You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

5 Permanent Health & social care, practitioner & technician jobs found in Vilvoorde, Vlaams-Brabant

filter5
clear all
  • laken, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Activiteiten en taken verbonden aan de functieDeze functie beantwoordt aan de evolutie van de ziekenhuisomgeving. Het grootste deel van de dag zal besteed worden aan de opname van patiënten in front office, het administratieve beheer van dossiers en de opvolging van dossiers in backoffice. Deze taken omvatten voornamelijkOpvolgen opname aanvragen in samenwerking met facturatiedienst, OK planning, pre-op consultatie planning, Beddenbeheer, Front Office, samenwerking Dienst Maatschappelijk Werk, informatie uitwisseling dossier met behandelende arts en anesthesie, bestelling materiaal apotheekPatiënten contacteren per brief/email of telefoon in kader van dossier opvolgingEncoderen vooropname aanvragen artsenF2F contact met patiënt: ondertekening opnameverklaring, inning voorschotten, informeren patiënt¿Uw takenpakket is dus zeer gevarieerd en u kan zelf prioriteiten stellen waardoor de taken in de correcte volgorde worden uitgevoerd. Daarenboven neemt u actief deel aan de lopende en toekomstige veranderingstrajecten. U streeft voortdurend naar een betere patiënten ontvangst en hierbij verliest u het bijzondere financiële karakter van het ziekenhuis nooit uit het oog.ToelatingsvoorwaardenIn het bezit zijn van een Bachelor of graduaat in de specialiteit die verband houdt met de functie of 3 jaar anciënniteit in de graad C in een gelijkaardige functie kunnen voorleggenVoldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)Slagen voor het selectie-onderhoudVoldoen aan de profielvoorwaarden
  Activiteiten en taken verbonden aan de functieDeze functie beantwoordt aan de evolutie van de ziekenhuisomgeving. Het grootste deel van de dag zal besteed worden aan de opname van patiënten in front office, het administratieve beheer van dossiers en de opvolging van dossiers in backoffice. Deze taken omvatten voornamelijkOpvolgen opname aanvragen in samenwerking met facturatiedienst, OK planning, pre-op consultatie planning, Beddenbeheer, Front Office, samenwerking Dienst Maatschappelijk Werk, informatie uitwisseling dossier met behandelende arts en anesthesie, bestelling materiaal apotheekPatiënten contacteren per brief/email of telefoon in kader van dossier opvolgingEncoderen vooropname aanvragen artsenF2F contact met patiënt: ondertekening opnameverklaring, inning voorschotten, informeren patiënt¿Uw takenpakket is dus zeer gevarieerd en u kan zelf prioriteiten stellen waardoor de taken in de correcte volgorde worden uitgevoerd. Daarenboven neemt u actief deel aan de lopende en toekomstige veranderingstrajecten. U streeft voortdurend naar een betere patiënten ontvangst en hierbij verliest u het bijzondere financiële karakter van het ziekenhuis nooit uit het oog.ToelatingsvoorwaardenIn het bezit zijn van een Bachelor of graduaat in de specialiteit die verband houdt met de functie of 3 jaar anciënniteit in de graad C in een gelijkaardige functie kunnen voorleggenVoldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)Slagen voor het selectie-onderhoudVoldoen aan de profielvoorwaarden
  • laeken
  • permanent
  • full-time
  -Assurer un traitement de qualité des appels téléphoniques (aisance au téléphone, être positif et dynamique, être orienté objectifs)-Encoder et vérifier les données administratives et mutualistes des patients-Collaborer avec les assistants sociaux et le personnel médical-Appliquer les procédures d'acheminement des appels en interne (mettre en attente, filtrer, annoncer, transmettre).-S'adapter à l'évolution des outils bureautiques-Appliquer et respecter les instructions données par le responsable hiérarchique
  -Assurer un traitement de qualité des appels téléphoniques (aisance au téléphone, être positif et dynamique, être orienté objectifs)-Encoder et vérifier les données administratives et mutualistes des patients-Collaborer avec les assistants sociaux et le personnel médical-Appliquer les procédures d'acheminement des appels en interne (mettre en attente, filtrer, annoncer, transmettre).-S'adapter à l'évolution des outils bureautiques-Appliquer et respecter les instructions données par le responsable hiérarchique
  • laeken
  • permanent
  • full-time
  En tant que secrétaire, vous êtes chargé(e) de :1) Assurer le support administratif quotidien auprès du corps médical : Rédaction et classement de courriers et procès-verbaux Gestion d'agendas Organisation de séminaires, voyages Planification de l'activité médicale en collaboration avec les Chefs de clinique/service Transmission des informations tant vers l'équipe médicale qu'administrative Réalisation de tableaux Excel Dactylographie et mise en page des rapports médicaux Accueil téléphonique et physique de patients, médecins externes, délégués médicaux2) Assurer le suivi lié à l'activité scientifique et académique : Réalisation de documents Gestion de l'accréditation des médecins Participation à l'organisation des stages des élèves médecins3) Participer à l'accueil des patients Gérer les prises de rendez-vous à la sortie des consultations Encoder et vérifier les données administratives et mutualistes des patients Collaborer avec les assistants sociaux pour faciliter la situation des patients en difficulté financière
  En tant que secrétaire, vous êtes chargé(e) de :1) Assurer le support administratif quotidien auprès du corps médical : Rédaction et classement de courriers et procès-verbaux Gestion d'agendas Organisation de séminaires, voyages Planification de l'activité médicale en collaboration avec les Chefs de clinique/service Transmission des informations tant vers l'équipe médicale qu'administrative Réalisation de tableaux Excel Dactylographie et mise en page des rapports médicaux Accueil téléphonique et physique de patients, médecins externes, délégués médicaux2) Assurer le suivi lié à l'activité scientifique et académique : Réalisation de documents Gestion de l'accréditation des médecins Participation à l'organisation des stages des élèves médecins3) Participer à l'accueil des patients Gérer les prises de rendez-vous à la sortie des consultations Encoder et vérifier les données administratives et mutualistes des patients Collaborer avec les assistants sociaux pour faciliter la situation des patients en difficulté financière
  • laeken
  • permanent
  • full-time
  Activités et tâches liées à la fonctionLa majeure partie de la journée sera consacrée à l'admission des patients en front office, à la gestion administrative des dossiers et au traitement du backoffice. Ces tâches concernent principalement:* Suivre les demandes d'admissions en collaboration avec le service de facturation, planification, planification de la consultation préopératoire, gestion de lit, collaboration avec le service social, l'échange d'informations du dossier avec le médecin traitant et l'anesthésie, commande matériel pharmacie.* Contacter le patient par courrier / mail ou téléphone dans le cadre de suivi du dossier* Encodage des demandes de préadmission pour les médecins.* Contact en face à face avec le patient: signature de la déclaration d'admission, encaissement des avances, informer le patientVotre éventail des tâches est donc très varié!
  Activités et tâches liées à la fonctionLa majeure partie de la journée sera consacrée à l'admission des patients en front office, à la gestion administrative des dossiers et au traitement du backoffice. Ces tâches concernent principalement:* Suivre les demandes d'admissions en collaboration avec le service de facturation, planification, planification de la consultation préopératoire, gestion de lit, collaboration avec le service social, l'échange d'informations du dossier avec le médecin traitant et l'anesthésie, commande matériel pharmacie.* Contacter le patient par courrier / mail ou téléphone dans le cadre de suivi du dossier* Encodage des demandes de préadmission pour les médecins.* Contact en face à face avec le patient: signature de la déclaration d'admission, encaissement des avances, informer le patientVotre éventail des tâches est donc très varié!
  • laken, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  - Zorgen voor een goede telefoonontvangst (met gemak telefonische oproepen beantwoorden, positief en dynamisch zijn, oplossingsgericht zijn)- Controle en codering van administratieve en mutualiteitgegevens van de patiënten- Met de maatschappelijke werkers en het medisch personeel samenwerken- Interne routeringsprocedures voor oproepen toepassen (vasthouden, filteren, aankondigen, verzenden).- Zich aanpassen aan de evolutie van de bureauticatoepassingen- Toepassen en eerbiedigen van de instructies gegeven door de hiërarchische verantwoordelijke
  - Zorgen voor een goede telefoonontvangst (met gemak telefonische oproepen beantwoorden, positief en dynamisch zijn, oplossingsgericht zijn)- Controle en codering van administratieve en mutualiteitgegevens van de patiënten- Met de maatschappelijke werkers en het medisch personeel samenwerken- Interne routeringsprocedures voor oproepen toepassen (vasthouden, filteren, aankondigen, verzenden).- Zich aanpassen aan de evolutie van de bureauticatoepassingen- Toepassen en eerbiedigen van de instructies gegeven door de hiërarchische verantwoordelijke

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.