You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

3 jobs found in Zoeterwoude, Zuid-Holland

filter5
clear all
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zoekt ter versterking van haar bezwarenteam meerdere bezwaar juristen. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven met het betalen van een deel van hun vast lasten. De subsidie is voorbedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.In deze rol houd je je bezig met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten beslissingen. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent in staat om het bezwaarproces goed voor te bereiden en met voldoende begrip en empathie de bezwaren binnen de gestelde termijnen af te handelen.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht die ingaat op of rond 1 december voor 32 tot 40 uur per week, in dienst van YACHT, op een projectcontract óf als interim professional. Het salaris wordt vastgesteld in schaal 10 CAO Rijk, afhankelijk van kennis en ervaring. 
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zoekt ter versterking van haar bezwarenteam meerdere bezwaar juristen. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven met het betalen van een deel van hun vast lasten. De subsidie is voorbedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.In deze rol houd je je bezig met het zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten beslissingen. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent in staat om het bezwaarproces goed voor te bereiden en met voldoende begrip en empathie de bezwaren binnen de gestelde termijnen af te handelen.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht die ingaat op of rond 1 december voor 32 tot 40 uur per week, in dienst van YACHT, op een projectcontract óf als interim professional. Het salaris wordt vastgesteld in schaal 10 CAO Rijk, afhankelijk van kennis en ervaring. 
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  Directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie J&V behandelt Wob-verzoeken.De nadruk ligt op het in behandeling nemen van Wob-verzoeken, contact opnemen met de verzoeker, beoordelen en opmaken van het besluit.DG SenB heeft de behoefte aan juridisch bijstand c.q. juridische adviezen bij het afhandelen van WOB-verzoeken, inclusief bijstand bij het daadwerkelijke lakwerk. Er is momenteel een groot aantal Wob-verzoeken bij DG SenB aanhangig, veelal handelend over interlandelijke adoptie, maar ook over andere, omvangrijke beleidsonderwerpen. Vanwege de omvangrijke hoeveelheid documenten, het grote aantal betrokkenen en het gegeven dat de Wob-verzoeken enkele decennia kunnen bestrijken, heeft DG SenB in ieder geval behoefte aan ondersteuning bij de beoordeling en behandeling/uitvoering van de Wob-werkzaamheden.Meer specifiek: • Die ondersteuning bestaat uit het (al dan niet) in samenspraak met dossierhouder(s) (1) opstellen/aanpassen van inventarislijsten, (2) beoordelen welke documenten of delen van documenten openbaar kunnen worden gemaakt, (3) inscannen en lakken van de tot het Wob-verzoek behorende documenten en checken of het lakwerk er goed in staat, (4) het selecteren van documenten voor het vragen van een zienswijze aan alle externen, (5) het opstellen van een lijst van externen aan wie om een zienswijze moet worden gevraagd, (6) het opstellen en versturen van de brieven waarin om een zienswijze wordt gevraagd, (7) het verwerken van de reacties en afronden van het verzoek tot en met ondertekening van het besluit. Voorts bestaat de ondersteuning uit het checken of alle documenten goed zijn gelakt. (8) het opstellen van de conceptbesluiten. Dit alles vindt plaats onder supervisie van de Wob-coördinator van DG SenB.In de periodes dat reacties worden afgewacht of er geen werkzaamheden meer zijn met betrekking tot Wob-verzoeken kunnen de werkzaamheden bestaan uit overig juridisch ondersteunend werk ten behoeve van het team JIZ van DG SenB.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdacht tot en met 31 juli 2022 met de mogelijkheid van verlenging, voor 34 uur per week. De opdracht is uit te voeren vanuit een dienstverband bij Yacht, of als ZZP-er.
  Directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie J&V behandelt Wob-verzoeken.De nadruk ligt op het in behandeling nemen van Wob-verzoeken, contact opnemen met de verzoeker, beoordelen en opmaken van het besluit.DG SenB heeft de behoefte aan juridisch bijstand c.q. juridische adviezen bij het afhandelen van WOB-verzoeken, inclusief bijstand bij het daadwerkelijke lakwerk. Er is momenteel een groot aantal Wob-verzoeken bij DG SenB aanhangig, veelal handelend over interlandelijke adoptie, maar ook over andere, omvangrijke beleidsonderwerpen. Vanwege de omvangrijke hoeveelheid documenten, het grote aantal betrokkenen en het gegeven dat de Wob-verzoeken enkele decennia kunnen bestrijken, heeft DG SenB in ieder geval behoefte aan ondersteuning bij de beoordeling en behandeling/uitvoering van de Wob-werkzaamheden.Meer specifiek: • Die ondersteuning bestaat uit het (al dan niet) in samenspraak met dossierhouder(s) (1) opstellen/aanpassen van inventarislijsten, (2) beoordelen welke documenten of delen van documenten openbaar kunnen worden gemaakt, (3) inscannen en lakken van de tot het Wob-verzoek behorende documenten en checken of het lakwerk er goed in staat, (4) het selecteren van documenten voor het vragen van een zienswijze aan alle externen, (5) het opstellen van een lijst van externen aan wie om een zienswijze moet worden gevraagd, (6) het opstellen en versturen van de brieven waarin om een zienswijze wordt gevraagd, (7) het verwerken van de reacties en afronden van het verzoek tot en met ondertekening van het besluit. Voorts bestaat de ondersteuning uit het checken of alle documenten goed zijn gelakt. (8) het opstellen van de conceptbesluiten. Dit alles vindt plaats onder supervisie van de Wob-coördinator van DG SenB.In de periodes dat reacties worden afgewacht of er geen werkzaamheden meer zijn met betrekking tot Wob-verzoeken kunnen de werkzaamheden bestaan uit overig juridisch ondersteunend werk ten behoeve van het team JIZ van DG SenB.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdacht tot en met 31 juli 2022 met de mogelijkheid van verlenging, voor 34 uur per week. De opdracht is uit te voeren vanuit een dienstverband bij Yacht, of als ZZP-er.
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  Achtergrond:De Belastingdienst verwacht te maken te krijgen met een grootschalige respons n.a.v. het verzenden van meerdere brieven naar 200.000+ burgers. Deze respons gaat enerzijds om formele AVG-inzageverzoeken en anderzijds over meldingen via een opgericht meldpunt. Dit vraagt veel extra capaciteit van de huidige organisatie.Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om de respons van burgers, in de vorm van formele AVG-inzageverzoeken en meldingen via het nieuwe meldpunt, te ontvangen, kanaliseren, verwerken en te beantwoorden. Hiervoor moeten deels bestaande AVG-processen worden opgeschaald en versneld en nieuwe processen ten aanzien van het meldpunt worden ingericht. Deze processen dienen te voldoen aan AVG richtlijnen. Hiertoe zoekt het Programma op korte termijn ondersteuning van AVG specialisten met zowel AVG als proces kennis. Werkzaamheden:• je draagt zorg voor het opschalen en verbeteren van de processen voor verwerking inzageverzoeken en   meldpunt meldingen.• je analyseert de data die in de brieven dient te worden opgenomen• je geeft sturing en ondersteuning aan kernteams/deelprojecten binnen het programma BZB• je geeft advies op het gebied van AVG richtlijnen m.b.t. inrichting, aanpassing en optimalisatie van bestaande en nieuwe processenArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdacht tot en met 31 maart 2022 voor 36 uur per week met de optie tot verlenging.  De opdracht is uit te voeren alleen vanuit een dienstverband bij Yacht.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.
  Achtergrond:De Belastingdienst verwacht te maken te krijgen met een grootschalige respons n.a.v. het verzenden van meerdere brieven naar 200.000+ burgers. Deze respons gaat enerzijds om formele AVG-inzageverzoeken en anderzijds over meldingen via een opgericht meldpunt. Dit vraagt veel extra capaciteit van de huidige organisatie.Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om de respons van burgers, in de vorm van formele AVG-inzageverzoeken en meldingen via het nieuwe meldpunt, te ontvangen, kanaliseren, verwerken en te beantwoorden. Hiervoor moeten deels bestaande AVG-processen worden opgeschaald en versneld en nieuwe processen ten aanzien van het meldpunt worden ingericht. Deze processen dienen te voldoen aan AVG richtlijnen. Hiertoe zoekt het Programma op korte termijn ondersteuning van AVG specialisten met zowel AVG als proces kennis. Werkzaamheden:• je draagt zorg voor het opschalen en verbeteren van de processen voor verwerking inzageverzoeken en   meldpunt meldingen.• je analyseert de data die in de brieven dient te worden opgenomen• je geeft sturing en ondersteuning aan kernteams/deelprojecten binnen het programma BZB• je geeft advies op het gebied van AVG richtlijnen m.b.t. inrichting, aanpassing en optimalisatie van bestaande en nieuwe processenArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdacht tot en met 31 maart 2022 voor 36 uur per week met de optie tot verlenging.  De opdracht is uit te voeren alleen vanuit een dienstverband bij Yacht.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.