47 jobs found in Viken

filter1
clear all
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi søker sykepleiere som har erfaring fra legevakt. Randstad Care har levert personell til Helse-Norge siden 1992. Vi er blant de største selskapene i Norge, og som del av Randstad er vi også blant de aller største i verden. I vår administrasjon finner du mennesker som selv har lang erfaring fra helsevesenet eller bemanning knyttet til dette som kommer til å følge deg opp under oppdraget. I teamet for sykepleiebemanning er vi blant annet 6 sykepleiere og en intensivsykepleier som nå jobber med å følge deg opp i arbeid for oss. Vi kjenner avdelingene, spesialitetene og de ulike utfordringer du møter i arbeid som vikar. Du vil få den aller beste oppfølging av oss.Om oppdraget:Legevaktsentral. Legevaktsentralen ivaretar: Mottak og håndtering av henvendelser via et fast legevaktsnummer innenfor et fastsatt geografisk område, herunder prioritering, iverksetting og oppfølging av henvendelser til lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Operatøren ved legevaktsentralen har en avgjørende rolle ved beslutninger om pasientprioriteringer og medisinsk rådgiving. Pasientens situasjon skal kartlegges over telefon, og relevant informasjon skal innhentes for å kunne prioritere, vurdere hastegrad og gi riktig veiledning og råd. Krevende beslutninger må ofte tas basert på den informasjonen om pasienten og pasientsituasjonen man klarer å få frem i samtalen.Sted: kommune i Viken, kun noen minutter fra Oslo. Periode: så snart so mulig -  ut 2021. Mulig forlengelse.Stillingsprosent: 100%Opplæring: nødvendig opplæring vil bli gitt. Arbeidstid: arbeid hver 2. helg,  Dag/Aften /Natt.Er dette noe for deg? - Vi ser etter en person som har tidligere erfaring fra likende arbeid. Det er ikke et krav.- Autorisert sykepleier i Norge med norsk HPR nummer. - Behersker norsk godt. Sykepleier må ha gode kommunikasjonsferdigheter .Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  Vi søker sykepleiere som har erfaring fra legevakt. Randstad Care har levert personell til Helse-Norge siden 1992. Vi er blant de største selskapene i Norge, og som del av Randstad er vi også blant de aller største i verden. I vår administrasjon finner du mennesker som selv har lang erfaring fra helsevesenet eller bemanning knyttet til dette som kommer til å følge deg opp under oppdraget. I teamet for sykepleiebemanning er vi blant annet 6 sykepleiere og en intensivsykepleier som nå jobber med å følge deg opp i arbeid for oss. Vi kjenner avdelingene, spesialitetene og de ulike utfordringer du møter i arbeid som vikar. Du vil få den aller beste oppfølging av oss.Om oppdraget:Legevaktsentral. Legevaktsentralen ivaretar: Mottak og håndtering av henvendelser via et fast legevaktsnummer innenfor et fastsatt geografisk område, herunder prioritering, iverksetting og oppfølging av henvendelser til lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. Operatøren ved legevaktsentralen har en avgjørende rolle ved beslutninger om pasientprioriteringer og medisinsk rådgiving. Pasientens situasjon skal kartlegges over telefon, og relevant informasjon skal innhentes for å kunne prioritere, vurdere hastegrad og gi riktig veiledning og råd. Krevende beslutninger må ofte tas basert på den informasjonen om pasienten og pasientsituasjonen man klarer å få frem i samtalen.Sted: kommune i Viken, kun noen minutter fra Oslo. Periode: så snart so mulig -  ut 2021. Mulig forlengelse.Stillingsprosent: 100%Opplæring: nødvendig opplæring vil bli gitt. Arbeidstid: arbeid hver 2. helg,  Dag/Aften /Natt.Er dette noe for deg? - Vi ser etter en person som har tidligere erfaring fra likende arbeid. Det er ikke et krav.- Autorisert sykepleier i Norge med norsk HPR nummer. - Behersker norsk godt. Sykepleier må ha gode kommunikasjonsferdigheter .Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  • gamle fredrikstad, viken
  • permanent
  Glacio har som målsetning å være næringsmiddelbransjens foretrukne leverandør av temperaturregulerte logistikktjenester. Vi tror på at vi gjennom å levere topp service og kvalitet vil oppnå langsiktige og gode relasjoner med våre kunder. For å oppnå det må vi ha høyt motiverte og kompetente ansatte som har det bra på arbeidsplassen. Vår virksomhet er dynamisk og i kraftig vekst. For å styrke oss ytterligere, søker vi nå  etter en leder med solid teknisk forståelse og kompetanse innen bygg og tekniske installasjoner. I denne rollen vil du samarbeide tett med driftsledelsen og fungere som vår fagperson, med overordnet ansvar for konsernets eiendomsportefølje og driftsmateriell. Du vil representere selskapet i byggeprosjekter, samt jobbe med videreutvikling, kvalitet og forbedring innen dine ansvarsområder. Vi ser etter deg som både kan prioritere og beslutte, med utpreget økonomisk forståelse og evne til å arbeide kostnads- og driftseffektivt. Strukturert, velorganisert og nøyaktig er egenskaper som beskriver deg og din arbeidsstil. Stillingen krever at du er omstillingsdyktig og fleksibel, med evne til å balansere kortsiktige operasjonelle utfordringer med langsiktig utvikling. Du er faglig engasjert med gjennomføringskraft og din evne til å tenke helhetlig og strategisk vil være avgjørende for å lykkes i rollen. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og vil være en del av selskapets ledergruppe. Aktuelle arbeidsoppgaver:Overordnet ansvar for reparasjon og vedlikehold av bygninger, leide lokaler, teknisk utstyr og driftsmateriell i konsernetDelta i prosjektering, anbudsbeskrivelse, kontrahering og oppfølging av byggeprosjekterVære en pådriver for- og aktivt bidra i forbedringsprosesserOppdatering og vedlikehold av FDV dokumentasjon Lede innkjøp og installasjon av teknisk utstyrPlanlegge, bestille, gjennomføre og følge opp vedlikeholdstiltakAnsvar for konsernets vedlikeholdsbudsjettAnsvar for gjennomføring av brann og beredskapsøvelserLede internt ansatte vaktmestere og teknisk personell.  Kvalifikasjoner:Høyere utdanning, minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen bygg eller tekniske fagMinimum 3 - 5 års erfaring fra relevant arbeid og solid teknisk forståelseErfaring fra bygge- og prosjektledelse vil bli vektlagtErfaring med prioritering og gjennomføring av forebyggende vedlikeholdKunnskap om myndighets- og miljøkrav til bygninger, matsikkerhet, tekniske installasjoner mm.Kompetanse innen HMS og kvalitetsarbeidKjennskap til kontinuerlig forbedringsarbeid og Lean-prinsipper. Innsikt eller erfaring med drift av kuldeanlegg er ønskelig, men ikke et kravBeherske teknisk tegning i egnet tegneprogram, samt Excel og Power PointKomfortabel med engelsk tale og tekst da noen møter holdes på engelsk Hva får du hos oss?En variert og ansvarsfull stilling i et internasjonalt konsern, med vekstambisjoner og langsiktige eiereMulighet til å delta i - og ha stor påvirkning på spennende prosjekterStor innvirkning på egen arbeidsdag, mye selvstendig arbeidEngasjerte kollegaer i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons-og forsikringsordningerFast arbeidssted ved vårt kontor i Fredrikstad, men stillingen vil kreve hyppige besøk til våre øvrige lokasjoner. Glacio-konsernet har, som mange andre logistikkvirksomheter, overrepresentasjon av menn. Vi oppfordrer derfor begge kjønn til å søke stillingen.Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med rekrutterer Ann-Mari Nygaard.Mail, ann-mari.nygaard@randstad.no eller på telefon 40021479.​​​​​​ Søknader vil bli behandlet løpende.  
  Glacio har som målsetning å være næringsmiddelbransjens foretrukne leverandør av temperaturregulerte logistikktjenester. Vi tror på at vi gjennom å levere topp service og kvalitet vil oppnå langsiktige og gode relasjoner med våre kunder. For å oppnå det må vi ha høyt motiverte og kompetente ansatte som har det bra på arbeidsplassen. Vår virksomhet er dynamisk og i kraftig vekst. For å styrke oss ytterligere, søker vi nå  etter en leder med solid teknisk forståelse og kompetanse innen bygg og tekniske installasjoner. I denne rollen vil du samarbeide tett med driftsledelsen og fungere som vår fagperson, med overordnet ansvar for konsernets eiendomsportefølje og driftsmateriell. Du vil representere selskapet i byggeprosjekter, samt jobbe med videreutvikling, kvalitet og forbedring innen dine ansvarsområder. Vi ser etter deg som både kan prioritere og beslutte, med utpreget økonomisk forståelse og evne til å arbeide kostnads- og driftseffektivt. Strukturert, velorganisert og nøyaktig er egenskaper som beskriver deg og din arbeidsstil. Stillingen krever at du er omstillingsdyktig og fleksibel, med evne til å balansere kortsiktige operasjonelle utfordringer med langsiktig utvikling. Du er faglig engasjert med gjennomføringskraft og din evne til å tenke helhetlig og strategisk vil være avgjørende for å lykkes i rollen. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og vil være en del av selskapets ledergruppe. Aktuelle arbeidsoppgaver:Overordnet ansvar for reparasjon og vedlikehold av bygninger, leide lokaler, teknisk utstyr og driftsmateriell i konsernetDelta i prosjektering, anbudsbeskrivelse, kontrahering og oppfølging av byggeprosjekterVære en pådriver for- og aktivt bidra i forbedringsprosesserOppdatering og vedlikehold av FDV dokumentasjon Lede innkjøp og installasjon av teknisk utstyrPlanlegge, bestille, gjennomføre og følge opp vedlikeholdstiltakAnsvar for konsernets vedlikeholdsbudsjettAnsvar for gjennomføring av brann og beredskapsøvelserLede internt ansatte vaktmestere og teknisk personell.  Kvalifikasjoner:Høyere utdanning, minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen bygg eller tekniske fagMinimum 3 - 5 års erfaring fra relevant arbeid og solid teknisk forståelseErfaring fra bygge- og prosjektledelse vil bli vektlagtErfaring med prioritering og gjennomføring av forebyggende vedlikeholdKunnskap om myndighets- og miljøkrav til bygninger, matsikkerhet, tekniske installasjoner mm.Kompetanse innen HMS og kvalitetsarbeidKjennskap til kontinuerlig forbedringsarbeid og Lean-prinsipper. Innsikt eller erfaring med drift av kuldeanlegg er ønskelig, men ikke et kravBeherske teknisk tegning i egnet tegneprogram, samt Excel og Power PointKomfortabel med engelsk tale og tekst da noen møter holdes på engelsk Hva får du hos oss?En variert og ansvarsfull stilling i et internasjonalt konsern, med vekstambisjoner og langsiktige eiereMulighet til å delta i - og ha stor påvirkning på spennende prosjekterStor innvirkning på egen arbeidsdag, mye selvstendig arbeidEngasjerte kollegaer i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons-og forsikringsordningerFast arbeidssted ved vårt kontor i Fredrikstad, men stillingen vil kreve hyppige besøk til våre øvrige lokasjoner. Glacio-konsernet har, som mange andre logistikkvirksomheter, overrepresentasjon av menn. Vi oppfordrer derfor begge kjønn til å søke stillingen.Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med rekrutterer Ann-Mari Nygaard.Mail, ann-mari.nygaard@randstad.no eller på telefon 40021479.​​​​​​ Søknader vil bli behandlet løpende.  
  • gamle fredrikstad, viken
  • permanent
  Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Nå ser vi etter deg som ønsker å bli vår Site manager og bidra til til en bærekraftig utvikling. Vi er en innovativ bedrift som er i stor vekst, og som er en pionér på vårt område. Hos oss vil du få en avgjørende og innovativ rolle, med ansvar for et velfungerende team som har det moro på jobb. Du vil få grundig opplæring og god oppfølging i startfasen. Vi finner på hyggelige og sosiale aktiviteter både sommer og vinter. I tillegg tilbyr vi gode vilkår og ordnede forhold. Arbeidsoppgavene vil være følgende:faglig ansvar for produksjonen i ditt team.personaladministrasjon av ca. 8 personer.ansvar for at Lean innføres som arbeidsmetodikk i produksjon/avdelingen.jobbe for optimal utnyttelse av bedriftens ressurser.legge til rette og sørge for kompetanseheving/opplæring.kontakt med smelteverk i utland.ansvar for selskapets ISO og KS system.rapportering til myndigheter herunder Miljødirektoratet.Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:tidligere ledererfaring. Kjennskap til Lean og ISO.erfaring fra relevant bransje, gjerne fra brann. relevant utdannelse innen tekniske fag og/eller elektrofag.god forståelse for elektronikk og teknisk kompetanse.gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.evner å skape og opprettholde et godt samhold i teamet du har ansvar for. I tillegg håper vi du er:interessert i batterier og bransjen vi driver i.opptatt av bærekraft og sikkerhet.fleksibel, kreativ og motiveres av å bidra til utviklingen i en innovativ bedrift.systematisk, velorganisert og opptatt av sikkerhet.Arbeidstiden er i hovedsak dagtid, mandag til fredag.
  Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Nå ser vi etter deg som ønsker å bli vår Site manager og bidra til til en bærekraftig utvikling. Vi er en innovativ bedrift som er i stor vekst, og som er en pionér på vårt område. Hos oss vil du få en avgjørende og innovativ rolle, med ansvar for et velfungerende team som har det moro på jobb. Du vil få grundig opplæring og god oppfølging i startfasen. Vi finner på hyggelige og sosiale aktiviteter både sommer og vinter. I tillegg tilbyr vi gode vilkår og ordnede forhold. Arbeidsoppgavene vil være følgende:faglig ansvar for produksjonen i ditt team.personaladministrasjon av ca. 8 personer.ansvar for at Lean innføres som arbeidsmetodikk i produksjon/avdelingen.jobbe for optimal utnyttelse av bedriftens ressurser.legge til rette og sørge for kompetanseheving/opplæring.kontakt med smelteverk i utland.ansvar for selskapets ISO og KS system.rapportering til myndigheter herunder Miljødirektoratet.Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:tidligere ledererfaring. Kjennskap til Lean og ISO.erfaring fra relevant bransje, gjerne fra brann. relevant utdannelse innen tekniske fag og/eller elektrofag.god forståelse for elektronikk og teknisk kompetanse.gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.evner å skape og opprettholde et godt samhold i teamet du har ansvar for. I tillegg håper vi du er:interessert i batterier og bransjen vi driver i.opptatt av bærekraft og sikkerhet.fleksibel, kreativ og motiveres av å bidra til utviklingen i en innovativ bedrift.systematisk, velorganisert og opptatt av sikkerhet.Arbeidstiden er i hovedsak dagtid, mandag til fredag.
  • gamle fredrikstad, viken
  • permanent
  Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Nå ser vi etter deg som ønsker å bli en del av vårt team og bidra til til en bærekraftig utvikling. Vi er en innovativ bedrift som er i stor vekst, og som er en pionér på vårt område. Hos oss vil du få god opplæring og bli inkludert i et velfungerende team som har det moro på jobb. Vi finner på hyggelige og sosiale aktiviteter både sommer og vinter. I tillegg tilbyr vi gode vilkår og ordnede forhold.Arbeidsoppgavene vil være:utladning av batterier.demontering og gjenbruk.lagring og klargjøring for resirkulering.andre relevante oppgaver som kommer til etterhvert som vi utvikler oss. Her har du en mulighet til å bidra med ideer og kunnskap. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:relevant utdannelse innen tekniske fag og/eller elektrofag.god forståelse for elektronikk og teknisk kompetanse.setter deg lett inn i ulike jobbanalyser.gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.I tillegg håper vi du er:interessert i batterier og bransjen vi driver i.fleksibel, kreativ og motiveres av å bidra til utviklingen i en innovativ bedrift.rolig og avbalansert i utførelsen av oppgavene dine. nøyaktig og opptatt av sikkerhet.Arbeidstiden er i hovedsak dagtid, mandag til fredag.
  Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Nå ser vi etter deg som ønsker å bli en del av vårt team og bidra til til en bærekraftig utvikling. Vi er en innovativ bedrift som er i stor vekst, og som er en pionér på vårt område. Hos oss vil du få god opplæring og bli inkludert i et velfungerende team som har det moro på jobb. Vi finner på hyggelige og sosiale aktiviteter både sommer og vinter. I tillegg tilbyr vi gode vilkår og ordnede forhold.Arbeidsoppgavene vil være:utladning av batterier.demontering og gjenbruk.lagring og klargjøring for resirkulering.andre relevante oppgaver som kommer til etterhvert som vi utvikler oss. Her har du en mulighet til å bidra med ideer og kunnskap. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:relevant utdannelse innen tekniske fag og/eller elektrofag.god forståelse for elektronikk og teknisk kompetanse.setter deg lett inn i ulike jobbanalyser.gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.I tillegg håper vi du er:interessert i batterier og bransjen vi driver i.fleksibel, kreativ og motiveres av å bidra til utviklingen i en innovativ bedrift.rolig og avbalansert i utførelsen av oppgavene dine. nøyaktig og opptatt av sikkerhet.Arbeidstiden er i hovedsak dagtid, mandag til fredag.
  • drammen, viken
  • contract
  For vår kunde i Drammen søker vi etter en erfaren sjåfør med kl C til langt engasjement med store muligheter for fast ansettelse.Du vil kjøre en distribusjonsrute rundt Rjukan.Oppstart og avslutning i Drammen.Du bør like å kjøre lange distanser i vakker natur med de utfordringer det har med seg.Vi tilbyr:Langt engasjement med store utviklingsmuligheterTrening på jobbJobb i vakker naturArbeidsoppgaver:Distribusjonskjøring  med i snitt 19 leveringer om dagenLasting og lossing scanningKontakt/lage avtaler med kunder for leveringKvalifikasjoner:Førerkort kl CYSKKunne kommunisere godt på engelsk eller norskPersonlige egenskaper:Pliktoppfyllende Effektiv SelvstendigSeviceinnstilltLiker fysisk arbeidSyns du dette hørtest spennende ut?Søk da vel 
  For vår kunde i Drammen søker vi etter en erfaren sjåfør med kl C til langt engasjement med store muligheter for fast ansettelse.Du vil kjøre en distribusjonsrute rundt Rjukan.Oppstart og avslutning i Drammen.Du bør like å kjøre lange distanser i vakker natur med de utfordringer det har med seg.Vi tilbyr:Langt engasjement med store utviklingsmuligheterTrening på jobbJobb i vakker naturArbeidsoppgaver:Distribusjonskjøring  med i snitt 19 leveringer om dagenLasting og lossing scanningKontakt/lage avtaler med kunder for leveringKvalifikasjoner:Førerkort kl CYSKKunne kommunisere godt på engelsk eller norskPersonlige egenskaper:Pliktoppfyllende Effektiv SelvstendigSeviceinnstilltLiker fysisk arbeidSyns du dette hørtest spennende ut?Søk da vel 
  • drammen, viken
  • permanent
  Vi ser etter deg som er utadvendt og brenner for kundeservice. Du trives med å håndtere henvendelser både i skranke og over telefon og er godt kjent med å bruke digitale verktøy i din kontakt med kundene.Vi kan tilby deg en spennende mulighet med mange varierte arbeidsoppgaver. Vi er en fremoverlent bransje i forhold til teknologi i et spennende fagmiljø. Ditt fokus vil være å hjelpe våre kunder med å kjøpe billetter via vår app og bistår dem via våre andre kanaler i forskjellige spørsmål. Teamet du skal jobbe sammen med er opptatt av å hjelpe hverandre og spille hverandre gode og stille opp for hverandre i det daglige arbeidet.Brakar holder til i flotte lokaler sentralt i Drammen.Du vil jobbe i en 4 ukers vaktplan med rullering på lørdager. Varierte oppgaver innenfor kundeservice:Svare på kundehenvendelser per telefon, i skranke og skriftligHjelpe kunden våre med hvordan de laster ned apper, bestiller billetter etcFaste mindre administrative oppgaver Personlige egenskaper:Strukturert, nøyaktig og gode samarbeidsevnerTakle høyt tempo og stressende dagerLike kundekontakt i alle ledd, opptatt av å yte god kundeservicePålitelig, fleksibel og utadvendtPositiv, blid og imøtekommende Krav til kompetanse (utdanning/erfaring):Serviceinnstilt, gjerne med erfaring fra kundeserviceGod muntlig og skriftlig formuleringsevneKomfortable med å sette deg inn i tjenester på nett og mobil, gode datakunnskaperGod kjennskap til nyere teknologi, apper etc.Norsk, engelsk, skriftlig og muntlig på et høyt nivå Brakar AS tilbyr en utfordrende, selvstendig og attraktiv stilling i et uformelt miljø. Det vil selvsagt bli gitt en solid intern opplæringsperiode, slik at du blir godt kjent med selskapet og kollektivbransjen. Alle søkere vil få svar og blir kontaktet fortløpende etter søknadsfristen. Alle søknader behandles konfidensielt.Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor i Randstad: Beate Hæhre Jørgensen på 400 21 492 eller beate.jorgensen@randstad.no
  Vi ser etter deg som er utadvendt og brenner for kundeservice. Du trives med å håndtere henvendelser både i skranke og over telefon og er godt kjent med å bruke digitale verktøy i din kontakt med kundene.Vi kan tilby deg en spennende mulighet med mange varierte arbeidsoppgaver. Vi er en fremoverlent bransje i forhold til teknologi i et spennende fagmiljø. Ditt fokus vil være å hjelpe våre kunder med å kjøpe billetter via vår app og bistår dem via våre andre kanaler i forskjellige spørsmål. Teamet du skal jobbe sammen med er opptatt av å hjelpe hverandre og spille hverandre gode og stille opp for hverandre i det daglige arbeidet.Brakar holder til i flotte lokaler sentralt i Drammen.Du vil jobbe i en 4 ukers vaktplan med rullering på lørdager. Varierte oppgaver innenfor kundeservice:Svare på kundehenvendelser per telefon, i skranke og skriftligHjelpe kunden våre med hvordan de laster ned apper, bestiller billetter etcFaste mindre administrative oppgaver Personlige egenskaper:Strukturert, nøyaktig og gode samarbeidsevnerTakle høyt tempo og stressende dagerLike kundekontakt i alle ledd, opptatt av å yte god kundeservicePålitelig, fleksibel og utadvendtPositiv, blid og imøtekommende Krav til kompetanse (utdanning/erfaring):Serviceinnstilt, gjerne med erfaring fra kundeserviceGod muntlig og skriftlig formuleringsevneKomfortable med å sette deg inn i tjenester på nett og mobil, gode datakunnskaperGod kjennskap til nyere teknologi, apper etc.Norsk, engelsk, skriftlig og muntlig på et høyt nivå Brakar AS tilbyr en utfordrende, selvstendig og attraktiv stilling i et uformelt miljø. Det vil selvsagt bli gitt en solid intern opplæringsperiode, slik at du blir godt kjent med selskapet og kollektivbransjen. Alle søkere vil få svar og blir kontaktet fortløpende etter søknadsfristen. Alle søknader behandles konfidensielt.Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor i Randstad: Beate Hæhre Jørgensen på 400 21 492 eller beate.jorgensen@randstad.no
  • lørenskog, viken
  • permanent
  Vi ser etter en operativ teamleder som har hjerte for mennesker, ledelse og kontinuerlig forbedring til å bli med på vår reise!I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Sammen former vi fremtiden». Vårt formål er å gjøre mobilitetshverdagen for våre kunder bekymringsløs. Vi jobber hele tiden for å utfordre det etablerte, utvikle oss og tjenestene våre til kundens beste. Vi bryr oss om hver eneste kunde, om samfunnet og om hverandre. Alt handler om det beste lagspillet. I Bertel O. Steen er vi stolte av jobben vår. Vi er sannferdige og til å stole på. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd og resultatet er av høyest mulig kvalitet.Om rollenSom Teamleder kundereskontro vil du få gleden av å lede et fantastisk team som yter førsteklasses kundebehandling, og som sørger for en sterk innfordringsprosess. Du vil være en operativ leder og en sentral kulturbærer med kontinuerlig fokus på utvikling av ansatte, og drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Vårt team er et engasjert og faglig dyktig team som er vant til å jobbe selvstendig og med stor tillit og takhøyde, men ønsker at du som leder utfordrer og blir med i både faglige- og organisatoriske diskusjoner. Du vil ha ansvar for den gjennomgående prosessflyten, samt sørge for oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring. Litt om arbeidsoppgaveneHa personalansvar og et operativt ansvar for kundereskontro-teametAnsvar for å lede og utvikle medarbeiderne i teametSikre gode og rettidige leveranser i henhold til avtaler med våre kunder (SLA)Drive kontinuerlig forbedringsarbeidEngasjere og legge til rette for endringer i teametBygge videre på en positiv servicekultur og et godt arbeidsmiljøSikre etterlevelse av gjeldende lover, rutiner og prosesser Hvem er du?Vi ser for oss at du har høyere utdanning, gjerne på bachelornivå, og erfaring fra tilsvarende rolle, innen kundeservice og kreditt/kundefordringer. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du er stolt av hva du har bidratt med gjennom karrieren din, og kan bidra med solid ledererfaring av tverrfaglige team. Kan du vise til gode erfaringer som prosjektleder og du har iboende lederegenskaper, så kan dette kompensere for manglende ledererfaringer. For å lykkes i denne rollen trives du med å involverer deg i driften, og du har et hjerte for mennesker, ledelse og kontinuerlig forbedring. Du er en pådriver for å jobbe mer effektivt med de ressursene du har, og sikre leveranser til våre kunder. Ditt kjennskap til regelverk rundt inkasso og innfordring er gode, og du trives med endringer. I tillegg er du en positiv, engasjert og proaktiv leder, som gledes av å være en del av et selskap i vekst. Hvorfor jobbe hos oss?Det er gøy å jobbe i Bertel O. Steen, og vi er stolte av menneskene som jobber hos oss, teamene og for den jobben vi gjør, hver dag, for våre kunder. Du vil ha bred kontaktflate innen konsernet, og ha varierte oppgaver. Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø og garanterer en hektisk og utfordrende hverdag i et innovativt og ambisiøst selskap. Utover dette kan vi tilby den rette kandidaten konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjonsordning og gode forsikringsvilkår.Har du lyst til å være med på denne reisen? Da vil vi høre fra deg og ber deg sende inn din CV med en søknad. Våre rådgivere i Dfind, Joachim Claeson og Ingrid Østli er tilgjengelige på hhv 400 21 542 / 980 36 214 eller joachim.claeson@dfind.no / ingrid.ostli@dfind.no hvis du har noen spørsmål. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og vi oppfordrer til å søke snarest, da søknader vil bli behandlet fortløpende.
  Vi ser etter en operativ teamleder som har hjerte for mennesker, ledelse og kontinuerlig forbedring til å bli med på vår reise!I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Sammen former vi fremtiden». Vårt formål er å gjøre mobilitetshverdagen for våre kunder bekymringsløs. Vi jobber hele tiden for å utfordre det etablerte, utvikle oss og tjenestene våre til kundens beste. Vi bryr oss om hver eneste kunde, om samfunnet og om hverandre. Alt handler om det beste lagspillet. I Bertel O. Steen er vi stolte av jobben vår. Vi er sannferdige og til å stole på. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd og resultatet er av høyest mulig kvalitet.Om rollenSom Teamleder kundereskontro vil du få gleden av å lede et fantastisk team som yter førsteklasses kundebehandling, og som sørger for en sterk innfordringsprosess. Du vil være en operativ leder og en sentral kulturbærer med kontinuerlig fokus på utvikling av ansatte, og drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Vårt team er et engasjert og faglig dyktig team som er vant til å jobbe selvstendig og med stor tillit og takhøyde, men ønsker at du som leder utfordrer og blir med i både faglige- og organisatoriske diskusjoner. Du vil ha ansvar for den gjennomgående prosessflyten, samt sørge for oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring. Litt om arbeidsoppgaveneHa personalansvar og et operativt ansvar for kundereskontro-teametAnsvar for å lede og utvikle medarbeiderne i teametSikre gode og rettidige leveranser i henhold til avtaler med våre kunder (SLA)Drive kontinuerlig forbedringsarbeidEngasjere og legge til rette for endringer i teametBygge videre på en positiv servicekultur og et godt arbeidsmiljøSikre etterlevelse av gjeldende lover, rutiner og prosesser Hvem er du?Vi ser for oss at du har høyere utdanning, gjerne på bachelornivå, og erfaring fra tilsvarende rolle, innen kundeservice og kreditt/kundefordringer. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du er stolt av hva du har bidratt med gjennom karrieren din, og kan bidra med solid ledererfaring av tverrfaglige team. Kan du vise til gode erfaringer som prosjektleder og du har iboende lederegenskaper, så kan dette kompensere for manglende ledererfaringer. For å lykkes i denne rollen trives du med å involverer deg i driften, og du har et hjerte for mennesker, ledelse og kontinuerlig forbedring. Du er en pådriver for å jobbe mer effektivt med de ressursene du har, og sikre leveranser til våre kunder. Ditt kjennskap til regelverk rundt inkasso og innfordring er gode, og du trives med endringer. I tillegg er du en positiv, engasjert og proaktiv leder, som gledes av å være en del av et selskap i vekst. Hvorfor jobbe hos oss?Det er gøy å jobbe i Bertel O. Steen, og vi er stolte av menneskene som jobber hos oss, teamene og for den jobben vi gjør, hver dag, for våre kunder. Du vil ha bred kontaktflate innen konsernet, og ha varierte oppgaver. Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø og garanterer en hektisk og utfordrende hverdag i et innovativt og ambisiøst selskap. Utover dette kan vi tilby den rette kandidaten konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjonsordning og gode forsikringsvilkår.Har du lyst til å være med på denne reisen? Da vil vi høre fra deg og ber deg sende inn din CV med en søknad. Våre rådgivere i Dfind, Joachim Claeson og Ingrid Østli er tilgjengelige på hhv 400 21 542 / 980 36 214 eller joachim.claeson@dfind.no / ingrid.ostli@dfind.no hvis du har noen spørsmål. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, og vi oppfordrer til å søke snarest, da søknader vil bli behandlet fortløpende.
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi søker lagermedarbeidere som har god erfaring fra en lignende stilling. Du må gjerne ha jobbet i en delt stilling hvor du både håndterer lager og varemottak. Rette vedkommende har gode datakunnskaper og kan vise til flere års erfaring fra lignende rolle. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver:Forberede ordreHåndtere kundehenvendelserRegistrere innkommende varerPlukk og pakkVaretellingVaremottakAnnet forefallende arbeid på avdelingenKompetansekrav:Gode datakunnskaper (Gjerne erfaring fra SAP)God erfaring med truck (T1-T4)Minimum to års erfaring fra lignende rolleØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:Jobber godt selvstendtig og i teamStrukturert og ansvarsbevisstPunktlig og presis i ditt arbeidEngasjert og lydhør Høres dette ut som noe du kan tenke deg? Da ønsker vi å høre fra deg! Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende.
  Vi søker lagermedarbeidere som har god erfaring fra en lignende stilling. Du må gjerne ha jobbet i en delt stilling hvor du både håndterer lager og varemottak. Rette vedkommende har gode datakunnskaper og kan vise til flere års erfaring fra lignende rolle. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver:Forberede ordreHåndtere kundehenvendelserRegistrere innkommende varerPlukk og pakkVaretellingVaremottakAnnet forefallende arbeid på avdelingenKompetansekrav:Gode datakunnskaper (Gjerne erfaring fra SAP)God erfaring med truck (T1-T4)Minimum to års erfaring fra lignende rolleØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:Jobber godt selvstendtig og i teamStrukturert og ansvarsbevisstPunktlig og presis i ditt arbeidEngasjert og lydhør Høres dette ut som noe du kan tenke deg? Da ønsker vi å høre fra deg! Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende.
  • hærland, viken
  • temporary
  Vår samarbeidspartner i Hærland trenger flere dyktige medarbeidere for å optimalisere og forsikre matleveransen til det norske folk. Er du lærevillig og klar for nye utfordringer kan dette være noe for deg!Arbeidsoppgaver:Du skal arbeide i næringsmiddelproduksjon hvor bearbeiding, pakking og merking av matvarer er noen av hovedoppgavene. Maskiner hjelper deg med deler av jobben, så derfor er det en fordel med gode datakunnskaper. Videre vil arbeidet bestå av nøyaktighet og fokus på kvalitet i alle ledd. Stillingens art krever at du raskt kan endre tempo samtidig som du skal være en god lagspiller. Dine samarbeidsevner og lærevilje blir viktig for at avdelingen skal prestere og levere optimalt. Som produksjonsmedarbeider skal du jobbe for matglede, helse, bærekraft og verdiskapning, hver dag! Kvalifikasjoner:Relevant utdanning eller erfaring innen produksjon er en fordel, men ikke et krav.Ha fylt 18 år.Har gode muntlig og skriftlige norskkunnskaper.Har mulighet til å jobbe 2-skift, mandag-fredag.Mulighet for å jobbe hele sommeren.En fordel med førerkort kl B og at man kan disponere bil, men ikke et krav.God fysisk helse er ein fordel.Vi tilbyr:God opplæring hos kunde med personlig oppfølging fra din kontaktperson i Randstad.Personlig og faglig utvikling.Bli en del av noe stort.Gratis parkering.Gode kantinefasiliteter.Ordnede lønnsforhold etter NNN tariffavtale.Yrkesskadeforsikring og pensjon gjennom Storebrand.For rett medarbeider er dette en unik jobbsjanse med langvarig oppdrag og mulighet for fast ansettelse på sikt. I første omgang ansettes du i Randstad AS og skal arbeide ute hos vår kunde. Under rekrutteringsprosessen vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet.Høres dette interessant ut og har du lyst til å bli med på vårt lag? Send oss en kortfattet søknad med din motivasjon for stillingen og hva du kan bidra med i teamet. CV laster du opp i egen fil. NB! Du må benytte linken "Søk her" for å bli vurdert til stillingen.Vi gjør oppmerksomme på at vi intervjuer kandidater forløpende.
  Vår samarbeidspartner i Hærland trenger flere dyktige medarbeidere for å optimalisere og forsikre matleveransen til det norske folk. Er du lærevillig og klar for nye utfordringer kan dette være noe for deg!Arbeidsoppgaver:Du skal arbeide i næringsmiddelproduksjon hvor bearbeiding, pakking og merking av matvarer er noen av hovedoppgavene. Maskiner hjelper deg med deler av jobben, så derfor er det en fordel med gode datakunnskaper. Videre vil arbeidet bestå av nøyaktighet og fokus på kvalitet i alle ledd. Stillingens art krever at du raskt kan endre tempo samtidig som du skal være en god lagspiller. Dine samarbeidsevner og lærevilje blir viktig for at avdelingen skal prestere og levere optimalt. Som produksjonsmedarbeider skal du jobbe for matglede, helse, bærekraft og verdiskapning, hver dag! Kvalifikasjoner:Relevant utdanning eller erfaring innen produksjon er en fordel, men ikke et krav.Ha fylt 18 år.Har gode muntlig og skriftlige norskkunnskaper.Har mulighet til å jobbe 2-skift, mandag-fredag.Mulighet for å jobbe hele sommeren.En fordel med førerkort kl B og at man kan disponere bil, men ikke et krav.God fysisk helse er ein fordel.Vi tilbyr:God opplæring hos kunde med personlig oppfølging fra din kontaktperson i Randstad.Personlig og faglig utvikling.Bli en del av noe stort.Gratis parkering.Gode kantinefasiliteter.Ordnede lønnsforhold etter NNN tariffavtale.Yrkesskadeforsikring og pensjon gjennom Storebrand.For rett medarbeider er dette en unik jobbsjanse med langvarig oppdrag og mulighet for fast ansettelse på sikt. I første omgang ansettes du i Randstad AS og skal arbeide ute hos vår kunde. Under rekrutteringsprosessen vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet.Høres dette interessant ut og har du lyst til å bli med på vårt lag? Send oss en kortfattet søknad med din motivasjon for stillingen og hva du kan bidra med i teamet. CV laster du opp i egen fil. NB! Du må benytte linken "Søk her" for å bli vurdert til stillingen.Vi gjør oppmerksomme på at vi intervjuer kandidater forløpende.
  • rakkestad, viken
  • contract
  Vår samarbeidspartner i Rakkestad trenger flere dyktige medarbeidere til et engasjement for å optimalisere og forsikre matleveransen til det norske folk. Er du lærevillig og klar for nye utfordringer kan dette være noe for deg! Arbeidsoppgaver:Pakking av egg.Telling og kontrollsjekking.Forfallande arbeid i produksjon.Innbærer en del tunge løft.Kvalifikasjoner:At du jobber raskt og effektivt.Du har stå på vilje og er initiativrik.Du er fleksibel i forhold til arbeidstider, og at du kan jobbe forskjellige vakter uke for uke.Du har gode muntlig og skriftlige norskkunnskaper.Vi tilbyr:God opplæring hos kunde med personlig oppfølging fra din kontaktperson i Randstad.Personlig og faglig utvikling.Bli en del av noe stort.Gratis parkering.Gode kantinefasiliteter.Ordnede lønnsforhold etter NNN tariffavtale.Yrkesskadeforsikring og pensjon gjennom Storebrand.Under rekrutteringsprosessen vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet.Høres dette interessant ut og har du lyst til å bli med på vårt lag? Send oss en kortfattet søknad med din motivasjon for stillingen og hva du kan bidra med i teamet. CV laster du opp i egen fil. NB! Intervjuer vil bli gjennomført omgående!
  Vår samarbeidspartner i Rakkestad trenger flere dyktige medarbeidere til et engasjement for å optimalisere og forsikre matleveransen til det norske folk. Er du lærevillig og klar for nye utfordringer kan dette være noe for deg! Arbeidsoppgaver:Pakking av egg.Telling og kontrollsjekking.Forfallande arbeid i produksjon.Innbærer en del tunge løft.Kvalifikasjoner:At du jobber raskt og effektivt.Du har stå på vilje og er initiativrik.Du er fleksibel i forhold til arbeidstider, og at du kan jobbe forskjellige vakter uke for uke.Du har gode muntlig og skriftlige norskkunnskaper.Vi tilbyr:God opplæring hos kunde med personlig oppfølging fra din kontaktperson i Randstad.Personlig og faglig utvikling.Bli en del av noe stort.Gratis parkering.Gode kantinefasiliteter.Ordnede lønnsforhold etter NNN tariffavtale.Yrkesskadeforsikring og pensjon gjennom Storebrand.Under rekrutteringsprosessen vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet.Høres dette interessant ut og har du lyst til å bli med på vårt lag? Send oss en kortfattet søknad med din motivasjon for stillingen og hva du kan bidra med i teamet. CV laster du opp i egen fil. NB! Intervjuer vil bli gjennomført omgående!
  • kongsberg, viken
  • permanent
  Vi søker nå etter en erfaren, engasjert og tydelig daglig leder til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), et veldrevet foretak med ansvar for nyutvikling og effektivisering av eiendomsporteføljen i kommunen. Foretaket skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og utvikles. I 2017 ble KKE kåret med en andreplass som årets byggherre, og regnes som en av landets beste byggherreorganisasjoner innen kommunal sektor. KKE ligger også langt fremme mht. bygging av plusshus basert på solenergi/fornybar energi og har egne ansatte som arbeider med fremtidsløsninger innen energi og miljø.Som for mange andre har det vært krevende tider for foretaket. Hovedsakelig vil derfor godt lederskap, tydelig retning, effektiv eiendomsforvaltning, god økonomistyring og gode eksterne relasjoner være i fokus for ny daglig leder.Foruten målorientert ledelse av KKE, vil daglig leder være kontaktleddet mot rådmannens organisasjon. Ansvarsområder vil bl.a. være Videreutvikle KKE's organisasjonFremme langsiktig eiendomsforvaltning i kommuneplanen og kommunens investeringsstrategiInnrette boliger og boligutvikling i henhold til behovet som følger av vedtak hos kommunens tildelingsmyndigheter.Sikre langsiktig finansiering og gjennomføring av energieffektivisering, vedlikehold og byggutvikling, samt utvikling av ledigstilte eiendommer.Gjennomføre verdibevarende vedlikehold og byggutvikling som hindrer vedlikeholdsetterslep.Arbeide med arealeffektivitet, sambruk, og funksjonstilpassede arealrammer.Gjennomføre kommunal boligutvikling.Effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Videreutvikle Kongsberg som foregangskommune innen miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning, og markedsføre dette. Ønskede kvalifikasjonerRelevant høyere utdanningHandlekraftig, resultatorientert og tydeligSolide lederegenskaper og dokumenterbar erfaring fra prosjektrettet virksomhetGod forståelse av økonomi generelt, prosjektøkonomi, prosjektstyring og oppfølgingGod kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser.Kvalitets- og miljøbevisstGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEngasjert, nysgjerrig og positiv.KKE tilbyr Som daglig leder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i kommunen og inneha en viktig rolle i å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utvikling av kommunale eiendomsverdier. Dessuten vil du få gleden av å lede ytterst kompetente og motiverte medarbeidere som daglig bidrar til fornøyde leietakere. Som allerede blant de beste innenfor både energieffektive og miljøvennlige bygg, drift og som byggherre, har du alle forutsetningene for å lykkes i jobben. Ta kontakt våre rådgivere i Dfind AS ved seniorrådgiver Per Ivar Elton, 909 20 462, eller daglig leder Espen Steinsrud, 924 15 227 for en konfidensiell og uforpliktende prat!Alle søknader behandles konfidensielt og det vil etter søknadsfrist bli presentert offentlig søkerliste. 
  Vi søker nå etter en erfaren, engasjert og tydelig daglig leder til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), et veldrevet foretak med ansvar for nyutvikling og effektivisering av eiendomsporteføljen i kommunen. Foretaket skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og utvikles. I 2017 ble KKE kåret med en andreplass som årets byggherre, og regnes som en av landets beste byggherreorganisasjoner innen kommunal sektor. KKE ligger også langt fremme mht. bygging av plusshus basert på solenergi/fornybar energi og har egne ansatte som arbeider med fremtidsløsninger innen energi og miljø.Som for mange andre har det vært krevende tider for foretaket. Hovedsakelig vil derfor godt lederskap, tydelig retning, effektiv eiendomsforvaltning, god økonomistyring og gode eksterne relasjoner være i fokus for ny daglig leder.Foruten målorientert ledelse av KKE, vil daglig leder være kontaktleddet mot rådmannens organisasjon. Ansvarsområder vil bl.a. være Videreutvikle KKE's organisasjonFremme langsiktig eiendomsforvaltning i kommuneplanen og kommunens investeringsstrategiInnrette boliger og boligutvikling i henhold til behovet som følger av vedtak hos kommunens tildelingsmyndigheter.Sikre langsiktig finansiering og gjennomføring av energieffektivisering, vedlikehold og byggutvikling, samt utvikling av ledigstilte eiendommer.Gjennomføre verdibevarende vedlikehold og byggutvikling som hindrer vedlikeholdsetterslep.Arbeide med arealeffektivitet, sambruk, og funksjonstilpassede arealrammer.Gjennomføre kommunal boligutvikling.Effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Videreutvikle Kongsberg som foregangskommune innen miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning, og markedsføre dette. Ønskede kvalifikasjonerRelevant høyere utdanningHandlekraftig, resultatorientert og tydeligSolide lederegenskaper og dokumenterbar erfaring fra prosjektrettet virksomhetGod forståelse av økonomi generelt, prosjektøkonomi, prosjektstyring og oppfølgingGod kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser.Kvalitets- og miljøbevisstGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEngasjert, nysgjerrig og positiv.KKE tilbyr Som daglig leder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i kommunen og inneha en viktig rolle i å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utvikling av kommunale eiendomsverdier. Dessuten vil du få gleden av å lede ytterst kompetente og motiverte medarbeidere som daglig bidrar til fornøyde leietakere. Som allerede blant de beste innenfor både energieffektive og miljøvennlige bygg, drift og som byggherre, har du alle forutsetningene for å lykkes i jobben. Ta kontakt våre rådgivere i Dfind AS ved seniorrådgiver Per Ivar Elton, 909 20 462, eller daglig leder Espen Steinsrud, 924 15 227 for en konfidensiell og uforpliktende prat!Alle søknader behandles konfidensielt og det vil etter søknadsfrist bli presentert offentlig søkerliste. 
  • drammen, viken
  • contract
  Are you fluent in english and have experience from admin support?On behalf of our customer, we are looking for people to forfill two possisions within admin support and sales support.They need one person for a short term assignment (3-4 months) and 1 person for a long-term possisionTasks: Raise M&S/New Sale invoices on time with relevant supporting management information ensuring that invoices meet the quality requirements with clientsRespond to resolvers challenges to invoices from clients and chase late payments with the support from the Norwegian and UK finance team as well as report exeptions.Develop knowledge of the companys Digital solutions offerings and provide a level of diagnostic support and service provisioninvoicing annually renewable contracts on timeDealing with telephone and email enquiriesAd hoc support and administrative activities as requiredDispatch of invoices and licenses within agreed timeframesTimely follow up with customers for payment of outstanding invoicesIssue accurate quotes for renewable contracts on timeCompliance with company license proceses and effective license agreement with clientWorking with salesforce Software, Support Teams to manage cases individually through completion Qualifications: Preferable invoiceing experience, perhaps including Oracle and similar systemsContract process experience is preferredProficient in the use of Microsoft Office applications including Word, Excel, Access or equvalent packagesFamiliatry with processes with Business financeExcellent communication skills including a first-rate telephone manner and ability to write clear and concise communicationAnalytical approach to problem solvingAbility to remain calm and systematic under pressureTeam working- Collaborates effectively across internal teams to achieve swift and coordinated delivery of resultsStrong customer focusService minded, cooperative, a team player with excellent positive attitude Personal qualifications:Good analytical skills and an eagerness to understand the businessCommercial and solution- oriented mindset and a pragmatic approachExcellent communication and international skills including written and spoken English. work experiense from USA is a huge bonusAbility to work independently and proatively, and to deliver on time, consistent high quality workPositive, team solution orientated attitudeQuick learnerAble to implement new solutions into work flow quicklyConsistent high level accuracy with processes and amount of work performed   If this is something for you? Please apply and register on www.randstad.noAny questions?Please contact:Caia Wam Hansen, Senior Consultant+47 400 21 424 Looking forward to hear from you!
  Are you fluent in english and have experience from admin support?On behalf of our customer, we are looking for people to forfill two possisions within admin support and sales support.They need one person for a short term assignment (3-4 months) and 1 person for a long-term possisionTasks: Raise M&S/New Sale invoices on time with relevant supporting management information ensuring that invoices meet the quality requirements with clientsRespond to resolvers challenges to invoices from clients and chase late payments with the support from the Norwegian and UK finance team as well as report exeptions.Develop knowledge of the companys Digital solutions offerings and provide a level of diagnostic support and service provisioninvoicing annually renewable contracts on timeDealing with telephone and email enquiriesAd hoc support and administrative activities as requiredDispatch of invoices and licenses within agreed timeframesTimely follow up with customers for payment of outstanding invoicesIssue accurate quotes for renewable contracts on timeCompliance with company license proceses and effective license agreement with clientWorking with salesforce Software, Support Teams to manage cases individually through completion Qualifications: Preferable invoiceing experience, perhaps including Oracle and similar systemsContract process experience is preferredProficient in the use of Microsoft Office applications including Word, Excel, Access or equvalent packagesFamiliatry with processes with Business financeExcellent communication skills including a first-rate telephone manner and ability to write clear and concise communicationAnalytical approach to problem solvingAbility to remain calm and systematic under pressureTeam working- Collaborates effectively across internal teams to achieve swift and coordinated delivery of resultsStrong customer focusService minded, cooperative, a team player with excellent positive attitude Personal qualifications:Good analytical skills and an eagerness to understand the businessCommercial and solution- oriented mindset and a pragmatic approachExcellent communication and international skills including written and spoken English. work experiense from USA is a huge bonusAbility to work independently and proatively, and to deliver on time, consistent high quality workPositive, team solution orientated attitudeQuick learnerAble to implement new solutions into work flow quicklyConsistent high level accuracy with processes and amount of work performed   If this is something for you? Please apply and register on www.randstad.noAny questions?Please contact:Caia Wam Hansen, Senior Consultant+47 400 21 424 Looking forward to hear from you!
  • lysaker, viken
  • permanent
  Airbus Defence & Space AS  har gjennom mange år opparbeidet seg en unik posisjon i markedet for avanserte digitale kommunikasjonsløsninger for krevende internasjonale og nasjonale kunder innenfor forsvarssektoren.Airbus sin virksomhet i Norge går en svært spennende tid i møte. I tråd med den ekspansive teknologiutviklingen i forsvarsindustrien, skal Airbus nå etablere og utvikle større nasjonale og internasjonale infrastrukturprosjekter innenfor informasjons- og kommunikasjonsløsninger for brukere i forsvarssektoren. For å lede kommende prosjekter søker vi derfor etter en svært kompetent og erfaren prosjektleder med erfaring fra relevante virksomhetsområder. Du vil være del av Airbus sin internasjonale organisasjon, og vil sammen med et kompetent team ha en sentral rolle i leveranse av det fremste av sikre kommunikasjonsløsninger. Som Prosjektleder vil du ha eierskap til prosjektene fra kontraktsignering til ferdigstillelse. Du skal koble mennesker, teknologi og forretning sammen slik at gjennomføringen blir gjort ihht. fremdrifts- og kostnadsplaner. Du vil jobbe tett med sentrale aktører hos kundene og styre dedikerte ressurser i egen organisasjon. Du vil også samarbeide tett med noen av de fremste nasjonale og internasjonale leverandørene innenfor kommunikasjonsteknologi.Airbus jobber kontinuerlig med flere nasjonale og internasjonale prosjekter, og med tiden vil også dette kunne bli din arena.Viktigste arbeidsoppgaver:Lede, styre og motivere nasjonale og internasjonale, interne og eksterne ressurser, i prosjektteamKvalitetssikre, overvåke og styre prosjekter med samarbeidende interne og eksterne partnereAnalysere krav fra kunder og prosjektfunksjoner angående teknisk og økonomisk gjennomførbarhetBidra til å sikre god prosessflyt i hele prosjektfasenViktigste kvalifikasjoner:Betydelig erfaring med prosjektledelse fra digitale infrastrukturprosjekter mot offentlig sektorDokumentert kompetanse og erfaring fra ledelse av større prosjekter, gjerne basert på Prince2Solid teknologiforståelse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert relevant infrastrukturDu må kunne sikkerhetsklareres til nivå "Hemmelig"Viktigste egenskaper:Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge effektive relasjoner både internt og eksterntSelvstendig og selvgående. Evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold på egen håndStor arbeidskapasitet, med evne til å levere til rett tid med kvalitet og nøyaktighet i alle leddRobust, med evne til å stille spørsmål og utfordre det etablerte hvis nødvendigVære en teamorientert, fleksibel, forutsigbar og samarbeidsorientert kollegaAirbus tilbyr deg:Jobb i et globalt selskap med «State of the Art»-løsningerMulighet til å gjøre en forskjell for kunder «der hvor det skjer» nasjonalt og internasjonaltÅ bli en viktig lagspiller i et dynamisk team som stadig utvikler segMedlem av en organisasjon med høyt kompetente mennesker som brenner for oppgaveneInternasjonale karrieremuligheterKonkurransedyktige betingelserTrivelige og moderne lokaler på Lysaker i Oslohttps://www.youtube.com/watch?v=jKytKZWzLwY https://www.youtube.com/watch?v=M4VLZ0GLHRs For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i Dfind, Henrik Hummel tel. 95 42 82 42 eller Per Ivar Elton tel. 90 92 04 62. Søk på stillingen ved å benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet konfidensielt.
  Airbus Defence & Space AS  har gjennom mange år opparbeidet seg en unik posisjon i markedet for avanserte digitale kommunikasjonsløsninger for krevende internasjonale og nasjonale kunder innenfor forsvarssektoren.Airbus sin virksomhet i Norge går en svært spennende tid i møte. I tråd med den ekspansive teknologiutviklingen i forsvarsindustrien, skal Airbus nå etablere og utvikle større nasjonale og internasjonale infrastrukturprosjekter innenfor informasjons- og kommunikasjonsløsninger for brukere i forsvarssektoren. For å lede kommende prosjekter søker vi derfor etter en svært kompetent og erfaren prosjektleder med erfaring fra relevante virksomhetsområder. Du vil være del av Airbus sin internasjonale organisasjon, og vil sammen med et kompetent team ha en sentral rolle i leveranse av det fremste av sikre kommunikasjonsløsninger. Som Prosjektleder vil du ha eierskap til prosjektene fra kontraktsignering til ferdigstillelse. Du skal koble mennesker, teknologi og forretning sammen slik at gjennomføringen blir gjort ihht. fremdrifts- og kostnadsplaner. Du vil jobbe tett med sentrale aktører hos kundene og styre dedikerte ressurser i egen organisasjon. Du vil også samarbeide tett med noen av de fremste nasjonale og internasjonale leverandørene innenfor kommunikasjonsteknologi.Airbus jobber kontinuerlig med flere nasjonale og internasjonale prosjekter, og med tiden vil også dette kunne bli din arena.Viktigste arbeidsoppgaver:Lede, styre og motivere nasjonale og internasjonale, interne og eksterne ressurser, i prosjektteamKvalitetssikre, overvåke og styre prosjekter med samarbeidende interne og eksterne partnereAnalysere krav fra kunder og prosjektfunksjoner angående teknisk og økonomisk gjennomførbarhetBidra til å sikre god prosessflyt i hele prosjektfasenViktigste kvalifikasjoner:Betydelig erfaring med prosjektledelse fra digitale infrastrukturprosjekter mot offentlig sektorDokumentert kompetanse og erfaring fra ledelse av større prosjekter, gjerne basert på Prince2Solid teknologiforståelse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkludert relevant infrastrukturDu må kunne sikkerhetsklareres til nivå "Hemmelig"Viktigste egenskaper:Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge effektive relasjoner både internt og eksterntSelvstendig og selvgående. Evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold på egen håndStor arbeidskapasitet, med evne til å levere til rett tid med kvalitet og nøyaktighet i alle leddRobust, med evne til å stille spørsmål og utfordre det etablerte hvis nødvendigVære en teamorientert, fleksibel, forutsigbar og samarbeidsorientert kollegaAirbus tilbyr deg:Jobb i et globalt selskap med «State of the Art»-løsningerMulighet til å gjøre en forskjell for kunder «der hvor det skjer» nasjonalt og internasjonaltÅ bli en viktig lagspiller i et dynamisk team som stadig utvikler segMedlem av en organisasjon med høyt kompetente mennesker som brenner for oppgaveneInternasjonale karrieremuligheterKonkurransedyktige betingelserTrivelige og moderne lokaler på Lysaker i Oslohttps://www.youtube.com/watch?v=jKytKZWzLwY https://www.youtube.com/watch?v=M4VLZ0GLHRs For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i Dfind, Henrik Hummel tel. 95 42 82 42 eller Per Ivar Elton tel. 90 92 04 62. Søk på stillingen ved å benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet konfidensielt.
  • drammen, viken
  • contract
  Har du god oversikt på lageret og trives med å ta vare på kundene som kommer innom?Lagermedarbeider med truckbevis T1-T4 Arbeidsoppgaver:• Varemottak og forsendelser• Innlegging/uttak lager• Plukk&pakk og utsendelse av varer • Kundeservice og salg i butikken ved behov• Andre relevante forefallende arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner• Erfaring fra lager og gjerne kundeservice• Truckførerbevis T1,T2,T3 og T4 er ønskelig• Generell kjennskap til systemer og data• Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper• Nøyaktig og strukturert med høy gjennomføringsevne• Du har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner • Ha god fysikk og evne til å ta i ekstra tak, samt en positiv væremåte• Ansvarsfull, punktlig og nøyaktig• Selvstendig og initiativrik• Organisert og har et godt overblikk over lagerprosessen Vi tilbyr:• Godt, aktivt og uformelt arbeidsmiljø• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver• Engasjement etter avtale med gode muligheter for den rette kandidaten• Timelønn 190 kr Virker dette spennende? Registrer din profil og CV på www.randstad.no, og søk på stillingen.Kun registrerte søkere vil få tilbakemeldinger og aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.Vi ser fremt til å høre fra deg!   
  Har du god oversikt på lageret og trives med å ta vare på kundene som kommer innom?Lagermedarbeider med truckbevis T1-T4 Arbeidsoppgaver:• Varemottak og forsendelser• Innlegging/uttak lager• Plukk&pakk og utsendelse av varer • Kundeservice og salg i butikken ved behov• Andre relevante forefallende arbeidsoppgaver Ønskede kvalifikasjoner• Erfaring fra lager og gjerne kundeservice• Truckførerbevis T1,T2,T3 og T4 er ønskelig• Generell kjennskap til systemer og data• Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper• Nøyaktig og strukturert med høy gjennomføringsevne• Du har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner • Ha god fysikk og evne til å ta i ekstra tak, samt en positiv væremåte• Ansvarsfull, punktlig og nøyaktig• Selvstendig og initiativrik• Organisert og har et godt overblikk over lagerprosessen Vi tilbyr:• Godt, aktivt og uformelt arbeidsmiljø• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver• Engasjement etter avtale med gode muligheter for den rette kandidaten• Timelønn 190 kr Virker dette spennende? Registrer din profil og CV på www.randstad.no, og søk på stillingen.Kun registrerte søkere vil få tilbakemeldinger og aktuelle kandidater vil bli intervjuet fortløpende.Vi ser fremt til å høre fra deg!   
  • halden, viken
  • permanent
  I løpet av vår historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv og helse for kundene våre. I Fresenius Kabi engasjerer vi oss. Fresenius Kabi har forpliktet seg til det som betyr mest innen liv og helse: forbedring av pasientens livskvalitet. Vår filosofi er «Caring for life», og vår oppgave å bidra med verdifulle produkter og service til pasienter. Vi er overbevist om at det er gjennom våre ansatte vi oppfyller dette. Vi søker nå etter en LEAN Manager.Som et viktig medlem av produksjonsteamet vil du lede og drive strategiutvikling og kontinuerlig forbedring for OpEx på Fresenius Kabi Norway produksjonssted i Halden. Du vil administrere Operational Excellence -funksjonen som gir policyimplementering og lean operativsystemstruktur for å oppfylle fabrikkens kortsiktige og langsiktige mål for forbedret kvalitetsytelse, økt servicenivå og redusert COGS samt bidra til forbedring av driftseffektiviteten. Lean Manager er ansvarlig for å bygge mål og utførelsesplaner på fabrikken og til støtte for produksjonsteamet og støttefunksjoner i anlegget. Nære arbeidsforhold og konsensusbygging er nødvendig med ledere på alle nivå.  Denne stillingen rapporterer direkte til produksjonsdirektøren. Hovedansvarsområder:implementering av policyer på nettstedsnivå og lagdelt interaksjon.lmplementere lean operativsystemstrukturoppfylle Fresenuis Kabis kortsiktige og langsiktige mål for forbedret kvalitetsytelse,ansvarlig for å bygge mål og utførelsesplaner, samt  støtte for produksjonsteamet og støttefunksjoner i fabrikkenbygge gode relasjoner til alle avdelingene og lederekontinuerlig forbedring og driftskunnskap, inkludert implementering av policyer på nettstedsnivå og lagdelt interaksjonkortsiktige og langsiktige måloppnåelse som sikrer systemutvikling til støtte for kontinuerlig forbedring av kostnader og kvalitetsytelse.Utdanning/kvalifikasjoner og egenskaper:Bachelor eller ingeniørfag med 7 års relevant erfaring innen drift/produksjon med 5+ års ledererfaringSolid forståelse med prosjektledelse,Evne til å coache og tilrettelegge Avanserte ferdigheter i statistiske programvarepakker OpEx/Lean Six Sigma/PMI -sertifiseringerEvne til å jobbe i et strukturert, systematisk og dynamisk miljø og med et sterkt driv til å gjennomføre endringerBeherske engelsk og norsk både skriftlig og muntlig.InitiativtagerHva vi tilbyr: konkurransedyktig lønngode forsikringsordninger (+Helseforsikring)støtte til sosiale sammenkomster for avdelingene 2 ganger pr årBedriftsidrettslagStøtte til kurs/treningHøres dette interessant ut ? Kontakt Senior recruitment advisor i Randstad Kathinka Bergerud på mail : kathinka.bergerud@randstad.no 
  I løpet av vår historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv og helse for kundene våre. I Fresenius Kabi engasjerer vi oss. Fresenius Kabi har forpliktet seg til det som betyr mest innen liv og helse: forbedring av pasientens livskvalitet. Vår filosofi er «Caring for life», og vår oppgave å bidra med verdifulle produkter og service til pasienter. Vi er overbevist om at det er gjennom våre ansatte vi oppfyller dette. Vi søker nå etter en LEAN Manager.Som et viktig medlem av produksjonsteamet vil du lede og drive strategiutvikling og kontinuerlig forbedring for OpEx på Fresenius Kabi Norway produksjonssted i Halden. Du vil administrere Operational Excellence -funksjonen som gir policyimplementering og lean operativsystemstruktur for å oppfylle fabrikkens kortsiktige og langsiktige mål for forbedret kvalitetsytelse, økt servicenivå og redusert COGS samt bidra til forbedring av driftseffektiviteten. Lean Manager er ansvarlig for å bygge mål og utførelsesplaner på fabrikken og til støtte for produksjonsteamet og støttefunksjoner i anlegget. Nære arbeidsforhold og konsensusbygging er nødvendig med ledere på alle nivå.  Denne stillingen rapporterer direkte til produksjonsdirektøren. Hovedansvarsområder:implementering av policyer på nettstedsnivå og lagdelt interaksjon.lmplementere lean operativsystemstrukturoppfylle Fresenuis Kabis kortsiktige og langsiktige mål for forbedret kvalitetsytelse,ansvarlig for å bygge mål og utførelsesplaner, samt  støtte for produksjonsteamet og støttefunksjoner i fabrikkenbygge gode relasjoner til alle avdelingene og lederekontinuerlig forbedring og driftskunnskap, inkludert implementering av policyer på nettstedsnivå og lagdelt interaksjonkortsiktige og langsiktige måloppnåelse som sikrer systemutvikling til støtte for kontinuerlig forbedring av kostnader og kvalitetsytelse.Utdanning/kvalifikasjoner og egenskaper:Bachelor eller ingeniørfag med 7 års relevant erfaring innen drift/produksjon med 5+ års ledererfaringSolid forståelse med prosjektledelse,Evne til å coache og tilrettelegge Avanserte ferdigheter i statistiske programvarepakker OpEx/Lean Six Sigma/PMI -sertifiseringerEvne til å jobbe i et strukturert, systematisk og dynamisk miljø og med et sterkt driv til å gjennomføre endringerBeherske engelsk og norsk både skriftlig og muntlig.InitiativtagerHva vi tilbyr: konkurransedyktig lønngode forsikringsordninger (+Helseforsikring)støtte til sosiale sammenkomster for avdelingene 2 ganger pr årBedriftsidrettslagStøtte til kurs/treningHøres dette interessant ut ? Kontakt Senior recruitment advisor i Randstad Kathinka Bergerud på mail : kathinka.bergerud@randstad.no 
  • hagan, viken
  • contract
  Til vår anerkjente kunde på Gjelleråsen søker vi 2 ruteplanleggere som kan bistå med planlegging av kjøreturer for distribusjon. Arbeidstid vil være på dagtid og oppstart er snarest mulig.  Vi har behov for en som kan bistå ut året og en til å fylle et engasjement på ca 1. år. For å lykkes i denne stillingen er det en fordel å ha relevant utdanning eller erfaring fra lignende arbeid. Som person bør du være strukturert, løsningsorientert og inneha solide kommunikasjonsferdigheter. Arbeidsoppgaver: Planlegge ruter i henhold til tildelt ansvar, rutiner og avtalte frister. Videreformidle informasjon om ruter og transportbestilling til riktige aktørerSørge for riktig informasjonsflyt i alle leddGjennomføre ukentlige statusmøter med andre avdelingerSikre effektiv bruk av tid, ressurser og arbeidskraftKvalifikasjoner: Gjerne høyere utdanning innen økonomi eller logistikk. Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Ønskelig med erfaring fra ruteplanlegging eller annen form for planlegging Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntligKjennskap til ulike systemer er en fordelGode datakunnskaperGode analytiske ferdigheterPersonlige egenskaper:LøsningsorientertProaktiv og positivGode kommunikasjonsferdigheterSamarbeidsvilligServiceinnstilt Høy arbeidskapasitetVi tilbyr: Konkurransedyktige betingelserMuligheten til å jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer Et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø Videre muligheter i et stort og stabilt selskapHøres dette ut som noe for deg? Send oss gjerne din CV sammen med en kortfattet søknad. Alle søknader vil vurderes fortløpende!  
  Til vår anerkjente kunde på Gjelleråsen søker vi 2 ruteplanleggere som kan bistå med planlegging av kjøreturer for distribusjon. Arbeidstid vil være på dagtid og oppstart er snarest mulig.  Vi har behov for en som kan bistå ut året og en til å fylle et engasjement på ca 1. år. For å lykkes i denne stillingen er det en fordel å ha relevant utdanning eller erfaring fra lignende arbeid. Som person bør du være strukturert, løsningsorientert og inneha solide kommunikasjonsferdigheter. Arbeidsoppgaver: Planlegge ruter i henhold til tildelt ansvar, rutiner og avtalte frister. Videreformidle informasjon om ruter og transportbestilling til riktige aktørerSørge for riktig informasjonsflyt i alle leddGjennomføre ukentlige statusmøter med andre avdelingerSikre effektiv bruk av tid, ressurser og arbeidskraftKvalifikasjoner: Gjerne høyere utdanning innen økonomi eller logistikk. Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Ønskelig med erfaring fra ruteplanlegging eller annen form for planlegging Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntligKjennskap til ulike systemer er en fordelGode datakunnskaperGode analytiske ferdigheterPersonlige egenskaper:LøsningsorientertProaktiv og positivGode kommunikasjonsferdigheterSamarbeidsvilligServiceinnstilt Høy arbeidskapasitetVi tilbyr: Konkurransedyktige betingelserMuligheten til å jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer Et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø Videre muligheter i et stort og stabilt selskapHøres dette ut som noe for deg? Send oss gjerne din CV sammen med en kortfattet søknad. Alle søknader vil vurderes fortløpende!  
  • lørenskog, viken
  • permanent
  Bertel O. Steen Lørenskog AS er Norges største bilhus og fra sine topp moderne lokaler kan de tilby en komplett produkt- og tjenesteportefølje. Med nytt og moderne servicemottak, topp moderne verksteder og et eget utleveringssted for nye biler, ligger alt til rette for en lys fremtid for både kunder og ansatte. Selskapet teller ca. 280 entusiastiske medarbeidere.Dagens leder for servicemarkedet går over i en ny stilling internt i Bertel O Steen, og vi søker derfor etter hans etterfølger.Som leder av servicemarkedet vil du ha ansvaret for daglig drift og ledelse av personbilverksted, varebilverksted og delelager. Totalt vil du ha ansvar for over 100 medarbeidere. Høres dette spennende ut?Den vi søker må ha inngående forståelse for de ulike prosessene i et verksted og inneha klare tanker om hva moderne ledelse består av. Du har tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å bli oppfattet som troverdig i de tekniske miljøet og trives med å være godt synlig i organisasjonen. Du skal også bli oppfattet som en “ledestjerne” når det kommer til miljø- og kulturarbeid, samt ha evnen til å formidle mål og verdier på en måte som gjør at de ansatte vil bli med på reisen.Dine viktigste oppgaver vil være:Ansvarlig for at alle arbeidsprosesser knyttet til servicemarkedet blir gjennomføres på en effektiv måte med god økonomi og en fornøyd kunde som resultatKontinuerlig identifisere og gjennomføre tiltak til forbedring av drift og kundetilfredshetUtvikle servicemarkedsorganisasjonen og sørge for oppfyllelse av avdelingens målSikre at avdelingens ansatte er motiverte og klare for arbeidsinnsats med høy kvalitetVi ønsker oss en person som:Har pondus, stor gjennomføringskraft og prosessforståelseTrives med å gi det lille ekstra hver dagEr ekstremt kunde- og markedsorientertEr utadvendt og miljøskapende samt har gode samarbeidsevnerEr opptatt av godt lederskap, kultur-/teambygging og medarbeiderutviklingBakgrunn og kvalifikasjoner:Svært god kompetanse og erfaring innen servicemarked for bilbransjen som forretningsområdeHelst relevant høyere utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for detteGenerelt gode IT -kunnskaper og god økonomisk forståelseGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt en god kommunikatorSolid og dokumenterbar ledererfaringVi kan tilby deg:Jobb hos Norges mest komplette bilforhandlerFantastiske produkter og ett lag som vil bli bestFaglige utviklingsmuligheter i et av Norges største konsernBilordningSolide pensjons- og forsikringsordningerKonkurransedyktige betingelserStillingen rapporterer til daglig leder og sitter i ledergruppenFor ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Senior Rådgivere i Dfind Executive Atle Sæther på telefon 91 91 39 99 evt. atle.sather@dfind.no. For å komme i betraktning må du benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.Søknadsfrist: Snarest, men senest 20 september.
  Bertel O. Steen Lørenskog AS er Norges største bilhus og fra sine topp moderne lokaler kan de tilby en komplett produkt- og tjenesteportefølje. Med nytt og moderne servicemottak, topp moderne verksteder og et eget utleveringssted for nye biler, ligger alt til rette for en lys fremtid for både kunder og ansatte. Selskapet teller ca. 280 entusiastiske medarbeidere.Dagens leder for servicemarkedet går over i en ny stilling internt i Bertel O Steen, og vi søker derfor etter hans etterfølger.Som leder av servicemarkedet vil du ha ansvaret for daglig drift og ledelse av personbilverksted, varebilverksted og delelager. Totalt vil du ha ansvar for over 100 medarbeidere. Høres dette spennende ut?Den vi søker må ha inngående forståelse for de ulike prosessene i et verksted og inneha klare tanker om hva moderne ledelse består av. Du har tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å bli oppfattet som troverdig i de tekniske miljøet og trives med å være godt synlig i organisasjonen. Du skal også bli oppfattet som en “ledestjerne” når det kommer til miljø- og kulturarbeid, samt ha evnen til å formidle mål og verdier på en måte som gjør at de ansatte vil bli med på reisen.Dine viktigste oppgaver vil være:Ansvarlig for at alle arbeidsprosesser knyttet til servicemarkedet blir gjennomføres på en effektiv måte med god økonomi og en fornøyd kunde som resultatKontinuerlig identifisere og gjennomføre tiltak til forbedring av drift og kundetilfredshetUtvikle servicemarkedsorganisasjonen og sørge for oppfyllelse av avdelingens målSikre at avdelingens ansatte er motiverte og klare for arbeidsinnsats med høy kvalitetVi ønsker oss en person som:Har pondus, stor gjennomføringskraft og prosessforståelseTrives med å gi det lille ekstra hver dagEr ekstremt kunde- og markedsorientertEr utadvendt og miljøskapende samt har gode samarbeidsevnerEr opptatt av godt lederskap, kultur-/teambygging og medarbeiderutviklingBakgrunn og kvalifikasjoner:Svært god kompetanse og erfaring innen servicemarked for bilbransjen som forretningsområdeHelst relevant høyere utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for detteGenerelt gode IT -kunnskaper og god økonomisk forståelseGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt en god kommunikatorSolid og dokumenterbar ledererfaringVi kan tilby deg:Jobb hos Norges mest komplette bilforhandlerFantastiske produkter og ett lag som vil bli bestFaglige utviklingsmuligheter i et av Norges største konsernBilordningSolide pensjons- og forsikringsordningerKonkurransedyktige betingelserStillingen rapporterer til daglig leder og sitter i ledergruppenFor ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Senior Rådgivere i Dfind Executive Atle Sæther på telefon 91 91 39 99 evt. atle.sather@dfind.no. For å komme i betraktning må du benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.Søknadsfrist: Snarest, men senest 20 september.
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi har behov for 2 operasjonssykepleiere til sentraloperasjon avdeling i en kommune i Viken.Om oppdraget:.Operasjonsavdeling har følgende fagfelt: generell kirurgi, ØNH og ortopedi.Sted: Kristiansand. Periode:  uke 35 til uke 50Stillingsprosent: 100%Opplæring: opplæring av avdelingens drift..Arbeidstid: Dag og aftenvakter i ukedager, i helger kun dagvakterEr dette noe for deg? Godkjent norsk operasjonssykepleier.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert. Det vil også inngå pre/postoperativ overvåking.Erfaring med både generell kirurgi (gastro,mamma,uro,kar) og ortopediBehersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  Vi har behov for 2 operasjonssykepleiere til sentraloperasjon avdeling i en kommune i Viken.Om oppdraget:.Operasjonsavdeling har følgende fagfelt: generell kirurgi, ØNH og ortopedi.Sted: Kristiansand. Periode:  uke 35 til uke 50Stillingsprosent: 100%Opplæring: opplæring av avdelingens drift..Arbeidstid: Dag og aftenvakter i ukedager, i helger kun dagvakterEr dette noe for deg? Godkjent norsk operasjonssykepleier.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert. Det vil også inngå pre/postoperativ overvåking.Erfaring med både generell kirurgi (gastro,mamma,uro,kar) og ortopediBehersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi har behov for en operasjonssykepleier til sentraloperasjon avdeling i en kommune i Viken.Om oppdraget:.Operasjonsavdeling har følgende fagfelt: Ortopedi, gyn-.,gastro-, uro-,kar-, endokrin- og mammakir.Sted: kommune i Viken. Kun 45 minutter fra Oslo. Periode:  uke 41-49Stillingsprosent: tirsdag, onsdag, torsdagOpplæring: opplæring av avdelingens drift. E-læringskurs.Arbeidstid: dagtidEr dette noe for deg? Godkjent norsk operasjonssykepleier.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert. Det vil også inngå pre/postoperativ overvåking.Behersker dips og metavisionBehersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  Vi har behov for en operasjonssykepleier til sentraloperasjon avdeling i en kommune i Viken.Om oppdraget:.Operasjonsavdeling har følgende fagfelt: Ortopedi, gyn-.,gastro-, uro-,kar-, endokrin- og mammakir.Sted: kommune i Viken. Kun 45 minutter fra Oslo. Periode:  uke 41-49Stillingsprosent: tirsdag, onsdag, torsdagOpplæring: opplæring av avdelingens drift. E-læringskurs.Arbeidstid: dagtidEr dette noe for deg? Godkjent norsk operasjonssykepleier.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert. Det vil også inngå pre/postoperativ overvåking.Behersker dips og metavisionBehersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  • fornebu, viken
  • permanent
  GlobalConnect sammenkobler mennesker og virksomheter. Vår digitale infrastruktur gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og hele samfunn å fungere og utvikles i en stadig mer teknologisk virkelighet. Vi har en tydelig ambisjon: Å gjøre visjoner til virkelighet gjennom å koble sammen mennesker, virksomheter og samfunn.Vårt Controller-miljø er samlet i avdelingen Business Finance og består av 11 dyktige Controllere og Business Partnere. Vår avdeling sitter tett på den operative driften og sentrale sparringspartnere mot det kommersielle miljøet.Vi søker nå en Senior Business Controller som vil sitte sentralt i den norske virksomheten, med hovedansvar for controlling og rapportering. Vi ser etter deg som brenner for faget, som motiveres av å sitte tett på forretningen og som har et naturlig driv til å arbeide for forbedring og Financial Excellence.Rollen vil ha tett samhandling med et svært kompetent finansteam, i både GlobalConnect Norge og GlobalConnect-gruppen. Du vil styre, koordinere og utvikle controlling og rapportering av den norske P&L, og du vil være en ressurs for øvrige Business Controllere og Business Partnere i det norske teamet.Vi holder til i flotte, moderne lokaler idyllisk plassert på Fornebu, med tilgang til innendørs parkering og treningsrom, samt god kollektivdekning til Oslo sentrum. Du vil bli en del av et dynamisk og internasjonalt miljø med spennende karrieremuligheter både i Norge og de andre nordiske landene.Stillingen jobber tett med og rapporterer til leder for Business Finance Norge. ANSVARSOMRÅDER:Sikre gode prosesser for, og transparent rapportering av den norske P&LLede forecast- og budsjettprosesser for GC Norge og være overordnet ansvarlig for kvalitetssikring av prosess og innholdLede og koordinere månedsavslutningene for GC Norge, herunder drive prosessen, holde oversikten og identifisere/gjennomgå avvikLøpende oppfølging av andre business controllere og business partnere - faglig og prosessmessig støtte, sparring og rettledningIvareta grensesnitt og løpende koordinering mellom Business Finance/Controlling, Regnskap, Treasury og BillingIvareta prosjekter og løpende analyse- og utviklingsoppgaver ØNSKET BAKGRUNN:Høyere utdannelse innen økonomiMinimum 5 års relevant arbeidserfaring innen controlling eller revisjonErfaring fra B2B-virksomhet og tett samhandling med operative funksjoner en fordelGode ferdigheter i Excel og PowerPoint, samt interesse for arbeid med BI systemerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk PERSONLIGE EGENSKAPER:Initiativrik med godt driv og gjennomføringsevneAnsvarlig og samvittighetsfullRelasjonsorientert og bygger lett relasjoner med ulike typer menneskerSterk analysekapasitet og god erfaring i å drive beslutningsstøtteForretningsorientert, evner å se sammenhenger og har god kommersiell innsiktHøy arbeidskapasitet i perioder med mange oppgaver og korte tidsfristerGrundig og etterretteligGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk HVA KAN VI TILBY:Mulighet til å utvikle deg og din kompetanse i en krevende og spennende rolle i et ambisiøst norsk og Nordeuropeisk selskapStor mulighet for påvirkning, i en sentral rolle med stort nedslagsfelt og potensialEt engasjert team med kollegaer både i Norge og Norden, og tett samarbeid både internt i finansorganisasjonen og mot øvrig forretningEt internasjonalt konsern med mange muligheter for utviklingModerne og attraktive lokaler på Fornebu For ytterligere informasjon, kontakt våre rådgivere i Dfind, Joachim Claeson eller Robert Larsen som er tilgjengelig på hhv. 400 21 542 / 948 78 163 eller joachim.claeson@dfind.no / robert.larsen@dfind.no.Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  GlobalConnect sammenkobler mennesker og virksomheter. Vår digitale infrastruktur gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og hele samfunn å fungere og utvikles i en stadig mer teknologisk virkelighet. Vi har en tydelig ambisjon: Å gjøre visjoner til virkelighet gjennom å koble sammen mennesker, virksomheter og samfunn.Vårt Controller-miljø er samlet i avdelingen Business Finance og består av 11 dyktige Controllere og Business Partnere. Vår avdeling sitter tett på den operative driften og sentrale sparringspartnere mot det kommersielle miljøet.Vi søker nå en Senior Business Controller som vil sitte sentralt i den norske virksomheten, med hovedansvar for controlling og rapportering. Vi ser etter deg som brenner for faget, som motiveres av å sitte tett på forretningen og som har et naturlig driv til å arbeide for forbedring og Financial Excellence.Rollen vil ha tett samhandling med et svært kompetent finansteam, i både GlobalConnect Norge og GlobalConnect-gruppen. Du vil styre, koordinere og utvikle controlling og rapportering av den norske P&L, og du vil være en ressurs for øvrige Business Controllere og Business Partnere i det norske teamet.Vi holder til i flotte, moderne lokaler idyllisk plassert på Fornebu, med tilgang til innendørs parkering og treningsrom, samt god kollektivdekning til Oslo sentrum. Du vil bli en del av et dynamisk og internasjonalt miljø med spennende karrieremuligheter både i Norge og de andre nordiske landene.Stillingen jobber tett med og rapporterer til leder for Business Finance Norge. ANSVARSOMRÅDER:Sikre gode prosesser for, og transparent rapportering av den norske P&LLede forecast- og budsjettprosesser for GC Norge og være overordnet ansvarlig for kvalitetssikring av prosess og innholdLede og koordinere månedsavslutningene for GC Norge, herunder drive prosessen, holde oversikten og identifisere/gjennomgå avvikLøpende oppfølging av andre business controllere og business partnere - faglig og prosessmessig støtte, sparring og rettledningIvareta grensesnitt og løpende koordinering mellom Business Finance/Controlling, Regnskap, Treasury og BillingIvareta prosjekter og løpende analyse- og utviklingsoppgaver ØNSKET BAKGRUNN:Høyere utdannelse innen økonomiMinimum 5 års relevant arbeidserfaring innen controlling eller revisjonErfaring fra B2B-virksomhet og tett samhandling med operative funksjoner en fordelGode ferdigheter i Excel og PowerPoint, samt interesse for arbeid med BI systemerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk PERSONLIGE EGENSKAPER:Initiativrik med godt driv og gjennomføringsevneAnsvarlig og samvittighetsfullRelasjonsorientert og bygger lett relasjoner med ulike typer menneskerSterk analysekapasitet og god erfaring i å drive beslutningsstøtteForretningsorientert, evner å se sammenhenger og har god kommersiell innsiktHøy arbeidskapasitet i perioder med mange oppgaver og korte tidsfristerGrundig og etterretteligGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk HVA KAN VI TILBY:Mulighet til å utvikle deg og din kompetanse i en krevende og spennende rolle i et ambisiøst norsk og Nordeuropeisk selskapStor mulighet for påvirkning, i en sentral rolle med stort nedslagsfelt og potensialEt engasjert team med kollegaer både i Norge og Norden, og tett samarbeid både internt i finansorganisasjonen og mot øvrig forretningEt internasjonalt konsern med mange muligheter for utviklingModerne og attraktive lokaler på Fornebu For ytterligere informasjon, kontakt våre rådgivere i Dfind, Joachim Claeson eller Robert Larsen som er tilgjengelig på hhv. 400 21 542 / 948 78 163 eller joachim.claeson@dfind.no / robert.larsen@dfind.no.Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  • fornebu, viken
  • permanent
  GlobalConnect sammenkobler mennesker og virksomheter. Vår digitale infrastruktur gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og hele samfunn å fungere og utvikles i en stadig mer teknologisk virkelighet. Vi har en tydelig ambisjon: Å gjøre visjoner til virkelighet gjennom å koble sammen mennesker, virksomheter og samfunn.GlobalConnect er på en spennende reise med vekst og utvikling mot å bli en mer helhetlig leverandør innenfor fiber, nettverksløsninger og digitale tjenester. Vår B2B-virksomhet har en meget sterk markedsposisjon og er vårt desidert største forretningsområde. Vi søker nå en kommersiell og forretningsorientert Business Partner som liker å jobbe forretningsnært, og vil trives i et miljø med høy drive og kommersiell tenkning.Vi holder til i flotte, moderne lokaler idyllisk plassert på Fornebu, med tilgang til innendørs parkering og treningsrom, samt god kollektivdekning til Oslo sentrum. Du vil bli en del av et dynamisk og internasjonalt miljø med spennende karrieremuligheter både i Norge og de andre nordiske landene.Som Business Partner vil du ha en bred kontaktflate internt i organisasjonen og være en helt sentral sparringspartner for ledergruppen i B2B Norge. Du vil jobbe tett med øvrig finansorganisasjon i Norge og i GlobalConnect-gruppen. Stillingen rapporterer til Leder for Business Finance Norge.ANSVARSOMRÅDER:Business Partner for B2B Norge, herunder være Business Controller og finansressurs for ledelsen i B2B Norge og et bindeledd til øvrig finansorganisasjonSikre transparens i fremstilling av finansielle data og bidra til å skape forutsigbarhet i løpende utvikling og kobling mellom de operasjonelle og finansielle KPIerVære sparringspartner rundt økonomi i B2B med sikte på å gjennomføre riktige tiltak og sikre god beslutningsstøtteDelta under månedsavslutning; bidra med informasjon til avsetninger og avviksforklaringer sammen med rapporteringsansvarlig for inntekter, i samråd med øvrige controllereAnsvarlig for å analysere lønnsomhet på produkter, segmenter og kundenivåAnsvarlig for å drive årlig budsjettprosess og forecasting for B2B Norge, samt månedlig fasilitere utarbeidelse av løpende prognoserRapportere finansielle resultater til ledelsen i B2B Norge og fasilitere utarbeidelse av Business Outlook rapportering til konsernets toppledelseDrive forbedringer i B2Bs prosesser rundt inntekter, margin, SG&A og Capex, herunder identifisere tiltak, foreslå for ledelsen og følge opp disseAd hoc finansielle oppgaver og prosjekter i GlobalConnect.ØNSKET BAKGRUNN:Høyere utdannelse innen økonomi3-5 års relevant arbeidserfaring innen finans, controlling eller revisjonGjerne erfaring med controlling B2B-virksomhet i kommersielle miljøer og tett på driftGode ferdigheter i Excel og PowerPoint, samt interesse for BI-systemerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk PERSONLIGE EGENSKAPER:Initiativrik med god gjennomføringsevneAnsvarlig og samvittighetsfullRelasjonsorientert og bygger lett relasjoner med ulike typer menneskerSterk analysekapasitet og god erfaring i å drive beslutningsstøtteForretningsorientert, evner å se sammenhenger og har god kommersiell innsiktHøy arbeidskapasitet i perioder med mange oppgaver og korte tidsfristerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelskHVA KAN VI TILBY:Mulighet til å utvikle deg og din kompetanse i en krevende og spennende rolle i et ambisiøst norsk og Nordeuropeisk selskapStor mulighet for påvirkning, i en sentral rolle med stort nedslagsfelt og potensialEt engasjert team med kollegaer både i Norge og Norden, og tett samarbeid både internt i finansorganisasjonen og mot øvrig forretningEt internasjonalt konsern med mange muligheter for utviklingModerne og attraktive lokaler på FornebuFor ytterligere informasjon, kontakt våre rådgivere i Dfind, Robert Larsen eller Ørjan Gamst som er tilgjengelig på hhv. 948 78 163 / 957 29 725 eller robert.larsen@dfind.no / orjan.gamst@dfind.no.Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  GlobalConnect sammenkobler mennesker og virksomheter. Vår digitale infrastruktur gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og hele samfunn å fungere og utvikles i en stadig mer teknologisk virkelighet. Vi har en tydelig ambisjon: Å gjøre visjoner til virkelighet gjennom å koble sammen mennesker, virksomheter og samfunn.GlobalConnect er på en spennende reise med vekst og utvikling mot å bli en mer helhetlig leverandør innenfor fiber, nettverksløsninger og digitale tjenester. Vår B2B-virksomhet har en meget sterk markedsposisjon og er vårt desidert største forretningsområde. Vi søker nå en kommersiell og forretningsorientert Business Partner som liker å jobbe forretningsnært, og vil trives i et miljø med høy drive og kommersiell tenkning.Vi holder til i flotte, moderne lokaler idyllisk plassert på Fornebu, med tilgang til innendørs parkering og treningsrom, samt god kollektivdekning til Oslo sentrum. Du vil bli en del av et dynamisk og internasjonalt miljø med spennende karrieremuligheter både i Norge og de andre nordiske landene.Som Business Partner vil du ha en bred kontaktflate internt i organisasjonen og være en helt sentral sparringspartner for ledergruppen i B2B Norge. Du vil jobbe tett med øvrig finansorganisasjon i Norge og i GlobalConnect-gruppen. Stillingen rapporterer til Leder for Business Finance Norge.ANSVARSOMRÅDER:Business Partner for B2B Norge, herunder være Business Controller og finansressurs for ledelsen i B2B Norge og et bindeledd til øvrig finansorganisasjonSikre transparens i fremstilling av finansielle data og bidra til å skape forutsigbarhet i løpende utvikling og kobling mellom de operasjonelle og finansielle KPIerVære sparringspartner rundt økonomi i B2B med sikte på å gjennomføre riktige tiltak og sikre god beslutningsstøtteDelta under månedsavslutning; bidra med informasjon til avsetninger og avviksforklaringer sammen med rapporteringsansvarlig for inntekter, i samråd med øvrige controllereAnsvarlig for å analysere lønnsomhet på produkter, segmenter og kundenivåAnsvarlig for å drive årlig budsjettprosess og forecasting for B2B Norge, samt månedlig fasilitere utarbeidelse av løpende prognoserRapportere finansielle resultater til ledelsen i B2B Norge og fasilitere utarbeidelse av Business Outlook rapportering til konsernets toppledelseDrive forbedringer i B2Bs prosesser rundt inntekter, margin, SG&A og Capex, herunder identifisere tiltak, foreslå for ledelsen og følge opp disseAd hoc finansielle oppgaver og prosjekter i GlobalConnect.ØNSKET BAKGRUNN:Høyere utdannelse innen økonomi3-5 års relevant arbeidserfaring innen finans, controlling eller revisjonGjerne erfaring med controlling B2B-virksomhet i kommersielle miljøer og tett på driftGode ferdigheter i Excel og PowerPoint, samt interesse for BI-systemerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk PERSONLIGE EGENSKAPER:Initiativrik med god gjennomføringsevneAnsvarlig og samvittighetsfullRelasjonsorientert og bygger lett relasjoner med ulike typer menneskerSterk analysekapasitet og god erfaring i å drive beslutningsstøtteForretningsorientert, evner å se sammenhenger og har god kommersiell innsiktHøy arbeidskapasitet i perioder med mange oppgaver og korte tidsfristerGod evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelskHVA KAN VI TILBY:Mulighet til å utvikle deg og din kompetanse i en krevende og spennende rolle i et ambisiøst norsk og Nordeuropeisk selskapStor mulighet for påvirkning, i en sentral rolle med stort nedslagsfelt og potensialEt engasjert team med kollegaer både i Norge og Norden, og tett samarbeid både internt i finansorganisasjonen og mot øvrig forretningEt internasjonalt konsern med mange muligheter for utviklingModerne og attraktive lokaler på FornebuFor ytterligere informasjon, kontakt våre rådgivere i Dfind, Robert Larsen eller Ørjan Gamst som er tilgjengelig på hhv. 948 78 163 / 957 29 725 eller robert.larsen@dfind.no / orjan.gamst@dfind.no.Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  • lørenskog, viken
  • permanent
  Som et resultat av vekst i markedet, innovativ produktutvikling samt ambisjoner om å være våre kunders mest kompetente serviceorganisasjon, tar vi etter 20 år «hjem» vårt Mercedes Benz Buss Akademi.Om stillingen som Teknisk rådgiver og Opplæringsansvarlig:I tråd med vår strategi om å hele tiden komme nærmere kundene – med de mest attraktive produktene, den beste ekspertisen og «state of the art» servicenivå, starter vi vår egen filial av MB-akademiet på Lørenskog der våre teknikere fra det nasjonale forhandlernettet vil holdes løpende oppdatert om siste nytt fra Daimler-fabrikken EvoBus i Tyskland. For å være med i etableringen og utviklingen av dette søker vi derfor til nyopprettet stilling etter deg som ønsker å være vår opplæringsansvarlige. Oppstarten vil kreve litt entreprenørånd i og med at vi starter fra grunnen og må la veien bli til litt mens vi går. Du vil likevel sikres en pangstart i og med at du starter ansettelsen med et sertifiseringsløp med oppfølgende mentorskap arrangert av Mercedes Benz i Tyskland. Kursforløpet som går over 1,5 år kommer til å gjøre deg i stand til å bli den beste tekniske/pedagogiske formidleren overfor vårt personale i hele landet.Hvem vi ser etter:Vi ser for oss at du kommer til å fordele din arbeidstid mellom undervisning og forberedelser på den ene siden og bistå avdelinger forhandlere og fabrikkontakter med tekniske utfordrende saker på den andre. Rundt deg har du et team og bindeledd på totalt 6 personer med tekniske inspektører som også har verkstedsbakgrunn, så all ønskelig tilleggsekspertise finnes tilgjengelig. Vi vil gjerne ha en prat med deg som brenner for å spille andre mennesker gode og for å skape optimale læringsarenaer. I denne rollen er det viktig med engasjement, glimt i øyet og evne til å kommunisere med folk på ulike nivåer, så vel her hjemme som i Tyskland/øvrige verden. Du har pedagogisk innsikt og formidlingsevne og liker å snakke for folk. Evne til å ta ting på sparket, rask og effektiv samt by på deg selv vil nok være verdifullt i denne stillingen. Din bakgrunn:Av formell bakgrunn tenker vi oss at du har fagbrev som mekaniker eller tilsvarende, men annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Du har kanskje undervist på videregående skole i tekniske fag eller tilsvarende opplæringsansvar fra lignende roller. Bilbakgrunn innenfor en eller annen kategori er som nevnt ønskelig, og dersom du elsker buss generelt og kanskje Mercedes Benz/EvoBuss/Setra spesielt - ser vi frem til å høre fra deg!Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med Senior Advisor Rune Borgen (+47 400 21 431) for en hyggelig prat om din fremtidige karriere i Bertel O. Steen!    
  Som et resultat av vekst i markedet, innovativ produktutvikling samt ambisjoner om å være våre kunders mest kompetente serviceorganisasjon, tar vi etter 20 år «hjem» vårt Mercedes Benz Buss Akademi.Om stillingen som Teknisk rådgiver og Opplæringsansvarlig:I tråd med vår strategi om å hele tiden komme nærmere kundene – med de mest attraktive produktene, den beste ekspertisen og «state of the art» servicenivå, starter vi vår egen filial av MB-akademiet på Lørenskog der våre teknikere fra det nasjonale forhandlernettet vil holdes løpende oppdatert om siste nytt fra Daimler-fabrikken EvoBus i Tyskland. For å være med i etableringen og utviklingen av dette søker vi derfor til nyopprettet stilling etter deg som ønsker å være vår opplæringsansvarlige. Oppstarten vil kreve litt entreprenørånd i og med at vi starter fra grunnen og må la veien bli til litt mens vi går. Du vil likevel sikres en pangstart i og med at du starter ansettelsen med et sertifiseringsløp med oppfølgende mentorskap arrangert av Mercedes Benz i Tyskland. Kursforløpet som går over 1,5 år kommer til å gjøre deg i stand til å bli den beste tekniske/pedagogiske formidleren overfor vårt personale i hele landet.Hvem vi ser etter:Vi ser for oss at du kommer til å fordele din arbeidstid mellom undervisning og forberedelser på den ene siden og bistå avdelinger forhandlere og fabrikkontakter med tekniske utfordrende saker på den andre. Rundt deg har du et team og bindeledd på totalt 6 personer med tekniske inspektører som også har verkstedsbakgrunn, så all ønskelig tilleggsekspertise finnes tilgjengelig. Vi vil gjerne ha en prat med deg som brenner for å spille andre mennesker gode og for å skape optimale læringsarenaer. I denne rollen er det viktig med engasjement, glimt i øyet og evne til å kommunisere med folk på ulike nivåer, så vel her hjemme som i Tyskland/øvrige verden. Du har pedagogisk innsikt og formidlingsevne og liker å snakke for folk. Evne til å ta ting på sparket, rask og effektiv samt by på deg selv vil nok være verdifullt i denne stillingen. Din bakgrunn:Av formell bakgrunn tenker vi oss at du har fagbrev som mekaniker eller tilsvarende, men annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Du har kanskje undervist på videregående skole i tekniske fag eller tilsvarende opplæringsansvar fra lignende roller. Bilbakgrunn innenfor en eller annen kategori er som nevnt ønskelig, og dersom du elsker buss generelt og kanskje Mercedes Benz/EvoBuss/Setra spesielt - ser vi frem til å høre fra deg!Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med Senior Advisor Rune Borgen (+47 400 21 431) for en hyggelig prat om din fremtidige karriere i Bertel O. Steen!    
  • fornebu, viken
  • permanent
  Har du et ønske om å gjøre karriere som prosjektleder?Vi hjelper vår kunde på Fornebu med å finne en junior prosjektleder til et langvarig oppdrag.ArbeidsoppgaverRollen består av å støtte prosjektledere og andre prosjektmedlemmer. Koordinere prosjektmedlemmer, overvåke og bistå med å planlegge prosjektet, planlegge og forberede materiell for styret, innhente informasjon og dokumentasjon fra andre deltagere i prosjektet.Kunden vår jobber med nordiske datterselskaper for å finne langsiktige samarbeidspartnere for å støtte IT -utvikling og drift. Vi søker derfor etter en prosjektleder for å støtte dette arbeidet. Det innebærer å støtte flere prosjekter og innkjøpsprosesser og koordinere på tvers av interne interessenter.Primæroppgaver:ProsjektplanleggingBistå prosjektleder/ledere med å strukturere, koordinere og planlegge på tvers av de ulike prosjekteneStøtte ulike innkjøpsprosesserForberede dokumenter og materiell til møterLedelsesrapportering og KPIVi ser etter deg som harHar noen års erfaring som prosjektleder eller prosjektkoordinator Erfaring med store prosjekter fra internasjonalt selskapErfaring med globale innkjøpsprosesserErfaring fra arbeid mot toppledelse Erfaring med arbeid på tvers av kulturer/land og funksjoner Søk på stillingen eller ta kontakt med Jens Kuhn eller Thor-Martin Daae for nærmere informasjon. 
  Har du et ønske om å gjøre karriere som prosjektleder?Vi hjelper vår kunde på Fornebu med å finne en junior prosjektleder til et langvarig oppdrag.ArbeidsoppgaverRollen består av å støtte prosjektledere og andre prosjektmedlemmer. Koordinere prosjektmedlemmer, overvåke og bistå med å planlegge prosjektet, planlegge og forberede materiell for styret, innhente informasjon og dokumentasjon fra andre deltagere i prosjektet.Kunden vår jobber med nordiske datterselskaper for å finne langsiktige samarbeidspartnere for å støtte IT -utvikling og drift. Vi søker derfor etter en prosjektleder for å støtte dette arbeidet. Det innebærer å støtte flere prosjekter og innkjøpsprosesser og koordinere på tvers av interne interessenter.Primæroppgaver:ProsjektplanleggingBistå prosjektleder/ledere med å strukturere, koordinere og planlegge på tvers av de ulike prosjekteneStøtte ulike innkjøpsprosesserForberede dokumenter og materiell til møterLedelsesrapportering og KPIVi ser etter deg som harHar noen års erfaring som prosjektleder eller prosjektkoordinator Erfaring med store prosjekter fra internasjonalt selskapErfaring med globale innkjøpsprosesserErfaring fra arbeid mot toppledelse Erfaring med arbeid på tvers av kulturer/land og funksjoner Søk på stillingen eller ta kontakt med Jens Kuhn eller Thor-Martin Daae for nærmere informasjon. 
  • ytre enebakk, viken
  • temporary
  Vi søker en verkstedmedarbeider/lagermedarbeider som skal drive med klargjøring, reparasjon og vedlikehold av container, letthus og moduler ved behov. Du jobber i hovedsak med truckkjøring (T8), men kan også drive med vedlikehold og klargjøring av moduler. Vask/reparasjon/vedlikehold og tilpasninger. Arbeidstid 8-16. Oppdraget har en varighet frem til jul i første omgang og det er muligheter for et lengre oppdrag på sikt.  Arbeidsoppgaver:klargjøringHåndtere kundehenvendelserreparasjon og vedlikehold av containerreparasjon og vedlikehold letthus og moduler ved behovtruckkjøring (T8)Vask/reparasjon/vedlikehold og tilpasninger.Annet forefallende arbeid på avdelingenKompetansekrav:Sertifikat T8, gjerne litt erfaring med detteGod erfaring med truckVært i en lignende rolle tidligereØnskede kvalifikasjoner:Jobber godt selvstendtig og i teamStrukturert og ansvarsbevisstPunktlig, presis og effektivVi tilbyr:Gode lønnsbetingelserParkeringsmuligheterKatineordning Muligheter for fast oppdrag på siktHøres dette ut som noe du kan tenke deg? Da ønsker vi å høre fra deg!
  Vi søker en verkstedmedarbeider/lagermedarbeider som skal drive med klargjøring, reparasjon og vedlikehold av container, letthus og moduler ved behov. Du jobber i hovedsak med truckkjøring (T8), men kan også drive med vedlikehold og klargjøring av moduler. Vask/reparasjon/vedlikehold og tilpasninger. Arbeidstid 8-16. Oppdraget har en varighet frem til jul i første omgang og det er muligheter for et lengre oppdrag på sikt.  Arbeidsoppgaver:klargjøringHåndtere kundehenvendelserreparasjon og vedlikehold av containerreparasjon og vedlikehold letthus og moduler ved behovtruckkjøring (T8)Vask/reparasjon/vedlikehold og tilpasninger.Annet forefallende arbeid på avdelingenKompetansekrav:Sertifikat T8, gjerne litt erfaring med detteGod erfaring med truckVært i en lignende rolle tidligereØnskede kvalifikasjoner:Jobber godt selvstendtig og i teamStrukturert og ansvarsbevisstPunktlig, presis og effektivVi tilbyr:Gode lønnsbetingelserParkeringsmuligheterKatineordning Muligheter for fast oppdrag på siktHøres dette ut som noe du kan tenke deg? Da ønsker vi å høre fra deg!
  • kråkerøy, viken
  • temporary
  Da er det kanskje deg vi ser etter!For en av våre kunder i Fredrikstad ser vi etter en dyktig maskinfører som kan tiltre snarest. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å kjøre hjullaster, samt noen andre forefallende oppgaver. Arbeidstid er dagtid mandag-fredag. Stor mulighet for å få fast etter endt vikariat. Bare ta kontakt for mer informasjon.
  Da er det kanskje deg vi ser etter!For en av våre kunder i Fredrikstad ser vi etter en dyktig maskinfører som kan tiltre snarest. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å kjøre hjullaster, samt noen andre forefallende oppgaver. Arbeidstid er dagtid mandag-fredag. Stor mulighet for å få fast etter endt vikariat. Bare ta kontakt for mer informasjon.
  • lørenskog, viken
  • permanent
  Bertel O. Steen konsernet har vært gjennom en omorganisering der modernisering, digitalisering og fokus på fremtidens utfordringer har vært i fokus. Dette har medført at selskapet nå har en ledig spennende -og nyopprettet rolle som avdelingsleder for Garanti og servicekontrakter. Dette har konsernet utpekt som et særlig fokus- og satsingsområde. Med på laget får du tre dyktige og erfarne medarbeidere og en unik mulighet til å utvikle avdelingen videre. Bertel O. Steen Lastebil og Buss er stolte av de gode garantiene de gir sine kunder, men det forplikter å være best på service og krever mye av den enkelte medarbeider. Oppsiden er at det gir gode resultater, fornøyde kunder og interessante påvirknings- og utviklingsmuligheter for deg som ansatt. Bakgrunnen til selskapets suksess er mange, men verdier som oppfordrer til å utfordre, prestere og bry seg om hverandre, er viktige elementer.Om stillingen:Overordnet har stillingen ansvar for å forvalte og utvikle konseptet for garanti og serviceavtaler for selskapets merkenavn innen lastebil og buss. Til dette får du god støtte fra salgsavdelingen og gode analyser får du fra våre dyktige analytikere. Stillingen setter søkelyset på å balansere forholdet mellom at risiko og kostnader skal holdes lavest mulig samtidig som konkurransedyktigheten holder et høyt nivå. Videre får du ansvaret for å bidra til at det fokuseres på salg av serviceavtaler og at kompetansen opprettholdes og økes i hele organisasjonen. Utover dette er målet å utvikle teamet så de blir den beste servicemarkedsavdelingen i Norge!  Stillingen rapporterer til Direktør Servicemarked Bertel O. Steen Lastebil og Buss og inngår i ledergruppen for servicemarkedet. Spennende utfordringer, ansvar og oppgaver du møter:Lede og utvikle avdelingens personalPlass i ledergruppen for servicemarkedetForvalte og utvikle konseptet for garanti og serviceavtalerEn utadvendt rolle der alt fra produsenter i Tyskland til forhandlere i Norge blir viktige relasjonerP&L ansvarSkape godt arbeidsmiljøSørge for korrekte beregninger av serviceavtaler og oppfølging av garantier Følge opp opplæring av konseptene i kjeden Hvem vi ser etter:Vi ser etter deg som har ledererfaring og gjerne en teknisk utdannelse. Du bør ha kjennskap til serviceavtaler og god kommersiell forståelse. Du har gjerne bakgrunn fra bilsalg eller servicemarked på grossist eller forhandlernivå. Alternativt kommer du fra annen varehandelsvirksomhet der salg av kapitalvarer er kjernen. Kjennskap til garantiavtaler og oppfølging av disse er en styrke. Personlig har du evne til å balansere kortsiktig gevinst med langsiktig lønnsomhet. Du har god oversikt over helheten samtidig som du ser verdien og nytten av din plass i organisasjonen. Videre er du en handlekraftig relasjonsbygger som tør å utfordre det etablerte.Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Advisor Rune Borgen, Dfind Executive på telefon: 400 21 431    
  Bertel O. Steen konsernet har vært gjennom en omorganisering der modernisering, digitalisering og fokus på fremtidens utfordringer har vært i fokus. Dette har medført at selskapet nå har en ledig spennende -og nyopprettet rolle som avdelingsleder for Garanti og servicekontrakter. Dette har konsernet utpekt som et særlig fokus- og satsingsområde. Med på laget får du tre dyktige og erfarne medarbeidere og en unik mulighet til å utvikle avdelingen videre. Bertel O. Steen Lastebil og Buss er stolte av de gode garantiene de gir sine kunder, men det forplikter å være best på service og krever mye av den enkelte medarbeider. Oppsiden er at det gir gode resultater, fornøyde kunder og interessante påvirknings- og utviklingsmuligheter for deg som ansatt. Bakgrunnen til selskapets suksess er mange, men verdier som oppfordrer til å utfordre, prestere og bry seg om hverandre, er viktige elementer.Om stillingen:Overordnet har stillingen ansvar for å forvalte og utvikle konseptet for garanti og serviceavtaler for selskapets merkenavn innen lastebil og buss. Til dette får du god støtte fra salgsavdelingen og gode analyser får du fra våre dyktige analytikere. Stillingen setter søkelyset på å balansere forholdet mellom at risiko og kostnader skal holdes lavest mulig samtidig som konkurransedyktigheten holder et høyt nivå. Videre får du ansvaret for å bidra til at det fokuseres på salg av serviceavtaler og at kompetansen opprettholdes og økes i hele organisasjonen. Utover dette er målet å utvikle teamet så de blir den beste servicemarkedsavdelingen i Norge!  Stillingen rapporterer til Direktør Servicemarked Bertel O. Steen Lastebil og Buss og inngår i ledergruppen for servicemarkedet. Spennende utfordringer, ansvar og oppgaver du møter:Lede og utvikle avdelingens personalPlass i ledergruppen for servicemarkedetForvalte og utvikle konseptet for garanti og serviceavtalerEn utadvendt rolle der alt fra produsenter i Tyskland til forhandlere i Norge blir viktige relasjonerP&L ansvarSkape godt arbeidsmiljøSørge for korrekte beregninger av serviceavtaler og oppfølging av garantier Følge opp opplæring av konseptene i kjeden Hvem vi ser etter:Vi ser etter deg som har ledererfaring og gjerne en teknisk utdannelse. Du bør ha kjennskap til serviceavtaler og god kommersiell forståelse. Du har gjerne bakgrunn fra bilsalg eller servicemarked på grossist eller forhandlernivå. Alternativt kommer du fra annen varehandelsvirksomhet der salg av kapitalvarer er kjernen. Kjennskap til garantiavtaler og oppfølging av disse er en styrke. Personlig har du evne til å balansere kortsiktig gevinst med langsiktig lønnsomhet. Du har god oversikt over helheten samtidig som du ser verdien og nytten av din plass i organisasjonen. Videre er du en handlekraftig relasjonsbygger som tør å utfordre det etablerte.Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Advisor Rune Borgen, Dfind Executive på telefon: 400 21 431    
  • oslo, viken
  • temporary
  Randstad Care søker anestesisykepleier til dagkirurgisk senter.  Om oppdraget:Dagkirurgi sykepleie. Avdelingen gir anestesi på 9 operasjonsstuer; Orto, Gastro, Endo, Uro, Kar/Thorax, Ønh, Plastikk, Gyn, Tannbehandling.ASA 1-3 voksne og barn, TIVA TCI og gassanestesi.Sted: noen minutter fra Oslo.Periode: 25.08.21 - 31.12.2021. Stillingsprosent: 100%Opplæring: e-læring.Arbeidstid: 07.30-15.30.Medisinskteknisk utstyr: Anestesiapparat/overvåkning: GE Avance. GE overvåkningsmonitor.Sprøytepumpe: Fresenius Kabi Agilia TIVA, væske og infusjonspumper.Er dette noe for deg? Vi ser etter en person som har:Norsk autorisasjon som sykepleier og spesialutdannet som anestesisykepleier.Ønskelig klinisk erfaring som anestesisykepleier.Behersker IKT: beherske IKT: Elektronisk pasientjournal (AHUS bruker: MetaVision, DIPS)Behersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.noEller registrer deg nå: https://randstadcare.recman.no/register.php 
  Randstad Care søker anestesisykepleier til dagkirurgisk senter.  Om oppdraget:Dagkirurgi sykepleie. Avdelingen gir anestesi på 9 operasjonsstuer; Orto, Gastro, Endo, Uro, Kar/Thorax, Ønh, Plastikk, Gyn, Tannbehandling.ASA 1-3 voksne og barn, TIVA TCI og gassanestesi.Sted: noen minutter fra Oslo.Periode: 25.08.21 - 31.12.2021. Stillingsprosent: 100%Opplæring: e-læring.Arbeidstid: 07.30-15.30.Medisinskteknisk utstyr: Anestesiapparat/overvåkning: GE Avance. GE overvåkningsmonitor.Sprøytepumpe: Fresenius Kabi Agilia TIVA, væske og infusjonspumper.Er dette noe for deg? Vi ser etter en person som har:Norsk autorisasjon som sykepleier og spesialutdannet som anestesisykepleier.Ønskelig klinisk erfaring som anestesisykepleier.Behersker IKT: beherske IKT: Elektronisk pasientjournal (AHUS bruker: MetaVision, DIPS)Behersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.noEller registrer deg nå: https://randstadcare.recman.no/register.php 
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi søker sykepleiere som har erfaring i hjemmetjenesten. Randstad Care har levert personell til Helse-Norge siden 1992. Vi er blant de største selskapene i Norge, og som del av Randstad er vi også blant de aller største i verden. I vår administrasjon finner du mennesker som selv har lang erfaring fra helsevesenet eller bemanning knyttet til dette som kommer til å følge deg opp under oppdraget. I teamet for sykepleiebemanning er vi blant annet 6 sykepleiere og en intensivsykepleier som nå jobber med å følge deg opp i arbeid for oss. Vi kjenner avdelingene, spesialitetene og de ulike utfordringer du møter i arbeid som vikar. Du vil få den aller beste oppfølging av oss.Om oppdraget:Hjemmetjenesten. Sted: kommune i Viken, kun noen minutter fra Oslo. Periode: fom sluten av August, ut januar 2022. Mulig forlengelse.Stillingsprosent: 100%Opplæring: 3 opplæringsvakter. Arbeidstid: dag/kveld annenhver helg.Er dette noe for deg? - Vi ser etter en person som har tidligere erfaring fra hjemmetjenesten. Det er ikke et krav.- Autorisert sykepleier i Norge med norsk HPR nummer. - Behersker norsk godt.Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  Vi søker sykepleiere som har erfaring i hjemmetjenesten. Randstad Care har levert personell til Helse-Norge siden 1992. Vi er blant de største selskapene i Norge, og som del av Randstad er vi også blant de aller største i verden. I vår administrasjon finner du mennesker som selv har lang erfaring fra helsevesenet eller bemanning knyttet til dette som kommer til å følge deg opp under oppdraget. I teamet for sykepleiebemanning er vi blant annet 6 sykepleiere og en intensivsykepleier som nå jobber med å følge deg opp i arbeid for oss. Vi kjenner avdelingene, spesialitetene og de ulike utfordringer du møter i arbeid som vikar. Du vil få den aller beste oppfølging av oss.Om oppdraget:Hjemmetjenesten. Sted: kommune i Viken, kun noen minutter fra Oslo. Periode: fom sluten av August, ut januar 2022. Mulig forlengelse.Stillingsprosent: 100%Opplæring: 3 opplæringsvakter. Arbeidstid: dag/kveld annenhver helg.Er dette noe for deg? - Vi ser etter en person som har tidligere erfaring fra hjemmetjenesten. Det er ikke et krav.- Autorisert sykepleier i Norge med norsk HPR nummer. - Behersker norsk godt.Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  • kjeller, viken
  • permanent
  Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye og effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland. Avdeling Prosess og Validering består i dag av 11 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. Arbeidssted er på Kjeller i Viken fylke. ProsessingeniørFor å styrke avdelingens kompetanse særlig inn mot prosjektarbeid søkes det etter en prosessingeniør. Stillingen innebærer å være en del av avdelingens drifts- og vedlikeholdsenhet som er spesialisert innen ventilasjon, renromsfiltrering og rene rom. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Arbeidsoppgaver:Planlegge og optimalisere produksjonsprosess på eksisterende og nytt utstyr iht GMP regelverkProdukt- og prosessutvikling av teknisk utstyr og lokaler i samarbeid med nye og eksisterende kunderUtarbeide dokumentasjon for tekniske anskaffelser, kvalifisering, validering og vedlikeholdDokumentasjonsarbeid i kvalitetssystemet; håndtering av rotårsaksanalyser, avvik, gjennomføring av endringer og korrigerende tiltakDelta i og lede tekniske prosjekter innen optimalisering, nyanskaffelser og utvidelserSamarbeide internt, med kunder og eksterne leverandører og samarbeidspartnere Ønskede kvalifikasjoner:Du er utdannet MSc eller BSc - gjerne innen maskin, automasjon, kjemiteknikk, prosess eller tilsvarendeArbeidserfaring fra farmasøytisk produksjon er et krav i denne rollenDu har erfaring fra kvalifiserings- og valideringsarbeidDu er vant med å lede prosjekter inkludert implementering, gjennomføring og dokumentasjonDet er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP)Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk Ønskede personlige egenskaper:Du er nøyaktig og kvalitetsbevisstDu er strukturert og ryddigDu har godt et overblikk, men også sans for detaljerDu er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer / oppdragsgivere Vi tilbyr:Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisinerUformelt og positivt arbeidsmiljøGod kantineordningSosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenterVi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for en uformell prat om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 
  Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye og effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland. Avdeling Prosess og Validering består i dag av 11 personer og har ansvar for at alt produksjonsutstyr, støttesystemer og fasiliteter er vedlikeholdt og kvalifisert iht VMP, cGMP og GEP, samt leder og bidrar inn i prosjekter i divisjonen. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. Arbeidssted er på Kjeller i Viken fylke. ProsessingeniørFor å styrke avdelingens kompetanse særlig inn mot prosjektarbeid søkes det etter en prosessingeniør. Stillingen innebærer å være en del av avdelingens drifts- og vedlikeholdsenhet som er spesialisert innen ventilasjon, renromsfiltrering og rene rom. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Arbeidsoppgaver:Planlegge og optimalisere produksjonsprosess på eksisterende og nytt utstyr iht GMP regelverkProdukt- og prosessutvikling av teknisk utstyr og lokaler i samarbeid med nye og eksisterende kunderUtarbeide dokumentasjon for tekniske anskaffelser, kvalifisering, validering og vedlikeholdDokumentasjonsarbeid i kvalitetssystemet; håndtering av rotårsaksanalyser, avvik, gjennomføring av endringer og korrigerende tiltakDelta i og lede tekniske prosjekter innen optimalisering, nyanskaffelser og utvidelserSamarbeide internt, med kunder og eksterne leverandører og samarbeidspartnere Ønskede kvalifikasjoner:Du er utdannet MSc eller BSc - gjerne innen maskin, automasjon, kjemiteknikk, prosess eller tilsvarendeArbeidserfaring fra farmasøytisk produksjon er et krav i denne rollenDu har erfaring fra kvalifiserings- og valideringsarbeidDu er vant med å lede prosjekter inkludert implementering, gjennomføring og dokumentasjonDet er en fordel om du har kjennskap til ISO, Good Manufacturing Practice (GMP) / Good Engineering Practice (GEP)Muntlig og skriftlig god i norsk og engelsk Ønskede personlige egenskaper:Du er nøyaktig og kvalitetsbevisstDu er strukturert og ryddigDu har godt et overblikk, men også sans for detaljerDu er omgjengelig og samarbeider godt med kollegaer / oppdragsgivere Vi tilbyr:Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø innen neste generasjons kreftmedisinerUformelt og positivt arbeidsmiljøGod kantineordningSosiale goder inkludert pensjon, ulykke- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenterVi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for en uformell prat om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 
  • oslo, viken
  • temporary
  Vi har behov for en sykepleier med erfaring innen dialyse.Om oppdraget:.Seksjonen har maskinen Fresenius 5008. Metavision. Sted: kommune i Viken. Kun noen minutter fra Oslo. Periode:  23.august – 31.desemberStillingsprosent: 100%Opplæring: e-læringskurs.Arbeidstid:Dag 07.30-15.00 .Aften 1400-2100 .35,5 timer per ukeEr dette noe for deg? Sykepleier med godkjent autorisasjon i Norge.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert.Ha dialyseerfaring og kan behandle dialysekateter og AV fistel.Behersker DIPS.Behersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
  Vi har behov for en sykepleier med erfaring innen dialyse.Om oppdraget:.Seksjonen har maskinen Fresenius 5008. Metavision. Sted: kommune i Viken. Kun noen minutter fra Oslo. Periode:  23.august – 31.desemberStillingsprosent: 100%Opplæring: e-læringskurs.Arbeidstid:Dag 07.30-15.00 .Aften 1400-2100 .35,5 timer per ukeEr dette noe for deg? Sykepleier med godkjent autorisasjon i Norge.Ha evnen til å jobbe selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner og like å jobbe effektivt og kvalitetssikkert.Ha dialyseerfaring og kan behandle dialysekateter og AV fistel.Behersker DIPS.Behersker norsk godt. Vi tilbyr: Fleksibilitet:Bestem ferien når du vil.Jobb når det passer deg.Du kan jobbe faste helger og turnus, men gjør det når det passer for familien og livet.Mulighet for å prøve ulike arbeidssteder.Trygghet:Fast ansettelse med garantilønn er mulig.Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Rett til sykelønn og ferie som ordinært ansatte.Jobb kun der du vil.Få din egen faste bemanningsansvarlig.Opplevelser: Når du jobber for Randstad Care kan du få store opplevelser på kjøpet og med reise og bolig dekket for deg. Vårt langstrakte land har mye å by på så hvorfor ikke jobbe en periode i Lofoten, på Helgeland eller i Bergen? Fleksibiliteten vi tilbyr sørger for at du enkelt kan tilrettelegge dine arbeidsperioder så du ikke risikerer å gå glipp av turer med venner eller barnas juleteater eller sommeravslutninger. I Randstad Care blir du tatt godt vare på, vi har jevnlige kurs og faglige oppdateringer. Alle ansatte får årlig oppdatering i HLR eller AHLR for de som arbeider innen akuttmedisin.Høres dette spennende ut? Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt! Du kan også sende CV direkte til ramon.garcia@randstad.no
30 of 47 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.