εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών - γερμανικά.

job details

summary

  • θεσσαλονίκη, central macedonia
  • €1,250 - €1,500 per month
  • permanent
job details

related jobs.

see all jobs

Thank you for subscribing to your personalised job alerts.