4 jobs found in Zuid-Holland

filter3
clear all
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Vanwege het ontstaan van een vacature is de Commissie van Aanbestedingsexperts ter overbrugging op zoek naar een ervaren aanbestedingsjurist die tijdelijk de functie van Secretaris/Coördinerend Adviseur kan invullen, per half oktober tot eind 2021, mogelijk langer.Een greep uit jouw verantwoordelijkheden:1. Het leveren van juridisch inhoudelijke ondersteuning bij de behandeling van klachten inzake aanbestedingsprocedures door de Commissie door:Het selecteren van relevante passages uit de bij de Commissie binnengekomen klachten en de daarbij behorende stukken, met het oog op het schrijven van de inhoudelijke adviezen van de Commissie.Het schrijven van een eerste opzet voor de inhoudelijke adviezen, bestaande uit: een weergave van de relevante feiten, de klachtomschrijving, een samenvatting van de onderbouwing van de klacht, een samenvatting van de reactie op de klacht door de aanbestedende dienst.Het opstellen van een juridisch inhoudelijk conceptadvies. Zie www.commissievanaanbestedingsexperts.nl voor voorbeelden van de adviezen.Het in kaart brengen van de voor de behandeling van de klacht relevante rechtsnormen, jurisprudentie (onder meer van de Commissie) en literatuur.Bij inschakeling van externe experts: de formulering van de vraagstelling aan experts.Het opstellen van een juridisch-inhoudelijk concept-advies en het adviseren daarover aan de leden van de Commissie.Het aanpassen van het concept-advies op basis van schriftelijk en mondeling commentaar van de leden van de Commissie.Het bewaken van consistentie in de adviezen van de Commissie.Het opstellen van de definitieve tekst van het advies, inclusief samenvatting en het toezien op tijdige verzending van het advies aan betrokken partijen.2. Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de Commissie door:Het in samenwerking met de juridisch medewerker zorgdragen voor het efficiënt functioneren van het secretariaat (zorgdragen voor goede voortgang van de processen), goede communicatie met partijen en derden (zoals het ministerie), efficiënte tijdsbesteding en een goede taakafbakening).Het volgen van de relevante juridische ontwikkelingen en het geven van advies aan de leden van de Commissie.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht kan in dienst van YACHT of op ZZP-basis worden uitgevoerd en loopt van half oktober tot in ieder geval 31 december 2021, uiterlijk tot eind februari 2022. Minimaal 28, maximaal 36 uur per week.
  Vanwege het ontstaan van een vacature is de Commissie van Aanbestedingsexperts ter overbrugging op zoek naar een ervaren aanbestedingsjurist die tijdelijk de functie van Secretaris/Coördinerend Adviseur kan invullen, per half oktober tot eind 2021, mogelijk langer.Een greep uit jouw verantwoordelijkheden:1. Het leveren van juridisch inhoudelijke ondersteuning bij de behandeling van klachten inzake aanbestedingsprocedures door de Commissie door:Het selecteren van relevante passages uit de bij de Commissie binnengekomen klachten en de daarbij behorende stukken, met het oog op het schrijven van de inhoudelijke adviezen van de Commissie.Het schrijven van een eerste opzet voor de inhoudelijke adviezen, bestaande uit: een weergave van de relevante feiten, de klachtomschrijving, een samenvatting van de onderbouwing van de klacht, een samenvatting van de reactie op de klacht door de aanbestedende dienst.Het opstellen van een juridisch inhoudelijk conceptadvies. Zie www.commissievanaanbestedingsexperts.nl voor voorbeelden van de adviezen.Het in kaart brengen van de voor de behandeling van de klacht relevante rechtsnormen, jurisprudentie (onder meer van de Commissie) en literatuur.Bij inschakeling van externe experts: de formulering van de vraagstelling aan experts.Het opstellen van een juridisch-inhoudelijk concept-advies en het adviseren daarover aan de leden van de Commissie.Het aanpassen van het concept-advies op basis van schriftelijk en mondeling commentaar van de leden van de Commissie.Het bewaken van consistentie in de adviezen van de Commissie.Het opstellen van de definitieve tekst van het advies, inclusief samenvatting en het toezien op tijdige verzending van het advies aan betrokken partijen.2. Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de Commissie door:Het in samenwerking met de juridisch medewerker zorgdragen voor het efficiënt functioneren van het secretariaat (zorgdragen voor goede voortgang van de processen), goede communicatie met partijen en derden (zoals het ministerie), efficiënte tijdsbesteding en een goede taakafbakening).Het volgen van de relevante juridische ontwikkelingen en het geven van advies aan de leden van de Commissie.ArbeidsvoorwaardenDe opdracht kan in dienst van YACHT of op ZZP-basis worden uitgevoerd en loopt van half oktober tot in ieder geval 31 december 2021, uiterlijk tot eind februari 2022. Minimaal 28, maximaal 36 uur per week.
  • den haag, nederland, zuid-holland
  • temporary
  Als junior jurist houd je je in eerste instantie bezig met het inboeken van bezwaren en het afhandelen van de eenvoudige bezwaren, die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen.Wat ga je doen?Als junior jurist houd je je bezig met het inboeken van bezwaren. Na verloop van tijd ga je ook werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de ontvankelijkheid van bezwaren en het afhandelen van de éénvoudigere bezwaren. De focus ligt eerst op het inboeken van bezwaren. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het inboek team en later in een bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32 - 40 uur per week, met optie op verlenging. Je komt in dienst van YACHT Legal en kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij hoort in ieder geval een salaris gebaseerd op de CAO Rijk, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder toegang tot de YACHT academy. Werklocatie: vooralsnog thuis, met hopelijk op termijn deels naar RVO locatie Den Haag.Reageren kan met je cv en een korte motivatie via de 'solliciteer' button. 
  Als junior jurist houd je je in eerste instantie bezig met het inboeken van bezwaren en het afhandelen van de eenvoudige bezwaren, die zijn ingediend tegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beslissingen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen.Wat ga je doen?Als junior jurist houd je je bezig met het inboeken van bezwaren. Na verloop van tijd ga je ook werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de ontvankelijkheid van bezwaren en het afhandelen van de éénvoudigere bezwaren. De focus ligt eerst op het inboeken van bezwaren. Je bent als volwaardig professional zelf verantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.Na een korte inwerk periode werk je (digitaal) samen met collega's in het inboek team en later in een bezwarenteam. Je hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32 - 40 uur per week, met optie op verlenging. Je komt in dienst van YACHT Legal en kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij hoort in ieder geval een salaris gebaseerd op de CAO Rijk, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder toegang tot de YACHT academy. Werklocatie: vooralsnog thuis, met hopelijk op termijn deels naar RVO locatie Den Haag.Reageren kan met je cv en een korte motivatie via de 'solliciteer' button. 
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Ter ondersteuning van een nieuw project om de EIOPA-richtlijnen rond outsourcing te verankeren in beleid, processen en werkwijzen is het projectteam op zoek naar een ervaren bedrijfsjurist. De bedrijfsjurist zal een belangrijke rol vervullen in het realiseren van een aantal deelresultaten waaronder: ·         Contracttemplates actualiseren o.b.v. laatste wet- en regelgeving·         Contractbijlagen reviewen en actualiseren·         Totstandkoming van exitplannen en -clausules·         Actualiseren van het Uitbestedings- en Inkoopbeleid·         Ondersteuning bij analyse bestaande uitbestedingsovereenkomsten i.r.t. EIOPA-richtlijnenArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 36 uur per week per 11 oktober. IIG tot 17 december, de verwachting is dat dit een opdracht is voor veel langere duur. Opdracht kan uitgevoerd worden als ZZP'er of via een contract bij Yacht.
  Ter ondersteuning van een nieuw project om de EIOPA-richtlijnen rond outsourcing te verankeren in beleid, processen en werkwijzen is het projectteam op zoek naar een ervaren bedrijfsjurist. De bedrijfsjurist zal een belangrijke rol vervullen in het realiseren van een aantal deelresultaten waaronder: ·         Contracttemplates actualiseren o.b.v. laatste wet- en regelgeving·         Contractbijlagen reviewen en actualiseren·         Totstandkoming van exitplannen en -clausules·         Actualiseren van het Uitbestedings- en Inkoopbeleid·         Ondersteuning bij analyse bestaande uitbestedingsovereenkomsten i.r.t. EIOPA-richtlijnenArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 36 uur per week per 11 oktober. IIG tot 17 december, de verwachting is dat dit een opdracht is voor veel langere duur. Opdracht kan uitgevoerd worden als ZZP'er of via een contract bij Yacht.
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Voor de Dienst OCW van deze grote gemeente zijn we op zoek naar een (medior) bestuursrecht jurist met kennis van het subsidierecht. In deze rol lever je juridische ondersteuning bij het beschikkingenproces n.a.v. twee subsidietenders die dit najaar worden uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van de subsidieregeling Sociaal en Vitaal en de subsidieregeling Preventie en Participatie Jeugd. De beschikkingen bestaan uit een normale beschikkingenbrief en een scoringsformulier dat integraal onderdeel uitmaakt van de beschikking. De taak van de interim jurist is het ondersteunen van de dienst bij het afgeven van juridisch correcte afwijzende beschikkingen. Hierbij moet met name worden gecontroleerd of de beschikkingen en het daarbij behorende scoringsformulier een draagkrachtige motivering bevatten.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week per direct voor een periode van 3 maanden, met kans op verlenging. Het is mogelijk om de opdracht als interim jurist  in dienst van Yacht uit te voeren.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.  
  Voor de Dienst OCW van deze grote gemeente zijn we op zoek naar een (medior) bestuursrecht jurist met kennis van het subsidierecht. In deze rol lever je juridische ondersteuning bij het beschikkingenproces n.a.v. twee subsidietenders die dit najaar worden uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van de subsidieregeling Sociaal en Vitaal en de subsidieregeling Preventie en Participatie Jeugd. De beschikkingen bestaan uit een normale beschikkingenbrief en een scoringsformulier dat integraal onderdeel uitmaakt van de beschikking. De taak van de interim jurist is het ondersteunen van de dienst bij het afgeven van juridisch correcte afwijzende beschikkingen. Hierbij moet met name worden gecontroleerd of de beschikkingen en het daarbij behorende scoringsformulier een draagkrachtige motivering bevatten.ArbeidsvoorwaardenHet betreft een opdracht voor 32-40 uur per week per direct voor een periode van 3 maanden, met kans op verlenging. Het is mogelijk om de opdracht als interim jurist  in dienst van Yacht uit te voeren.Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.  

Explore over 4 jobs in Zuid Holland

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.