1 job found in Vestland

filter3
clear all
    • vassenden, vestland
    • permanent
    I over 40 år har Jølster Bygg og Interiør bygd hytter på vestlandet.Vår erfaring og kunnskap, kombinert med nøye utvalde samarbeidspartnarar og kjende underleverandørar, gjer at kundane våre kan vere trygge på at rett produkt- og framgangsmåte vert nytta i det klimaet kunden ønskjer å bygge hytte.Kanskje viser det seg at standardiserte løysingar ikkje held mål for å skape den løysinga kunden vil ha. Vi tilpassar difor kvart prosjekt i detalj.Vårt ansvar som forvaltar av "hyttedraumen" for våre kundar er eit ansvar vi tek på alvor, og som vi alltid siktar på å oppfylle!"Da ska gjerast skikkeleg"For at ei hytte skal vare og varme i fleire generasjonar, må den vere tilpassa det vestlandske klimaet.Vi ser etter deg som deler vår grunnverdi om å levere kvalitet i alle ledd, og er lidenskapeleg opptatt av godt handverk.Ein arbeidskvardag hjå Jølster Bygg og Interiør:Som tømrar i Jølster Bygg og Interiør skal du legge til rette for-, og utføre oppdraga våre på ein god og effektiv måte. Du har god struktur i arbeidet ditt, og orden både på verktøy og anna utstyr.Vi set alltid kunden i fokus - og vi skal vere til å stole på!Halde orden i prosjekta, verktøy og utstyrVere bedrifta sin representant på ein positiv og seriøs måtePasse på at utstyr og materiale er på plass til rett tidTa imot og gje beskjed vidare om ekstrabestillingar frå kundeFøre oversikt over timeforbruk for eige arbeidFølgje rutinar og retningslinjer som står i personalhandbokaFølgje sjekklister etter bedrifta sine HMS og KvalitetssystemPliktig til å rapportere avvik og andre forhold til fagleg leiar DIN PROFILFaglig tyngde: Relevant utdanning og brei arbeidserfaring innan bygg og anleggKvalitet: Du tek HMS og kvalitetsarbeid på alvorLærevillig: Du følger utviklinga, held deg oppdatert i faget og har lett for å lære deg nye digitale ressursarPersonlige egenskaper: Du er kundeorientert med ei god forretningsforståing. Du er resultatorientert med gode evner til å planlegge, og du er ein tydeleg og god kommunikatorSpråk: Gode språkferdigheiter i norsk, så vel skriftleg som muntlegKva kan vi tilby deg? Ein spennande og variert arbeidskvardag i eit godt forankra fagmiljøVeiledning og kompetansehevingKonkurransedyktige betingelsar og arbeidsordningarKonkurransedyktige vilkår knytt til forsikring- og pensjonsordningarJølster Bygg og Interiør skal vere leiiande leverandør av hytter tilpassa naturen på Vestlandet.Gjennom lokal tilknytning til regionen, solid fagkunnskap og fleksible løysingar skal vi levere hytta kunden vil ha. Om dette høyrast interessant håpar vi at du vil søkje på stillinga.Informasjon vedrørande søknaden vert handsama konfidensielt, også overfor vår oppdragsgjevar dersom dette er eit ønskje. Aktuelle kandidatar vert kontakta for intervju fortløpande.Ved spørsmål om stillinga kan ein kontakte rekrutterar Daniel Dvergsdal på tlf: 400 21 564, eller E-post: daniel.dvergsdal@randstad.no. 
    I over 40 år har Jølster Bygg og Interiør bygd hytter på vestlandet.Vår erfaring og kunnskap, kombinert med nøye utvalde samarbeidspartnarar og kjende underleverandørar, gjer at kundane våre kan vere trygge på at rett produkt- og framgangsmåte vert nytta i det klimaet kunden ønskjer å bygge hytte.Kanskje viser det seg at standardiserte løysingar ikkje held mål for å skape den løysinga kunden vil ha. Vi tilpassar difor kvart prosjekt i detalj.Vårt ansvar som forvaltar av "hyttedraumen" for våre kundar er eit ansvar vi tek på alvor, og som vi alltid siktar på å oppfylle!"Da ska gjerast skikkeleg"For at ei hytte skal vare og varme i fleire generasjonar, må den vere tilpassa det vestlandske klimaet.Vi ser etter deg som deler vår grunnverdi om å levere kvalitet i alle ledd, og er lidenskapeleg opptatt av godt handverk.Ein arbeidskvardag hjå Jølster Bygg og Interiør:Som tømrar i Jølster Bygg og Interiør skal du legge til rette for-, og utføre oppdraga våre på ein god og effektiv måte. Du har god struktur i arbeidet ditt, og orden både på verktøy og anna utstyr.Vi set alltid kunden i fokus - og vi skal vere til å stole på!Halde orden i prosjekta, verktøy og utstyrVere bedrifta sin representant på ein positiv og seriøs måtePasse på at utstyr og materiale er på plass til rett tidTa imot og gje beskjed vidare om ekstrabestillingar frå kundeFøre oversikt over timeforbruk for eige arbeidFølgje rutinar og retningslinjer som står i personalhandbokaFølgje sjekklister etter bedrifta sine HMS og KvalitetssystemPliktig til å rapportere avvik og andre forhold til fagleg leiar DIN PROFILFaglig tyngde: Relevant utdanning og brei arbeidserfaring innan bygg og anleggKvalitet: Du tek HMS og kvalitetsarbeid på alvorLærevillig: Du følger utviklinga, held deg oppdatert i faget og har lett for å lære deg nye digitale ressursarPersonlige egenskaper: Du er kundeorientert med ei god forretningsforståing. Du er resultatorientert med gode evner til å planlegge, og du er ein tydeleg og god kommunikatorSpråk: Gode språkferdigheiter i norsk, så vel skriftleg som muntlegKva kan vi tilby deg? Ein spennande og variert arbeidskvardag i eit godt forankra fagmiljøVeiledning og kompetansehevingKonkurransedyktige betingelsar og arbeidsordningarKonkurransedyktige vilkår knytt til forsikring- og pensjonsordningarJølster Bygg og Interiør skal vere leiiande leverandør av hytter tilpassa naturen på Vestlandet.Gjennom lokal tilknytning til regionen, solid fagkunnskap og fleksible løysingar skal vi levere hytta kunden vil ha. Om dette høyrast interessant håpar vi at du vil søkje på stillinga.Informasjon vedrørande søknaden vert handsama konfidensielt, også overfor vår oppdragsgjevar dersom dette er eit ønskje. Aktuelle kandidatar vert kontakta for intervju fortløpande.Ved spørsmål om stillinga kan ein kontakte rekrutterar Daniel Dvergsdal på tlf: 400 21 564, eller E-post: daniel.dvergsdal@randstad.no. 

Explore over 1 jobs in Vestland

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.