1 job found in vlaams brabant

filter4
clear all
    • zellik, vlaams-brabant
    • temp to perm
    • 38 uren per week
    Instaan voor het opstellen van de menu's gericht op het ontwikkelen en/of aanpassen van receptenteneinde (verschillende) maaltijden te kunnen bereiden en opdienen binnen de vooropgesteldebudgetten, in lijn met de promotieacties van de winkels en de visie van de onderneming (healthy food).¿ Plannen van en toezien op de dagelijkse werkzaamheden met inachtneming van de planning, bestellenvan voorraadaanvullingen en toezien op het opdienen van de maaltijden alsook coördineren van specialegelegenheden (al dan niet met externe partners) teneinde de interne/externe klanten tijdig van eencreatieve en kwalitatieve (gezond, lekker, ...) maaltijd te voorzien.¿ Aansturen en motiveren van de arbeiders en/of bedienden, coördineren van opleidingen envoorbereiden en voeren van evaluatiegesprekken teneinde de motivatie en de productiviteit tegaranderen.¿ Uitvoeren van verschillende administratieve taken (beheren van de stock, contacteren van transport,opvolgen van de leveringen en facturatie, ...) en fungeren als contactpersoon voor interne en externe(leveranciers, preventieadviseur, brandweer, ...) partijen teneinde de goede werking van de diensten tegaranderen en bij te dragen tot het optimale verloop van het bereidingsproces.¿ Oplossen van defecten of deze escaleren indien nodig en voorstellen van verbeteringen doen (inrichtingvan de keuken optimaliseren, beheer van retourstromen, optimaliseren van de stock, ...) teneinde eensteeds efficiëntere organisatie na te streven.¿ Toezien op de hygiëne van de lokalen en het keukenmateriaal, de versheid van de voedingswaren en opde hoogte blijven van deze steeds veranderende normen teneinde de voedselveiligheid en de nalevingvan de wettelijke normen te allen tijde te kunnen garanderen.¿ Toezien op het schoonmaken van de werkomgeving (met inbegrip van het restaurant),keukenapparatuur en -machines teneinde een propere en hygiënische werkomgeving te kunnengaranderen.
    Instaan voor het opstellen van de menu's gericht op het ontwikkelen en/of aanpassen van receptenteneinde (verschillende) maaltijden te kunnen bereiden en opdienen binnen de vooropgesteldebudgetten, in lijn met de promotieacties van de winkels en de visie van de onderneming (healthy food).¿ Plannen van en toezien op de dagelijkse werkzaamheden met inachtneming van de planning, bestellenvan voorraadaanvullingen en toezien op het opdienen van de maaltijden alsook coördineren van specialegelegenheden (al dan niet met externe partners) teneinde de interne/externe klanten tijdig van eencreatieve en kwalitatieve (gezond, lekker, ...) maaltijd te voorzien.¿ Aansturen en motiveren van de arbeiders en/of bedienden, coördineren van opleidingen envoorbereiden en voeren van evaluatiegesprekken teneinde de motivatie en de productiviteit tegaranderen.¿ Uitvoeren van verschillende administratieve taken (beheren van de stock, contacteren van transport,opvolgen van de leveringen en facturatie, ...) en fungeren als contactpersoon voor interne en externe(leveranciers, preventieadviseur, brandweer, ...) partijen teneinde de goede werking van de diensten tegaranderen en bij te dragen tot het optimale verloop van het bereidingsproces.¿ Oplossen van defecten of deze escaleren indien nodig en voorstellen van verbeteringen doen (inrichtingvan de keuken optimaliseren, beheer van retourstromen, optimaliseren van de stock, ...) teneinde eensteeds efficiëntere organisatie na te streven.¿ Toezien op de hygiëne van de lokalen en het keukenmateriaal, de versheid van de voedingswaren en opde hoogte blijven van deze steeds veranderende normen teneinde de voedselveiligheid en de nalevingvan de wettelijke normen te allen tijde te kunnen garanderen.¿ Toezien op het schoonmaken van de werkomgeving (met inbegrip van het restaurant),keukenapparatuur en -machines teneinde een propere en hygiënische werkomgeving te kunnengaranderen.

explore over 153512 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.