15 jobs found in groningen

filter3
clear all
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. Het serviceteam Monitoring is op zoek naar een Operations Engineer die ons komt helpen met het opzetten en beheren van Elastic Stack clusters (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats). We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in teamverband tot zijn recht komt en die zich graag begeeft op het kruispunt tussen automatiseren, performanceverbetering en gebruikersondersteuning. Kennis van de Elastic Stack, Salt, Python, Git en/of Linux is een pré.   Achtergrond opdrachtHet serviceteam Monitoring is één van de serviceteams die zich binnen DUO bezighouden met het invullen van een DUO-brede behoefte. In het geval van ons serviceteam is dit de behoefte aan Analytics(-platformen) en bijbehorende producten en diensten. De invulling hiervan vindt op twee parallelle sporen plaats. Primair houdt het team zich bezig met het leveren en beheren van Analytics platformen (bijvoorbeeld SCOM, Elastic Stack), het leveren en beheren van generieke dashboarding en gebruikersondersteuning op het gebied van alerting, visualisatie, data mining, data discovery, machine learning, en dergelijke. Secundair wordt er gewerkt aan standaardisatie van monitoring componenten op applicatie- en platformniveau, research & development op de nieuwste technologische oplossingen voor datavraagstukken en adviseren we over technische mogelijkheden in de duo-brede visie omtrent datagedreven werken. Het uitgangspunt van het team is om gebruiksvriendelijke, self-service business- en operational intelligence platformen en andere data-gedreven oplossingen te leveren, en de gebruiker hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen met ondersteuning en informatie. Doelstelling: Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen. Vakmatige taken, Het werkpakket: - Functioneel applicatie beheer; - Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform; - Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen; - Meedraaien in DevOps team;- Beoordelen van aangeleverde programmatuur op productiegeschiktheid. Verantwoordelijkheden:- De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.); - De vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid; - In overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen; - Voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten; - Het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT; - Het op niveau houden van het eigen vakmanschap. Bevoegdheden:- Actief deelnemen aan de vakgroep Ops; - Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten voldoen;- Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. Het serviceteam Monitoring is op zoek naar een Operations Engineer die ons komt helpen met het opzetten en beheren van Elastic Stack clusters (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats). We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in teamverband tot zijn recht komt en die zich graag begeeft op het kruispunt tussen automatiseren, performanceverbetering en gebruikersondersteuning. Kennis van de Elastic Stack, Salt, Python, Git en/of Linux is een pré.   Achtergrond opdrachtHet serviceteam Monitoring is één van de serviceteams die zich binnen DUO bezighouden met het invullen van een DUO-brede behoefte. In het geval van ons serviceteam is dit de behoefte aan Analytics(-platformen) en bijbehorende producten en diensten. De invulling hiervan vindt op twee parallelle sporen plaats. Primair houdt het team zich bezig met het leveren en beheren van Analytics platformen (bijvoorbeeld SCOM, Elastic Stack), het leveren en beheren van generieke dashboarding en gebruikersondersteuning op het gebied van alerting, visualisatie, data mining, data discovery, machine learning, en dergelijke. Secundair wordt er gewerkt aan standaardisatie van monitoring componenten op applicatie- en platformniveau, research & development op de nieuwste technologische oplossingen voor datavraagstukken en adviseren we over technische mogelijkheden in de duo-brede visie omtrent datagedreven werken. Het uitgangspunt van het team is om gebruiksvriendelijke, self-service business- en operational intelligence platformen en andere data-gedreven oplossingen te leveren, en de gebruiker hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen met ondersteuning en informatie. Doelstelling: Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen. Vakmatige taken, Het werkpakket: - Functioneel applicatie beheer; - Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform; - Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen; - Meedraaien in DevOps team;- Beoordelen van aangeleverde programmatuur op productiegeschiktheid. Verantwoordelijkheden:- De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.); - De vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid; - In overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen; - Voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten; - Het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT; - Het op niveau houden van het eigen vakmanschap. Bevoegdheden:- Actief deelnemen aan de vakgroep Ops; - Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten voldoen;- Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. De OPS'er komt te werken binnen het DevOps team GeGevensMagazijn (GGM). Het team zit op een centrale plek binnen het DUO ICTlandschap; voor de bulk van de DUO-applicaties loopt het inwinproces van brongegevens via GGM. Hiervoor worden brongegevens uit de database omgezet en door GGM aangeboden via API's. Een gedeelte van het OPS-werk bestaat dan ook uit het deployen van nieuwe door GGM gemaakt producten op de juiste omgevingen. In het team is 1 beginnende OPS-er aanwezig, deze beginnende OPSer moet de nodige vakkennis worden bijgebracht.  Achtergrond opdrachtOpdrachtomschrijving De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren functioneel en technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn, kennis van meerdere processen binnen de afdeling eigen te maken en adviseert de business goed en volledig,. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied. Doelstelling:Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen. Vakmatige taken Het werkpakket: - Functioneel applicatie beheer; - Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform; - Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen; - Meedraaien in DevOps team; - Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid.Verantwoordelijkheden: • De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.); • De vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid; • In overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen; • Voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten; • Het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT; • Het op niveau houden van het eigen vakmanschap; Bevoegdheden:• Actief deelnemen aan de vakgroep Ops;• Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten voldoen;• Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. De OPS'er komt te werken binnen het DevOps team GeGevensMagazijn (GGM). Het team zit op een centrale plek binnen het DUO ICTlandschap; voor de bulk van de DUO-applicaties loopt het inwinproces van brongegevens via GGM. Hiervoor worden brongegevens uit de database omgezet en door GGM aangeboden via API's. Een gedeelte van het OPS-werk bestaat dan ook uit het deployen van nieuwe door GGM gemaakt producten op de juiste omgevingen. In het team is 1 beginnende OPS-er aanwezig, deze beginnende OPSer moet de nodige vakkennis worden bijgebracht.  Achtergrond opdrachtOpdrachtomschrijving De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren functioneel en technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn, kennis van meerdere processen binnen de afdeling eigen te maken en adviseert de business goed en volledig,. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied. Doelstelling:Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen. Vakmatige taken Het werkpakket: - Functioneel applicatie beheer; - Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform; - Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen; - Meedraaien in DevOps team; - Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid.Verantwoordelijkheden: • De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.); • De vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid; • In overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen; • Voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten; • Het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT; • Het op niveau houden van het eigen vakmanschap; Bevoegdheden:• Actief deelnemen aan de vakgroep Ops;• Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten voldoen;• Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Java ontwerpen, bouwen en testen (T-shaped). Als senior ontwikkelaar ben je bekend in zowel de back-end als de frontend van een applicatie. Angular, Continious Delivery / Integration. Een ervaren iemand die de leiding kan nemen, een weg vindt in nieuwe situaties, en in oude applicaties. Initiatiefrijk, bekend met de (technische) omgevingen die we bij duo gebruiken, niet te beroerd om collega’s te helpen. Als senior programmeur in staat om op te treden als lead programmeur. Ondersteunt de testers bij de testautomatisering en minder ervaren programmeurs bij dagelijks werkzaamheden.  Achtergrond opdrachtOp korte termijn zijn wij voor een DEVOPS team op zoek naar een senior ontwikkelaar. Het team beheert een aantal applicaties en draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Het huidige applicatielandschap krijgt een upgrade naar Angular en wordt tevens gemigreerd naar een nieuw cloud platform. Je werkt in dit team nauw samen met analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheer.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Java ontwerpen, bouwen en testen (T-shaped). Als senior ontwikkelaar ben je bekend in zowel de back-end als de frontend van een applicatie. Angular, Continious Delivery / Integration. Een ervaren iemand die de leiding kan nemen, een weg vindt in nieuwe situaties, en in oude applicaties. Initiatiefrijk, bekend met de (technische) omgevingen die we bij duo gebruiken, niet te beroerd om collega’s te helpen. Als senior programmeur in staat om op te treden als lead programmeur. Ondersteunt de testers bij de testautomatisering en minder ervaren programmeurs bij dagelijks werkzaamheden.  Achtergrond opdrachtOp korte termijn zijn wij voor een DEVOPS team op zoek naar een senior ontwikkelaar. Het team beheert een aantal applicaties en draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Het huidige applicatielandschap krijgt een upgrade naar Angular en wordt tevens gemigreerd naar een nieuw cloud platform. Je werkt in dit team nauw samen met analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheer.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste testcoördinator/testmanager met veel ervaring in het opzetten en coördineren van uitgebreide Ketentesten. Je haalt je energie uit het samenwerken met een keten van software leveranciers, scholen en DUO. Bij ons kom je te werken in een gevarieerde teamsamenstelling die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! Wat zoeken we? - Als testcoördinator werk je mee om diverse project succesvol te implementeren - Je vertegenwoordigt DUO actief in de overleggen met externe partijen en deinst niet terug daar ook voor de groep te gaan staan om uitleg en presentaties te geven.- Je hebt uitgebreide ervaring met het coördineren en uitvoeren van Ketentesten. - Je bent een aanpakker en weet resultaten te bereiken. - Je denkt graag mee met allerhande team- en ontwikkelprocessen en handelt pro-actief. - Je kunt je de complexe materie snel eigen maken. - Je vindt het leuk om met anderen samen te werken.  Achtergrond opdrachtBinnen de afdeling Registers spelen een aantal onderwerpen/projecten waarvoor een ketentest moet worden uitgevoerd. De informatie die DUO beheert wordt veelal ontsloten via nieuwe of gewijzigde M2M koppelingen aan ketenpartners. Een voorbeeld hiervan is het nog te realiseren Scholingsregister. Dit scholingsregister wordt gevuld vanuit verschillende bronnen (Edudex, NRTO, NLQF, bekostigd MBO & HO) en ontsloten naar UWV via een M2M koppeling   
  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste testcoördinator/testmanager met veel ervaring in het opzetten en coördineren van uitgebreide Ketentesten. Je haalt je energie uit het samenwerken met een keten van software leveranciers, scholen en DUO. Bij ons kom je te werken in een gevarieerde teamsamenstelling die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! Wat zoeken we? - Als testcoördinator werk je mee om diverse project succesvol te implementeren - Je vertegenwoordigt DUO actief in de overleggen met externe partijen en deinst niet terug daar ook voor de groep te gaan staan om uitleg en presentaties te geven.- Je hebt uitgebreide ervaring met het coördineren en uitvoeren van Ketentesten. - Je bent een aanpakker en weet resultaten te bereiken. - Je denkt graag mee met allerhande team- en ontwikkelprocessen en handelt pro-actief. - Je kunt je de complexe materie snel eigen maken. - Je vindt het leuk om met anderen samen te werken.  Achtergrond opdrachtBinnen de afdeling Registers spelen een aantal onderwerpen/projecten waarvoor een ketentest moet worden uitgevoerd. De informatie die DUO beheert wordt veelal ontsloten via nieuwe of gewijzigde M2M koppelingen aan ketenpartners. Een voorbeeld hiervan is het nog te realiseren Scholingsregister. Dit scholingsregister wordt gevuld vanuit verschillende bronnen (Edudex, NRTO, NLQF, bekostigd MBO & HO) en ontsloten naar UWV via een M2M koppeling   
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €71 per month
  In de rol van Medewerker Software Assetmanagement zorg je voor optimalisatie van het gebruik van softwarelicenties, zodat software assetmanagement optimaal werkt. Daarvoor heb je altijd zicht op de licentieposities en bepaal je samen met producteigenaren, applicatiemanagers en productspecialisten welke licentiemodellen voor onze organisatie het beste is. Ook begeleid je het inkopen van licenties via de verschillende inkoopkanalen en realiseer je waar mogelijk besparingen door strak en ‘mean’ te onderhandelen met softwareleveranciers maar ook door afspraken te maken binnen de eigen organisatie.  Achtergrond opdrachtSAM staat voor Software Asset Management. SAM is een relatief nieuwe poot binnen de ICT-organisatie. Met goed lopende SAM-processen kan een organisatie beoordelen hoe haar licentie positie er voor staat. Zijn er licenties verlopen, is er een tekort of wellicht overschot aan licenties of is er illegale software in de organisatie aanwezig? Met SAM kunnen deze situaties ondervangen worden. Het doel van SAM, het overzicht hebben op software licenties en contracten, is tweeledig. Aan de ene kant wordt getracht kosten rondom het gebruik van software te besparen, aan de ander kant de juridische risico’s rondom het eigendom en het gebruik van software. SAM levert op het gebied van software gebruik hiermee een bijdrage aan de compliance van de organisatie.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  In de rol van Medewerker Software Assetmanagement zorg je voor optimalisatie van het gebruik van softwarelicenties, zodat software assetmanagement optimaal werkt. Daarvoor heb je altijd zicht op de licentieposities en bepaal je samen met producteigenaren, applicatiemanagers en productspecialisten welke licentiemodellen voor onze organisatie het beste is. Ook begeleid je het inkopen van licenties via de verschillende inkoopkanalen en realiseer je waar mogelijk besparingen door strak en ‘mean’ te onderhandelen met softwareleveranciers maar ook door afspraken te maken binnen de eigen organisatie.  Achtergrond opdrachtSAM staat voor Software Asset Management. SAM is een relatief nieuwe poot binnen de ICT-organisatie. Met goed lopende SAM-processen kan een organisatie beoordelen hoe haar licentie positie er voor staat. Zijn er licenties verlopen, is er een tekort of wellicht overschot aan licenties of is er illegale software in de organisatie aanwezig? Met SAM kunnen deze situaties ondervangen worden. Het doel van SAM, het overzicht hebben op software licenties en contracten, is tweeledig. Aan de ene kant wordt getracht kosten rondom het gebruik van software te besparen, aan de ander kant de juridische risico’s rondom het eigendom en het gebruik van software. SAM levert op het gebied van software gebruik hiermee een bijdrage aan de compliance van de organisatie.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Op korte termijn zijn wij voor een Delivery Keten, op zoek naar een Programmeur / Technisch Ontwerper Java (M/V). Je werkt daarbij samen met andere DevOps team's en met andere software ontwikkelaars in een omgeving, die voortdurend in beweging is. Je draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en snelle realisatie van de gekozen oplossing. Je schakelt hierbij constant met de rest van het DevOps team. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn en voorkeur hebben voor nieuwe technologieën. Java ontwerpen, bouwen en testen. Grote lijnen in de architectuur uitzetten. Meedenken met collega’s en nieuwe oplossingen uitproberen en mee helpen met de ontwikkeling ervan.  Achtergrond opdrachtPOST (primair Onderwijs statustoekenning) is een project binnen het programma doorontwikkelen BRON. Met het nieuwe systeem voor statustoekenning PO wordt het mogelijk om op basis van inschrijvingsgegevens en gegevens over Toelaatbaarheidsverklaringen realtime informatie over de bekostigingsgrondslagen naar scholen te sturen. Dit is de basis voor de bekostiging aan scholen. Tegelijk met de nieuwbouw van dit systeem de wijzigingen die nodig zijn voor de wetgeving vereenvoudiging PO gerealiseerd. Er wordt volgens scrum methodiek gewerkt met twee devopsteams waarvan 1 in Den Haag en 1 in Groningen.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Op korte termijn zijn wij voor een Delivery Keten, op zoek naar een Programmeur / Technisch Ontwerper Java (M/V). Je werkt daarbij samen met andere DevOps team's en met andere software ontwikkelaars in een omgeving, die voortdurend in beweging is. Je draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en snelle realisatie van de gekozen oplossing. Je schakelt hierbij constant met de rest van het DevOps team. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn en voorkeur hebben voor nieuwe technologieën. Java ontwerpen, bouwen en testen. Grote lijnen in de architectuur uitzetten. Meedenken met collega’s en nieuwe oplossingen uitproberen en mee helpen met de ontwikkeling ervan.  Achtergrond opdrachtPOST (primair Onderwijs statustoekenning) is een project binnen het programma doorontwikkelen BRON. Met het nieuwe systeem voor statustoekenning PO wordt het mogelijk om op basis van inschrijvingsgegevens en gegevens over Toelaatbaarheidsverklaringen realtime informatie over de bekostigingsgrondslagen naar scholen te sturen. Dit is de basis voor de bekostiging aan scholen. Tegelijk met de nieuwbouw van dit systeem de wijzigingen die nodig zijn voor de wetgeving vereenvoudiging PO gerealiseerd. Er wordt volgens scrum methodiek gewerkt met twee devopsteams waarvan 1 in Den Haag en 1 in Groningen.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Voor het implementeren van de STAP regeling zoeken de RIO teams versterking. Als los team moeten in eerste instantie performancetests worden gemaakt en uitgevoerd. Hierbij worden twee testers gevraagd die veel ervaring met performancetesten hebben. Team RIO zoekt twee testers die aan de volgende eisen voldoen: - Ervaring met Gatling en/of Jmeter (Gatling heeft sterke voorkeur);- Ervaring met monitoring van de performance; - In staat zelfstandig performancetests te maken voor reeds bestaande applicaties; - In staat zijn om de testresultaten te analyseren en interpreteren;- In staat zijn om bottlenecks te identificeren; - Veel kennis van het testen van backend java applicaties; - In staat beheerbare en overdraagbare nieuwe performancetestprojecten op te zetten;- Sterke communicatieve vaardigheden.Achtergrond opdrachtBij Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) werken we aan een nieuw register dat alle scholen en opleidingen van Nederland zal gaan bevatten. En ook welke opleiding wanneer waar gegeven zal worden, en wat er in dit kader aan goedkeuringen en licenties is afgegeven. Dit totaalbeeld bestaat nu nog nergens! Hiermee kunnen we BRIN en SSG gaan vervangen, en zijn we klaar om door te bouwen aan nieuwe initiatieven die mede door RIO mogelijk worden zoals het faciliteren van subsidies voor opleidingen door het UWV, of een scholingsplatform waar je voor iedere opleiding of cursus kan zien wat de subsidiemogelijkheden zijn. Bij RIO zijn 2 devops teams werkzaam. Eentje voor het front-end, team H2M. En eentje voor de back-end, team M2M. Deze vacature is voor een separaat team op hetzelfde domein.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Voor het implementeren van de STAP regeling zoeken de RIO teams versterking. Als los team moeten in eerste instantie performancetests worden gemaakt en uitgevoerd. Hierbij worden twee testers gevraagd die veel ervaring met performancetesten hebben. Team RIO zoekt twee testers die aan de volgende eisen voldoen: - Ervaring met Gatling en/of Jmeter (Gatling heeft sterke voorkeur);- Ervaring met monitoring van de performance; - In staat zelfstandig performancetests te maken voor reeds bestaande applicaties; - In staat zijn om de testresultaten te analyseren en interpreteren;- In staat zijn om bottlenecks te identificeren; - Veel kennis van het testen van backend java applicaties; - In staat beheerbare en overdraagbare nieuwe performancetestprojecten op te zetten;- Sterke communicatieve vaardigheden.Achtergrond opdrachtBij Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) werken we aan een nieuw register dat alle scholen en opleidingen van Nederland zal gaan bevatten. En ook welke opleiding wanneer waar gegeven zal worden, en wat er in dit kader aan goedkeuringen en licenties is afgegeven. Dit totaalbeeld bestaat nu nog nergens! Hiermee kunnen we BRIN en SSG gaan vervangen, en zijn we klaar om door te bouwen aan nieuwe initiatieven die mede door RIO mogelijk worden zoals het faciliteren van subsidies voor opleidingen door het UWV, of een scholingsplatform waar je voor iedere opleiding of cursus kan zien wat de subsidiemogelijkheden zijn. Bij RIO zijn 2 devops teams werkzaam. Eentje voor het front-end, team H2M. En eentje voor de back-end, team M2M. Deze vacature is voor een separaat team op hetzelfde domein.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, medior/senior tester die ons DevOps Teams ROD MBO wil komen versterken. Die energie haalt uit het samenwerken met een keten van software leveranciers, scholen en DUO. Bij ons kom je te werken in een gevarieerde samenstelling van analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheerders die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! Wat zoeken we? - Een ervaren tester om samen met ons de vernieuwing van MBO te realiseren; - Je hebt ruime ervaring met geautomatiseerd testen met Cucumber en Java; - Je vindt het leuk om met je ruime ervaring met geautomatiseerd testen de huidige testers te helpen om zich verder te ontwikkelen in het automatiseren van testen; - Je hebt ruime ervaring met het meer technisch georiënteerde (back-end-) testen; - Je hebt kennis op het gebied van accessibility, user experience, security testing en continuous delivery; - je hebt werkervaring met MQ queues, XML, webservices, REST, SQL en Kibana; - Je hebt werkervaring met JIRA; - Je kunt je de complexe materie snel eigen maken;- Je vindt het leuk om met anderen samen te werken.  Achtergrond opdrachtROD MBO is bezig met een grote vernieuwingsslag van het applicatielandschap waarmee we het komende jaar erg druk zijn.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, medior/senior tester die ons DevOps Teams ROD MBO wil komen versterken. Die energie haalt uit het samenwerken met een keten van software leveranciers, scholen en DUO. Bij ons kom je te werken in een gevarieerde samenstelling van analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheerders die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! Wat zoeken we? - Een ervaren tester om samen met ons de vernieuwing van MBO te realiseren; - Je hebt ruime ervaring met geautomatiseerd testen met Cucumber en Java; - Je vindt het leuk om met je ruime ervaring met geautomatiseerd testen de huidige testers te helpen om zich verder te ontwikkelen in het automatiseren van testen; - Je hebt ruime ervaring met het meer technisch georiënteerde (back-end-) testen; - Je hebt kennis op het gebied van accessibility, user experience, security testing en continuous delivery; - je hebt werkervaring met MQ queues, XML, webservices, REST, SQL en Kibana; - Je hebt werkervaring met JIRA; - Je kunt je de complexe materie snel eigen maken;- Je vindt het leuk om met anderen samen te werken.  Achtergrond opdrachtROD MBO is bezig met een grote vernieuwingsslag van het applicatielandschap waarmee we het komende jaar erg druk zijn.   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Wij zoeken twee ervaren, enthousiaste BI testers die zelfstandig en in teamverband kan werken binnen een divers, breed werkgebied. Testers voor wie de termen BI, DWH, Staging, Datamart, Datavault, Leveringen en rapportages geen geheimen kent. Wij werken aan veel producten uit verschillende registers voor verschillende afnemers. We zoeken dan ook een tester die een divers, breed werkgebied niet schuwt en die beschikt over een goede helikopterview. Bij het team kom je te werken in een gevarieerde samenstelling van domeinen, gegevensverzamelingen, analisten, ontwerpers, bouwers en testers die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan. Het BI-domein is sterk gegroeid het afgelopen half jaar binnen DUO en we willen daarom verder uitbreiden en de bestaande teams opdelen. Je komt dan ook te werken in een nieuw team en je moet daarom in staat zijn om voldoende zelfstandig te kunnen werken en tijdige de collega's te benaderen voor afstemming of vragen. Kennis van en ervaring met: - BI-landschap / concepten BI architectuur: termen als BI, Staging, Datavault en DWH, leveringen, rapportages;- PowerCenter, Business Objects, SQL-server;- ETL-processen, XML -Gedegen SQL-kennis;  - Diverse domeinen, datamodellen en databasestructuren; - Testautomatisering: IntelliJ, de logica van featurefiles en scripts in java, cucumber, gherkin, gericht op datatesten;- Geautomatiseerd testen mbv powercenter is helemaal een pré;- Testtechnieken (zoals semantisch, synctactisch, boundary, comparing, etc);- Pré: Certified Data Analytics & Tester Foundation.   Achtergrond opdrachtHet BI-team Registers is verantwoordelijk voor het bouwen en testen van leveringen en rapportages vanuit de bronnen van verschillende domeinen: BRON-PO, BRON-MBO, BRON-HO, BRON-VO, Verzuim, RIO & BAP. Staging, Datavault, Datamart: ze bedienen verschillende Productowners. Je test -afhankelijk van ticket en aandachtsgebied- met IntelliJ, PowerCenter, SQLServer, Business Objects, subsets van gegevens, je maakt feature files en breidt deze uit, enzovoort. Source, staging, datavault, datamart hebben geen geheimen voor jou.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Wij zoeken twee ervaren, enthousiaste BI testers die zelfstandig en in teamverband kan werken binnen een divers, breed werkgebied. Testers voor wie de termen BI, DWH, Staging, Datamart, Datavault, Leveringen en rapportages geen geheimen kent. Wij werken aan veel producten uit verschillende registers voor verschillende afnemers. We zoeken dan ook een tester die een divers, breed werkgebied niet schuwt en die beschikt over een goede helikopterview. Bij het team kom je te werken in een gevarieerde samenstelling van domeinen, gegevensverzamelingen, analisten, ontwerpers, bouwers en testers die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan. Het BI-domein is sterk gegroeid het afgelopen half jaar binnen DUO en we willen daarom verder uitbreiden en de bestaande teams opdelen. Je komt dan ook te werken in een nieuw team en je moet daarom in staat zijn om voldoende zelfstandig te kunnen werken en tijdige de collega's te benaderen voor afstemming of vragen. Kennis van en ervaring met: - BI-landschap / concepten BI architectuur: termen als BI, Staging, Datavault en DWH, leveringen, rapportages;- PowerCenter, Business Objects, SQL-server;- ETL-processen, XML -Gedegen SQL-kennis;  - Diverse domeinen, datamodellen en databasestructuren; - Testautomatisering: IntelliJ, de logica van featurefiles en scripts in java, cucumber, gherkin, gericht op datatesten;- Geautomatiseerd testen mbv powercenter is helemaal een pré;- Testtechnieken (zoals semantisch, synctactisch, boundary, comparing, etc);- Pré: Certified Data Analytics & Tester Foundation.   Achtergrond opdrachtHet BI-team Registers is verantwoordelijk voor het bouwen en testen van leveringen en rapportages vanuit de bronnen van verschillende domeinen: BRON-PO, BRON-MBO, BRON-HO, BRON-VO, Verzuim, RIO & BAP. Staging, Datavault, Datamart: ze bedienen verschillende Productowners. Je test -afhankelijk van ticket en aandachtsgebied- met IntelliJ, PowerCenter, SQLServer, Business Objects, subsets van gegevens, je maakt feature files en breidt deze uit, enzovoort. Source, staging, datavault, datamart hebben geen geheimen voor jou.  ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, nederland, groningen
  • permanent
  In verband met een migratie naar een nieuw pakket worden alle medewerkers getraind. Echter is er vervanging/versterking nodig om de ruimte te nemen voor de training aan de huidige medewerkers. Hiervoor zoeken wij jou! Als HR medewerker / Youforce specialist ben jij in staat om diverse (HR) vraagstukken op te pakken en op te lossen.ArbeidsvoorwaardenTijdelijke opdracht tot in ieder geval eind van het jaar (kans op verlenging);Ongeveer 20 uur in de week;Het salaris ligt rond de € 2900,- bruto per maand (obv 40u) en is afhankelijk van ervaring en opleiding.
  In verband met een migratie naar een nieuw pakket worden alle medewerkers getraind. Echter is er vervanging/versterking nodig om de ruimte te nemen voor de training aan de huidige medewerkers. Hiervoor zoeken wij jou! Als HR medewerker / Youforce specialist ben jij in staat om diverse (HR) vraagstukken op te pakken en op te lossen.ArbeidsvoorwaardenTijdelijke opdracht tot in ieder geval eind van het jaar (kans op verlenging);Ongeveer 20 uur in de week;Het salaris ligt rond de € 2900,- bruto per maand (obv 40u) en is afhankelijk van ervaring en opleiding.
  • groningen, groningen
  • temporary
  Als ervaren Senior systeembeheerder Storage ben je de drijvende kracht binnen het storageteam (IDM: Infrastructuur Data Management). Samen met je team houd je de datacenteromgeving zo veilig mogelijk en ben je verantwoordelijk voor het beheer van capaciteit, performance en compliance. Je werkt samen met engineers en architecten aan het inrichten van nieuwe diensten (o.a. imaging, AI, Machine Learning, Cloud). Daarnaast: geef je als specialist invulling aan het werken onder architectuur volgens HighLevel/LowLevel Designs, innovatie en kijkt naar de toekomstige manier van werken; denk je mee met gebruikers over welke diensten geschikt zijn in welke situatie. Hierbij heb je een adviserende en begeleidende rol; onderhoud je contacten met diverse leveranciers; coach je directe collega’s naar een professioneel niveau. Dit doe je o.a. door het vastleggen van werkinstructies en procedures en het opleiden van junior en medior beheerders; stimuleer je een nauwe samenwerking met andere onderdelen van het team Systeembeheer. Je houdt je bezig met: -storage DELL (isilon)-backup DELL (idpa, data domain, avamar, networker) Je hebt te maken met:Vervangingstrajecten van de omgevingVernieuwing van de omgevingAanvragen uit de businessTickets (incidenten, requests)Projecten die storage/backup nodig hebbenSnapshots, quota’s, sync jobs..
  Als ervaren Senior systeembeheerder Storage ben je de drijvende kracht binnen het storageteam (IDM: Infrastructuur Data Management). Samen met je team houd je de datacenteromgeving zo veilig mogelijk en ben je verantwoordelijk voor het beheer van capaciteit, performance en compliance. Je werkt samen met engineers en architecten aan het inrichten van nieuwe diensten (o.a. imaging, AI, Machine Learning, Cloud). Daarnaast: geef je als specialist invulling aan het werken onder architectuur volgens HighLevel/LowLevel Designs, innovatie en kijkt naar de toekomstige manier van werken; denk je mee met gebruikers over welke diensten geschikt zijn in welke situatie. Hierbij heb je een adviserende en begeleidende rol; onderhoud je contacten met diverse leveranciers; coach je directe collega’s naar een professioneel niveau. Dit doe je o.a. door het vastleggen van werkinstructies en procedures en het opleiden van junior en medior beheerders; stimuleer je een nauwe samenwerking met andere onderdelen van het team Systeembeheer. Je houdt je bezig met: -storage DELL (isilon)-backup DELL (idpa, data domain, avamar, networker) Je hebt te maken met:Vervangingstrajecten van de omgevingVernieuwing van de omgevingAanvragen uit de businessTickets (incidenten, requests)Projecten die storage/backup nodig hebbenSnapshots, quota’s, sync jobs..
  • groningen, groningen
  • temporary
  • 40
  Ben je analytisch sterk en leg je snel verbanden? Vis je makkelijk de uitzonderingen uit een grote reeks data? Houd je van puzzelen met data die echt ergens over gaan en zie je snel verbanden? Lees dan zeker verder!wat bieden wij jouWerken vanuit huisRuimte voor persoonlijke ontwikkeling en groeiData analyseren en onjuistheden signalerenVeel (online) teamuitjesEen dynamische werkomgevingWerken tussen de 36 en 40 uur per weekwie ben jijJe bent analytisch sterk en legt snel verbanden. Ook vis je makkelijk de uitzonderingen uit een grote reeks data. Daarbij ben je je heel bewust van het feit waar die cijfers voor staan: voor de pensioenen van tienduizenden deelnemers van ‘jouw’ pensioenfonds(en).Als dataverwerkingsspecialist zorg jij er allereerst voor dat werkgevers elke periode de juiste nota ontvangen. Voor de correcte nota verzamel, controleer en verwerk je gegevens. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld salarissen, uren en gegevens over arbeidsongeschiktheid en dienstverbanden. Je voert complexe controles uit op juistheid en volledigheid van deze gegevens. Dat kun je als geen ander, omdat je pensioenreglementen en cao’s weet te doorgronden.Je hebt minimaal een HBO-diploma afgerond (liefst cijfergerichte opleidingen)Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per weekJe hebt een aantal jaren relevante werkervaringJe bent scherp, accuraat en kunt omgaan met deadlinesJe hebt enige kennis van Excel, Access en/of SQLwat ga je doenJe voert daarnaast ook testen uit van bijvoorbeeld het werkgeversportaal. Je haalt met de zoekopdrachten en systeeminstructies de onregelmatigheden in de data naar bovenzogeheten 'state-of-the-art tools'. Dat doe je samen met je collega’s, je werkt bij TKP nooit alleen aan een doel! Je overlegt wekelijks de lopende werkzaamheden en nodige analyses. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en geen dag is hetzelfde. Je bent nieuwsgierig, stelt veel vragen en wilt graag alle details weten. Je gaat graag zelf op onderzoek uit en met je collega’s duik je verbetervoorstellen in en pluis je analyses nauwgezet uit. Naast hulpvaardig, vindingrijk en creatief, ben je daarom heel nauwkeurig. Alles wat je doet, heeft nu eenmaal rechtstreeks gevolg voor de pensioenen van de deelnemers. Dit maakt je juist extra enthousiast.Je verzamelt, controleert en verwerkt de juiste gegevens voor het opstellen van de nota'sJe voert complexe controles uit op de juistheid en volledigheid van gegevensJe bent analytisch sterk en legt snel verbandenJe denkt mee over vernieuwing en verbetering van processenwaar ga je werkenTKP Groningen werkt aan het beste digitale pensioen-platform. Ruim 23 pensioenfondsen, duizenden werkgevers en 3,7 miljoen Nederlanders rekenen op hun dienstverlening. Jij bent als medewerker van TKP verantwoordelijk voor het ondersteunen van de vele klanten. Ruim 900 talentvolle professionals – jong én oud – kiezen dagelijks voor TKP. Het is belangrijk dat pensioen ‘easy’ wordt voor iedereen. Daar draag jij, in welke functie dan ook, aan bij.sollicitatieEnthousiast geworden? Reageer dan direct via onderstaande sollicitatiebutton en wie weet start jij binnenkort bij TKP Pensioen als dataverwerkingsspecialist! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  Ben je analytisch sterk en leg je snel verbanden? Vis je makkelijk de uitzonderingen uit een grote reeks data? Houd je van puzzelen met data die echt ergens over gaan en zie je snel verbanden? Lees dan zeker verder!wat bieden wij jouWerken vanuit huisRuimte voor persoonlijke ontwikkeling en groeiData analyseren en onjuistheden signalerenVeel (online) teamuitjesEen dynamische werkomgevingWerken tussen de 36 en 40 uur per weekwie ben jijJe bent analytisch sterk en legt snel verbanden. Ook vis je makkelijk de uitzonderingen uit een grote reeks data. Daarbij ben je je heel bewust van het feit waar die cijfers voor staan: voor de pensioenen van tienduizenden deelnemers van ‘jouw’ pensioenfonds(en).Als dataverwerkingsspecialist zorg jij er allereerst voor dat werkgevers elke periode de juiste nota ontvangen. Voor de correcte nota verzamel, controleer en verwerk je gegevens. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld salarissen, uren en gegevens over arbeidsongeschiktheid en dienstverbanden. Je voert complexe controles uit op juistheid en volledigheid van deze gegevens. Dat kun je als geen ander, omdat je pensioenreglementen en cao’s weet te doorgronden.Je hebt minimaal een HBO-diploma afgerond (liefst cijfergerichte opleidingen)Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per weekJe hebt een aantal jaren relevante werkervaringJe bent scherp, accuraat en kunt omgaan met deadlinesJe hebt enige kennis van Excel, Access en/of SQLwat ga je doenJe voert daarnaast ook testen uit van bijvoorbeeld het werkgeversportaal. Je haalt met de zoekopdrachten en systeeminstructies de onregelmatigheden in de data naar bovenzogeheten 'state-of-the-art tools'. Dat doe je samen met je collega’s, je werkt bij TKP nooit alleen aan een doel! Je overlegt wekelijks de lopende werkzaamheden en nodige analyses. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en geen dag is hetzelfde. Je bent nieuwsgierig, stelt veel vragen en wilt graag alle details weten. Je gaat graag zelf op onderzoek uit en met je collega’s duik je verbetervoorstellen in en pluis je analyses nauwgezet uit. Naast hulpvaardig, vindingrijk en creatief, ben je daarom heel nauwkeurig. Alles wat je doet, heeft nu eenmaal rechtstreeks gevolg voor de pensioenen van de deelnemers. Dit maakt je juist extra enthousiast.Je verzamelt, controleert en verwerkt de juiste gegevens voor het opstellen van de nota'sJe voert complexe controles uit op de juistheid en volledigheid van gegevensJe bent analytisch sterk en legt snel verbandenJe denkt mee over vernieuwing en verbetering van processenwaar ga je werkenTKP Groningen werkt aan het beste digitale pensioen-platform. Ruim 23 pensioenfondsen, duizenden werkgevers en 3,7 miljoen Nederlanders rekenen op hun dienstverlening. Jij bent als medewerker van TKP verantwoordelijk voor het ondersteunen van de vele klanten. Ruim 900 talentvolle professionals – jong én oud – kiezen dagelijks voor TKP. Het is belangrijk dat pensioen ‘easy’ wordt voor iedereen. Daar draag jij, in welke functie dan ook, aan bij.sollicitatieEnthousiast geworden? Reageer dan direct via onderstaande sollicitatiebutton en wie weet start jij binnenkort bij TKP Pensioen als dataverwerkingsspecialist! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
12 of 15 jobs seen

explore over 132852 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.