You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

1 Permanent Warehousing & distribution job found in Viken

filter4
clear all
    • kløfta, viken
    • permanent
    • fulltid
    Element Logic er et ledende norsk teknologiselskap som utvikler programvare for optimalisering av lagerløsninger, primært gjennom robotisering og automatisering av intralogistikk. Element Logic er verdens største distributør av AutoStore og har som mål at vår programvare skal være et viktig konkurransefortrinn. Fra Kløfta, nord for Oslo, rådgir vi nye og eksisterende kunder og styrer en sterkt voksende virksomhet som er godt etablert i Europa og på vei ut i resten av verden. Veksten er drevet av den sterke økningen i netthandel og ekspansjon til nye markeder basert på erfaringer og systemer vi har bygget i Skandinavia. Element Logic håndterer et økende antall prosjekter, dette fører til et behov for å automatisere og forbedre prosessene med installasjon og drift av vår programvare. Vi har et godt samarbeid mellom utvikling og drift, men ønsker å styrke samarbeidet ved å etablere et eget DevOps team som har fokus på dette.Vil du være med å bygge programvare og organisasjon som virkelig skalerer?Sammen med et fremoverlent utviklingsmiljø og driftseksperter som ivrer etter å gjøre prosessene sine bedre er dette en svært spennende, men også krevende stilling. På grunn av Element Logics sterke vekst kommer det til mange spennende nye kollegaer for å bygge videre på grunnmuren vår erfarne kjerne har lagd. Vår programvare er meget konfigurerbar, for å kunne optimalisere akkurat den arbeidsflyten som passer for hver enkelt kunde. Kombinasjonen av et voksende antall installasjoner og behovet for å innlemme nye kollegaer i organisasjonen gjør det ekstremt viktig for oss å bygge verktøy og prosesser som lar hele organisasjonen utnytte ekspertisen på programvaren vår. Hos oss får du en bratt læringskurve, med god støtte og rom for å ta mye ansvar. Teknologiene som blir viktigst fra starten er TeamCity, Octopus Deploy, Powershell og Azure. Fremover vil du ha stor innflytelse på valg av teknologi. Vi ser blant annet etter verktøy som vil gjøre det lettere å kjøre flere konfigurasjoner av programvaren vår, så kompetanse på Docker eller lignende verktøy vil komme godt med. Vårt mest brukte system er skrevet i C# som en modulær monolitt, hver kunde kjører sin egen installasjon med IIS og SQL-server. Vi jobber samtidig med flere nye systemer, noen vil kjøre med tilsvarende lokal infrastruktur mens andre blir skybaserte i Azure. Fremover vil vi fokusere på integrasjon av systemene våre for å få dem til å fremstå som et sømløst produkt. For å få til dette er kontinuerlig integrasjon (CI) meget viktig for oss og vi sikter mot å innføre kontinuerlig leveranse (CD) av skybaserte systemer. Målet vårt er programvare som er enkel å bygge, installere, konfigurere, oppgradere og overvåke.Hos Element Logic mener vi at nøkkelen til DevOps er godt samarbeid og at alle må ha et forhold til DevOps. Vi har en flat struktur og et sterkt fagmiljø som gjør at alle er engasjerte i å levere gode løsninger. Nå ønsker vi å etablere et eget team som har spisskompetanse på DevOps og kan bidra til alle våre produktteam med infrastruktur, verktøy og rådgiving. Målet er å fjerne friksjon for produktteamene sånn at de kan ta seg av kundebehov og levere raske iterasjoner på ny funksjonalitet. Vi tror at automasjon av bygg, testing og utplassering er nøkkelen for å levere til markedet så raskt som mulig, uten at det går på bekostning av stabilitet eller sikkerhet. Gjennom riktige investeringer og prioriteringer vil vi sikre at vi er langt fremme på leveransehastighet, stabilitet og sikkerhet.Som vår nye DevOps Lead er ditt mål å redusere ressursbruken på installasjon, oppgradering og drift av programvaren vår. Du vil fungere som en rådgiver for produktteamene i utviklingsavdelingen og være en pådriver for DevOps i hele organisasjonen. Dine praktiske oppgaver vil være vedlikehold, konfigurasjon og tilgangsstyring for våre eksisterende verktøy for bygg-, test- og utplasserings-automasjon. Du vil også være ansvarlig for å prøve ut nye verktøy, blant annet for konfigurasjonsstyring og overvåking av programvare.I samarbeid med driftsavdelingene våre vil du ha ansvar for å prioritere en liste med utviklingsoppgaver som skal lette deres arbeid. Det vil være et lite team med utviklere som dedikeres til oppgavene på denne listen. Du vil være ansvarlig for å hjelpe utviklerne å forstå oppgavene og komme frem til best mulige løsninger.Hvem er du? Du har jobbet med utvikling eller drift i noen år og har interesse for automatisering og skalering av komplekse løsninger. Du kan vise til relevant erfaring. Du forstår utfordringene med installasjon og drift av komplekse systemer og kommuniserer godt med driftseksperter og utviklere for å finne gode løsninger ved å tilpasning av programvare, prosesser eller begge deler. Det viktigste vi ser etter er vilje og evne til å sette seg inn i styrker og svakheter ved ulike teknologier. Vi regner ikke med at du har erfaring med alle teknologiene vi bruker, men det er en fordel om du er komfortabel med noen av dem. Hvis det er noen av systemene du ikke kjenner må du ha kompetanse på tilsvarende systemer. Du har et sterkt faglig engasjement for DevOps, og et ønske om å dele det engasjementet med andre. Du er stolt av å lage løsninger som er robuste, stabile og enkle å vedlikeholde. Vi er ute etter deg som er selvgående, engasjert og som tar initiativ.
    Element Logic er et ledende norsk teknologiselskap som utvikler programvare for optimalisering av lagerløsninger, primært gjennom robotisering og automatisering av intralogistikk. Element Logic er verdens største distributør av AutoStore og har som mål at vår programvare skal være et viktig konkurransefortrinn. Fra Kløfta, nord for Oslo, rådgir vi nye og eksisterende kunder og styrer en sterkt voksende virksomhet som er godt etablert i Europa og på vei ut i resten av verden. Veksten er drevet av den sterke økningen i netthandel og ekspansjon til nye markeder basert på erfaringer og systemer vi har bygget i Skandinavia. Element Logic håndterer et økende antall prosjekter, dette fører til et behov for å automatisere og forbedre prosessene med installasjon og drift av vår programvare. Vi har et godt samarbeid mellom utvikling og drift, men ønsker å styrke samarbeidet ved å etablere et eget DevOps team som har fokus på dette.Vil du være med å bygge programvare og organisasjon som virkelig skalerer?Sammen med et fremoverlent utviklingsmiljø og driftseksperter som ivrer etter å gjøre prosessene sine bedre er dette en svært spennende, men også krevende stilling. På grunn av Element Logics sterke vekst kommer det til mange spennende nye kollegaer for å bygge videre på grunnmuren vår erfarne kjerne har lagd. Vår programvare er meget konfigurerbar, for å kunne optimalisere akkurat den arbeidsflyten som passer for hver enkelt kunde. Kombinasjonen av et voksende antall installasjoner og behovet for å innlemme nye kollegaer i organisasjonen gjør det ekstremt viktig for oss å bygge verktøy og prosesser som lar hele organisasjonen utnytte ekspertisen på programvaren vår. Hos oss får du en bratt læringskurve, med god støtte og rom for å ta mye ansvar. Teknologiene som blir viktigst fra starten er TeamCity, Octopus Deploy, Powershell og Azure. Fremover vil du ha stor innflytelse på valg av teknologi. Vi ser blant annet etter verktøy som vil gjøre det lettere å kjøre flere konfigurasjoner av programvaren vår, så kompetanse på Docker eller lignende verktøy vil komme godt med. Vårt mest brukte system er skrevet i C# som en modulær monolitt, hver kunde kjører sin egen installasjon med IIS og SQL-server. Vi jobber samtidig med flere nye systemer, noen vil kjøre med tilsvarende lokal infrastruktur mens andre blir skybaserte i Azure. Fremover vil vi fokusere på integrasjon av systemene våre for å få dem til å fremstå som et sømløst produkt. For å få til dette er kontinuerlig integrasjon (CI) meget viktig for oss og vi sikter mot å innføre kontinuerlig leveranse (CD) av skybaserte systemer. Målet vårt er programvare som er enkel å bygge, installere, konfigurere, oppgradere og overvåke.Hos Element Logic mener vi at nøkkelen til DevOps er godt samarbeid og at alle må ha et forhold til DevOps. Vi har en flat struktur og et sterkt fagmiljø som gjør at alle er engasjerte i å levere gode løsninger. Nå ønsker vi å etablere et eget team som har spisskompetanse på DevOps og kan bidra til alle våre produktteam med infrastruktur, verktøy og rådgiving. Målet er å fjerne friksjon for produktteamene sånn at de kan ta seg av kundebehov og levere raske iterasjoner på ny funksjonalitet. Vi tror at automasjon av bygg, testing og utplassering er nøkkelen for å levere til markedet så raskt som mulig, uten at det går på bekostning av stabilitet eller sikkerhet. Gjennom riktige investeringer og prioriteringer vil vi sikre at vi er langt fremme på leveransehastighet, stabilitet og sikkerhet.Som vår nye DevOps Lead er ditt mål å redusere ressursbruken på installasjon, oppgradering og drift av programvaren vår. Du vil fungere som en rådgiver for produktteamene i utviklingsavdelingen og være en pådriver for DevOps i hele organisasjonen. Dine praktiske oppgaver vil være vedlikehold, konfigurasjon og tilgangsstyring for våre eksisterende verktøy for bygg-, test- og utplasserings-automasjon. Du vil også være ansvarlig for å prøve ut nye verktøy, blant annet for konfigurasjonsstyring og overvåking av programvare.I samarbeid med driftsavdelingene våre vil du ha ansvar for å prioritere en liste med utviklingsoppgaver som skal lette deres arbeid. Det vil være et lite team med utviklere som dedikeres til oppgavene på denne listen. Du vil være ansvarlig for å hjelpe utviklerne å forstå oppgavene og komme frem til best mulige løsninger.Hvem er du? Du har jobbet med utvikling eller drift i noen år og har interesse for automatisering og skalering av komplekse løsninger. Du kan vise til relevant erfaring. Du forstår utfordringene med installasjon og drift av komplekse systemer og kommuniserer godt med driftseksperter og utviklere for å finne gode løsninger ved å tilpasning av programvare, prosesser eller begge deler. Det viktigste vi ser etter er vilje og evne til å sette seg inn i styrker og svakheter ved ulike teknologier. Vi regner ikke med at du har erfaring med alle teknologiene vi bruker, men det er en fordel om du er komfortabel med noen av dem. Hvis det er noen av systemene du ikke kjenner må du ha kompetanse på tilsvarende systemer. Du har et sterkt faglig engasjement for DevOps, og et ønske om å dele det engasjementet med andre. Du er stolt av å lage løsninger som er robuste, stabile og enkle å vedlikeholde. Vi er ute etter deg som er selvgående, engasjert og som tar initiativ.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.