33 jobs found for finance economics - Page 1

filter2
clear all
  • i̇stanbul (avr.), istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için İstanbul Avrupa şubelerinde görev alacak "Finansal Danışmanı" arayışımız bulunmaktadır.Şubelerdeki bireysel müşterilere etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak, her türlü ihtiyacı tespit edip, uygun şekilde yönlendirmek, uçtan uca memnuniyet sağlamak,İş kolu tarafından verilen satış hedeflerini (kredi, mevduat, vb.) gerçekleştirirmek, bankaya yeni müşteriler kazandırmak, mevcut müşterilerin karlılığını artırmak ve periyodik olarak müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,Şube verimliliği ve karlılığından sorumlu olmak,Ana banka müşteri kazanımı, mevduat yönetimi, komisyon ve yatırım gelirlerinden sorumlu olmak,Tüm şube portföyünden sorumlu olmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için İstanbul Avrupa şubelerinde görev alacak "Finansal Danışmanı" arayışımız bulunmaktadır.Şubelerdeki bireysel müşterilere etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak, her türlü ihtiyacı tespit edip, uygun şekilde yönlendirmek, uçtan uca memnuniyet sağlamak,İş kolu tarafından verilen satış hedeflerini (kredi, mevduat, vb.) gerçekleştirirmek, bankaya yeni müşteriler kazandırmak, mevcut müşterilerin karlılığını artırmak ve periyodik olarak müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,Şube verimliliği ve karlılığından sorumlu olmak,Ana banka müşteri kazanımı, mevduat yönetimi, komisyon ve yatırım gelirlerinden sorumlu olmak,Tüm şube portföyünden sorumlu olmak.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Kredi Analiz Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Kredi tahsis sürecini yürütmek,Mali analiz çalışması yapılacak müşterilerin mevcut bilgilerini temin etmek, moralite sorgulamaları ve gerekli istihbarat çalışmasını hazırlamak,Kredi Analiz raporlarını Türkçe ve İngilizce hazırlamak ve yıllık revizyonlarını yapmak,Kredi dosyalarını eksiksiz oluşturmak,Bilanço ve Gelir Tablosu girişlerini yapmak,Rating değerlendirmesi yapmak,Dönemsel raporları oluşturmak,Sektör raporları hazırlamak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Kredi Analiz Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Kredi tahsis sürecini yürütmek,Mali analiz çalışması yapılacak müşterilerin mevcut bilgilerini temin etmek, moralite sorgulamaları ve gerekli istihbarat çalışmasını hazırlamak,Kredi Analiz raporlarını Türkçe ve İngilizce hazırlamak ve yıllık revizyonlarını yapmak,Kredi dosyalarını eksiksiz oluşturmak,Bilanço ve Gelir Tablosu girişlerini yapmak,Rating değerlendirmesi yapmak,Dönemsel raporları oluşturmak,Sektör raporları hazırlamak.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Risk Management Assistant Manager / Specialist" for our client operating in banking sector.Regarding credit/market/operational/liquidity risks; measurement of risks, internal and external reporting,Contributing to the studies on the establishment, development, validation and calibration of rating models, following the relevant regulatory and international legislation and necessary studies within the bank,Taking an active role in the studies carried out within the scope of compliance with IFRS 9 accounting standards,Contributing to the monitoring of the bank's risk policies and making necessary updates,Identification of the risks the Bank carries and is exposed to,Risk Appetite Statement setting,Monitoring the limits established by the Board of Directors for the risks borne in certain areas and the implementation of these limits,Daily/weekly/monthly monitoring, analysing, evaluating the risks that may Bank be exposed and determining the risk reduction methods,Contributing to ICAAP reporting and stress testing exercise.
  We are looking for a "Risk Management Assistant Manager / Specialist" for our client operating in banking sector.Regarding credit/market/operational/liquidity risks; measurement of risks, internal and external reporting,Contributing to the studies on the establishment, development, validation and calibration of rating models, following the relevant regulatory and international legislation and necessary studies within the bank,Taking an active role in the studies carried out within the scope of compliance with IFRS 9 accounting standards,Contributing to the monitoring of the bank's risk policies and making necessary updates,Identification of the risks the Bank carries and is exposed to,Risk Appetite Statement setting,Monitoring the limits established by the Board of Directors for the risks borne in certain areas and the implementation of these limits,Daily/weekly/monthly monitoring, analysing, evaluating the risks that may Bank be exposed and determining the risk reduction methods,Contributing to ICAAP reporting and stress testing exercise.
  • i̇stanbul (avr.), istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri için İstanbul lokasyonlu "Yatırım Ürünleri Operasyonları Başkanı" arayışımız bulunmaktadır.Operasyonel iş süreçleri yönetimi ve dijital dönüşüm projelerinde aktif görev ve sorumluluk almak,Operasyonel sistem geliştirmelerinde aktif görev ve sorumluluk almak,Operasyon ekip yönetiminden sorumlu olmak,Mevzuat takibi yaparak ilgili değişikliklerin uygulanmasını sağlamak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri için İstanbul lokasyonlu "Yatırım Ürünleri Operasyonları Başkanı" arayışımız bulunmaktadır.Operasyonel iş süreçleri yönetimi ve dijital dönüşüm projelerinde aktif görev ve sorumluluk almak,Operasyonel sistem geliştirmelerinde aktif görev ve sorumluluk almak,Operasyon ekip yönetiminden sorumlu olmak,Mevzuat takibi yaparak ilgili değişikliklerin uygulanmasını sağlamak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an "Accounting Responsible" for our global client, operating in construction industry.Controlling day to day accounting and bookkeeping activities, Handling all tax obligations including preparation, verification and submission tax declarations, (VAT, Corporate tax, BA/BS, Withholding Declarations) Performing periodic bank reconciliations, Implement and monitor the month, quarter and year-end close accounting schedules, Collaborate with external auditors to ensure successful audit results and compliance, Preparing executive reports weekly, monthly and annually.
  We are looking for an "Accounting Responsible" for our global client, operating in construction industry.Controlling day to day accounting and bookkeeping activities, Handling all tax obligations including preparation, verification and submission tax declarations, (VAT, Corporate tax, BA/BS, Withholding Declarations) Performing periodic bank reconciliations, Implement and monitor the month, quarter and year-end close accounting schedules, Collaborate with external auditors to ensure successful audit results and compliance, Preparing executive reports weekly, monthly and annually.
  • kavacık, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for an Accounting Specialist for our global client in healt care sector.Making accounting records of purchased products / services,Fixed asset registration, control, report and depreciation calculations,Execution of personnel expense records and approval process,Making accounting records of all financial transactions,Preparation of all tax returns,Replying to the opposite examination reports,Making supplier agreements,Will be responsible for the processes of VAT refund preparations.
  We are looking for an Accounting Specialist for our global client in healt care sector.Making accounting records of purchased products / services,Fixed asset registration, control, report and depreciation calculations,Execution of personnel expense records and approval process,Making accounting records of all financial transactions,Preparation of all tax returns,Replying to the opposite examination reports,Making supplier agreements,Will be responsible for the processes of VAT refund preparations.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Muhasebe Uzmanı” aramaktayız.Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloları hazırlanması,Katma Değer Vergisi, Muhtasar, SGK vb. beyannamelerin tahakkuk ve ödemesinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,E defter, E fatura gibi süreçlerinin yürütülmesi,BA-BS mutabakatlarını yapılması,Günlük alım-satım faturalarının muhasebe kayıtlarını yapmak ve cari hesap kontrollerini / mutabakatlarını sağlamak,Dönem sonu süreçlerinin yürütülmesi.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Muhasebe Uzmanı” aramaktayız.Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloları hazırlanması,Katma Değer Vergisi, Muhtasar, SGK vb. beyannamelerin tahakkuk ve ödemesinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,E defter, E fatura gibi süreçlerinin yürütülmesi,BA-BS mutabakatlarını yapılması,Günlük alım-satım faturalarının muhasebe kayıtlarını yapmak ve cari hesap kontrollerini / mutabakatlarını sağlamak,Dönem sonu süreçlerinin yürütülmesi.
  • kocaeli, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığı yürütmekte olduğumuz, vinç kiralama ve ağır yük taşımacılığı alanında hizmet veren kurumsal müşterimiz için "Finans Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumlu olmak,Mali tablolar, raporlar, bütçeler, tahminler ve yönetim bilgisi dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak,Şirketteki tüm ödemeleri (sgk, vergi, kdv vs.) düzenli olarak takip etmek ve yapmak,Şirketin cari alacaklarının takibi ve zamanında tahsilinin sağlanması,Şirketin bankalar, kredi kuruluşları, diğer mali kuruluşlarla ve devlet daireleri ile olan ilişkileri yönetilmesi,Finansal risk analizinin yapılması,Tahsilatlar ve ödemeler dengesinin kontrol edilmesi,Yatırım aşamasındaki projelerin nakit akışları ve kredilendirilmesinin takibi,Banka kredi limit, kredi kullanımı ve teminat tablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi,Nakit akış tablolarının oluşabilmesi için günlük verilerin girilmesi,Tüm nakit ve çek girişlerinin ve gider çıkışlarının takibi ve uygulamalarının yapılması,Firmanın gereksinim duyduğu kaynakların seçiminin sağlanması, Faiz ve kur değişikliğinin getirdiği risklerin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması,Özel sorunların doğurduğu finansal problemlere çözüm getirilmesi,Şirket menfaatine uygun finansal kuruluşlarla ilgili her türlü yasal hakkı ve imkanı kullanmak için düzenlemeler yapılması,Şirketin haftalık, aylık gelir-gider, döviz, borç alacak tablolarını hazırlamak ve bu konuda üst yönetime bilgilendirmeler yapılması.
  Danışmanlığı yürütmekte olduğumuz, vinç kiralama ve ağır yük taşımacılığı alanında hizmet veren kurumsal müşterimiz için "Finans Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumlu olmak,Mali tablolar, raporlar, bütçeler, tahminler ve yönetim bilgisi dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak,Şirketteki tüm ödemeleri (sgk, vergi, kdv vs.) düzenli olarak takip etmek ve yapmak,Şirketin cari alacaklarının takibi ve zamanında tahsilinin sağlanması,Şirketin bankalar, kredi kuruluşları, diğer mali kuruluşlarla ve devlet daireleri ile olan ilişkileri yönetilmesi,Finansal risk analizinin yapılması,Tahsilatlar ve ödemeler dengesinin kontrol edilmesi,Yatırım aşamasındaki projelerin nakit akışları ve kredilendirilmesinin takibi,Banka kredi limit, kredi kullanımı ve teminat tablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi,Nakit akış tablolarının oluşabilmesi için günlük verilerin girilmesi,Tüm nakit ve çek girişlerinin ve gider çıkışlarının takibi ve uygulamalarının yapılması,Firmanın gereksinim duyduğu kaynakların seçiminin sağlanması, Faiz ve kur değişikliğinin getirdiği risklerin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması,Özel sorunların doğurduğu finansal problemlere çözüm getirilmesi,Şirket menfaatine uygun finansal kuruluşlarla ilgili her türlü yasal hakkı ve imkanı kullanmak için düzenlemeler yapılması,Şirketin haftalık, aylık gelir-gider, döviz, borç alacak tablolarını hazırlamak ve bu konuda üst yönetime bilgilendirmeler yapılması.
  • izmir, izmir
  • permanent
  We are looking for a "Controlling Manager" for our client operates in İzmir.This position will need to establish strong internal relationships, based on collaborative style of working.Manage the controlling team consisting of TTM SIM plant sales financial controlling.Ensure on time delivery, supervise the overall internal reporting to management.Facilitate the development of career paths, vision, mission with team members.Be a role model of finance community, driving a culture of high performance and accountability.Drive other departments to ensure collaboration.Ensure processes in finance comply with the requirements set up by Regional CFO BA CFO.Complies with IFRS by studying existing and new legislation.Be proactive and contributive on overall cost control by managing cost center meetings.Prepares budgets forecasts by establishing schedules; collecting, analyzing, and consolidating financial data; recommending measures to be allign with company targets.Reporting, analysis and follow up the deviation between standard cost and actual cost, be main contact in new product cost calculation and Transfer Price calculation.Reporting factory performance management reports, balance score card, Material cost improvements reports for SIM TTM factoriesEvaluate and follow up the investment/feasibililty projects, coordinating with BA CAPEXcommittee.Reporting of gross margin analysis, follow up TE reports.Protects assets by establishing, monitoring, and enforcing internal controls.Supporting of financial audit with external auditors.Communicate with external consultants for special projects as necessary.Ensure effective risk management.Position location is in İzmir factory, travel to İstanbul according to necessity.
  We are looking for a "Controlling Manager" for our client operates in İzmir.This position will need to establish strong internal relationships, based on collaborative style of working.Manage the controlling team consisting of TTM SIM plant sales financial controlling.Ensure on time delivery, supervise the overall internal reporting to management.Facilitate the development of career paths, vision, mission with team members.Be a role model of finance community, driving a culture of high performance and accountability.Drive other departments to ensure collaboration.Ensure processes in finance comply with the requirements set up by Regional CFO BA CFO.Complies with IFRS by studying existing and new legislation.Be proactive and contributive on overall cost control by managing cost center meetings.Prepares budgets forecasts by establishing schedules; collecting, analyzing, and consolidating financial data; recommending measures to be allign with company targets.Reporting, analysis and follow up the deviation between standard cost and actual cost, be main contact in new product cost calculation and Transfer Price calculation.Reporting factory performance management reports, balance score card, Material cost improvements reports for SIM TTM factoriesEvaluate and follow up the investment/feasibililty projects, coordinating with BA CAPEXcommittee.Reporting of gross margin analysis, follow up TE reports.Protects assets by establishing, monitoring, and enforcing internal controls.Supporting of financial audit with external auditors.Communicate with external consultants for special projects as necessary.Ensure effective risk management.Position location is in İzmir factory, travel to İstanbul according to necessity.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Expense Management and Payment Specialist for our global partner which is operating banking sector.Reviewing and verifying invoices.Scanning, sorting, classifying and archiving invoices.Entering and uploading invoices into Bank’s accounting system.Preparing payment orders and processing electronic transfers and payments.Entering fixed assets into the Bank’s accounting system.Preparing payable, receivable and bank accounts reconciliations and communicating with the responsible parties (vendors, suppliers, banks etc.) to resolve the outstanding items. Following up on open issues as necessary to resolve.Researching and resolving invoice discrepancies and issues.Managing correspondences with vendors, suppliers and banks, and respond to inquiries.Managing cost allocation of expenses.Providing and supporting documentation for audit process.Organizing and follow up of procurement process.Preparing detailed invoice list for supporting tax declaration process.Checking and follow up contracts for stamp duty obligation.Supporting Accounting and Tax Manager when necessary.
  We are looking for an Expense Management and Payment Specialist for our global partner which is operating banking sector.Reviewing and verifying invoices.Scanning, sorting, classifying and archiving invoices.Entering and uploading invoices into Bank’s accounting system.Preparing payment orders and processing electronic transfers and payments.Entering fixed assets into the Bank’s accounting system.Preparing payable, receivable and bank accounts reconciliations and communicating with the responsible parties (vendors, suppliers, banks etc.) to resolve the outstanding items. Following up on open issues as necessary to resolve.Researching and resolving invoice discrepancies and issues.Managing correspondences with vendors, suppliers and banks, and respond to inquiries.Managing cost allocation of expenses.Providing and supporting documentation for audit process.Organizing and follow up of procurement process.Preparing detailed invoice list for supporting tax declaration process.Checking and follow up contracts for stamp duty obligation.Supporting Accounting and Tax Manager when necessary.
  • dilovası, kocaeli
  • permanent
  We are looking for a "Plant Controller” for our global client operating in the FMCG industry.Measuring, controlling and analyzing costs related with Beauty Care Operations, production, supply chain, inventory management, and transportation activities (in Dilovası plant).Analyzing Operations, Supply Chain and production activities for setting up control systems (cost items, product cost structure, cost centers, cost allocation etc.).Setting up organizational performance control and measurement systems (identification and definition of KPI's).Preparing and collecting necessary data for the expenses and personnel plan for Operations, Supply Chain and factory, warehouse related budget.Preparing annual plan quantities for budget and personnel plan.Preparing capacity plan.Determining cost center structure.Planning cost allocation from/to plants, warehouse and within the cost center.Determining the allocation method of the secondary cost centers.Planning and controlling plant budget according to the Henkel standards in cooperation with the function managers (Supply Chain, Factory Managers).Maintaining SAP system for budget.Preparing and reporting monthly, quarterly and yearly management reports, regional and local KPI reports.Calculating and analyzing article’s standard manufacturing cost, intercompany business.Supporting SAP projects for MM/PP issues.Planning Utilization Variance for budget and calculating actual utilization variance monthly.Evaluating monthly cost development plan regarding cost center and cost element.Checking and controlling cost center accounting, analyzing deviations.Calculating and determining special/specific costs.Controlling and analyzing plants, warehouses, transportation actual costs to ensure that they are in line with the budget.Informing management for current status and the deviations from the plan.Reporting the overspendings, deviations to the management for probable cost saving fields.Controlling current costs of production, comparing costs of products and product groups, comparing moving average costs with standard costs.Calculating the production, inventory losses.Supporting engineering financially to trace and evaluate the investments and for the capitalization.Controlling investments spends.Responsible of assets in related cost centers.Checking and controlling the master recipe data, cooperation with the productions to have the correct processing costs.Controlling all invoice and cost centers allocations.Support make-or-buy decisions, special investment projects, and productivity improvement as well as cost reduction initiatives.Calculate and publish intercompany prices.Additional operation cost control.Controlling transportation and warehouse cost for Dilovası plant.
  We are looking for a "Plant Controller” for our global client operating in the FMCG industry.Measuring, controlling and analyzing costs related with Beauty Care Operations, production, supply chain, inventory management, and transportation activities (in Dilovası plant).Analyzing Operations, Supply Chain and production activities for setting up control systems (cost items, product cost structure, cost centers, cost allocation etc.).Setting up organizational performance control and measurement systems (identification and definition of KPI's).Preparing and collecting necessary data for the expenses and personnel plan for Operations, Supply Chain and factory, warehouse related budget.Preparing annual plan quantities for budget and personnel plan.Preparing capacity plan.Determining cost center structure.Planning cost allocation from/to plants, warehouse and within the cost center.Determining the allocation method of the secondary cost centers.Planning and controlling plant budget according to the Henkel standards in cooperation with the function managers (Supply Chain, Factory Managers).Maintaining SAP system for budget.Preparing and reporting monthly, quarterly and yearly management reports, regional and local KPI reports.Calculating and analyzing article’s standard manufacturing cost, intercompany business.Supporting SAP projects for MM/PP issues.Planning Utilization Variance for budget and calculating actual utilization variance monthly.Evaluating monthly cost development plan regarding cost center and cost element.Checking and controlling cost center accounting, analyzing deviations.Calculating and determining special/specific costs.Controlling and analyzing plants, warehouses, transportation actual costs to ensure that they are in line with the budget.Informing management for current status and the deviations from the plan.Reporting the overspendings, deviations to the management for probable cost saving fields.Controlling current costs of production, comparing costs of products and product groups, comparing moving average costs with standard costs.Calculating the production, inventory losses.Supporting engineering financially to trace and evaluate the investments and for the capitalization.Controlling investments spends.Responsible of assets in related cost centers.Checking and controlling the master recipe data, cooperation with the productions to have the correct processing costs.Controlling all invoice and cost centers allocations.Support make-or-buy decisions, special investment projects, and productivity improvement as well as cost reduction initiatives.Calculate and publish intercompany prices.Additional operation cost control.Controlling transportation and warehouse cost for Dilovası plant.
  • suadiye - i̇stanbul
  • permanent
  Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumsal iş ortağımız için ''Muhasebe Uzmanı'' arıyoruz.Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması,Muhasebe sistemi, kayıt düzeni ve mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,E-defter, e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye sistemlerinin kullanılması,Fiş, fatura, irsaliye gibi evrakların düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması,Bağlı olunan kişiye ilgili raporlamaların yapılması.
  Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumsal iş ortağımız için ''Muhasebe Uzmanı'' arıyoruz.Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması,Muhasebe sistemi, kayıt düzeni ve mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,E-defter, e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye sistemlerinin kullanılması,Fiş, fatura, irsaliye gibi evrakların düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması,Bağlı olunan kişiye ilgili raporlamaların yapılması.
  • esbaş, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, İzmir'de ambalaj üretim sektöründe faaliyet gösteren öncü bir firma için "Bütçe Raporlama Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.Aylık bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablolarını IFRS bazlı oluşturmaya destek vermek,Ay sonlarında bütçelenen ile gerçekleşen karşılaştırmalı tabloları hazırlamak, analizini yönetime raporlamak,Aylık ve haftalık yönetim raporlarını hazırlamak (excel/powerpoint).
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, İzmir'de ambalaj üretim sektöründe faaliyet gösteren öncü bir firma için "Bütçe Raporlama Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.Aylık bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablolarını IFRS bazlı oluşturmaya destek vermek,Ay sonlarında bütçelenen ile gerçekleşen karşılaştırmalı tabloları hazırlamak, analizini yönetime raporlamak,Aylık ve haftalık yönetim raporlarını hazırlamak (excel/powerpoint).
  • beşiktaş, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Financial Controller” for our client operating in the energy industry.Preparing of short term and long term forecasts, cash flow and budget,Preparing monthly, quarterly, annual performance reports, cash flow and variation analysis,Follow up banking activities and support the relationship with financial advisors in foreign countries,Financial controlling, analyses and follow up compliance with annual budgets and KPI’s,Tracking and booking of financial transactions of the company,Follow up all corporate documentations and tax obligations of foreign subsidiaries and support the tax advisors,Support the feasibility studiesand financing process of projects.
  We are looking for a "Financial Controller” for our client operating in the energy industry.Preparing of short term and long term forecasts, cash flow and budget,Preparing monthly, quarterly, annual performance reports, cash flow and variation analysis,Follow up banking activities and support the relationship with financial advisors in foreign countries,Financial controlling, analyses and follow up compliance with annual budgets and KPI’s,Tracking and booking of financial transactions of the company,Follow up all corporate documentations and tax obligations of foreign subsidiaries and support the tax advisors,Support the feasibility studiesand financing process of projects.
  • sancaktepe, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for an Accountant (Temporary 9 Months) for our global business partner that Health Medical sector in İstanbul.Ensure timely and accurate support for reporting of month end closing activities.Review and prepare manual journal entries for various accounting transactions.Monthly Accruals, processing the invoices from the intercompany and vendors.Monthly Bonus Accrual and prepaid records on to ERP system.Process the local payments and ensure the process is in line with the latest policies regarding payments.Monitor the local Vendor master file.Aware of changes in local tax, e-invoicing, accounting regulations and labor issue updates and existing processes and procedures accordingly.Support and liaison with internal and external auditors and tax authorities.Supports in the representation of Stryker at social security office and other public organizations.Support the Finance manager of monthly, quarterly and annual statutory tax declarations, returns and statements.Support Accounting team and other departments for general accounting, cost accounting, transfer, pricing, commission calculation and Internal Control.Supporting the accounting team in balance sheet reconciliation and active participation in reconciliation processes.
  We are looking for an Accountant (Temporary 9 Months) for our global business partner that Health Medical sector in İstanbul.Ensure timely and accurate support for reporting of month end closing activities.Review and prepare manual journal entries for various accounting transactions.Monthly Accruals, processing the invoices from the intercompany and vendors.Monthly Bonus Accrual and prepaid records on to ERP system.Process the local payments and ensure the process is in line with the latest policies regarding payments.Monitor the local Vendor master file.Aware of changes in local tax, e-invoicing, accounting regulations and labor issue updates and existing processes and procedures accordingly.Support and liaison with internal and external auditors and tax authorities.Supports in the representation of Stryker at social security office and other public organizations.Support the Finance manager of monthly, quarterly and annual statutory tax declarations, returns and statements.Support Accounting team and other departments for general accounting, cost accounting, transfer, pricing, commission calculation and Internal Control.Supporting the accounting team in balance sheet reconciliation and active participation in reconciliation processes.
  • ankara, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, aracı kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere "Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni" arayışımız bulunmaktadır.Faaliyette bulunulan yatırım araçlarını, piyasaları, ihracatçıları ve ilgili mevzuatı takip etmek. Kurumun gelirlerinin, müşteri sayılarının ve varlıklarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde yöneticisi ile birlikte, şubeler iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak koordineli çalışmak. Potansiyel müşteriler ile iletişime geçerek, müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek ürün/hizmet alternatifleri sunma, müşteri kazanımı sağlamak. Yeni/potansiyel/mevcut müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek. Şube aktif müşteri sayısını artıracak öneri ve fikirler geliştirmek ve aksiyonların alınmasını sağlamak. Genel Müdürlük ile şube arasındaki işleyişin, yöneticisinin koordinasyonunda yürütülmesini sağlamak. Müşterilerin portföyündeki varlıklarla ilgili haber, mali ve ortaklık yapısındaki değişiklik, vade dönüşleri ile ilgili bilgileri, ilgili yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilere bildirmek. Hesap bakiye ve işlem limitlerini gözeterek, müşterilerin emirlerini, kurumun yetki belgelerinin olduğu piyasalarda çıkar çatışması politikalarına uygun olarak gerçekleştirmek üzere yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun olarak almak, hatasız gerçekleştirmek ve işlem teyitlerini müşterilerine zamanında iletmek. Emir iletim platformlarının işleyişi konusunda müşterileri bilgilendirmek, müşterilerin bu platformlar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin risklerini izlemek ve yöneticisini bilgilendirmek. Günlük olarak müşteri risklerini takip etmek ve raporlanmasına destek olmak. Hataların ve risklerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda destek vermek, yöneticisini ve ilgili üniteleri kurum iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak bilgilendirmek. Müşteri iş/işlemlerini (hesap açma/kapama, güncelleme, emir iletimi vb.) şube iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak yerine getirmek ve ilgili üniteye iletim ve kontrolünü sağlamak. Yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemeler kapsamında tüm müşteri dokümanlarının eksiksiz, güncel olmasını, gerekli tanımlamaların yapılmasını ve kontrolünü sağlamak. Müdürlük faaliyetleri hakkında istenen raporların hazırlanmasına destek olmak. Müşterilere müşteri sınıflandırması ve uygunluk/yerindelik testlerine ilişkin iş akış ve kontrol prosedürleri çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde uygunluk/yerindelik testi yapmak, süreci yürütmek. Müşteriler ile paylaşılacak (piyasa bilgisi / yorumu / raporu vb.) her türlü piyasa bilgi ve raporunu iç ve dış mevzuat kapsamında belirlenen süreçleri ve normları dikkate alarak yerine getirmek. Halka arz talep toplama sürecinde, mevzuata uygun olarak ilgilenebilecek müşterileri bilgilendirmek, süreci yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun yürütmek. İşlem yapılan piyasaya göre müşterinin teminat yatırma / çekme / teminat tamamlama / şifre talepleri işlemlerini şubeler iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek. Dönemsel bazda yapılan kampanya ve promosyon faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut veya potansiyel müşterileri arayarak bilgilendirme yapmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, aracı kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere "Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni" arayışımız bulunmaktadır.Faaliyette bulunulan yatırım araçlarını, piyasaları, ihracatçıları ve ilgili mevzuatı takip etmek. Kurumun gelirlerinin, müşteri sayılarının ve varlıklarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde yöneticisi ile birlikte, şubeler iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak koordineli çalışmak. Potansiyel müşteriler ile iletişime geçerek, müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek ürün/hizmet alternatifleri sunma, müşteri kazanımı sağlamak. Yeni/potansiyel/mevcut müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek. Şube aktif müşteri sayısını artıracak öneri ve fikirler geliştirmek ve aksiyonların alınmasını sağlamak. Genel Müdürlük ile şube arasındaki işleyişin, yöneticisinin koordinasyonunda yürütülmesini sağlamak. Müşterilerin portföyündeki varlıklarla ilgili haber, mali ve ortaklık yapısındaki değişiklik, vade dönüşleri ile ilgili bilgileri, ilgili yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilere bildirmek. Hesap bakiye ve işlem limitlerini gözeterek, müşterilerin emirlerini, kurumun yetki belgelerinin olduğu piyasalarda çıkar çatışması politikalarına uygun olarak gerçekleştirmek üzere yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun olarak almak, hatasız gerçekleştirmek ve işlem teyitlerini müşterilerine zamanında iletmek. Emir iletim platformlarının işleyişi konusunda müşterileri bilgilendirmek, müşterilerin bu platformlar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin risklerini izlemek ve yöneticisini bilgilendirmek. Günlük olarak müşteri risklerini takip etmek ve raporlanmasına destek olmak. Hataların ve risklerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda destek vermek, yöneticisini ve ilgili üniteleri kurum iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak bilgilendirmek. Müşteri iş/işlemlerini (hesap açma/kapama, güncelleme, emir iletimi vb.) şube iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak yerine getirmek ve ilgili üniteye iletim ve kontrolünü sağlamak. Yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemeler kapsamında tüm müşteri dokümanlarının eksiksiz, güncel olmasını, gerekli tanımlamaların yapılmasını ve kontrolünü sağlamak. Müdürlük faaliyetleri hakkında istenen raporların hazırlanmasına destek olmak. Müşterilere müşteri sınıflandırması ve uygunluk/yerindelik testlerine ilişkin iş akış ve kontrol prosedürleri çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde uygunluk/yerindelik testi yapmak, süreci yürütmek. Müşteriler ile paylaşılacak (piyasa bilgisi / yorumu / raporu vb.) her türlü piyasa bilgi ve raporunu iç ve dış mevzuat kapsamında belirlenen süreçleri ve normları dikkate alarak yerine getirmek. Halka arz talep toplama sürecinde, mevzuata uygun olarak ilgilenebilecek müşterileri bilgilendirmek, süreci yasal mevzuat ve kurum içi düzenlemelere uygun yürütmek. İşlem yapılan piyasaya göre müşterinin teminat yatırma / çekme / teminat tamamlama / şifre talepleri işlemlerini şubeler iş akış ve kontrol prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek. Dönemsel bazda yapılan kampanya ve promosyon faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut veya potansiyel müşterileri arayarak bilgilendirme yapmak.
  • italy
  • permanent
  We are looking for a "Finance Director" for our client operating in luxury durable goods industry. Being responsible for controlling and managing financial cash flows and data prepared by related departments.Ensuring the coordination between The Company’s finance departments.Managing and controlling budget and financial operations.Following The Company’s monthly, weekly and yearly closing transactions. Reviewing detailed all financial statements and ensuring proper policies are applied. Developing The Company’s vision of finance.Analyzing the results of The Company’s whole financial data.Presenting the financial situation to board regularly.The company operates in Italy, however position will be in İstanbul.
  We are looking for a "Finance Director" for our client operating in luxury durable goods industry. Being responsible for controlling and managing financial cash flows and data prepared by related departments.Ensuring the coordination between The Company’s finance departments.Managing and controlling budget and financial operations.Following The Company’s monthly, weekly and yearly closing transactions. Reviewing detailed all financial statements and ensuring proper policies are applied. Developing The Company’s vision of finance.Analyzing the results of The Company’s whole financial data.Presenting the financial situation to board regularly.The company operates in Italy, however position will be in İstanbul.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Operational Control Manager who is to be back-office and middle –office role for the transactions of Banking Services Department and Treasury front office; manage local clearing system and SWIFT system and Bank’s liquidity; check and monitor Nostro management and Nostro accounts control in Operational Control Unit of Financial and Operational Control Department.Being responsible for the execution of operational control. Providing information on operational risk incidents and operational losses and escalates issues to Head of Risk Management and Senior Management where required. Follow up the regulatory updates of SWIFT and EFT system m such yearly Swift MT Releases and Central. Bank of Turkey EFT-EMKT Payment Message format updates as well as the Regulatory Reporting requests related with Payment systems. Mainly being in charge of Treasury Back Office Middle Office function. The middle office function is mainly to control the risk of treasury transaction, such as Money Market, FX Spot and Derivatives (Forward,Swaps), Bond investment. Being responsible for the end to end oversight and verification of the appropriateness of operation control monitoring activity. Working effectively with the Head of Risk Management, Treasury Manager, Banking Services Department and IT Department. Informing local currency and FX position of the Bank timely to Treasury Manager. Managing and controlling the operational risk in back-office settlement, reporting any authority breaches and operational non-compliance timely to the Head of Financial and Operational Control Department and reporting major operational risk events timely to the Senior Management and relevant departments. Establishing communication with domestic and foreign correspondent banks where necessary, following and monitoring transactions and managing the reconciliation processes. Controlling and checking Nostro account breaks and reporting any unusual activity to Head of Financial and Operational Control Department. Managing EFT and Central Bank of Turkey(CBT)’s payment systems; performing the operation of required reserve payment of the Bank;managing Bank liquidity. acting accordingly to CBT’s EFT participation bank rules and providing the necessary information, reporting and performing mandatory system tests where required. Monitoring and verifying all incoming and outgoing SWIFT messages within InterVision back office system and tracking the correctness of the messages within interface Maestro system. Preparing periodic reports to Senior Management and Regulatory related to Middle office and Back office. Being responsible for the embargo checking; FATF; MASAK control of the transactions which are sent and received from EFT and SWIFT channels. Informing Head of Internal Control and Compliance where incident or suspicious transaction occurs.
  We are looking for an Operational Control Manager who is to be back-office and middle –office role for the transactions of Banking Services Department and Treasury front office; manage local clearing system and SWIFT system and Bank’s liquidity; check and monitor Nostro management and Nostro accounts control in Operational Control Unit of Financial and Operational Control Department.Being responsible for the execution of operational control. Providing information on operational risk incidents and operational losses and escalates issues to Head of Risk Management and Senior Management where required. Follow up the regulatory updates of SWIFT and EFT system m such yearly Swift MT Releases and Central. Bank of Turkey EFT-EMKT Payment Message format updates as well as the Regulatory Reporting requests related with Payment systems. Mainly being in charge of Treasury Back Office Middle Office function. The middle office function is mainly to control the risk of treasury transaction, such as Money Market, FX Spot and Derivatives (Forward,Swaps), Bond investment. Being responsible for the end to end oversight and verification of the appropriateness of operation control monitoring activity. Working effectively with the Head of Risk Management, Treasury Manager, Banking Services Department and IT Department. Informing local currency and FX position of the Bank timely to Treasury Manager. Managing and controlling the operational risk in back-office settlement, reporting any authority breaches and operational non-compliance timely to the Head of Financial and Operational Control Department and reporting major operational risk events timely to the Senior Management and relevant departments. Establishing communication with domestic and foreign correspondent banks where necessary, following and monitoring transactions and managing the reconciliation processes. Controlling and checking Nostro account breaks and reporting any unusual activity to Head of Financial and Operational Control Department. Managing EFT and Central Bank of Turkey(CBT)’s payment systems; performing the operation of required reserve payment of the Bank;managing Bank liquidity. acting accordingly to CBT’s EFT participation bank rules and providing the necessary information, reporting and performing mandatory system tests where required. Monitoring and verifying all incoming and outgoing SWIFT messages within InterVision back office system and tracking the correctness of the messages within interface Maestro system. Preparing periodic reports to Senior Management and Regulatory related to Middle office and Back office. Being responsible for the embargo checking; FATF; MASAK control of the transactions which are sent and received from EFT and SWIFT channels. Informing Head of Internal Control and Compliance where incident or suspicious transaction occurs.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Tenant Accounting Specialist" for our one of leading joint venture construction company.To analyze the lease agreements and to follow and fulfill all financial requirements,Follow up tenant revenues,Collection of rent and fee,Pre-accounting procedures,Reporting (Daily, Weekly, Monthly, 3-month and Annual Profit/Loss, Cash Flow, Balance Status, Budget, etc.)Monitoring and execution of financial and financial transactions related to bank accounts, Customer Checks/Notes, Bank Guarantee Letters.
  We are looking for a "Tenant Accounting Specialist" for our one of leading joint venture construction company.To analyze the lease agreements and to follow and fulfill all financial requirements,Follow up tenant revenues,Collection of rent and fee,Pre-accounting procedures,Reporting (Daily, Weekly, Monthly, 3-month and Annual Profit/Loss, Cash Flow, Balance Status, Budget, etc.)Monitoring and execution of financial and financial transactions related to bank accounts, Customer Checks/Notes, Bank Guarantee Letters.
  • levent, i̇stanbul
  • permanent
  We are looking for an Accounting Manager for our business partner.General accounting incl. payables, receivables, fixed assets, salaries, staff and travel expenses and cost accruals.Responsible for monthly / year-end financial closing.Responsible for handling all intercompany transactions.Payroll/social insurance and pension with support from payroll company.Liquidity planning and reporting and cash flow management.Budgeting and follow-up and legal projections.Communicate with other offices on a variety of accounting matters.Assist in Preparation of management analysis, sales reports and other ad hoc management reports.Tax and other local compliances.Work with the accounting of one or more companies.Payroll/social insurance and pension with support from payroll company.Ensuring the accuracy of the general ledger entries and complex accruals.Completing P&L variance analysis and commentary for upper management review.Taking the time to identify and implement opportunities for process improvement and efficiency.Regularly communicate with controllers.Working closely and collaboratively with other functional areas and other company businesses around the world.Responsible for monthly / year-end financial closing.From the start, you will work closely with your manager as a key contributor in quarterly and annual closing procedures.Work with the accounting of one or more companies.Ensuring the accuracy of the general ledger entries and complex accruals.Completing P&L variance analysis and commentary for upper management review.Intercompany transactions and cash flow management.Budget follow-up and legal projections.Preparing accurate and timely account reconciliations.Taking the time to identify and implement opportunities for process improvement and efficiency.Regularly communicate with controllers and Financial Mgr.Working closely and collaboratively with other functional areas and other company businesses around the world.
  We are looking for an Accounting Manager for our business partner.General accounting incl. payables, receivables, fixed assets, salaries, staff and travel expenses and cost accruals.Responsible for monthly / year-end financial closing.Responsible for handling all intercompany transactions.Payroll/social insurance and pension with support from payroll company.Liquidity planning and reporting and cash flow management.Budgeting and follow-up and legal projections.Communicate with other offices on a variety of accounting matters.Assist in Preparation of management analysis, sales reports and other ad hoc management reports.Tax and other local compliances.Work with the accounting of one or more companies.Payroll/social insurance and pension with support from payroll company.Ensuring the accuracy of the general ledger entries and complex accruals.Completing P&L variance analysis and commentary for upper management review.Taking the time to identify and implement opportunities for process improvement and efficiency.Regularly communicate with controllers.Working closely and collaboratively with other functional areas and other company businesses around the world.Responsible for monthly / year-end financial closing.From the start, you will work closely with your manager as a key contributor in quarterly and annual closing procedures.Work with the accounting of one or more companies.Ensuring the accuracy of the general ledger entries and complex accruals.Completing P&L variance analysis and commentary for upper management review.Intercompany transactions and cash flow management.Budget follow-up and legal projections.Preparing accurate and timely account reconciliations.Taking the time to identify and implement opportunities for process improvement and efficiency.Regularly communicate with controllers and Financial Mgr.Working closely and collaboratively with other functional areas and other company businesses around the world.
  • pendik, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounting Specialist for our global business partner.Correct and timely accounting of commercial accounting invoices into SAP.Support on all kind of tax declarations submitted locally (VAT, withholding, Corporate etc).Support for Vat Claim lists submissions.Manage correct and timely collection / payment processes.Intercompany account reconciliation processes / High engagement on all kind of intercompany charges, submissions queries.Responses for internal and external audit queries.Fiscal policies compliance.Regular tax reporting to MENAT region on each budget revision, Tax return periods etc.Full responsibility for treasury transactions of the company. Management guidance for better cash management, closely follow-up of cash targets of the company. Active communication negotiation with banks for facility utilizations where needed, all kinds of system improvements for payment solutions etc.
  We are looking for an Accounting Specialist for our global business partner.Correct and timely accounting of commercial accounting invoices into SAP.Support on all kind of tax declarations submitted locally (VAT, withholding, Corporate etc).Support for Vat Claim lists submissions.Manage correct and timely collection / payment processes.Intercompany account reconciliation processes / High engagement on all kind of intercompany charges, submissions queries.Responses for internal and external audit queries.Fiscal policies compliance.Regular tax reporting to MENAT region on each budget revision, Tax return periods etc.Full responsibility for treasury transactions of the company. Management guidance for better cash management, closely follow-up of cash targets of the company. Active communication negotiation with banks for facility utilizations where needed, all kinds of system improvements for payment solutions etc.
  • eyüp, istanbul (europe)
  • permanent
  Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Kıdemli Muhasebe Uzmanı aramaktayız.Vergi Usül, KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Damga Vergisi Kanunlarına göre muhasebe kayıtlarını oluşturmak.Ay kapanışı takvimlerine uygun olarak yapılması gereken kapanış işlemlerini zamanında yapmak.E-defter, e-fatura, e-irsaliye düzenlemek ve göndermek, bu konularla ilgili sistemde yapılması gereken geliştirmeleri uzmanlara iletmek.Özel projelerle ilgili data çalışmasını yürütüp müşteriye faturasının düzenlenmesini sağlamak.Beyannameleri hazırlamak ve kontrol için onaya sunmak, SGK primleri ile vergilerin zamanında ödenmesini sağlamak.Bilanço, gelir tablosu hazırlamak ve verilerin doğruluğunu test etmek.SAP sisteminde yeni hesap açılışı, tanımlama yapılması, denkleştirme ve dönem sonu işlemlerinde aktif görev almak.İç ve dış denetçilerin isteyeceği bilgi ve belge akışını sağlamak.Cari hesap mutabakatlarında aktif rol oynamak.Tahsilat takibi yapıp gecikme statüsündeki müşteriler için satış departmanıyla yakın koordinasyon sağlamak.Gerektiğinde yöneticilerin talep edeceği ad-hoc projelerde görev almak.
  Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Kıdemli Muhasebe Uzmanı aramaktayız.Vergi Usül, KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Damga Vergisi Kanunlarına göre muhasebe kayıtlarını oluşturmak.Ay kapanışı takvimlerine uygun olarak yapılması gereken kapanış işlemlerini zamanında yapmak.E-defter, e-fatura, e-irsaliye düzenlemek ve göndermek, bu konularla ilgili sistemde yapılması gereken geliştirmeleri uzmanlara iletmek.Özel projelerle ilgili data çalışmasını yürütüp müşteriye faturasının düzenlenmesini sağlamak.Beyannameleri hazırlamak ve kontrol için onaya sunmak, SGK primleri ile vergilerin zamanında ödenmesini sağlamak.Bilanço, gelir tablosu hazırlamak ve verilerin doğruluğunu test etmek.SAP sisteminde yeni hesap açılışı, tanımlama yapılması, denkleştirme ve dönem sonu işlemlerinde aktif görev almak.İç ve dış denetçilerin isteyeceği bilgi ve belge akışını sağlamak.Cari hesap mutabakatlarında aktif rol oynamak.Tahsilat takibi yapıp gecikme statüsündeki müşteriler için satış departmanıyla yakın koordinasyon sağlamak.Gerektiğinde yöneticilerin talep edeceği ad-hoc projelerde görev almak.
  • i̇stanbul/ avrupa, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Sales Controller" for our client operating in production industry.100% compliance with sanctions and MENA treasury requirements.Responsible for the communication with the HQ Trade Compliance team.Controlling and organizing the credit limit process (Atradius and Nexus).Preparing the internal credit limit request for the HQ and get the necessary signatures/approvals.Controlling and approving/rejecting the exceptionally exceeding the customer limits.Preparing the pricing (individual and tender) for the products, profitability analysis during the tender processes. Follow-up the results of the tenders / quotations and feedback to stake holders.Coordinating Approving the price changes and supporting the Sales team during the process.Controlling the customer contracts and coordinating with the Legal team during signature process.Ensure the implementation of correct / agreed commercial conditons into ERP.Responsible for the follow-up of the collections and finished goods with the Sales team.Responsible for the communication with the customers related with the balance reconciliations.Controlling the product pre-cost and post-costing.Waste allocation of the products and coordinating with the Operations team.Preparing the sales volume and value budget and forecast, coordinating with the Budget and Reporting Manager for profitability analysis during budget and forecast / outlook processes.Following up the sales activities; reporting the actual sales and profitability per customer, product category etc.; comparing the actuals with budgets.Responsible for the preparation of the cost and profitability reports.Preparing the monthly profitability reports, sharing with Sales Managers; following up the actions items.Support ad-hoc analysis and reporting activities.Preparing the commercial analysis for products and aligning on the action plan with sales, operations and procurement to increase the product profitability.
  We are looking for a "Sales Controller" for our client operating in production industry.100% compliance with sanctions and MENA treasury requirements.Responsible for the communication with the HQ Trade Compliance team.Controlling and organizing the credit limit process (Atradius and Nexus).Preparing the internal credit limit request for the HQ and get the necessary signatures/approvals.Controlling and approving/rejecting the exceptionally exceeding the customer limits.Preparing the pricing (individual and tender) for the products, profitability analysis during the tender processes. Follow-up the results of the tenders / quotations and feedback to stake holders.Coordinating Approving the price changes and supporting the Sales team during the process.Controlling the customer contracts and coordinating with the Legal team during signature process.Ensure the implementation of correct / agreed commercial conditons into ERP.Responsible for the follow-up of the collections and finished goods with the Sales team.Responsible for the communication with the customers related with the balance reconciliations.Controlling the product pre-cost and post-costing.Waste allocation of the products and coordinating with the Operations team.Preparing the sales volume and value budget and forecast, coordinating with the Budget and Reporting Manager for profitability analysis during budget and forecast / outlook processes.Following up the sales activities; reporting the actual sales and profitability per customer, product category etc.; comparing the actuals with budgets.Responsible for the preparation of the cost and profitability reports.Preparing the monthly profitability reports, sharing with Sales Managers; following up the actions items.Support ad-hoc analysis and reporting activities.Preparing the commercial analysis for products and aligning on the action plan with sales, operations and procurement to increase the product profitability.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budgeting and Reporting Supervisor" for our client operating in entertainment industry.The main purpose of the position will be to provide financial reports and proactive input, to support and influence key business decisions to lead company in an efficient and effective way.The main responsibilities of the position can be summarised as follows:To deliver timely, accurate and consistent monthly,quarterly and annual reporting; both in IFRS and TurkishGAAP.To deliver timely, accurate and consistent strategic and operational analysis and ongoing operational reports to local and HQ management.To lead financial planning and forecasting processes along with changing regional requirements, to adapt changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning process.To support the development of business objectives and strategies and to co-ordinate AFP target setting considering local management responsibilities.Reengineering monthly financial reporting process.Reengineering monthly forecasting and annual AFP process.To meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.To deliver accurate and ad hoc financial analysis.To develop a high performing team.
  We are looking for a "Budgeting and Reporting Supervisor" for our client operating in entertainment industry.The main purpose of the position will be to provide financial reports and proactive input, to support and influence key business decisions to lead company in an efficient and effective way.The main responsibilities of the position can be summarised as follows:To deliver timely, accurate and consistent monthly,quarterly and annual reporting; both in IFRS and TurkishGAAP.To deliver timely, accurate and consistent strategic and operational analysis and ongoing operational reports to local and HQ management.To lead financial planning and forecasting processes along with changing regional requirements, to adapt changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning process.To support the development of business objectives and strategies and to co-ordinate AFP target setting considering local management responsibilities.Reengineering monthly financial reporting process.Reengineering monthly forecasting and annual AFP process.To meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.To deliver accurate and ad hoc financial analysis.To develop a high performing team.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our client operating in entertainment industry.Reporting to the Budget and Reporting Manager, the incumbent will be responsible for forecasting and planning activities in order to achieve agreed sales/finance and customer targets and to provide value added analyses and information and proactive input to support and influence key business decisions. Other responsibilities are as follows:Support the financial planning and forecasting processes and adapt to changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning processes.Preparing annual budget plans in line with the objectives of the company and ensuring coordination with other departments.Prepare monthly financial reports in accordance with IFRS.Build strong relationship and information exchange with Sales and Operations of monthly financial reporting and planning processes.Meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.Analysis and reporting of budget-actual deviations and returns.As a member of finance team, identify business risks and opportunities impacting the forecast and make recommendations, accordingly, influencing the decision making process.
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our client operating in entertainment industry.Reporting to the Budget and Reporting Manager, the incumbent will be responsible for forecasting and planning activities in order to achieve agreed sales/finance and customer targets and to provide value added analyses and information and proactive input to support and influence key business decisions. Other responsibilities are as follows:Support the financial planning and forecasting processes and adapt to changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning processes.Preparing annual budget plans in line with the objectives of the company and ensuring coordination with other departments.Prepare monthly financial reports in accordance with IFRS.Build strong relationship and information exchange with Sales and Operations of monthly financial reporting and planning processes.Meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.Analysis and reporting of budget-actual deviations and returns.As a member of finance team, identify business risks and opportunities impacting the forecast and make recommendations, accordingly, influencing the decision making process.
  • kadıköy, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Budget&Finance Specialist" for our client operating in Sports industry.Reporting to Chief Financial OfficerResponsible for preparation of budget and periodical analysis of budget variances in terms of actual budget comparisonPreparing consolidated financial statement in IFRS basisPreparing various analysis and reports for management circleOther ad-hoc responsibilities requested by the management To give support to management’s decision taking process with ad-hoc reporting and analysisPreparing direct and indirect cash flows on a regular basisTaking part in the development of new methods and reports to make financial reports more effectiveIdentifying variations between actual and budgeted financial data at the end of each reporting period
  We are looking for a "Budget&Finance Specialist" for our client operating in Sports industry.Reporting to Chief Financial OfficerResponsible for preparation of budget and periodical analysis of budget variances in terms of actual budget comparisonPreparing consolidated financial statement in IFRS basisPreparing various analysis and reports for management circleOther ad-hoc responsibilities requested by the management To give support to management’s decision taking process with ad-hoc reporting and analysisPreparing direct and indirect cash flows on a regular basisTaking part in the development of new methods and reports to make financial reports more effectiveIdentifying variations between actual and budgeted financial data at the end of each reporting period
  • kozyatağı, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Collection and Finance Specialist" for our global client operating in technology and engineering industry.Provide proactive support to internal and external customers on all collections related AR issuesLiaise with other departments to establish and maintain effective and relevant collections activities, policies and proceduresEngage with internal and external customers early in negotiation process to facilitate receivables friendly agreement on large project related contractsUndertake customer site visits where required to ensure effective issue resolution and relationship buildingEffect collection of amounts due to Emerson Automation on the accounts receivable ledgers in accordance with the company targetsHighlight any concerns/potential bad debts to the Regional Collections Manager in a timely mannerWork closely with the Risk teamProvide promote 1st line resolution for customer discrepancies and escalate accordingly within the organisationActively promote and participate in initiatives to perform root cause analysis on discrepancies and undertake improvementinitiatives across the quote to cash process to prevent discrepancies occurringEnsure best practice in Accounts Receivable is promoted and employed at all times across the areaProvide guidance and support to more junior members of staff across the businessInteract with all internal and external customers in a professional and courteous mannerResponsible for the reconciliations of the customer accounts monthlyIssuance of the invoices for the recharging of stamp duty on the contracts and FX variance invoices monthlyTimely decision making, release and resolution of issues relating to all held orders to maximise salesUndertake any other activities as required by the Regional Collections Manager in the operation of the Collections functionSet own priorities within framework of established proceduresFlexibility for travelOccasional weekend/public holiday working is a requirement of the role
  We are looking for a "Collection and Finance Specialist" for our global client operating in technology and engineering industry.Provide proactive support to internal and external customers on all collections related AR issuesLiaise with other departments to establish and maintain effective and relevant collections activities, policies and proceduresEngage with internal and external customers early in negotiation process to facilitate receivables friendly agreement on large project related contractsUndertake customer site visits where required to ensure effective issue resolution and relationship buildingEffect collection of amounts due to Emerson Automation on the accounts receivable ledgers in accordance with the company targetsHighlight any concerns/potential bad debts to the Regional Collections Manager in a timely mannerWork closely with the Risk teamProvide promote 1st line resolution for customer discrepancies and escalate accordingly within the organisationActively promote and participate in initiatives to perform root cause analysis on discrepancies and undertake improvementinitiatives across the quote to cash process to prevent discrepancies occurringEnsure best practice in Accounts Receivable is promoted and employed at all times across the areaProvide guidance and support to more junior members of staff across the businessInteract with all internal and external customers in a professional and courteous mannerResponsible for the reconciliations of the customer accounts monthlyIssuance of the invoices for the recharging of stamp duty on the contracts and FX variance invoices monthlyTimely decision making, release and resolution of issues relating to all held orders to maximise salesUndertake any other activities as required by the Regional Collections Manager in the operation of the Collections functionSet own priorities within framework of established proceduresFlexibility for travelOccasional weekend/public holiday working is a requirement of the role
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our company, which provides services in the paper and packaging industry sector that we are consulting.Assisting to the Budget Control Manager in preparation of monthly quarterly and annual financial reporting in accordance with IFRS and Company GuidelinessPreparating annual budget, strategic business plan and operational forecastsMonitoring and reporting the variances of the budgetParticipating month-end control processPerform analytical review of financial statementsProviding all required information within due datesPariticipating in the implementation of improvements to financial reporting process and systems
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our company, which provides services in the paper and packaging industry sector that we are consulting.Assisting to the Budget Control Manager in preparation of monthly quarterly and annual financial reporting in accordance with IFRS and Company GuidelinessPreparating annual budget, strategic business plan and operational forecastsMonitoring and reporting the variances of the budgetParticipating month-end control processPerform analytical review of financial statementsProviding all required information within due datesPariticipating in the implementation of improvements to financial reporting process and systems
  • altunizade, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Kıdemli Bütçe Raporlama Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Aylık gider raporlarının hazırlanması, işletme giderlerinin ve yatırım maliyetlerinin analizinin yapılması, Aylık UFRS ve yönetim raporlaması paketlerinin hazırlanması, Bağımsız denetçilerle ve iç denetim ile olan ilişkilerin yürütülmesine destek verilmesi, Şirket bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu, gerektiğinde çeyreklerde bütçe revizyonu yapılması, Bütçe ve raporlama ile ilgili verimlilik esaslı projelerin önerilmesi, geliştirilmesi ve takibi, Müşteri ve segment bazında detay karlılık analizi raporlarının hazırlanması, Finansman süreçleri ile yakından ilgilenilmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Kıdemli Bütçe Raporlama Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Aylık gider raporlarının hazırlanması, işletme giderlerinin ve yatırım maliyetlerinin analizinin yapılması, Aylık UFRS ve yönetim raporlaması paketlerinin hazırlanması, Bağımsız denetçilerle ve iç denetim ile olan ilişkilerin yürütülmesine destek verilmesi, Şirket bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu, gerektiğinde çeyreklerde bütçe revizyonu yapılması, Bütçe ve raporlama ile ilgili verimlilik esaslı projelerin önerilmesi, geliştirilmesi ve takibi, Müşteri ve segment bazında detay karlılık analizi raporlarının hazırlanması, Finansman süreçleri ile yakından ilgilenilmesi.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Finance Director" for one of our global clients operating in manufacturing sector.Acting as the member of the country senior management team together with CEO, Turkey, collectively accountable for the overall delivery of country results and leadership of the organization. Involving in strategic and operational management of all commercial/financial issues of the subsidiary, interfacing with the HQ. Developing as needed and utilizing forward-looking, predictive models and financial analyses to provide insight into the organization’s operations and business plans. Leading the delivery of financial accounting, control and reporting, ensuring compliance with regulatory, fiscal and legal requirements, and group policy. Analyzing and executing budget and forecast processes, establishing budgeting method and requirements. Making sure that the necessary data/financial information/analysis are in place to share with the Group Company Management Teams as well as the HQ for financial planning, decision-making and control. Establishing and following up on asset turnover, ratio goals, cash flow objectives, debt management,and credit management. Overseeing foreign exchange hedging in order to control FX impact on not only the local operation but the hub business as well. Overseeing the Accounting function and the team, ensuring compliance with all fiscal and corporate statutory obligations. Making sure that the financial data are recorded in accordance with the legislations of the Turkish Tax Law and Commercial Law. Following up on changing laws, regulations and securing timeliness. Informing the HQ about the changing laws.
  We are looking for a "Finance Director" for one of our global clients operating in manufacturing sector.Acting as the member of the country senior management team together with CEO, Turkey, collectively accountable for the overall delivery of country results and leadership of the organization. Involving in strategic and operational management of all commercial/financial issues of the subsidiary, interfacing with the HQ. Developing as needed and utilizing forward-looking, predictive models and financial analyses to provide insight into the organization’s operations and business plans. Leading the delivery of financial accounting, control and reporting, ensuring compliance with regulatory, fiscal and legal requirements, and group policy. Analyzing and executing budget and forecast processes, establishing budgeting method and requirements. Making sure that the necessary data/financial information/analysis are in place to share with the Group Company Management Teams as well as the HQ for financial planning, decision-making and control. Establishing and following up on asset turnover, ratio goals, cash flow objectives, debt management,and credit management. Overseeing foreign exchange hedging in order to control FX impact on not only the local operation but the hub business as well. Overseeing the Accounting function and the team, ensuring compliance with all fiscal and corporate statutory obligations. Making sure that the financial data are recorded in accordance with the legislations of the Turkish Tax Law and Commercial Law. Following up on changing laws, regulations and securing timeliness. Informing the HQ about the changing laws.
30 of 33 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.