You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

5 Temporary Legal jobs found in Zuid-Holland

filter4
clear all
  • hoornaar, zuid-holland
  • temporary
  Een onderdeel van de gemeente is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Voor dit onderdeel zoeken we een juridisch adviseur Handhaving. Je werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.Onze toezichthouders ondersteun je door de regie te nemen over juridische handhavingstrajecten. Denk onder meer aan het voeren van handhavingsprocedures voor bouwen, de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je handelt klachten en handhavingsverzoeken af, stelt beschikkingen op en verzorgt de aanschrijvingen op het gebied van bouwregelgeving en bestemmings- en omgevingsplannen. Verder behandel je bezwaar- en (hoger)beroepschriften en vertegenwoordig je de gemeente in overleggen en in procedures. Bij alles wat je doet, stem je goed af met de betrokkenen, zoals onze inwoners. Mensen voelen zich door jou gehoord en het lukt je om ingewikkelde, juridische zaken goed uit te leggen. Je bent kritisch, maar blijft ook bij weerstand in verbinding.Voor je collega’s van het team bouw- en woningtoezicht over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels. Daarnaast adviseer je het management en het bestuur. Met de betrokken wethouder bespreek je geregeld lopende dossiers. Bij onze informele organisatie zijn er korte lijnen naar het bestuur. Elk jaar lever je een inhoudelijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma en jaarverslag VTH. Daarnaast heb je oog voor het verbeteren van het van het handhavingsproces en verwerk je opgedane inzichten in nieuwe uitgangspunten voor beleid.ArbeidsvoorwaardenEen tijdelijke opdracht voor 36 uur per week.
  Een onderdeel van de gemeente is het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. Voor dit onderdeel zoeken we een juridisch adviseur Handhaving. Je werkt binnen een klein, leuk vakteam (10 collega’s). Met je collega adviseur handhaving vorm je een hecht duo. Samen verdelen jullie het werk. Zij ondersteunt je bij zaken die je (nog) niet geheel zelfstandig kan oppakken of waar je minder goed in bent.Onze toezichthouders ondersteun je door de regie te nemen over juridische handhavingstrajecten. Denk onder meer aan het voeren van handhavingsprocedures voor bouwen, de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je handelt klachten en handhavingsverzoeken af, stelt beschikkingen op en verzorgt de aanschrijvingen op het gebied van bouwregelgeving en bestemmings- en omgevingsplannen. Verder behandel je bezwaar- en (hoger)beroepschriften en vertegenwoordig je de gemeente in overleggen en in procedures. Bij alles wat je doet, stem je goed af met de betrokkenen, zoals onze inwoners. Mensen voelen zich door jou gehoord en het lukt je om ingewikkelde, juridische zaken goed uit te leggen. Je bent kritisch, maar blijft ook bij weerstand in verbinding.Voor je collega’s van het team bouw- en woningtoezicht over de uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid van regels. Daarnaast adviseer je het management en het bestuur. Met de betrokken wethouder bespreek je geregeld lopende dossiers. Bij onze informele organisatie zijn er korte lijnen naar het bestuur. Elk jaar lever je een inhoudelijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma en jaarverslag VTH. Daarnaast heb je oog voor het verbeteren van het van het handhavingsproces en verwerk je opgedane inzichten in nieuwe uitgangspunten voor beleid.ArbeidsvoorwaardenEen tijdelijke opdracht voor 36 uur per week.
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Wil jij werken voor het ministerie van Defensie bij de Taskforce Vergunningen?Defensie is een operationele organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van militaire activiteiten is dat deze zijn toegestaan dan wel vergund op basis van milieu-/natuur- en omgevingsrecht. Lijkt het je leuk om als jurist te werken in een tijdelijke Taskforce die zich bezighoudt met Defensievergunningen? Lees dan snel verder! Vergunningen bij DefensieOp de militaire luchthavens, de marinebasis en kazernes vinden activiteiten plaats die moeten passen binnen de daartoe geldende wet- en regelgeving. Sommige van deze activiteiten zijn bijvoorbeeld zoneringsplichtig in het kader van de Wet geluidhinder, en behoeven een omgevingsvergunning of mogelijk toestemming op grond van de Wet natuurbescherming. Ook is het voor Defensie van strategisch belang om voldoende 'gebruiksruimte' in vergunningen/toestemmingen te verkrijgen en te behouden om hun activiteiten uit te oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet luchtvaart. De afdeling waar je gaat werkenOm de vergunningentaken te kunnen aansturen en uitvoeren is een thematisch werkverband (TWV) opgericht. Het TWV heeft regieverantwoordelijkheid voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van bijbehorende ketens en processen op het gebied van vergunningen en gebruik van de fysieke leefomgeving. Hiermee in samenhang is, onder verantwoordelijkheid van het TWV, een tijdelijke Taskforce Vergunningen opgericht om de Defensievergunningen met een inhaalslag beter te beheersen en de organisatie rond vergunningen (aanvraag, revisie/verandering en verlenging) vorm te geven. De Taskforce Vergunningen opereert nadrukkelijk in samenwerking en samenhang met de andere entiteiten die zich binnen en buiten Defensie inzetten voor vergunningen van Defensie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, het projectteam bij de Bestuursstaf dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Omgevingswet, de Directie Juridische Zaken, de Directie Communicatie en het nieuwe Omgevingsbureau bij de Defensiestaf. Jouw uitdagingDe coördinerend juridisch-bestuurlijk adviseur levert vanuit juridisch perspectief inhoudelijke bijdragen, verzorgt ondersteuning en advies op juridisch-bestuurlijk terrein en levert juridische inbreng in projecten, rechterlijke procedures en overlegsituaties.Om een goed juridisch-bestuurlijk of wetgevingsproduct af te leveren is samenwerking, zowel intern als extern, van groot belang. De onderwerpen die worden behandeld bevatten in het algemeen naast juridische aspecten ook andere (bv. politieke, bestuurlijke, commerciële) aspecten, waarbij de belangen veelal niet parallel lopen. Veel van de producten dienen bovendien in een hoog tempo tot stand te komen, hetgeen een hoog afbreukrisico met zich meebrengt. De functie wordt met een hoge mate van zelfstandigheid uitgevoerd.Jouw kerntaken zijn onder andere:Adviseren over complexe c.q. politiek gevoelige juridisch-bestuurlijke aangelegenheden;Adviseren naar aanleiding van vragen uit de organisatie over juridische standpunten en uitleggen van wet- en regelgeving;Analyseren van rechterlijke uitspraken met mogelijke implicaties voor Defensie en het dan van voorstellen ter zake;Toetsen van producten (bv. concept-zienswijzen, nota’s e.d.) van Defensie en partners zoals bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf aan bestaande regelgeving en met juridische zorgvuldigheid;Werken mede aan de totstandkoming van complexe c.q. politiek gevoelige (juridischbestuurlijke) producten, en vanuit juridisch perspectief bijdragen leveren.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 24 uur per week met start op of rond 20 juni 2022 tot 31 mei 2023 met een optie op verlenging. Je komt te werken in Den Haag maar hebt ook de mogelijkheid tot werken vanuit huis. Reageren kan tot 23 mei 2022 met je cv en een korte motivatie / gebruik de solliciteerbutton. Zou jij naast deze uitdaging het ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht is de baan als interim professional dan iets voor jou? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een mooi netwerk aan juristen en opdrachtgevers.
  Wil jij werken voor het ministerie van Defensie bij de Taskforce Vergunningen?Defensie is een operationele organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van militaire activiteiten is dat deze zijn toegestaan dan wel vergund op basis van milieu-/natuur- en omgevingsrecht. Lijkt het je leuk om als jurist te werken in een tijdelijke Taskforce die zich bezighoudt met Defensievergunningen? Lees dan snel verder! Vergunningen bij DefensieOp de militaire luchthavens, de marinebasis en kazernes vinden activiteiten plaats die moeten passen binnen de daartoe geldende wet- en regelgeving. Sommige van deze activiteiten zijn bijvoorbeeld zoneringsplichtig in het kader van de Wet geluidhinder, en behoeven een omgevingsvergunning of mogelijk toestemming op grond van de Wet natuurbescherming. Ook is het voor Defensie van strategisch belang om voldoende 'gebruiksruimte' in vergunningen/toestemmingen te verkrijgen en te behouden om hun activiteiten uit te oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet luchtvaart. De afdeling waar je gaat werkenOm de vergunningentaken te kunnen aansturen en uitvoeren is een thematisch werkverband (TWV) opgericht. Het TWV heeft regieverantwoordelijkheid voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van bijbehorende ketens en processen op het gebied van vergunningen en gebruik van de fysieke leefomgeving. Hiermee in samenhang is, onder verantwoordelijkheid van het TWV, een tijdelijke Taskforce Vergunningen opgericht om de Defensievergunningen met een inhaalslag beter te beheersen en de organisatie rond vergunningen (aanvraag, revisie/verandering en verlenging) vorm te geven. De Taskforce Vergunningen opereert nadrukkelijk in samenwerking en samenhang met de andere entiteiten die zich binnen en buiten Defensie inzetten voor vergunningen van Defensie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, het projectteam bij de Bestuursstaf dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Omgevingswet, de Directie Juridische Zaken, de Directie Communicatie en het nieuwe Omgevingsbureau bij de Defensiestaf. Jouw uitdagingDe coördinerend juridisch-bestuurlijk adviseur levert vanuit juridisch perspectief inhoudelijke bijdragen, verzorgt ondersteuning en advies op juridisch-bestuurlijk terrein en levert juridische inbreng in projecten, rechterlijke procedures en overlegsituaties.Om een goed juridisch-bestuurlijk of wetgevingsproduct af te leveren is samenwerking, zowel intern als extern, van groot belang. De onderwerpen die worden behandeld bevatten in het algemeen naast juridische aspecten ook andere (bv. politieke, bestuurlijke, commerciële) aspecten, waarbij de belangen veelal niet parallel lopen. Veel van de producten dienen bovendien in een hoog tempo tot stand te komen, hetgeen een hoog afbreukrisico met zich meebrengt. De functie wordt met een hoge mate van zelfstandigheid uitgevoerd.Jouw kerntaken zijn onder andere:Adviseren over complexe c.q. politiek gevoelige juridisch-bestuurlijke aangelegenheden;Adviseren naar aanleiding van vragen uit de organisatie over juridische standpunten en uitleggen van wet- en regelgeving;Analyseren van rechterlijke uitspraken met mogelijke implicaties voor Defensie en het dan van voorstellen ter zake;Toetsen van producten (bv. concept-zienswijzen, nota’s e.d.) van Defensie en partners zoals bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf aan bestaande regelgeving en met juridische zorgvuldigheid;Werken mede aan de totstandkoming van complexe c.q. politiek gevoelige (juridischbestuurlijke) producten, en vanuit juridisch perspectief bijdragen leveren.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 24 uur per week met start op of rond 20 juni 2022 tot 31 mei 2023 met een optie op verlenging. Je komt te werken in Den Haag maar hebt ook de mogelijkheid tot werken vanuit huis. Reageren kan tot 23 mei 2022 met je cv en een korte motivatie / gebruik de solliciteerbutton. Zou jij naast deze uitdaging het ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht is de baan als interim professional dan iets voor jou? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een mooi netwerk aan juristen en opdrachtgevers.
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Voor onze opdrachtgever, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht voor advies- en coordinerende werkzaamheden. Een leuke plek om als interim jurist te landen; je komt terecht in een betrokken afdeling met veel energie! Het werkveld is enorm in beweging en er is een grote verbinding met de praktijk. De opdracht is tweeledig. Je voert als adviseur werkzaamheden uit voor de Afdeling Beoordelen en Autoriseren op het gebied van reisdocumenten. Daarnaast ben je de verbindende schakel vanuit de afdeling met het project VRS (Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel) en werkt mee aan de implementatie in de uitvoering. Je bent een juridische vraagbaak en adviseur voor collega’s van RvIG en voor externe partijen zoals gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van reisdocumenten. ArbeidsvoorwaardenIn dienst van YACHT zal het salaris worden vastgesteld op basis van de salarissen van CAO Rijk, schaal 12.Het betreft een opdracht die zsm ingaat en loopt tot januari 2023 - met de mogelijkheid op verlenging - voor 32-36 uur per week. De opdracht kan ook op ZZP-basis worden uitgevoerd.Reageren kan met je cv en motivatie via de 'solliciteer' button.  Meer weten? M 06 51 61 42 69, E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl. 
  Voor onze opdrachtgever, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht voor advies- en coordinerende werkzaamheden. Een leuke plek om als interim jurist te landen; je komt terecht in een betrokken afdeling met veel energie! Het werkveld is enorm in beweging en er is een grote verbinding met de praktijk. De opdracht is tweeledig. Je voert als adviseur werkzaamheden uit voor de Afdeling Beoordelen en Autoriseren op het gebied van reisdocumenten. Daarnaast ben je de verbindende schakel vanuit de afdeling met het project VRS (Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel) en werkt mee aan de implementatie in de uitvoering. Je bent een juridische vraagbaak en adviseur voor collega’s van RvIG en voor externe partijen zoals gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van reisdocumenten. ArbeidsvoorwaardenIn dienst van YACHT zal het salaris worden vastgesteld op basis van de salarissen van CAO Rijk, schaal 12.Het betreft een opdracht die zsm ingaat en loopt tot januari 2023 - met de mogelijkheid op verlenging - voor 32-36 uur per week. De opdracht kan ook op ZZP-basis worden uitgevoerd.Reageren kan met je cv en motivatie via de 'solliciteer' button.  Meer weten? M 06 51 61 42 69, E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl. 
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgevingAls jurist bij RVO ga je je bezig houden met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerkperiode op locatie werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam.Het gaat om grote volumes van inhoudelijk sterk vergelijkbare en overzichtelijke bezwaarschriften dus je werkt snel waarbij je gebruik maakt van werkinstructies, formats en standaardteksten. Je weet daarbij een goede balans te vinden tussen kwaliteit en kwantiteit. Je hebt snel duidelijk of het om een zaak gaat die volgens de vaste werkwijze afgehandeld kan worden of dat er speciale aspecten zijn waardoor meeraandacht en tijd nodig is. Hierbij heb je ook oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft. Je bent in staat om vele bezwaren tegelijkertijd in behandeling te hebben en af te handelen. Sommige bezwaren wachten bijvoorbeeld op een interne herberekening, voor andere bezwaren schrijf je de bob. Je vindt het leuk om snel resultaat van je werk te zien en zet je in om de afgesproken targets tehalen. De teams werken met een groep van tweede lezers en buddies. Ook zijn er juristen die de werkinstructie up to date houden en aanpassingen vanuit nieuwe wet-en regelgeving of jurisprudentie verwerken. Voor juristen met ambitie is voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en één of meerdere van deze taken op te pakken. ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week. Start 1 juni - in overleg mogelijk later- tot eind februari 2023, met optie op verlenging. Hybride werkvorm, dus vanuit huis en af en toe naar kantoor in Den Haag. Interesse? Dan ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 17 mei je cv en een korte motivatie. Meer informatie? M 06 51614269 of E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl.
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgevingAls jurist bij RVO ga je je bezig houden met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerkperiode op locatie werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam.Het gaat om grote volumes van inhoudelijk sterk vergelijkbare en overzichtelijke bezwaarschriften dus je werkt snel waarbij je gebruik maakt van werkinstructies, formats en standaardteksten. Je weet daarbij een goede balans te vinden tussen kwaliteit en kwantiteit. Je hebt snel duidelijk of het om een zaak gaat die volgens de vaste werkwijze afgehandeld kan worden of dat er speciale aspecten zijn waardoor meeraandacht en tijd nodig is. Hierbij heb je ook oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft. Je bent in staat om vele bezwaren tegelijkertijd in behandeling te hebben en af te handelen. Sommige bezwaren wachten bijvoorbeeld op een interne herberekening, voor andere bezwaren schrijf je de bob. Je vindt het leuk om snel resultaat van je werk te zien en zet je in om de afgesproken targets tehalen. De teams werken met een groep van tweede lezers en buddies. Ook zijn er juristen die de werkinstructie up to date houden en aanpassingen vanuit nieuwe wet-en regelgeving of jurisprudentie verwerken. Voor juristen met ambitie is voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en één of meerdere van deze taken op te pakken. ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week. Start 1 juni - in overleg mogelijk later- tot eind februari 2023, met optie op verlenging. Hybride werkvorm, dus vanuit huis en af en toe naar kantoor in Den Haag. Interesse? Dan ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 17 mei je cv en een korte motivatie. Meer informatie? M 06 51614269 of E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl.
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  Als senior jurist bij RVO ga je je bezig houden met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen en mogelijk ga je ook je bijdrage leveren bij bezwaarzaken met betrekking tot steunmaatregelen voor gedupeerde ondernemers door de waterschade in Limburg.  Je adviseert over bezwaarschriften en handelt bezwaren zelfstandig af. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent in staat om het bezwaarproces goed voor te bereiden en met voldoende begrip en empathie de bezwaren binnen de gestelde termijnen af te handelen.  ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week. Start zal in juni/juli zijn voor de duur van 5 maanden met optie tot verlenging.Interesse? Dan ontvangen we graag je cv en een korte motivatie. Meer informatie? M 06 51614269 of E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl.
  Als senior jurist bij RVO ga je je bezig houden met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen en mogelijk ga je ook je bijdrage leveren bij bezwaarzaken met betrekking tot steunmaatregelen voor gedupeerde ondernemers door de waterschade in Limburg.  Je adviseert over bezwaarschriften en handelt bezwaren zelfstandig af. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent in staat om het bezwaarproces goed voor te bereiden en met voldoende begrip en empathie de bezwaren binnen de gestelde termijnen af te handelen.  ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week. Start zal in juni/juli zijn voor de duur van 5 maanden met optie tot verlenging.Interesse? Dan ontvangen we graag je cv en een korte motivatie. Meer informatie? M 06 51614269 of E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.