72 jobs found in istanbul asia

filter2
clear all
  • beykoz, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Customer Service Specialist.Sales Capability (Products and Services)Passionate about SellingRegular customer calls to create leads and opportunitiesManage opportunity funnel in SalesforceActive ListeningTime Management, teamwork and collaborationCustomer Relations Management TroubleshootingClear Communication SkillsSelf-Control and PatienceTaking ResponsibilityAbility to Use Positive LanguageLogistics InvoicingData ManagementData Management and Analysis CapabilityData entry and update disciplineExcellent attention to detailAbility to multitask effectivelyManagement of the Service PointResponsible for the safety, security, and cleanlinessManages petit cash and reports all financial transactionsDistributor and Certified Partner ManagementTraining, parts order handling, trouble- shooting supportResponsibilities in ProjectsBuild and maintain positive relationships with customers team-members and stakeholdersThink through problems and decisionsGet things done efficiently and effectively
  We are looking for a Customer Service Specialist.Sales Capability (Products and Services)Passionate about SellingRegular customer calls to create leads and opportunitiesManage opportunity funnel in SalesforceActive ListeningTime Management, teamwork and collaborationCustomer Relations Management TroubleshootingClear Communication SkillsSelf-Control and PatienceTaking ResponsibilityAbility to Use Positive LanguageLogistics InvoicingData ManagementData Management and Analysis CapabilityData entry and update disciplineExcellent attention to detailAbility to multitask effectivelyManagement of the Service PointResponsible for the safety, security, and cleanlinessManages petit cash and reports all financial transactionsDistributor and Certified Partner ManagementTraining, parts order handling, trouble- shooting supportResponsibilities in ProjectsBuild and maintain positive relationships with customers team-members and stakeholdersThink through problems and decisionsGet things done efficiently and effectively
  • kadiköy, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığı yürüttüğümüz hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Muhasebe ve Bordro Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Personel özlük işlemleri ve bordrolama takibinin yapılması,İşe giriş ve işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,E-defter, e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye sistemlerinin kullanılması,Cari hesap ve BA/BS mutabakatlarının yapılması,Vergi ve SGK mevzuatına ilişkin güncel mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi,Kurumlara ilgili raporların bildirilmesi ve takibi,Muhasebe sistemi, kayıt düzeni ve mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,İthalat ve ihracat muhasebe işlemlerinin yapılması.
  Danışmanlığı yürüttüğümüz hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Muhasebe ve Bordro Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Personel özlük işlemleri ve bordrolama takibinin yapılması,İşe giriş ve işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,E-defter, e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye sistemlerinin kullanılması,Cari hesap ve BA/BS mutabakatlarının yapılması,Vergi ve SGK mevzuatına ilişkin güncel mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi,Kurumlara ilgili raporların bildirilmesi ve takibi,Muhasebe sistemi, kayıt düzeni ve mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,İthalat ve ihracat muhasebe işlemlerinin yapılması.
  • ümraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Ürün Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Genel kimyasallar için stratejik satın alma yapılması ve yönetilmesi,Ürünler ile ilgili satış stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi,Ürünler ile ilgili sektörel gelişmelerin takip edilmesi ve satış ekibinin bu gelişmeler doğrultusunda yönlendirilmesi,Ürün grupları için yıllık bütçelerin hazırlanması,Yeni ve alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması,Ürünlerin stok dönüş hızı takibinin yapılması ve iyileştirilmesi,Satış ekibi ile müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmesi.
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Ürün Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Genel kimyasallar için stratejik satın alma yapılması ve yönetilmesi,Ürünler ile ilgili satış stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi,Ürünler ile ilgili sektörel gelişmelerin takip edilmesi ve satış ekibinin bu gelişmeler doğrultusunda yönlendirilmesi,Ürün grupları için yıllık bütçelerin hazırlanması,Yeni ve alternatif tedarik kaynaklarının araştırılması,Ürünlerin stok dönüş hızı takibinin yapılması ve iyileştirilmesi,Satış ekibi ile müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmesi.
  • üsküdar, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz asistans hizmeti alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için 2 Aylık Dönemsel "IT Help Desk" arayışımız bulunmaktadır.Kullanıcılara veya kaydı açan birimlere kayıtları hakkında geri bildirimde bulunmak,Kullanıcılar veya destek birimleri tarafından iletilen bilgileri güncellemek,Çözülen kayıtların hedeflenen zamanda kapatılmasını sağlamak,Gereken durumlarda kayıt süreci ile ilgili raporlama yapmak,Çözüm/iyileştirme süreçlerinde etkin rol oynamak,Yardım masası müşterilerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz asistans hizmeti alanında faaliyet gösteren global müşterimiz için 2 Aylık Dönemsel "IT Help Desk" arayışımız bulunmaktadır.Kullanıcılara veya kaydı açan birimlere kayıtları hakkında geri bildirimde bulunmak,Kullanıcılar veya destek birimleri tarafından iletilen bilgileri güncellemek,Çözülen kayıtların hedeflenen zamanda kapatılmasını sağlamak,Gereken durumlarda kayıt süreci ile ilgili raporlama yapmak,Çözüm/iyileştirme süreçlerinde etkin rol oynamak,Yardım masası müşterilerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Logistics Operations Supervisor.Managing 3rd Party Logistics/Warehouse PartnerStock control and forecast. Creating Purchase Orders to HQ. Managing import processManagement of Customer Orders from Order to Delivery ProcessManaging paper work of food supplements in import process with 3rd party agencies and Head Quarter
  We are looking for a Logistics Operations Supervisor.Managing 3rd Party Logistics/Warehouse PartnerStock control and forecast. Creating Purchase Orders to HQ. Managing import processManagement of Customer Orders from Order to Delivery ProcessManaging paper work of food supplements in import process with 3rd party agencies and Head Quarter
  • ümraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz kompressör alanında faliyet gösteren müşterimiz için "Dönemsel Forkift Operatörü" arayışımız bulunmaktadır.-
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz kompressör alanında faliyet gösteren müşterimiz için "Dönemsel Forkift Operatörü" arayışımız bulunmaktadır.-
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for Inside Sales Representative for our global client.Internal coordination with different departments To provide support to the sales staff and to the customers of Turkey and the Middle EastPoint of contact for customers Proof-read materials, translated into Turkish by outside agencies and also make translations when needed to support the sales and marketing activitiesAssist the central marketing department by supporting promotion campaigns, new product launches, analyzing data, etc.
  We are looking for Inside Sales Representative for our global client.Internal coordination with different departments To provide support to the sales staff and to the customers of Turkey and the Middle EastPoint of contact for customers Proof-read materials, translated into Turkish by outside agencies and also make translations when needed to support the sales and marketing activitiesAssist the central marketing department by supporting promotion campaigns, new product launches, analyzing data, etc.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz; Teknoloji ve Lojistik alanında faaliyet gösteren iş ortağımız bünyesinde görevlendirilmek üzere 'Mali İşler Müdürü' arayışımız bulunmaktadır.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesini ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak, Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması, Ofislerin kira sözleşmelerinin yönetimi, Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi ve raporlanması, Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi, Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlamak, Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz; Teknoloji ve Lojistik alanında faaliyet gösteren iş ortağımız bünyesinde görevlendirilmek üzere 'Mali İşler Müdürü' arayışımız bulunmaktadır.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesini ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak, Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması, Ofislerin kira sözleşmelerinin yönetimi, Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi ve raporlanması, Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi, Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlamak, Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Üretim Müdürü aramaktayız.Üretim faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması. Üretim hedeflerinin belirlenen kalitede, istenilen zaman ve miktarda gerçekleştirilmesi. Planlı ve arızi bakım faaliyetlerinin organizasyonunun yürütülmesi. Kısa ve uzun dönem kapasite planlamasının yapılması. Verimlilik ve sürekli iyileştirmeye yönelik metodolojilerin geliştirilmesi. Kalite ve iş güvenliğine yönelik yönetim sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması.
  Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Üretim Müdürü aramaktayız.Üretim faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması. Üretim hedeflerinin belirlenen kalitede, istenilen zaman ve miktarda gerçekleştirilmesi. Planlı ve arızi bakım faaliyetlerinin organizasyonunun yürütülmesi. Kısa ve uzun dönem kapasite planlamasının yapılması. Verimlilik ve sürekli iyileştirmeye yönelik metodolojilerin geliştirilmesi. Kalite ve iş güvenliğine yönelik yönetim sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  The Treasury Specialist will report to the Chief Financial Officer at the company in Canada and will work closely with other key stakeholders within the company's group located in Turkey as well as employees from company’s majority shareholders in Turkey. The incumbent will be responsible for setting up daily payments, monitoring cash flow and communicating with the company's North America team. Assisting in preparation, coordination, and documentation of financial and treasury projects. Assists in the preparation of forward-looking financial and business-related projects. Supports the preparation of forecasts and analysis of trends in related industries. Assists in financial forecasting and reconciliation of internal accounts.Prepares daily reports to facilitate accurate global cash management, includingSubmitting documentation to the global team members to maintain consolidated daily forecasts, includingDetailed daily payment and collection reportsAccount receivable and account payable schedulesVendor proforma invoices and upcoming contract payment invoicesPayment swifts for all issued paymentsCoordinating with other departments to ensure correct and updated dataTracking proforma invoices and reconciling to contract shipmentsPreparing daily vendor paymentsRecording daily customer collectionsDaily contact with Sunrise NA teamMonitors risk limits and report breaches to the global risk management teamPrepares weekly reports for basis position monitoringAssists with preparation of monthly and quarterly risk committee reports, includingLiquidity risk analysis - Working capital, cash conversion cycle, weighted-average cost of funding, and daily cash balancesCredit risk analysis -Trade credit balances, trade credit insurance, counterparty advances, and sales by customerMarket risk analysis - Net fx positions, foreign exchange derivatives, value-at-risk, basis positions, and inventoryOperational risk analysis - Demurrage, outstanding legal cases, and insurance claimsSupports the completion of monthly and quarterly reporting requirements for a revolving credit agreement, includingCompletion of quarterly compliance certificates relating to financial covenants such asCurrent ratio, net debt to tangible net worth, and ebitda to net finance chargesCompletion of monthly borrowing base certificatesMaintains financial and statistical models to enable in-depth analysis of the business
  The Treasury Specialist will report to the Chief Financial Officer at the company in Canada and will work closely with other key stakeholders within the company's group located in Turkey as well as employees from company’s majority shareholders in Turkey. The incumbent will be responsible for setting up daily payments, monitoring cash flow and communicating with the company's North America team. Assisting in preparation, coordination, and documentation of financial and treasury projects. Assists in the preparation of forward-looking financial and business-related projects. Supports the preparation of forecasts and analysis of trends in related industries. Assists in financial forecasting and reconciliation of internal accounts.Prepares daily reports to facilitate accurate global cash management, includingSubmitting documentation to the global team members to maintain consolidated daily forecasts, includingDetailed daily payment and collection reportsAccount receivable and account payable schedulesVendor proforma invoices and upcoming contract payment invoicesPayment swifts for all issued paymentsCoordinating with other departments to ensure correct and updated dataTracking proforma invoices and reconciling to contract shipmentsPreparing daily vendor paymentsRecording daily customer collectionsDaily contact with Sunrise NA teamMonitors risk limits and report breaches to the global risk management teamPrepares weekly reports for basis position monitoringAssists with preparation of monthly and quarterly risk committee reports, includingLiquidity risk analysis - Working capital, cash conversion cycle, weighted-average cost of funding, and daily cash balancesCredit risk analysis -Trade credit balances, trade credit insurance, counterparty advances, and sales by customerMarket risk analysis - Net fx positions, foreign exchange derivatives, value-at-risk, basis positions, and inventoryOperational risk analysis - Demurrage, outstanding legal cases, and insurance claimsSupports the completion of monthly and quarterly reporting requirements for a revolving credit agreement, includingCompletion of quarterly compliance certificates relating to financial covenants such asCurrent ratio, net debt to tangible net worth, and ebitda to net finance chargesCompletion of monthly borrowing base certificatesMaintains financial and statistical models to enable in-depth analysis of the business
  • üsküdar, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Market Research Executive for our client operating in FMCG sector.To analyse assess the in-market performance of our brands in related categories. i.e. leveraging Nielsen trade panel, IPSOS Consumer Household Panel data etc. To create insights that nurture brand strategies and brand positioning via brand health tracking and advertisement tracking. Reformulate business questions and challenges into analysis and research scope; to collect, and analyze the consumer and market insights and design any research if necessary; turn insights into the actionable recommendations to guide our marketing and sales strategies. Project management from design to delivery for Category Innovation Pipeline (leveraging quali, quanti methods as well leveraging neuro science). To plan any ad-hoc research i.e. concept, product, packaging, pricing for product restages.
  We are looking for a Market Research Executive for our client operating in FMCG sector.To analyse assess the in-market performance of our brands in related categories. i.e. leveraging Nielsen trade panel, IPSOS Consumer Household Panel data etc. To create insights that nurture brand strategies and brand positioning via brand health tracking and advertisement tracking. Reformulate business questions and challenges into analysis and research scope; to collect, and analyze the consumer and market insights and design any research if necessary; turn insights into the actionable recommendations to guide our marketing and sales strategies. Project management from design to delivery for Category Innovation Pipeline (leveraging quali, quanti methods as well leveraging neuro science). To plan any ad-hoc research i.e. concept, product, packaging, pricing for product restages.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Büyüyen ekibimiz için Metot Mühendisi aramaktayız.Süreç standartlaştırma çalışmalarının, iş akış çalışmalarının, kayıp ve dar boğaz analizlerinin yapılması,Proses verimliliği ve şirket KPI’lara yönelik raporlamaları takip etmek, bu kapsamda ilgili departmanlar ile projeler üretmek ve gerçekleştirmek,Başta üretim olmak üzere ilgili departmanlarla koordineli çalışarak yalın üretim ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,Üretim ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,Kayıpların ve hataların oluşmaması için önlemler düşünmek, kayıpları azaltıp yok etmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,Kapasite artışı çalışmaları, Lay-out optimizasyonu, hat dengeleme ve ergonomi çalışmalarını yürütmek,Yeni ürün veya makine devreye alma süreçlerinde zaman etüdü çalışmalarını yapmak.
  Büyüyen ekibimiz için Metot Mühendisi aramaktayız.Süreç standartlaştırma çalışmalarının, iş akış çalışmalarının, kayıp ve dar boğaz analizlerinin yapılması,Proses verimliliği ve şirket KPI’lara yönelik raporlamaları takip etmek, bu kapsamda ilgili departmanlar ile projeler üretmek ve gerçekleştirmek,Başta üretim olmak üzere ilgili departmanlarla koordineli çalışarak yalın üretim ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,Üretim ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,Kayıpların ve hataların oluşmaması için önlemler düşünmek, kayıpları azaltıp yok etmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,Kapasite artışı çalışmaları, Lay-out optimizasyonu, hat dengeleme ve ergonomi çalışmalarını yürütmek,Yeni ürün veya makine devreye alma süreçlerinde zaman etüdü çalışmalarını yapmak.
12 of 72 jobs seen

explore over 132852 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.