Page 3 - 62 construction, trades & mining jobs found in Wondelgem, Oost-Vlaanderen

filter3
clear all
page 3
  • gent, oost-vlaanderen
  • temp to perm
  • €17.40 - €19.54 per hour
  Binnen Litran wordt je hier tewerkgesteld als installateur van pompen en buisleidingen. - Verlijmen van PVC, plaatsen van pompen, werken als flensmonteur- Maken van tracés voor het leggen van leidingen- Maken en plaatsen van kabeltrajecten en elektrische nutsleidingen - Aansluiten van kabels op machines, verlichtingspunten of stopcontacten
  Binnen Litran wordt je hier tewerkgesteld als installateur van pompen en buisleidingen. - Verlijmen van PVC, plaatsen van pompen, werken als flensmonteur- Maken van tracés voor het leggen van leidingen- Maken en plaatsen van kabeltrajecten en elektrische nutsleidingen - Aansluiten van kabels op machines, verlichtingspunten of stopcontacten
  • gent, oost-vlaanderen
  • temp to perm
  • €17.40 - €19.54 per hour
  Within Litran, you will be employed here as a pump and pipe fitter. - Bonding PVC, installing pumps, working as a flange fitter- Making routes for laying pipes- Making and placing cable routes and electrical utility lines - Connecting cables to machines, lighting points or outlets
  Within Litran, you will be employed here as a pump and pipe fitter. - Bonding PVC, installing pumps, working as a flange fitter- Making routes for laying pipes- Making and placing cable routes and electrical utility lines - Connecting cables to machines, lighting points or outlets

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.