54 jobs found in İstanbul, Levent, Istanbul (Europe)

filter4
clear all
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak. (Aylık,dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlayacak. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için Mali İşler Yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlayacak ve denetim sürecinde görev alacak. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirecek ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlayacak. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine edecek ve Mali İşler Yöneticisinin kontrolüne sunacak. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkaracak, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlayacak ve gelir gider tablosunu düzenleyecek. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlayacak. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekleyecek, ortam hazırlayacak, eğitim ve gelişimlerini teşvik edecek. Faturaların kontrolünü gerçekleştirecek ve onaylayacak. Cari hesap ödeme listesinin kontrolünün yapılmasını ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlayacak. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumlu olacak. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlayacak. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisine talepleri doğrultusunda yardımcı olacak. Diğer departmanlardan Mali İşler ile ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumlu olacak. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumlu olacak. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlayacak ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol edecek.
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak. (Aylık,dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlayacak. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için Mali İşler Yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlayacak ve denetim sürecinde görev alacak. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirecek ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlayacak. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine edecek ve Mali İşler Yöneticisinin kontrolüne sunacak. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkaracak, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlayacak ve gelir gider tablosunu düzenleyecek. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlayacak. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekleyecek, ortam hazırlayacak, eğitim ve gelişimlerini teşvik edecek. Faturaların kontrolünü gerçekleştirecek ve onaylayacak. Cari hesap ödeme listesinin kontrolünün yapılmasını ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlayacak. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumlu olacak. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlayacak. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisine talepleri doğrultusunda yardımcı olacak. Diğer departmanlardan Mali İşler ile ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumlu olacak. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumlu olacak. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlayacak ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol edecek.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "E-Ticaret Satış Uzmanı" arayışımız mevcuttur.E-ticaret stratejisinin oluşturulması, sahiplenilmesi ve yıllık aksiyon planlarının oluşturulması,Webshop ve ilgili pazar yerleri mağazalarındaki müşteri kazanımı, kampanya tasarımı, satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Webshop ve ilgili pazar yerleri satışları için stok süreçlerinin planlanması, satış arttırmaya yönelik kampanya çalışmalarının yapılması, indirim ve kampanyaların sitede aktif hale getirilmesi, sonuçlarının takibi ve raporlanması,Yeni üye kazanımının yönetilmesi, site içindeki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve sorunların cevaplanması, Mevcut müşterilere yönelik çapraz satış kampanyalarının organize edilmesi, kampanya kurallarının tasarlanması,Webshop ve pazar yerlerinin içerik yönetiminin Pazarlama departmanıyla koordineli olarak yönetilmesi,E-ticaret uygulamalarındaki yeniliklerin takip edilmesi, pazar yerlerinde satılan rakip ürünlerin ve fiyatlarının bechmarklarının yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler ve çözümler geliştirilmesi, uygulamaya alınması,Ürün/kategori/kampanya bazında günlük, haftalık, aylık raporlamaların ve analizlerin yapılması,E-ticaret operasyonlarının takibi,stok takibi, ürün özellikleri ve fiyat kontrolü, lojistik süreçlerinin etkinleştirilmesi, iptal, iade ve müşteri şikayetlerinin takibi ve gerekli aksiyonların alınması.
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "E-Ticaret Satış Uzmanı" arayışımız mevcuttur.E-ticaret stratejisinin oluşturulması, sahiplenilmesi ve yıllık aksiyon planlarının oluşturulması,Webshop ve ilgili pazar yerleri mağazalarındaki müşteri kazanımı, kampanya tasarımı, satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Webshop ve ilgili pazar yerleri satışları için stok süreçlerinin planlanması, satış arttırmaya yönelik kampanya çalışmalarının yapılması, indirim ve kampanyaların sitede aktif hale getirilmesi, sonuçlarının takibi ve raporlanması,Yeni üye kazanımının yönetilmesi, site içindeki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve sorunların cevaplanması, Mevcut müşterilere yönelik çapraz satış kampanyalarının organize edilmesi, kampanya kurallarının tasarlanması,Webshop ve pazar yerlerinin içerik yönetiminin Pazarlama departmanıyla koordineli olarak yönetilmesi,E-ticaret uygulamalarındaki yeniliklerin takip edilmesi, pazar yerlerinde satılan rakip ürünlerin ve fiyatlarının bechmarklarının yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler ve çözümler geliştirilmesi, uygulamaya alınması,Ürün/kategori/kampanya bazında günlük, haftalık, aylık raporlamaların ve analizlerin yapılması,E-ticaret operasyonlarının takibi,stok takibi, ürün özellikleri ve fiyat kontrolü, lojistik süreçlerinin etkinleştirilmesi, iptal, iade ve müşteri şikayetlerinin takibi ve gerekli aksiyonların alınması.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  • umraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Senior Legal Counsel for our client in ICT industry.Responsible for digital legal management, including but not limited to design and realize the quantitative target.Responsible for all the case management.Responsible for the compliance issues.Responsible for the Customer transaction management as legal BP lawyer.Responsible for the daily consultation and contract review.Mainly responsible for all legal affairs as legal business partner.
  We are looking for a Senior Legal Counsel for our client in ICT industry.Responsible for digital legal management, including but not limited to design and realize the quantitative target.Responsible for all the case management.Responsible for the compliance issues.Responsible for the Customer transaction management as legal BP lawyer.Responsible for the daily consultation and contract review.Mainly responsible for all legal affairs as legal business partner.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Turizm sektöründe hizmet veren müşterimiz için "Marka İletişim Uzmanı" arayışımız mevcuttur.Ziyaretçi profilleri ile ilgili pazar araştırmalarının yapılması,Ziyaretçi davranış, ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi buna uygun iletişim stratejilerinin tasarlanması,Marka iletişim stratejisinin belirlenmesi ve bu stratejiye uygun bir şekilde süreçlerin yönetimi ve takibi,Marka iletişimi yürütülürken gerekli olan bütçelerin belirlenmesi ve takibi,Yıllık kampanya takviminin oluşturulması, geliştirilmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması,Üçüncü parti marka işbirlikleri ile ortak projelerin üretilmesi ve süreçlerin yönetilmesi,Sektör ve rakip analizlerinin yapılması ve bu verilere göre marka iletişiminin geliştirilmesi,Geleneksel ve dijital medyada yürütülecek süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçler ile ilgili kreatif ve medya satın alma ajanslarıyla iletişimin sağlanması,Marka ile ilgili KPI ve raporların belirlenmesi ve takibi.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Turizm sektöründe hizmet veren müşterimiz için "Marka İletişim Uzmanı" arayışımız mevcuttur.Ziyaretçi profilleri ile ilgili pazar araştırmalarının yapılması,Ziyaretçi davranış, ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi buna uygun iletişim stratejilerinin tasarlanması,Marka iletişim stratejisinin belirlenmesi ve bu stratejiye uygun bir şekilde süreçlerin yönetimi ve takibi,Marka iletişimi yürütülürken gerekli olan bütçelerin belirlenmesi ve takibi,Yıllık kampanya takviminin oluşturulması, geliştirilmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması,Üçüncü parti marka işbirlikleri ile ortak projelerin üretilmesi ve süreçlerin yönetilmesi,Sektör ve rakip analizlerinin yapılması ve bu verilere göre marka iletişiminin geliştirilmesi,Geleneksel ve dijital medyada yürütülecek süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçler ile ilgili kreatif ve medya satın alma ajanslarıyla iletişimin sağlanması,Marka ile ilgili KPI ve raporların belirlenmesi ve takibi.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz endüstriyel ürünler sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Servis Teknisyeni" arıyoruz..
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz endüstriyel ürünler sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Servis Teknisyeni" arıyoruz..
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, endüstriyel temizlik makineleri sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "Yardımcı Servis Teknisyeni" arıyoruz.Merkez atölyeye gelen ürünlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek,Tüm servis birimlerine telefonla teknik destek vermek,Müşteri nezdindeki demo ve sunumlarda veya ürün aplikasyon eğitimlerinde olası teknik sorunlara karşı hazır bulunarak destek vermek.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, endüstriyel temizlik makineleri sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için "Yardımcı Servis Teknisyeni" arıyoruz.Merkez atölyeye gelen ürünlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek,Tüm servis birimlerine telefonla teknik destek vermek,Müşteri nezdindeki demo ve sunumlarda veya ürün aplikasyon eğitimlerinde olası teknik sorunlara karşı hazır bulunarak destek vermek.
  • koşuyolu, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Budget and Finance Controlling Specialist” for our client operating in automotive industry.Preparing monthly IFRS Management reports via performing the analytical review of financial statements.Creating budget-realized reports on the basis of both financial results and operational KPIs by analyzing deviations from the budget.To play an active role in the preparation of budget works and the execution of the budget process with the data collected from the departments.Ensuring effective collaboration with all relevant departments for the collection of accurate and timely information for the relevant reporting process.Supporting independent audits, ensuring that sub-studies related to these processes are carried out.Preparing analysis and financial reports for the top management.Evaluating planned forecasts for the year-end report.Ad-hoc reports and analyses requested by top management when required.
  We are looking for a "Budget and Finance Controlling Specialist” for our client operating in automotive industry.Preparing monthly IFRS Management reports via performing the analytical review of financial statements.Creating budget-realized reports on the basis of both financial results and operational KPIs by analyzing deviations from the budget.To play an active role in the preparation of budget works and the execution of the budget process with the data collected from the departments.Ensuring effective collaboration with all relevant departments for the collection of accurate and timely information for the relevant reporting process.Supporting independent audits, ensuring that sub-studies related to these processes are carried out.Preparing analysis and financial reports for the top management.Evaluating planned forecasts for the year-end report.Ad-hoc reports and analyses requested by top management when required.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a 'Legal Follow Up Specialist' for our one of leading joint venture construction company.Prepare and process SMS, notice sending in time. Control overdue account received from Toll Collection team files (the “Files”) before pre-legal and legal follow up assignments in order to be sure that all files are matching with threshold decided by the management and requirements for legal enforcement.Assign the Files for appropriate pre-legal proceedings and/or to relevant external contracted legal offices (the “Legal Offices”) via the System and in accordance with the Company’s internal procedure established for this purpose. Coordination with Toll Collection team for evidences, necessary documentation and for system defects and required modifications in the System, when necessary.Assist the Legal Offices with necessary evidences and documentation, if needed.Control the advance payments requests of the Legal Offices in order to be sure that such are matching with the amounts calculated by the System.Control the payments received from execution proceedings in order to be sure that relevant transactions are closed properly in the System.Perform other duties as assigned.
  We are looking for a 'Legal Follow Up Specialist' for our one of leading joint venture construction company.Prepare and process SMS, notice sending in time. Control overdue account received from Toll Collection team files (the “Files”) before pre-legal and legal follow up assignments in order to be sure that all files are matching with threshold decided by the management and requirements for legal enforcement.Assign the Files for appropriate pre-legal proceedings and/or to relevant external contracted legal offices (the “Legal Offices”) via the System and in accordance with the Company’s internal procedure established for this purpose. Coordination with Toll Collection team for evidences, necessary documentation and for system defects and required modifications in the System, when necessary.Assist the Legal Offices with necessary evidences and documentation, if needed.Control the advance payments requests of the Legal Offices in order to be sure that such are matching with the amounts calculated by the System.Control the payments received from execution proceedings in order to be sure that relevant transactions are closed properly in the System.Perform other duties as assigned.
  • altunizade, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Proje Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.EPDK ve TEİAŞ gibi resmi kurum yazışmalarının ve raporlamalarının düzenli olarak yapılması,Proje ve danışman firmalar ile koordinasyon kurulması,Farklı şehirlerdeki projelerin çevre mevzuatı kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi ve kontrol edilmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Proje Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.EPDK ve TEİAŞ gibi resmi kurum yazışmalarının ve raporlamalarının düzenli olarak yapılması,Proje ve danışman firmalar ile koordinasyon kurulması,Farklı şehirlerdeki projelerin çevre mevzuatı kapsamındaki süreçlerinin yürütülmesi ve kontrol edilmesi.
  • findikli, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yaptığımız finans sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Uygulama Geliştirme Uzmanı arayışındayız.Finansal ihtiyaçlara yönelik .NET/.NET Core platformunda kalite standartlarına uygun yeni yazılım geliştirmek,Mevcut yazılımların bakımını yapmak ve destek olmak,Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek.
  Danışmanlığını yaptığımız finans sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Uygulama Geliştirme Uzmanı arayışındayız.Finansal ihtiyaçlara yönelik .NET/.NET Core platformunda kalite standartlarına uygun yeni yazılım geliştirmek,Mevcut yazılımların bakımını yapmak ve destek olmak,Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek.
  • şi̇şli̇, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Science Liaison' located in İstanbul for our global client operating in pharmaceuticals industry.Responsible for implementing product strategies determined by Senior Medical Managers and Product Managers.Implementing regional medical activities.Ensuring good relations with regional Key Opinion Leaders and providing fast and quality medical and scientific support to sales teams. Understanding of scientific data for training purposes which design, help and/or coordinate educational programmes and workshops.Responsible for contribute actively in building, maintaining and updating scientific knowledge.Implementing medical department strategies in his/her responsibility area.Having good relationship with physicians based on scientific knowledge.
  We are looking for a 'Medical Science Liaison' located in İstanbul for our global client operating in pharmaceuticals industry.Responsible for implementing product strategies determined by Senior Medical Managers and Product Managers.Implementing regional medical activities.Ensuring good relations with regional Key Opinion Leaders and providing fast and quality medical and scientific support to sales teams. Understanding of scientific data for training purposes which design, help and/or coordinate educational programmes and workshops.Responsible for contribute actively in building, maintaining and updating scientific knowledge.Implementing medical department strategies in his/her responsibility area.Having good relationship with physicians based on scientific knowledge.
  • ataşehi̇r, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz gıda sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Kategori Mali Analiz Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Yeni ürün tasarım ve lansman süreçlerinde mali analizlerin yapılması, projede yapılan değişiklikleri sürekli takip edilerek, finansal etkilerinin raporlanması,Kategorilerin uzun dönemli karlılık analizleri ve planlamalarının yapılması,Belirlenen hedeflere karşı fiili durumun takip edilmesi, bunlara dayalı olarak fırsat ve tehditlerle ilgili Pazarlama Departmanına finansal konularda destek olunması,Ürünlerle ilgili fizibilite analizlerinin yapılması, Pazarlama ve Ticari Pazarlama ekipleriyle promosyon ve bütçe analizlerinin yapılması.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz gıda sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Kategori Mali Analiz Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Yeni ürün tasarım ve lansman süreçlerinde mali analizlerin yapılması, projede yapılan değişiklikleri sürekli takip edilerek, finansal etkilerinin raporlanması,Kategorilerin uzun dönemli karlılık analizleri ve planlamalarının yapılması,Belirlenen hedeflere karşı fiili durumun takip edilmesi, bunlara dayalı olarak fırsat ve tehditlerle ilgili Pazarlama Departmanına finansal konularda destek olunması,Ürünlerle ilgili fizibilite analizlerinin yapılması, Pazarlama ve Ticari Pazarlama ekipleriyle promosyon ve bütçe analizlerinin yapılması.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  • küçükçekmece, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finance Treasury Manager" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finance Treasury Manager" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Production Engineer" for our customer with German capital that we are consulting.Coordinates manufacturing processes and production planning activities to ensure that production meets all quality, cost, and efficiency requirements.Ensures all activities are performed in compliance with company standards and regulations and helps drive the safety environment.Solves complex production problems through root cause analysis collaborating with cross functional teams.Monitors and manages KPI targets.Collects and analyses statistical data of process downtime in the manufacturing such as KPI and OEE studies.Develops detailed but understandable Production and Quality procedures for those with a limited technical background and provides training to operations personnel.Leads continuous improvement projects for manufacturing processes and equipment.Supports quality studies against quality problems.Reports to management with systematic documentation for each phase of production periodically.R&D actions for the development of products and process.Ensuring the necessary coordination in the combined business processes with quality departments.Generating solutions to technical problems that may arise in manufacturing processes.To support lean manufacturing system.
  We are looking for a "Production Engineer" for our customer with German capital that we are consulting.Coordinates manufacturing processes and production planning activities to ensure that production meets all quality, cost, and efficiency requirements.Ensures all activities are performed in compliance with company standards and regulations and helps drive the safety environment.Solves complex production problems through root cause analysis collaborating with cross functional teams.Monitors and manages KPI targets.Collects and analyses statistical data of process downtime in the manufacturing such as KPI and OEE studies.Develops detailed but understandable Production and Quality procedures for those with a limited technical background and provides training to operations personnel.Leads continuous improvement projects for manufacturing processes and equipment.Supports quality studies against quality problems.Reports to management with systematic documentation for each phase of production periodically.R&D actions for the development of products and process.Ensuring the necessary coordination in the combined business processes with quality departments.Generating solutions to technical problems that may arise in manufacturing processes.To support lean manufacturing system.
  • i̇stanbul - avrupa yakası, istanbul (asia)
  • permanent
  Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için İstanbul Avrupa Bölgesinden sorumlu olacak “Satış Mühendisi” arayışımız mevcuttur.Sensör, fieldbus ve kontrol sistemleri gibi endüstriyel otomasyon ürünlerinin ve sistemlerinin satışlarının gerçekleştirilmesi,Satış Müdürüne raporlamak için ilgili bölge ve çevresinde müşteri ziyaretleri düzenlenmesi,Mevcut müşterileri geliştirirken yeni müşterilerin kazandırılması,Bölgedeki müşteri potansiyelini analiz ederek çalışma saatlerinin ve kaynaklarının buna göre planlanması,Bölgedeki ciro ve karlılık hedeflerinin takip edilmesi,Otomasyon sistemleri konusunda teknik bilgi birikimine sahip ve bu teknik bilgi birikimini satışta kullanmaya istekli olması.
  Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için İstanbul Avrupa Bölgesinden sorumlu olacak “Satış Mühendisi” arayışımız mevcuttur.Sensör, fieldbus ve kontrol sistemleri gibi endüstriyel otomasyon ürünlerinin ve sistemlerinin satışlarının gerçekleştirilmesi,Satış Müdürüne raporlamak için ilgili bölge ve çevresinde müşteri ziyaretleri düzenlenmesi,Mevcut müşterileri geliştirirken yeni müşterilerin kazandırılması,Bölgedeki müşteri potansiyelini analiz ederek çalışma saatlerinin ve kaynaklarının buna göre planlanması,Bölgedeki ciro ve karlılık hedeflerinin takip edilmesi,Otomasyon sistemleri konusunda teknik bilgi birikimine sahip ve bu teknik bilgi birikimini satışta kullanmaya istekli olması.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz temizlik teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Müşteri Hizmetleri Temsilcisi" arıyoruz.Müşteri talep yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya ve satış ekibinden gelen müşteri taleplerinin sınıflandırılması ve departman yöneticisinin onayı ile ilerlenecek süreçte müşteri ayrımı yapıldıktan sonra CRM Lead kaydının açılıp, ilgili departman yetkilisine aktarılması. Müşteri şikayet yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya üzerinden gelen müşteri şikayetlerin karşılanması, yönlendirilmesi, gerekli kayıtların sağlanıp takibinin yapılması, takibi ve istenilmesi halinde bu data verilerinin raporlanması. Müşteri satış sonrası hizmet talep yönetimi; kargo sürecinin takibi, yedek parça aksesuar talep yönetimi, servis yönlendirmeleri ve takibi işlemlerinin yapılması, CRM Ticket portalına yüklenmesi. Sosyal medya şikayet ve talep yönetimi. Tele-Marketing aramalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanması. Bazaarvoice portalı yönetimi ve raporlanması. Hukuki sürece geçilmiş olan müşteri tebligatlarının şirket avukatlarına iletilmesi, ilgili dava dosyalarının durumlarının sorgulanması ve takibi. Outbound aramalar yapılması, hedefler doğrultusunda satış aksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması. İhtiyaç duyulması halinde istenilecek anket talepleri için, anket soru ve formlarının oluşturulması, yöneticisinin onayı ile birlikte anket aramalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması. Türkiye genelindeki satış ekibimizin tekliflerinin belirlenen çizelgede hazırlanması, saklanması ve istenilmesi halinde yöneticisine raporlanması. Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) portalı yönetimi.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz temizlik teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Müşteri Hizmetleri Temsilcisi" arıyoruz.Müşteri talep yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya ve satış ekibinden gelen müşteri taleplerinin sınıflandırılması ve departman yöneticisinin onayı ile ilerlenecek süreçte müşteri ayrımı yapıldıktan sonra CRM Lead kaydının açılıp, ilgili departman yetkilisine aktarılması. Müşteri şikayet yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya üzerinden gelen müşteri şikayetlerin karşılanması, yönlendirilmesi, gerekli kayıtların sağlanıp takibinin yapılması, takibi ve istenilmesi halinde bu data verilerinin raporlanması. Müşteri satış sonrası hizmet talep yönetimi; kargo sürecinin takibi, yedek parça aksesuar talep yönetimi, servis yönlendirmeleri ve takibi işlemlerinin yapılması, CRM Ticket portalına yüklenmesi. Sosyal medya şikayet ve talep yönetimi. Tele-Marketing aramalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanması. Bazaarvoice portalı yönetimi ve raporlanması. Hukuki sürece geçilmiş olan müşteri tebligatlarının şirket avukatlarına iletilmesi, ilgili dava dosyalarının durumlarının sorgulanması ve takibi. Outbound aramalar yapılması, hedefler doğrultusunda satış aksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması. İhtiyaç duyulması halinde istenilecek anket talepleri için, anket soru ve formlarının oluşturulması, yöneticisinin onayı ile birlikte anket aramalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması. Türkiye genelindeki satış ekibimizin tekliflerinin belirlenen çizelgede hazırlanması, saklanması ve istenilmesi halinde yöneticisine raporlanması. Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) portalı yönetimi.
  • umraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a " IP (Datacom) Solution Manager" for our client which is operating in technology sectorBe responsible for company network solution sets including, switches, routers, Wi-Fi products and complimentary software.Prepare relevant technical documentations for customers, present them in customer workshops / professional forums.Should prepare quotation (configuration) of the solutions and facilitate the bidding including respond to RFP’s.Should undertake regional market search, and forecast trends within the industry.Should analyze market requirements and competitors’ solutions, set up the Company solution, and generate the Key selling points / Arguments Selling Strategy.Understand and assess customers’ business objectives, strategies and requirements.
  We are looking for a " IP (Datacom) Solution Manager" for our client which is operating in technology sectorBe responsible for company network solution sets including, switches, routers, Wi-Fi products and complimentary software.Prepare relevant technical documentations for customers, present them in customer workshops / professional forums.Should prepare quotation (configuration) of the solutions and facilitate the bidding including respond to RFP’s.Should undertake regional market search, and forecast trends within the industry.Should analyze market requirements and competitors’ solutions, set up the Company solution, and generate the Key selling points / Arguments Selling Strategy.Understand and assess customers’ business objectives, strategies and requirements.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Mali İşler Müdürü pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesinin kontrolü ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak,Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması,Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesinin kontrolü,Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi,Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlarını yönetmek,Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Mali İşler Müdürü pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesinin kontrolü ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak,Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması,Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesinin kontrolü,Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi,Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlarını yönetmek,Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  • ataşehir, istanbul (asia)
  • permanent
  Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için Trakya Bölgesinden sorumlu olacak “Satış Mühendisi” arayışımız mevcuttur.Sensör, fieldbus ve kontrol sistemleri gibi endüstriyel otomasyon ürünleri ve sistemlerinin satışlarının gerçekleştirilmesi, Satış müdürüne raporlamak için ilgili bölge ve çevresinde müşteri ziyaretleri düzenlenmesi, Mevcut müşterileri geliştirirken yeni müşterilerin kazandırılması, Bölgedeki müşteri potansiyelini analiz ederek çalışma saatlerinin ve kaynaklarının buna göre planlanması, Bölgedeki ciro ve karlılık hedeflerinin takip edilmesi, Otomasyon sistemleri konusunda teknik bilgi birikimine sahip ve bu teknik bilgi birikimini satışta kullanmaya istekli olması.
  Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için Trakya Bölgesinden sorumlu olacak “Satış Mühendisi” arayışımız mevcuttur.Sensör, fieldbus ve kontrol sistemleri gibi endüstriyel otomasyon ürünleri ve sistemlerinin satışlarının gerçekleştirilmesi, Satış müdürüne raporlamak için ilgili bölge ve çevresinde müşteri ziyaretleri düzenlenmesi, Mevcut müşterileri geliştirirken yeni müşterilerin kazandırılması, Bölgedeki müşteri potansiyelini analiz ederek çalışma saatlerinin ve kaynaklarının buna göre planlanması, Bölgedeki ciro ve karlılık hedeflerinin takip edilmesi, Otomasyon sistemleri konusunda teknik bilgi birikimine sahip ve bu teknik bilgi birikimini satışta kullanmaya istekli olması.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounting Specialist / Responsible for our partner which is operating in chemistry sector.Carrying out the operation of the general accounting system in line with the generally accepted accounting principles and relevant legislation,Timely and accurate processing of financial records, regular checks and reconciliations of trial balance, current account,Accounting for foreign trade transactions,Managing E-invoice, E-Ledger and E-Archive processes,Corporate Tax, Provisional Tax, VAT, Withholding, Stamp etc. preparation of all tax returns,Managing and directing the month-end and year-end closing processes, providing the necessary follow-up and organization with internal and external units,Conducting and directing relations with the company's auditors, certified public accountant and legal institutions.
  We are looking for an Accounting Specialist / Responsible for our partner which is operating in chemistry sector.Carrying out the operation of the general accounting system in line with the generally accepted accounting principles and relevant legislation,Timely and accurate processing of financial records, regular checks and reconciliations of trial balance, current account,Accounting for foreign trade transactions,Managing E-invoice, E-Ledger and E-Archive processes,Corporate Tax, Provisional Tax, VAT, Withholding, Stamp etc. preparation of all tax returns,Managing and directing the month-end and year-end closing processes, providing the necessary follow-up and organization with internal and external units,Conducting and directing relations with the company's auditors, certified public accountant and legal institutions.
  • ataşehir, istanbul (asia)
  • permanent
  As a Senior Software Engineer - JavaScript/React (m/f/d), you are an essential part of our Technology team and you will take responsibility for the design and implementation of new core features and integrations to other systems. You will work in an interdisciplinary team consisting of Backend and Frontend Developers, Software Engineers in Test, DevOps Engineers, User Experience Experts, and Product Owners within an agile environment.You work in a cross-functional team on delivering the best solutions for our product.You deliver clean, testable and maintainable code to ensure functionality as well as the quality of the product.You are eager to create a high-quality web application from designing and implementing new features.You love to share your experience and tech stack with your team members by pair programming.You test those concepts and you do performance optimizations.
  As a Senior Software Engineer - JavaScript/React (m/f/d), you are an essential part of our Technology team and you will take responsibility for the design and implementation of new core features and integrations to other systems. You will work in an interdisciplinary team consisting of Backend and Frontend Developers, Software Engineers in Test, DevOps Engineers, User Experience Experts, and Product Owners within an agile environment.You work in a cross-functional team on delivering the best solutions for our product.You deliver clean, testable and maintainable code to ensure functionality as well as the quality of the product.You are eager to create a high-quality web application from designing and implementing new features.You love to share your experience and tech stack with your team members by pair programming.You test those concepts and you do performance optimizations.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a 'Digital Strategy Lead' for our global client operating in pharmaceutical industry.Digital Multichannel Ineractions: Develop company multichannel digital strategies and customer interactions with alignment with teams to serve business needs. Support teams in the translation of business objectives in the product plan to digital multichannel interactions strategies. Support teams to analyse marketing information and develop customer journeys and digital marketing campaigns. Innovation, benchmarking and learning: Pro-active screening of developments in digital interaction channels. Develop local digital strategy in alignment with Regional Digital teams. Periodically evaluate measure the success of digital communication channels in practice using appropriate metrics. People Development Working Across TAs: Development of marketers into experts in the use of digital communication channels and development of communication strategies. Quarterly support teams about the new trends in digital channels, strategies and tools from in and out of pharma to benchmark and improve our digital transformation. Digital Projects Planning Management: Responsible for setting priorities and organizing work – prepare processes and creates tools and metrics. Responsible to facilitate vendor selection when needed. Oversight of digital multichannel projects and monitor success. Ensure implementation guidelines in all digital projects.
  We are looking for a 'Digital Strategy Lead' for our global client operating in pharmaceutical industry.Digital Multichannel Ineractions: Develop company multichannel digital strategies and customer interactions with alignment with teams to serve business needs. Support teams in the translation of business objectives in the product plan to digital multichannel interactions strategies. Support teams to analyse marketing information and develop customer journeys and digital marketing campaigns. Innovation, benchmarking and learning: Pro-active screening of developments in digital interaction channels. Develop local digital strategy in alignment with Regional Digital teams. Periodically evaluate measure the success of digital communication channels in practice using appropriate metrics. People Development Working Across TAs: Development of marketers into experts in the use of digital communication channels and development of communication strategies. Quarterly support teams about the new trends in digital channels, strategies and tools from in and out of pharma to benchmark and improve our digital transformation. Digital Projects Planning Management: Responsible for setting priorities and organizing work – prepare processes and creates tools and metrics. Responsible to facilitate vendor selection when needed. Oversight of digital multichannel projects and monitor success. Ensure implementation guidelines in all digital projects.
  • şi̇şli̇, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for Reporting And Controlling Manager for our partner which is an independent auditing firm.-Outsource Muhasebe departmanı ile koordineli giderek aylık ve üç aylık raporların hazırlanması-Genel muhasebe, Tek düzen hesap Planı, Bilanço, Beyannameler, Muhasebe Mevzuatı, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar konularına hakim-Yeni çıkan veya güncellenen muhasebe standartlarının uygulanması konusunda destek sağlanması,-Müşteri veya müvekkillerin denetçilerinin soruları için iletişime geçmek ve gerekli bilgiyi sağlamak-Şirketler arası mutabakatların gerçekleştirilmesi-Outsource Muhasebe ekibi tarafından hazırlanmış , beyannamelerin kontrolü- Konsolide raporların hazırlanmasınecessaryPreparing payrolls for clients’ employees
  We are looking for Reporting And Controlling Manager for our partner which is an independent auditing firm.-Outsource Muhasebe departmanı ile koordineli giderek aylık ve üç aylık raporların hazırlanması-Genel muhasebe, Tek düzen hesap Planı, Bilanço, Beyannameler, Muhasebe Mevzuatı, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar konularına hakim-Yeni çıkan veya güncellenen muhasebe standartlarının uygulanması konusunda destek sağlanması,-Müşteri veya müvekkillerin denetçilerinin soruları için iletişime geçmek ve gerekli bilgiyi sağlamak-Şirketler arası mutabakatların gerçekleştirilmesi-Outsource Muhasebe ekibi tarafından hazırlanmış , beyannamelerin kontrolü- Konsolide raporların hazırlanmasınecessaryPreparing payrolls for clients’ employees
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  Randstad olarak danışmanlığı yaptığımız üretim sanayisi sektöründe lider konumda olan firmamız için SAP ABAP UZMANI arayışımız bulunmaktadır.SAP modülleriyle ilgili ABAP geliştirmelerini yapmak,SAP sistemi ile diğer uygulamalar arasında entegrasyonları sağlamak,Mevcut Fiori ekranlarına destek vermek ve geliştirmek,Yapılan geliştirmelerdeki teknik dokümanları hazırlamak,SAP teknolojilerini takip ederek geliştirme döngüsünde güncel yöntemleri uygulamak.
  Randstad olarak danışmanlığı yaptığımız üretim sanayisi sektöründe lider konumda olan firmamız için SAP ABAP UZMANI arayışımız bulunmaktadır.SAP modülleriyle ilgili ABAP geliştirmelerini yapmak,SAP sistemi ile diğer uygulamalar arasında entegrasyonları sağlamak,Mevcut Fiori ekranlarına destek vermek ve geliştirmek,Yapılan geliştirmelerdeki teknik dokümanları hazırlamak,SAP teknolojilerini takip ederek geliştirme döngüsünde güncel yöntemleri uygulamak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Brand Manager' for our client operating in FMCG sector.Coordinate all the launch activities under the brand of responsibility,Responsible for all the 3rd party relations ATL, BTL, PR, Packaging Agencies,Create ideas for communication under the brand of responsibility,Responsible for the P&L of the brand,Plan and execute with the trade marketing team unique and unrivalled trade support plansDevelop and implement product roll out plans,Coordinate long term brand strategies and planning
  We are looking for a 'Brand Manager' for our client operating in FMCG sector.Coordinate all the launch activities under the brand of responsibility,Responsible for all the 3rd party relations ATL, BTL, PR, Packaging Agencies,Create ideas for communication under the brand of responsibility,Responsible for the P&L of the brand,Plan and execute with the trade marketing team unique and unrivalled trade support plansDevelop and implement product roll out plans,Coordinate long term brand strategies and planning
  • umraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a NLP Language Expert.Plan, operate, and manage the Map Platform portal for developers.Competitive product research, and product requirements design, and complete high-quality project implementation and fast iteration delivery.Analyze the voice of developers and operation data and provide optimization suggestions on product features.Be able to work closely with the R&D, UX, and design teams to quickly and efficiently promote product design and R&D.
  We are looking for a NLP Language Expert.Plan, operate, and manage the Map Platform portal for developers.Competitive product research, and product requirements design, and complete high-quality project implementation and fast iteration delivery.Analyze the voice of developers and operation data and provide optimization suggestions on product features.Be able to work closely with the R&D, UX, and design teams to quickly and efficiently promote product design and R&D.
  • çorum, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Makine sektöründe Yem Değirmen Makineleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Mühendis'' aramaktayız.Yem Değirmeni projesinde öğütme bölümündeki makinelerin projeye uygun bir şekilde tasarlanması, bu makinelere uygun şekilde ürün akış borularının tasarlanması ve öğütme sisteminin verimli ve kusursuz çalışması için mühendislikdizaynının yapılması (Yem değirmeni akış şeması tasarımının yapılması).Teklif ön çizim ve makine listelerinin temin edilerek ön çizim ve makine listelerinin teknik açıdan kontrol edilmesi,Proses çizim çalışmalarının gerçekleştirilmesi,Yönetici geri bildirimleri doğrultusunda proses akış şemaları üzerinde gerekli güncellemelerin yapılması,Proses birimi tarafından finalize edilen akış şemalarının ve makine listelerinin Tasarım Birimi’ne iletilmesi,Satış birimine müşteri ile olan müzakerelerde teknik destek sağlanması ve Proje Planlama ve Kontrat Birimi'ne haftalık ilerleme raporlarının hazırlanması,Gerekli durumlarda saha ziyaretlerinin yapılması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Makine sektöründe Yem Değirmen Makineleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Mühendis'' aramaktayız.Yem Değirmeni projesinde öğütme bölümündeki makinelerin projeye uygun bir şekilde tasarlanması, bu makinelere uygun şekilde ürün akış borularının tasarlanması ve öğütme sisteminin verimli ve kusursuz çalışması için mühendislikdizaynının yapılması (Yem değirmeni akış şeması tasarımının yapılması).Teklif ön çizim ve makine listelerinin temin edilerek ön çizim ve makine listelerinin teknik açıdan kontrol edilmesi,Proses çizim çalışmalarının gerçekleştirilmesi,Yönetici geri bildirimleri doğrultusunda proses akış şemaları üzerinde gerekli güncellemelerin yapılması,Proses birimi tarafından finalize edilen akış şemalarının ve makine listelerinin Tasarım Birimi’ne iletilmesi,Satış birimine müşteri ile olan müzakerelerde teknik destek sağlanması ve Proje Planlama ve Kontrat Birimi'ne haftalık ilerleme raporlarının hazırlanması,Gerekli durumlarda saha ziyaretlerinin yapılması.
  • kadiköy, istanbul (asia)
  • permanent
  In charge of the business activities owning the Profit and Loss and balance sheet for the Turkish unit. The role need to oversight the company procedures, deliver against the strategy set by the board, report the performance on Quartey basis, build a local management team and responsible for the whole country operations.Responsible for delivering the annual operating plan for the market, with clear KPIs.Ensure a lean organization on both operations and head office.Build professional relationship with outside stakeholders to promote company reputation.Foster a culture of collaboration and high performance across all teams.Timely and effective feedback to the team to ensure smooth flow of the organization. Develop business plans, targeting new restaurant growth with focus on development schedule and support needed to achieve it.Site selection and input on the designs.Conduct project planning. follow-up on timeline to determine opening date based on critical task management. Responsibility openings of new stores, and closing stores which are not sustainably profitable. Responsible for the profitability of each location and the country as a whole.Preparation and implementation of budgets, country strategy, business plan and business management.Decide on organization within Company guidelines with emphasis on quality, cost control, safety and environment.Implement new training programs, menu changes, and operations initiatives based on current company directives. Focus on team development with proper succession plans and GAP analysis.Ensure timely communication and consult head quarters for taking key decisions.Ensure written systems are in place for every critical activity including operational and administrative.
  In charge of the business activities owning the Profit and Loss and balance sheet for the Turkish unit. The role need to oversight the company procedures, deliver against the strategy set by the board, report the performance on Quartey basis, build a local management team and responsible for the whole country operations.Responsible for delivering the annual operating plan for the market, with clear KPIs.Ensure a lean organization on both operations and head office.Build professional relationship with outside stakeholders to promote company reputation.Foster a culture of collaboration and high performance across all teams.Timely and effective feedback to the team to ensure smooth flow of the organization. Develop business plans, targeting new restaurant growth with focus on development schedule and support needed to achieve it.Site selection and input on the designs.Conduct project planning. follow-up on timeline to determine opening date based on critical task management. Responsibility openings of new stores, and closing stores which are not sustainably profitable. Responsible for the profitability of each location and the country as a whole.Preparation and implementation of budgets, country strategy, business plan and business management.Decide on organization within Company guidelines with emphasis on quality, cost control, safety and environment.Implement new training programs, menu changes, and operations initiatives based on current company directives. Focus on team development with proper succession plans and GAP analysis.Ensure timely communication and consult head quarters for taking key decisions.Ensure written systems are in place for every critical activity including operational and administrative.
30 of 54 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.