You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

19 jobs found in İzmir, Kocaeli

filter4
clear all
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe kalıp ve sac parça tasarımında faaliyet gösteren müşteri firmamız için ''Planlama Mühendisi'' aramaktayız.Periyodik olarak ve/veya müşterinin istediği tarihlerde kapasite teyitlerinin müşteriye sunulması,Müşteri öngörülerine üretim hatlarında darboğazların belirlenmesi ve (varsa) darboğaz olan hatlar için hat dengeleme gibi aksiyonların alınması,Stok politikası doğrultusunda tüm mamul ve yarı mamul referanslar için stok seviyelerinin kontrol edilmesi ve hedef stoğun altında kalan parçalar için aksiyon alınması,Promanage (Online Üretim Takip Programı) programının kurulumunun, yayılımının ve takibinin yapılması,GCP Study çalışmalarının belirtilen hedef tarih doğrultusunda tamamlanması ve sisteme yüklenmesi,İSG kurallarına uyulması ve kuralların bütün bölümde işletilmesi, yaygınlaştırılması,CAR raporlarının talep tarihlerine göre tamamlanması ve PPAP dosyası için proje ekiplerine sunulması,Müşterilerin ERP Sistemleri ve/veya Portalları ile Dostel ERP Sistemi arasındaki sipariş akışının kesintisiz ve doğru yönetilmesinin sağlanması,Pres ve kaynak üretim hatlarının kapasite planlamasını ve kapasite yönetimini (haftalık, aylık ve yıllık) yapmak, personel yeterliliğini ve üretim yeterliliğini analizi yapmak ve raporlamak,Müşteri sevkiyatlarının, standartlara göre yapılarak, hedef KPI’ların tutulması ve hedeflenen sevkiyat performanslarına ulaşılabilmesi için gereken aksiyonların devreye alınması,Kanban uygulamasının takibinin yapılması,Stok maliyetlerini analiz ederek, stok azaltma çalışmaları yapmak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe kalıp ve sac parça tasarımında faaliyet gösteren müşteri firmamız için ''Planlama Mühendisi'' aramaktayız.Periyodik olarak ve/veya müşterinin istediği tarihlerde kapasite teyitlerinin müşteriye sunulması,Müşteri öngörülerine üretim hatlarında darboğazların belirlenmesi ve (varsa) darboğaz olan hatlar için hat dengeleme gibi aksiyonların alınması,Stok politikası doğrultusunda tüm mamul ve yarı mamul referanslar için stok seviyelerinin kontrol edilmesi ve hedef stoğun altında kalan parçalar için aksiyon alınması,Promanage (Online Üretim Takip Programı) programının kurulumunun, yayılımının ve takibinin yapılması,GCP Study çalışmalarının belirtilen hedef tarih doğrultusunda tamamlanması ve sisteme yüklenmesi,İSG kurallarına uyulması ve kuralların bütün bölümde işletilmesi, yaygınlaştırılması,CAR raporlarının talep tarihlerine göre tamamlanması ve PPAP dosyası için proje ekiplerine sunulması,Müşterilerin ERP Sistemleri ve/veya Portalları ile Dostel ERP Sistemi arasındaki sipariş akışının kesintisiz ve doğru yönetilmesinin sağlanması,Pres ve kaynak üretim hatlarının kapasite planlamasını ve kapasite yönetimini (haftalık, aylık ve yıllık) yapmak, personel yeterliliğini ve üretim yeterliliğini analizi yapmak ve raporlamak,Müşteri sevkiyatlarının, standartlara göre yapılarak, hedef KPI’ların tutulması ve hedeflenen sevkiyat performanslarına ulaşılabilmesi için gereken aksiyonların devreye alınması,Kanban uygulamasının takibinin yapılması,Stok maliyetlerini analiz ederek, stok azaltma çalışmaları yapmak.
  • çayırova, kocaeli, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Elektronik Teknikeri" arayışımız bulunmaktadır.Üretim planına uygun olarak montaj ekibinin iş dağılımını yapmak ve planı uygulamak,Kartlarda oluşan hataları bulmak ve hatayı gidermek,Elektronik kart ve komponent stoklarını takip etmek,Elektronik kartların programlamalarını, ölçüm kalibrasyonlarını ve testlerini yapmak,Hatalı elektronik kartların ve servise gelen ürünlerin arızalarını tespit ve tamir etmek,Göreviyle ilgili formları ve raporları doldurmak.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Elektronik Teknikeri" arayışımız bulunmaktadır.Üretim planına uygun olarak montaj ekibinin iş dağılımını yapmak ve planı uygulamak,Kartlarda oluşan hataları bulmak ve hatayı gidermek,Elektronik kart ve komponent stoklarını takip etmek,Elektronik kartların programlamalarını, ölçüm kalibrasyonlarını ve testlerini yapmak,Hatalı elektronik kartların ve servise gelen ürünlerin arızalarını tespit ve tamir etmek,Göreviyle ilgili formları ve raporları doldurmak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Yabancı yatırım menşeli gıda üreten Gebze Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmamız için Paketleme Elemanı arıyoruz.Üretim ve paketleme hatlarındaki ilgili prosesleri yürütmek ve hatlardaki görevli personelleri sevk ve koordine etmek,Sorumlu olduğu hat üzerindeki, ekipmanların teknik işleyişlerini sürekli kontrol etmek ve olabilecek arızalara proaktif önlemler almak,Teknik arızalar esnasında; bakım personelleri ile koordineli şekilde arıza kaynağının tespiti ve ilgili müdahalelerin yapılması,Üretim ve paketlemelere ait ilgili formların tutulması ve ilgili sarf ve miktarların form üzerine işlenmesi,Üretim ve paketlemelere ait yardımcı malzemelerin takibi ve depodan ilgili transferlerin yaptırılması,Üretim ve paketleme işlemleri sonrasında hatların, temizlik talimatına göre uygun şekilde temizliklerini yapmak.
  Yabancı yatırım menşeli gıda üreten Gebze Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmamız için Paketleme Elemanı arıyoruz.Üretim ve paketleme hatlarındaki ilgili prosesleri yürütmek ve hatlardaki görevli personelleri sevk ve koordine etmek,Sorumlu olduğu hat üzerindeki, ekipmanların teknik işleyişlerini sürekli kontrol etmek ve olabilecek arızalara proaktif önlemler almak,Teknik arızalar esnasında; bakım personelleri ile koordineli şekilde arıza kaynağının tespiti ve ilgili müdahalelerin yapılması,Üretim ve paketlemelere ait ilgili formların tutulması ve ilgili sarf ve miktarların form üzerine işlenmesi,Üretim ve paketlemelere ait yardımcı malzemelerin takibi ve depodan ilgili transferlerin yaptırılması,Üretim ve paketleme işlemleri sonrasında hatların, temizlik talimatına göre uygun şekilde temizliklerini yapmak.
  • kocaeli̇/di̇lovasi, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "CNC Operatörü'' (Taşlama,Kaplama) arayışımız bulunmaktadır.Üretim veya kaplama sorumlusuna bağlı olarak üretim ve/veya servis hizmetinden sorumlu olmak,Kullandığı tezgahların temizlik, bakım, onarım, tamirat gibi işlemlerinden sorumlu olmak,Firmada bulunan tüm makine ve teçhizatın faal olmasını sağlamakla sorumlu olmak,Çalışma programına göre üretimin ve/veya kaplama hizmetinin doğru ve en az hurda oranı ile yapılmasından sorumlu olmak.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "CNC Operatörü'' (Taşlama,Kaplama) arayışımız bulunmaktadır.Üretim veya kaplama sorumlusuna bağlı olarak üretim ve/veya servis hizmetinden sorumlu olmak,Kullandığı tezgahların temizlik, bakım, onarım, tamirat gibi işlemlerinden sorumlu olmak,Firmada bulunan tüm makine ve teçhizatın faal olmasını sağlamakla sorumlu olmak,Çalışma programına göre üretimin ve/veya kaplama hizmetinin doğru ve en az hurda oranı ile yapılmasından sorumlu olmak.
  • çayırova/kocaeli, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma,Autocad ve Solidworks ile tasarım yapma,İmalat resmi çıkarma ve üretime hazırlama,İmalatın devamını sağlama.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma,Autocad ve Solidworks ile tasarım yapma,İmalat resmi çıkarma ve üretime hazırlama,İmalatın devamını sağlama.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz müşterimiz için "Kalite Müdürü" aramaktayız.Şirket çalışanları, yüklenici ve taşeron şirketlerin çalışanlarına, doküman (prosedür, talimat, form vb.) kullanımı, bilgi, belge ve kayıt üretimi,Yönetim Sistemleri uygulamaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi ve desteğin verilmesi, gerekli bilinç ve iletişimin sağlanması,Şirketin Yönetim Sistemleri politika, dokümantasyon ve hedeflerinin hazırlanması ve bunlara uygun hareket edilmesinin kontrol edilmesi,Yönetim Sistemleri kapsamında uygulamalarla ilgili eğitimlerin verilmesi,Gruplar, bölümler ve projeler (şantiye) bazında Yönetim Sistemleri doküman ve kayıtlarının dağıtımı, takibi, güncelliğinin sağlanması ve dokümanların muhafaza edilmesi,Ulusal ve Uluslararası Standartlara ilişkin belge ve sertifikaların alınması, değerlendirme süreçleri ile ilgili koordinasyonun ve beklentilerin karşılanması,Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması,İyileştirici faaliyetlerin önerilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alınması, bu faaliyetlerin üst yönetime raporlanması,Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan öneri sistemi doğrultusunda görüş ve öneriler sunulmasına destek verilmesi,Grup/Bölüm veya Projelerin kendi bünyelerinde yapacakları, Yönetim Sistemi uygulamaları, performansın değerlendirildiği toplantıların organize edilmesi,Şirket, yüklenici ve taşeronlar nezdinde Yönetim Sistemleri uygulamaları konusunda gerekli bilincin oluşturulması,Projeler (şantiyelerde) ürün girdi kontrollerinin bekleneni karşılamasının kontrolü,Şirket müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, sonuçların raporlanması,Ürünlerdeki gerekli dizayn değişikliklerine ve yeni ürün geliştirmeye kalite standartları ve mevzuatı açısından liderlik edilmesi,Satış veya teklif biriminden gelen iş emri, şartname ve ilgili standartlara uygun olarak kalite kontrol planı hazırlanmasının sağlanması ve kontrol edilmesi,Muayene ve test planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi,İmalatı yapılan ekipmanların kontrol aşamalarının takip edilmesi, gerekli durumlarda kontrollere nezaret edilmesi,Yıllık Kalite bütçesinin hazırlanması,Risk analizleri yaparak kalite güvence planlarının geliştirilmesi,Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceleyerek iş bilgilerinin güncellenmesi.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz müşterimiz için "Kalite Müdürü" aramaktayız.Şirket çalışanları, yüklenici ve taşeron şirketlerin çalışanlarına, doküman (prosedür, talimat, form vb.) kullanımı, bilgi, belge ve kayıt üretimi,Yönetim Sistemleri uygulamaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi ve desteğin verilmesi, gerekli bilinç ve iletişimin sağlanması,Şirketin Yönetim Sistemleri politika, dokümantasyon ve hedeflerinin hazırlanması ve bunlara uygun hareket edilmesinin kontrol edilmesi,Yönetim Sistemleri kapsamında uygulamalarla ilgili eğitimlerin verilmesi,Gruplar, bölümler ve projeler (şantiye) bazında Yönetim Sistemleri doküman ve kayıtlarının dağıtımı, takibi, güncelliğinin sağlanması ve dokümanların muhafaza edilmesi,Ulusal ve Uluslararası Standartlara ilişkin belge ve sertifikaların alınması, değerlendirme süreçleri ile ilgili koordinasyonun ve beklentilerin karşılanması,Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması,İyileştirici faaliyetlerin önerilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alınması, bu faaliyetlerin üst yönetime raporlanması,Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan öneri sistemi doğrultusunda görüş ve öneriler sunulmasına destek verilmesi,Grup/Bölüm veya Projelerin kendi bünyelerinde yapacakları, Yönetim Sistemi uygulamaları, performansın değerlendirildiği toplantıların organize edilmesi,Şirket, yüklenici ve taşeronlar nezdinde Yönetim Sistemleri uygulamaları konusunda gerekli bilincin oluşturulması,Projeler (şantiyelerde) ürün girdi kontrollerinin bekleneni karşılamasının kontrolü,Şirket müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, sonuçların raporlanması,Ürünlerdeki gerekli dizayn değişikliklerine ve yeni ürün geliştirmeye kalite standartları ve mevzuatı açısından liderlik edilmesi,Satış veya teklif biriminden gelen iş emri, şartname ve ilgili standartlara uygun olarak kalite kontrol planı hazırlanmasının sağlanması ve kontrol edilmesi,Muayene ve test planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi,İmalatı yapılan ekipmanların kontrol aşamalarının takip edilmesi, gerekli durumlarda kontrollere nezaret edilmesi,Yıllık Kalite bütçesinin hazırlanması,Risk analizleri yaparak kalite güvence planlarının geliştirilmesi,Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceleyerek iş bilgilerinin güncellenmesi.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Dinlenme ve Tesis Hizmetleri sektöründe yer alan global bir müşterimiz için AR-GE Direktörü arayışımız bulunmaktadır.Kendisine bağlı bölümlerin iş planlarını güncellemek, aksiyonların zamanında tamamlandığını kontrol etmek,Haftalık düzenlenen bölüm içi koordinasyon toplantılarına başkanlık etmek, toplantı notlarını Genel Müdürlüğe ve ilgili bölümlere yayınlamak,Yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili öneri formuyla gelen tüm yeni ürün önerilerini ilgili birimlerle değerlendirmek ve yeni ürün komitesine sunmak,Yeni ürün komitesinde geliştirilmesi karşılaştırılan her türlü ürün, malzeme ve prosesi, belirli bir plan dahilinde geliştirmek,Tasarımı tamamlanma aşamasına gelen yeni ürünlerin tasarım gözden geçirme toplantıları yardımıyla son haline getirilmesini sağlamak,Her türlü analiz, simülasyon ve deneysel metodu kullanarak tasarım validasyonlarını gerçekleştirmek,TÜBİTAK destekli (TEYDEB) projeleri geliştirerek, onay alınan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,Ar-Ge Merkezi olma yönünde gerekli hazırlıkları yapmak, (Ar&Ge projeleri, yatırım planları v.b.)Faydalı Model, Patent, Ürün Tescili konularında yapılan çalışmaları takip etmek,Sektördeki standartları (EN, ASTM, CSEI v.b.) takip etmek, bu kuruluşların yıllık toplantılarına katılarak yapılan değişikliklere yön vermek,Görevi altındaki işler için yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmada uygulanabilirlik yönünde incelemek, gerekli görürse talepte bulunmak,Ekibinin faaliyetleri doğrultusunda strateji ve hedefler belirlemek, takip etmek ve raporlamak,Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışma ve izinlerini takip etmek,Firmanın sahip olduğu Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistemlerinin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, sorumluluğundaki sistem dokümanlarını hazırlamak, onaylamak, dosyalamak,arşivlemek,Bölüm süreçlerine ve firma içi genel süreçlere katkıda bulunmak üzere yöneticisi tarafından kendisine verilen  görevleri yerine getirmek,AX ERP sistemini etkin kullanmak ve kullandırmak.
  Dinlenme ve Tesis Hizmetleri sektöründe yer alan global bir müşterimiz için AR-GE Direktörü arayışımız bulunmaktadır.Kendisine bağlı bölümlerin iş planlarını güncellemek, aksiyonların zamanında tamamlandığını kontrol etmek,Haftalık düzenlenen bölüm içi koordinasyon toplantılarına başkanlık etmek, toplantı notlarını Genel Müdürlüğe ve ilgili bölümlere yayınlamak,Yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili öneri formuyla gelen tüm yeni ürün önerilerini ilgili birimlerle değerlendirmek ve yeni ürün komitesine sunmak,Yeni ürün komitesinde geliştirilmesi karşılaştırılan her türlü ürün, malzeme ve prosesi, belirli bir plan dahilinde geliştirmek,Tasarımı tamamlanma aşamasına gelen yeni ürünlerin tasarım gözden geçirme toplantıları yardımıyla son haline getirilmesini sağlamak,Her türlü analiz, simülasyon ve deneysel metodu kullanarak tasarım validasyonlarını gerçekleştirmek,TÜBİTAK destekli (TEYDEB) projeleri geliştirerek, onay alınan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,Ar-Ge Merkezi olma yönünde gerekli hazırlıkları yapmak, (Ar&Ge projeleri, yatırım planları v.b.)Faydalı Model, Patent, Ürün Tescili konularında yapılan çalışmaları takip etmek,Sektördeki standartları (EN, ASTM, CSEI v.b.) takip etmek, bu kuruluşların yıllık toplantılarına katılarak yapılan değişikliklere yön vermek,Görevi altındaki işler için yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmada uygulanabilirlik yönünde incelemek, gerekli görürse talepte bulunmak,Ekibinin faaliyetleri doğrultusunda strateji ve hedefler belirlemek, takip etmek ve raporlamak,Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışma ve izinlerini takip etmek,Firmanın sahip olduğu Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistemlerinin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, sorumluluğundaki sistem dokümanlarını hazırlamak, onaylamak, dosyalamak,arşivlemek,Bölüm süreçlerine ve firma içi genel süreçlere katkıda bulunmak üzere yöneticisi tarafından kendisine verilen  görevleri yerine getirmek,AX ERP sistemini etkin kullanmak ve kullandırmak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Global iş ortağımız için laboratuvarda çalışmak üzere Laboratuvar Teknisyeni arayışımız bulunmaktadır.Renk çalışması hazırlama faaliyetlerinde görev alacak.
  Global iş ortağımız için laboratuvarda çalışmak üzere Laboratuvar Teknisyeni arayışımız bulunmaktadır.Renk çalışması hazırlama faaliyetlerinde görev alacak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, endüstriyel fırınların tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış lider müşterimiz için Otomasyon Mühendisi aramaktayız.İş ortaklarından (müşteriler) gelen teknik destek taleplerinin cevaplanması. İlgili fiyatlamaların ve raporlamaların gerçekleştirilmesi. Teknik servis ve bakımların takibi ve çözüme ulaştırılması. Telefon, e-posta, video konferans vb. telekomünikasyon kanalları aracılığıyla ortaklara uzaktan destek sağlanması. Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. Servis ve bakım esnasında saha ziyaretlerinin gerçekleştirmesi.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, endüstriyel fırınların tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış lider müşterimiz için Otomasyon Mühendisi aramaktayız.İş ortaklarından (müşteriler) gelen teknik destek taleplerinin cevaplanması. İlgili fiyatlamaların ve raporlamaların gerçekleştirilmesi. Teknik servis ve bakımların takibi ve çözüme ulaştırılması. Telefon, e-posta, video konferans vb. telekomünikasyon kanalları aracılığıyla ortaklara uzaktan destek sağlanması. Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. Servis ve bakım esnasında saha ziyaretlerinin gerçekleştirmesi.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Alman merkezli, sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik sektöründe tezgah ve kesici takım aletleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Üretim Planlama Mühendisi" aramaktayız.Aylık üretim raporlarının hazırlanması,Özel takım siparişlerinin yürütülmesi,Siparişlerin teklife dönüştürülmesi,Üretim ham maddelerinin ve diğer ihtiyaç malzemelerin temini,Müşteri siparişine uygun özel imalat resimlerinin hazırlanması,Ekonomik üretim yöntemlerinin araştırılması ve planlanması,Tüm çalışmalarını işletme kalite politikası hedefleri ve politikalarına uygun olarak yapmak,Özel takımlarda yapılabilirliğin araştırılması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Alman merkezli, sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik sektöründe tezgah ve kesici takım aletleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Üretim Planlama Mühendisi" aramaktayız.Aylık üretim raporlarının hazırlanması,Özel takım siparişlerinin yürütülmesi,Siparişlerin teklife dönüştürülmesi,Üretim ham maddelerinin ve diğer ihtiyaç malzemelerin temini,Müşteri siparişine uygun özel imalat resimlerinin hazırlanması,Ekonomik üretim yöntemlerinin araştırılması ve planlanması,Tüm çalışmalarını işletme kalite politikası hedefleri ve politikalarına uygun olarak yapmak,Özel takımlarda yapılabilirliğin araştırılması.
  • çayırova, kocaeli, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Mekanik Atölye Ustabaşı" arayışımız bulunmaktadır..
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Mekanik Atölye Ustabaşı" arayışımız bulunmaktadır..
  • çayırova, kocaeli, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Mekanik Atölye Ustabaşı" arayışımız bulunmaktadır..
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, sigorta bağlantıları alanında üretim faaliyeti yapan müşterimiz için "Mekanik Atölye Ustabaşı" arayışımız bulunmaktadır..
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, metal dolap üretiminde faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma ve tasarımı,Üretime yönelik teknik resimleri hazırlama ve iyileştirme,Yeni projeler için tasarım önerisi gerçekleştirme.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, metal dolap üretiminde faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma ve tasarımı,Üretime yönelik teknik resimleri hazırlama ve iyileştirme,Yeni projeler için tasarım önerisi gerçekleştirme.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Proje Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Modernizasyon projeleri için mühendislik yapacak, Tasarım imalat ve devreye alım süreçlerini yönetecek, Sahada aktif rol oynayacak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Proje Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Modernizasyon projeleri için mühendislik yapacak, Tasarım imalat ve devreye alım süreçlerini yönetecek, Sahada aktif rol oynayacak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Otomotiv sektöründe metal işleme alanında yer alan müşterimiz için ''Kalite Mühendisi" aramaktayız.ISO/TS 16949 dokümantasyon yönetiminin takip edilmesi ve ilgili bölümlere gerek yeni doküman hazırlanmasında gerekse dokümantasyon revizyonlarında destek verilmesi,Yeni proje devreye almada proje ekibi ile beraber numune çalışmalarında bulunulması,Yeni ürün proje çalışmalarında kalite sürecinin yönetilmesi,Müşteri hata bildirimlerinde kök neden analizi, aksiyonların belirlenmesi, aksiyonların tamamlanarak sonuçlarının takibinin gerçekleştirilmesi, müşteriye her aşamada zamanında raporlamaların yapılması,Firma içi düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, iyileştirme çalışmalarının takibi,Tedarikçi yönetiminin yapılması (tedarikçi denetimleri, tedarikçi devreye alma, tedarikçi kaynaklı problemlere yönelik 8D çalışmalarının yürütülmesi),Girdi Kalite Kontrol sürecinin yönetilmesi,Denetlemelerde görev alarak aksiyonların takibinin sağlanması,Kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesi ,önlenmesi için proje geliştirip prosesin iyileştirilmesi.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Otomotiv sektöründe metal işleme alanında yer alan müşterimiz için ''Kalite Mühendisi" aramaktayız.ISO/TS 16949 dokümantasyon yönetiminin takip edilmesi ve ilgili bölümlere gerek yeni doküman hazırlanmasında gerekse dokümantasyon revizyonlarında destek verilmesi,Yeni proje devreye almada proje ekibi ile beraber numune çalışmalarında bulunulması,Yeni ürün proje çalışmalarında kalite sürecinin yönetilmesi,Müşteri hata bildirimlerinde kök neden analizi, aksiyonların belirlenmesi, aksiyonların tamamlanarak sonuçlarının takibinin gerçekleştirilmesi, müşteriye her aşamada zamanında raporlamaların yapılması,Firma içi düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, iyileştirme çalışmalarının takibi,Tedarikçi yönetiminin yapılması (tedarikçi denetimleri, tedarikçi devreye alma, tedarikçi kaynaklı problemlere yönelik 8D çalışmalarının yürütülmesi),Girdi Kalite Kontrol sürecinin yönetilmesi,Denetlemelerde görev alarak aksiyonların takibinin sağlanması,Kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesi ,önlenmesi için proje geliştirip prosesin iyileştirilmesi.
  • kocaeli̇/di̇lovasi, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "Vardiya Amiri" arayışımız bulunmaktadır.Üretim faaliyetlerini, firma politikası ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek,Üretim bölümünün kapasite belirleme çalışmalarını yapmak,Üretim bölümünün organizasyonunu yapmak, diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,Üretimin verilen hedeflere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,Tezgah, teçhizat ve sabit tesisleri korumak, onarmak, periyodik bakımlarını yaptırmak ve atölyeyi iş güvenliği sağlanmış halde sürekli çalışabilir bir tesis halinde tutmak,Üretim alanına uygun şekilde, müşteri terminini baz alacak şekilde kaplama ve üretimdeki vardiya ve mesai sistemini koordine etmek.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "Vardiya Amiri" arayışımız bulunmaktadır.Üretim faaliyetlerini, firma politikası ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek,Üretim bölümünün kapasite belirleme çalışmalarını yapmak,Üretim bölümünün organizasyonunu yapmak, diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,Üretimin verilen hedeflere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,Tezgah, teçhizat ve sabit tesisleri korumak, onarmak, periyodik bakımlarını yaptırmak ve atölyeyi iş güvenliği sağlanmış halde sürekli çalışabilir bir tesis halinde tutmak,Üretim alanına uygun şekilde, müşteri terminini baz alacak şekilde kaplama ve üretimdeki vardiya ve mesai sistemini koordine etmek.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kocaeli/Gebze lokasyonlu müşterimiz için Elektrik Bakımcısı arayışımız mevcuttur.Fabrikanın tüm elektrik,tesis ve teçhizatlarının periyodik bakımlarını kendisine verilen talimat doğrultusunda yapmak,İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kocaeli/Gebze lokasyonlu müşterimiz için Elektrik Bakımcısı arayışımız mevcuttur.Fabrikanın tüm elektrik,tesis ve teçhizatlarının periyodik bakımlarını kendisine verilen talimat doğrultusunda yapmak,İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kocaeli/Gebze lokasyonlu müşterimiz için Plastik Kalıpçısı arayışımız mevcuttur.Üretim planları dahilinde plastik kalıp işlemlerini gerçekleştirecek,Kalıp toplama, kalıp dağıtma görev ve sorumluluğunu alabilecek,Dalma ve tel erezyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Kocaeli/Gebze lokasyonlu müşterimiz için Plastik Kalıpçısı arayışımız mevcuttur.Üretim planları dahilinde plastik kalıp işlemlerini gerçekleştirecek,Kalıp toplama, kalıp dağıtma görev ve sorumluluğunu alabilecek,Dalma ve tel erezyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Global iş ortağımız için üretimde çalışmak üzere Renk Ayar Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Standartlara göre renk gloss ve viskozite ayarlamalarını yapmak ve kaydetmek,Müşteri şikayetlerini dikkate almak, değerlendirmek ve bir sonraki üretim değerlerinin bu yönde yapılmasını sağlamak,Üretimde darboğaz yaşanan bölümlere destek vermek,Tüm kimyasalların emniyetli operasyon ve kullanımını sağlamak,Laboratuvar ve üretim ölçüm ekipmanlarının uygun kullanımını sağlamak.
  Global iş ortağımız için üretimde çalışmak üzere Renk Ayar Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Standartlara göre renk gloss ve viskozite ayarlamalarını yapmak ve kaydetmek,Müşteri şikayetlerini dikkate almak, değerlendirmek ve bir sonraki üretim değerlerinin bu yönde yapılmasını sağlamak,Üretimde darboğaz yaşanan bölümlere destek vermek,Tüm kimyasalların emniyetli operasyon ve kullanımını sağlamak,Laboratuvar ve üretim ölçüm ekipmanlarının uygun kullanımını sağlamak.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.