve geliştirmek,Mevcut risk yönetim modellerini kullanmak, bunların validasyonunu sağlamak ve geliştirmek,Konusuyla ilgili yasal ve uluslararası mevzuatı ve Banka içinde gerekli uyum çalışmalarını takip etmek,Bankanın risk politikalarının takibini yapmak ve gerekli güncellemelerin yapılmasına katkı sağlamak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Risk Yönetim Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.Aktif pasif yönetimi riskleri (piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, likidite riski, vb.) konusunda; kurum içi ve kurum dışı raporlamaları zamanında ve hatasız olarak hazırlamak ve geliştirmek,Mevcut risk yönetim modellerini kullanmak, bunların validasyonunu sağlamak ve geliştirmek,Konusuyla ilgili yasal ve uluslararası mevzuatı ve Banka içinde gerekli uyum çalışmalarını takip etmek,Bankanın risk politikalarının takibini yapmak ve gerekli güncellemelerin yapılmasına katkı sağlamak.
  • suadiye,i̇stanbul
  • permanent
  We are looking for ''Trade Finance Specialist'' our client which is operating in energy sector.Process for LC and OA issuances: Timely and accurate processing of LC and OA payment to the assigned banks,İncluding approval of submitted letters of credit requests, clearing discrepancies, and amending LC/OA as required.Responsible for logging and tracking payments and reporting activity to dept. managerExamine documents stipulated in the letter of creditInput SWIFT / Payment message related to the daily processing of the documentsExecution of daily account movements and operational bank transactionsFulfill operational requirements during payment and collection, sending instructions to banks and tracking collectionsHandle other duties, as needed
  We are looking for ''Trade Finance Specialist'' our client which is operating in energy sector.Process for LC and OA issuances: Timely and accurate processing of LC and OA payment to the assigned banks,İncluding approval of submitted letters of credit requests, clearing discrepancies, and amending LC/OA as required.Responsible for logging and tracking payments and reporting activity to dept. managerExamine documents stipulated in the letter of creditInput SWIFT / Payment message related to the daily processing of the documentsExecution of daily account movements and operational bank transactionsFulfill operational requirements during payment and collection, sending instructions to banks and tracking collectionsHandle other duties, as needed
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Avukat ' arayışımız bulunmaktadır.Bankacılık mevzuat takibinin yapılması,Mevzuat değişikliklerinin analizi, üst yönetim ile ilgili ekiplerin bilgilendirilmesi,Bankacılık mevzuatı alanında banka içi danışmanlık yapılması,Yeni ürün ve projelerin mevzuata uygun tasarımı için görüş sağlanması,Yürütülen faaliyetlerle ilgili üst komitelere raporlama yapılması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Avukat ' arayışımız bulunmaktadır.Bankacılık mevzuat takibinin yapılması,Mevzuat değişikliklerinin analizi, üst yönetim ile ilgili ekiplerin bilgilendirilmesi,Bankacılık mevzuatı alanında banka içi danışmanlık yapılması,Yeni ürün ve projelerin mevzuata uygun tasarımı için görüş sağlanması,Yürütülen faaliyetlerle ilgili üst komitelere raporlama yapılması.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are seeking for a an agile, lean, supporting the team spirit, passionate Litigation Associate who will be a part of our customer which is a leading Holding Company.Special expertise and experience in litigation, arbitration and alternative dispute resolution, especially concerning matters related to corporate commercial law, and employment law; Ability to handle and manage commercial disputes, litigation and arbitration related matters; Ability to settle and resolve pre-litigation claims against the clients in the areas of corporate law, commercial law, employment law and other legal matters.
  We are seeking for a an agile, lean, supporting the team spirit, passionate Litigation Associate who will be a part of our customer which is a leading Holding Company.Special expertise and experience in litigation, arbitration and alternative dispute resolution, especially concerning matters related to corporate commercial law, and employment law; Ability to handle and manage commercial disputes, litigation and arbitration related matters; Ability to settle and resolve pre-litigation claims against the clients in the areas of corporate law, commercial law, employment law and other legal matters.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kredi Analiz Uzmanı 'arayışımız bulunmaktadır.Finansal analiz, proje finansmanı, yeniden yapılandırma, fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, Proje finansmanı, yeniden yapılandırma, fizibilite projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan finansal modellerin oluşturulması, Kredi tahsis süreci için gerekli kredi değerlendirme raporların yapılması, Uluslararası kurumlara (Dünya Bankası, IFC, EBRD vb) raporlama yapılması, Sektör takibi yapılması ve sektör analizlerinin gerçekleştirilmesi görevlerinden sorumlu“Kredi Analiz Uzmanı” aramaktayız.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kredi Analiz Uzmanı 'arayışımız bulunmaktadır.Finansal analiz, proje finansmanı, yeniden yapılandırma, fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, Proje finansmanı, yeniden yapılandırma, fizibilite projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan finansal modellerin oluşturulması, Kredi tahsis süreci için gerekli kredi değerlendirme raporların yapılması, Uluslararası kurumlara (Dünya Bankası, IFC, EBRD vb) raporlama yapılması, Sektör takibi yapılması ve sektör analizlerinin gerçekleştirilmesi görevlerinden sorumlu“Kredi Analiz Uzmanı” aramaktayız.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kredi Tahsis Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.Banka kredi politikaları çerçevesinde kredi tekliflerini değerlendirerek, hazırlamak, üst yönetime sunmak ve tahsisini takip etmek, Yatırım projelerini değerlendirmek ve finansman süreçlerinin kredilendirilmesine katkıda bulunmak, Hem kredi talebi olan yeni firmanın hem de kredili müşterilerimizin finansal analizlerini yapmak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kredi Tahsis Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.Banka kredi politikaları çerçevesinde kredi tekliflerini değerlendirerek, hazırlamak, üst yönetime sunmak ve tahsisini takip etmek, Yatırım projelerini değerlendirmek ve finansman süreçlerinin kredilendirilmesine katkıda bulunmak, Hem kredi talebi olan yeni firmanın hem de kredili müşterilerimizin finansal analizlerini yapmak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Süreç ve İş Analisti' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projelerini yürütmek, raporlama çalışmalarında temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak, Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak, Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak, Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Süreç ve İş Analisti' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projelerini yürütmek, raporlama çalışmalarında temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak, Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak, Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak, Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are seeking for a an agile, lean, supporting the team spirit, passionate and customer-oriented Senior Legal Counsel who will be a part of our customer which is a leading Holding Company.Corporate compliance and day-to-day management issues; preparing corporate documents, following up required registrations in the chamber of commerce, attending committee/board/general assembly meetings. Drafting and negotiating M&A and corporate law agreements such as share purchase agreements, asset purchase agreements, letters of intent, due diligence reports, share holder resolutions as well as commercial agreements and arrangements. Compliance with data protection regulations; reviewing and making necessary amendments on the agreements, policies and procedures, supporting business units on data protection compliance projects. Legal business support matters, including contract review, drafting and negotiation agreements, service, lease, nondisclosure, loan agreements and security documents within the scope of the project finance. Provided advice to the management on all legal aspects including commercial law, corporate law, data privacy law.
  We are seeking for a an agile, lean, supporting the team spirit, passionate and customer-oriented Senior Legal Counsel who will be a part of our customer which is a leading Holding Company.Corporate compliance and day-to-day management issues; preparing corporate documents, following up required registrations in the chamber of commerce, attending committee/board/general assembly meetings. Drafting and negotiating M&A and corporate law agreements such as share purchase agreements, asset purchase agreements, letters of intent, due diligence reports, share holder resolutions as well as commercial agreements and arrangements. Compliance with data protection regulations; reviewing and making necessary amendments on the agreements, policies and procedures, supporting business units on data protection compliance projects. Legal business support matters, including contract review, drafting and negotiation agreements, service, lease, nondisclosure, loan agreements and security documents within the scope of the project finance. Provided advice to the management on all legal aspects including commercial law, corporate law, data privacy law.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için Kredi Operasyon Uzmanı/Yönetici Yardımcısı' arayışımız bulunmaktadır.Kredi ve Leasing işlemlerinin operasyonlarının gerçekleştirilmesi (Proje finansmanı ve yatırım kredilerinin ve leasing işlemlerinin kullandırımlarının yapılması, TL/Döviz transferlerin yapılması, banka içi raporlamaların, sorunlu kredilerin operasyonel işlemlerinin ve diğer operasyonel işlemlerin yapılması) Satış bölümleri ve kredi müşterileri ile operasyonel iletişimin yürütülmesiBanka içi raporlamaların yapılmasıKredi bağlantılı projelerde yer alınmasıKonuyla ilgili mevzuatın takip edilmesi
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için Kredi Operasyon Uzmanı/Yönetici Yardımcısı' arayışımız bulunmaktadır.Kredi ve Leasing işlemlerinin operasyonlarının gerçekleştirilmesi (Proje finansmanı ve yatırım kredilerinin ve leasing işlemlerinin kullandırımlarının yapılması, TL/Döviz transferlerin yapılması, banka içi raporlamaların, sorunlu kredilerin operasyonel işlemlerinin ve diğer operasyonel işlemlerin yapılması) Satış bölümleri ve kredi müşterileri ile operasyonel iletişimin yürütülmesiBanka içi raporlamaların yapılmasıKredi bağlantılı projelerde yer alınmasıKonuyla ilgili mevzuatın takip edilmesi
  • maslak, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a '' Treasury Executive '' for our global partner which is operating in FMCG sector.Reporting to Financial Operations ManagerLead and follow all financial transactions (daily weekly)Following daily/weekly/monthly cash-flows of the company and determining cash needs,Management of all strategic and operational relationships with banks and financial institutionsDeveloping and improving digital innovations projects for reducing complexity and manual proceduresFollowing banking service and facility agreementsAssess the processing of collections /payments via selected banking counterpartsManaging negotiations regarding transactional costs and ensure cost-effectivenessSupport to other business units in meeting their operational and financial goals and developing policies, procedures, best practices and control mechanismsForecasting FX cash-flows for upcoming months and using hedging products for any needs in accordance with the hedging policy,Following daily FX position and determining any risk on P&L
  We are looking for a '' Treasury Executive '' for our global partner which is operating in FMCG sector.Reporting to Financial Operations ManagerLead and follow all financial transactions (daily weekly)Following daily/weekly/monthly cash-flows of the company and determining cash needs,Management of all strategic and operational relationships with banks and financial institutionsDeveloping and improving digital innovations projects for reducing complexity and manual proceduresFollowing banking service and facility agreementsAssess the processing of collections /payments via selected banking counterpartsManaging negotiations regarding transactional costs and ensure cost-effectivenessSupport to other business units in meeting their operational and financial goals and developing policies, procedures, best practices and control mechanismsForecasting FX cash-flows for upcoming months and using hedging products for any needs in accordance with the hedging policy,Following daily FX position and determining any risk on P&L
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz yabancı sermayeli bir banka için ''Ticari Bankacılık Kredi Tahsis Müdürü'' arayışımız bulunmaktadır.Kredi tahsis sürecini yürütmek Mali analiz çalışması yapılacak müşterilerin memzuç bilgilerini temin etmek, moralite sorgulamaları ve gerekli istihbarat çalışmasını hazırlamak Kredi Analiz Raporlarını Türkçe ve İngilizce hazırlamak ve yıllık revizyonlarını yapmak Kredi dosyalarını eksiksiz oluşturmak Bilanço ve Gelir Tablosu girişlerini yapmak, Rating değerlendirmesi yapmak Dönemsel raporları oluşturmak Sektör raporları hazırlamak
  Danışmanlığını yürüttüğümüz yabancı sermayeli bir banka için ''Ticari Bankacılık Kredi Tahsis Müdürü'' arayışımız bulunmaktadır.Kredi tahsis sürecini yürütmek Mali analiz çalışması yapılacak müşterilerin memzuç bilgilerini temin etmek, moralite sorgulamaları ve gerekli istihbarat çalışmasını hazırlamak Kredi Analiz Raporlarını Türkçe ve İngilizce hazırlamak ve yıllık revizyonlarını yapmak Kredi dosyalarını eksiksiz oluşturmak Bilanço ve Gelir Tablosu girişlerini yapmak, Rating değerlendirmesi yapmak Dönemsel raporları oluşturmak Sektör raporları hazırlamak

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.