105 jobs found in Istanbul (Europe)

filter1
clear all
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz teknoloji alanında faaliyet gösteren, Bakırköy lokasyonunda bulunan firmamız için “IT İnsan Kaynakları Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.Bölüm yöneticilerinden gelen talep doğrultusunda ve prosedürlere uygun olarak personel işe alım sürecini yönetmek,İşe alım sürecini hızlandırmak ve etkinliği arttırmak için CV Bankası oluşturmak ve güncelliğini sağlamak,Personele İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, şirket politika ve prosedürleri ile ilgili danışmanlık vermek, onların kaygı ve şikayetlerini dinlemek ve çözümleri için uğraş vermek,Yönetime başta iş hukuku olmak üzere İK ile ilgili her konu hakkında danışmanlık vermek,İş yeri el kitabını oluşturmak ve güncel tutmak,Personel sicil dosyalarını tutmak ve güncelliğini sağlamak,Düzenli ve hatasız bordroları yapmak,SGK ve İŞKUR'a ait bildirimleri yapmak,Resmi kurumlarla yazışmaları yapmak,BES süreçlerini yönetmek,Personel Sağlık Sigortası sürecini yönetmek,Personelin izinlerini takip etmek ve prosedüre uygun hareket edilmesini sağlamak,Departman yöneticileri ile koordineli çalışarak personelin yetersiz olduğu konuları tespit edip alınması gereken eğitimleri belirlemek,Eğitimi verecek kaynakları belirleyerek eğitimlerin alınmasını sağlamak ve alınan eğitimlerin sonuçlarını analiz etmek,Performans değerlendirme sistemini ve yönetimi süreçlerine aktif olarak katılmak ve ücret politikasının uygulanmasını sağlamak,İş Tanımları ve İş Analizlerinin bölüm yöneticileri ile işbirliği içinde oluşturarak uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,IAS’nin prosedürleri, hedefleri, gelişimleri konusunda personelin yeterli bilgiye sahip olması için azami gayreti göstermek,Görev tanımlarının güncelliğini sağlamak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz teknoloji alanında faaliyet gösteren, Bakırköy lokasyonunda bulunan firmamız için “IT İnsan Kaynakları Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır.Bölüm yöneticilerinden gelen talep doğrultusunda ve prosedürlere uygun olarak personel işe alım sürecini yönetmek,İşe alım sürecini hızlandırmak ve etkinliği arttırmak için CV Bankası oluşturmak ve güncelliğini sağlamak,Personele İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, şirket politika ve prosedürleri ile ilgili danışmanlık vermek, onların kaygı ve şikayetlerini dinlemek ve çözümleri için uğraş vermek,Yönetime başta iş hukuku olmak üzere İK ile ilgili her konu hakkında danışmanlık vermek,İş yeri el kitabını oluşturmak ve güncel tutmak,Personel sicil dosyalarını tutmak ve güncelliğini sağlamak,Düzenli ve hatasız bordroları yapmak,SGK ve İŞKUR'a ait bildirimleri yapmak,Resmi kurumlarla yazışmaları yapmak,BES süreçlerini yönetmek,Personel Sağlık Sigortası sürecini yönetmek,Personelin izinlerini takip etmek ve prosedüre uygun hareket edilmesini sağlamak,Departman yöneticileri ile koordineli çalışarak personelin yetersiz olduğu konuları tespit edip alınması gereken eğitimleri belirlemek,Eğitimi verecek kaynakları belirleyerek eğitimlerin alınmasını sağlamak ve alınan eğitimlerin sonuçlarını analiz etmek,Performans değerlendirme sistemini ve yönetimi süreçlerine aktif olarak katılmak ve ücret politikasının uygulanmasını sağlamak,İş Tanımları ve İş Analizlerinin bölüm yöneticileri ile işbirliği içinde oluşturarak uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,IAS’nin prosedürleri, hedefleri, gelişimleri konusunda personelin yeterli bilgiye sahip olması için azami gayreti göstermek,Görev tanımlarının güncelliğini sağlamak.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz teknoloji alanında faaliyet gösteren, Bakırköy lokasyonunda bulunan firmamız için “IT İnsan Kaynakları Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.Organizasyon şemasını güncel tutmak ve çalışan hareketlerini buna göre yönetmek,Ücret sistemini kurmak ve kadro çalışmalarını yönetmek,Kurumun yan haklar politikalarını belirlemek ve bunlara ait prosedürleri oluşturmak, kariyer sistemini içine entegre etmek,Görev tanımlarının güncel ve yasaya uygun şekilde bulundurulmasını sağlamak,Kariyer yönetim sistemini hayata geçirmek ve konuyla ilgili gerekli eğitimleri ve desteği vermek,İşe alım, işten çıkarma süreçlerini yönetmek,Yetenek havuzu oluşturmak,Yetkinlik sözlüğünü şirket hedefleri doğrultusunda oluşturmak ve her yıl revize etmek,Terfi, rotasyon ve atama operasyonlarından sorumlu olmak,İç müşteri olan çalışanların memnuniyet oranlarını ölçümlemek için anketler düzenlemek, bunların analizini yapmak, gerekli geri bildirimleri ilgili kişilere duyurmak ve yine gerekli tedbirleri almak,Performans değerlendirme sistemi kurarak bunun işlerliğini sağlamak,İşe alınan kişilerin adaptasyon süreçlerini yönetmek,Oryantasyon Paketi programının çalışır ve etkin olmasını sağlamak,Şirket politika, prosedür ve kanunlarını oluşturmak, bunları güncel ve etkin tutmak,İş kanunu ile ilgili tüm konulardan sorumlu olmak,Çalışan dosyası, kayıtları, tutanakları gibi yazılı kaynakların sistematik şekilde dosyalanmasını temin etmek,Şirket içi duyuruların açık, net ve kaliteli olmasını sağlamak,Kurum içi takdir, teşekkür, ödül sistemlerini hayata geçirmek ve bunları etkin bir şekilde yıl içinde kullanmak,İç müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri konusunda planlama, araştırma ve dizayn çalışmaları yapmak,Tüm servis sağlayıcı firmalarla (ik web portalları, sağlık sigortası firmaları, eğitim firmaları vb) gerekli anlaşmaları yapmak, yıllık revizyonları takip etmek,Sosyal ortam sağlamak, çalışan kaynaşmasını ve motivasyonu geliştirmek ve marka çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı aktiviteler düzenlemek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz teknoloji alanında faaliyet gösteren, Bakırköy lokasyonunda bulunan firmamız için “IT İnsan Kaynakları Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.Organizasyon şemasını güncel tutmak ve çalışan hareketlerini buna göre yönetmek,Ücret sistemini kurmak ve kadro çalışmalarını yönetmek,Kurumun yan haklar politikalarını belirlemek ve bunlara ait prosedürleri oluşturmak, kariyer sistemini içine entegre etmek,Görev tanımlarının güncel ve yasaya uygun şekilde bulundurulmasını sağlamak,Kariyer yönetim sistemini hayata geçirmek ve konuyla ilgili gerekli eğitimleri ve desteği vermek,İşe alım, işten çıkarma süreçlerini yönetmek,Yetenek havuzu oluşturmak,Yetkinlik sözlüğünü şirket hedefleri doğrultusunda oluşturmak ve her yıl revize etmek,Terfi, rotasyon ve atama operasyonlarından sorumlu olmak,İç müşteri olan çalışanların memnuniyet oranlarını ölçümlemek için anketler düzenlemek, bunların analizini yapmak, gerekli geri bildirimleri ilgili kişilere duyurmak ve yine gerekli tedbirleri almak,Performans değerlendirme sistemi kurarak bunun işlerliğini sağlamak,İşe alınan kişilerin adaptasyon süreçlerini yönetmek,Oryantasyon Paketi programının çalışır ve etkin olmasını sağlamak,Şirket politika, prosedür ve kanunlarını oluşturmak, bunları güncel ve etkin tutmak,İş kanunu ile ilgili tüm konulardan sorumlu olmak,Çalışan dosyası, kayıtları, tutanakları gibi yazılı kaynakların sistematik şekilde dosyalanmasını temin etmek,Şirket içi duyuruların açık, net ve kaliteli olmasını sağlamak,Kurum içi takdir, teşekkür, ödül sistemlerini hayata geçirmek ve bunları etkin bir şekilde yıl içinde kullanmak,İç müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri konusunda planlama, araştırma ve dizayn çalışmaları yapmak,Tüm servis sağlayıcı firmalarla (ik web portalları, sağlık sigortası firmaları, eğitim firmaları vb) gerekli anlaşmaları yapmak, yıllık revizyonları takip etmek,Sosyal ortam sağlamak, çalışan kaynaşmasını ve motivasyonu geliştirmek ve marka çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı aktiviteler düzenlemek.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmamız için Tedarik İş Geliştirme Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Büyüyen organizasyonlarımızda İhracat İş Birimlerinden gelen direkt satış ve ihale kapsamında oluşan talepler için doğru tedarikçilere ulaşmak ve tedarikçi ağlarını büyütmek ve genişletmek,Export İş Biriminden gelen tüm taleplere zamanında geri dönmek ve en uygun ilacı ve/veya ürünün tedarikçilerini bulmak,Mevcut tedarikçi portföyünü genişletmek ve yeni kanallar yaratmak,Dünya trendlerine göre yeni ürünlerin takibini yapmak ve olabilecek yeni işbirliklerini başlatmak,CRM sistemi içinde database oluşturmak, talep/teklif trendlerini izlemek ve değerlendirmek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmamız için Tedarik İş Geliştirme Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Büyüyen organizasyonlarımızda İhracat İş Birimlerinden gelen direkt satış ve ihale kapsamında oluşan talepler için doğru tedarikçilere ulaşmak ve tedarikçi ağlarını büyütmek ve genişletmek,Export İş Biriminden gelen tüm taleplere zamanında geri dönmek ve en uygun ilacı ve/veya ürünün tedarikçilerini bulmak,Mevcut tedarikçi portföyünü genişletmek ve yeni kanallar yaratmak,Dünya trendlerine göre yeni ürünlerin takibini yapmak ve olabilecek yeni işbirliklerini başlatmak,CRM sistemi içinde database oluşturmak, talep/teklif trendlerini izlemek ve değerlendirmek.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounting Specialist / Responsible for our partner which is operating in chemistry sector.Carrying out the operation of the general accounting system in line with the generally accepted accounting principles and relevant legislation,Timely and accurate processing of financial records, regular checks and reconciliations of trial balance, current account,Accounting for foreign trade transactions,Managing E-invoice, E-Ledger and E-Archive processes,Corporate Tax, Provisional Tax, VAT, Withholding, Stamp etc. preparation of all tax returns,Managing and directing the month-end and year-end closing processes, providing the necessary follow-up and organization with internal and external units,Conducting and directing relations with the company's auditors, certified public accountant and legal institutions.
  We are looking for an Accounting Specialist / Responsible for our partner which is operating in chemistry sector.Carrying out the operation of the general accounting system in line with the generally accepted accounting principles and relevant legislation,Timely and accurate processing of financial records, regular checks and reconciliations of trial balance, current account,Accounting for foreign trade transactions,Managing E-invoice, E-Ledger and E-Archive processes,Corporate Tax, Provisional Tax, VAT, Withholding, Stamp etc. preparation of all tax returns,Managing and directing the month-end and year-end closing processes, providing the necessary follow-up and organization with internal and external units,Conducting and directing relations with the company's auditors, certified public accountant and legal institutions.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Head of Creativity / Creative Head" who can conceive and implement visual marketing programs that range from print media - artworks to digital content.The successful candidate will work closely with the design and graphic arts team to deliver content that exceeds the expectations of our clients.You will also be able to implement your creative vision and become the point of reference for any creative plan that wants to make its way to the customers.The goal is to achieve the best possible outcome of our projects both visually and essentially to meet customer expectations and drive our sustainable growth.Directing and motivating teams of graphic designers, content managers, 3D designers to help them use their talents effectively.Taking responsibility for the creative philosophy and the standard of output across the department.Give updates on the progress of each project and stage of their development and creation phase to executive creative leadership.Overseeing several projects from start to finish, keeping to deadlines, and signing off on these projects before they are presented.Revise all product or digital related contents, approve/reject ideas, provide feedback to the team.
  We are looking for a "Head of Creativity / Creative Head" who can conceive and implement visual marketing programs that range from print media - artworks to digital content.The successful candidate will work closely with the design and graphic arts team to deliver content that exceeds the expectations of our clients.You will also be able to implement your creative vision and become the point of reference for any creative plan that wants to make its way to the customers.The goal is to achieve the best possible outcome of our projects both visually and essentially to meet customer expectations and drive our sustainable growth.Directing and motivating teams of graphic designers, content managers, 3D designers to help them use their talents effectively.Taking responsibility for the creative philosophy and the standard of output across the department.Give updates on the progress of each project and stage of their development and creation phase to executive creative leadership.Overseeing several projects from start to finish, keeping to deadlines, and signing off on these projects before they are presented.Revise all product or digital related contents, approve/reject ideas, provide feedback to the team.
  • küçükçekmece, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finance Treasury Manager" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finance Treasury Manager" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  • beşiktaş, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz global biyofarmasötik iş ortağımız için Dönemsel Pazarlama Asistanı (12Ay) arayışımız bulunmaktadır.Gerekli PO’ların Oracle sisteminde açılması ve açılan PO’lara ait tüm takip ve işlemlerin yapılması.(PO’lara ait faturaların takibi, aylık PO receiving işlemlerinin yapılması, gelen OIMS görevlerinin tamamlanması, gerektiğinde avans ödeme talebi açılması, PO kapanışı vb. durumlar için gerekli Sparc biletlerinin açılması) Hekim sözleşmeleri için; sözleşmelerin ilgili aracı firmaya iletilerek hazırlattırılması, firmanın hazırladığı sözleşmeyi kontrol ettikten sonra ilgili Ürün Müdürü’ne mail ile göndererek onayının alınması, onay alındıktan sonra aracı firmaya sözleşmeyle ilgili onay verip imza işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması ve imzaların zamanında tamamlandığının takibinin yapılması.Yeni tedarikçi olduğunda Oracle tanımlamasını yapabilmek adına tedarikçiden ilgili belgelerin talep edilmesi, belgeler geldikten sonra tedarikçinin “Due Diligence” sistemine tanımlanması ve Oracle’da yeni tedarikçi hesabı yaratılması. Eski tedarikçilerde ise herhangi bir isim, banka değişikliği vs. olduğunda Oracle’da gerekli değişiklik işleminin Sparc bileti açılarak yaptırılması.Tedarikçi sözleşmeleri yapılması gerektiğinde sözleşmenin içeriğinin hazırlanması, hazırlanan sözleşmenin basılması ve kaşe yapıldıktan sonra ilgili direktöre kargo veya kurye ile göndererek imzasının alınması, firma imzaları tamamlandıktan sonra tedarikçi imzası için sözleşmenin ilgili tedarikçiye kargolanması ve imza sürecinin takibi, sözleşmenin tüm imzaları tamamlandıktan sonra önce görüntüsünün, sonra orijinalinin Finans departmanına gönderilmesi ve sözleşme görüntüsünün Aptus sistemine yüklenmesi.Pazarlama departmanı ekibi üyelerinden gelen konaklama ve uçak rezervasyonlarının çalıştığımız aracı firma ile ayarlanması, bir değişiklik olduğunda yine ilgili firmaya konuyu ileterek gerekli revizenin sağlanması.Gerekli toplantı zoom davetlerinin, katılacak kişilerin ajandalarını kontrol ederek müsaitliklerine göre ayarlanması.Covid sonrası fiziki toplantı organizasyonlarının çalışılan aracı firma ile ayarlanması.Pazarlama Direktörü’nün aylık masraf girişlerinin Concur sistemine yapılması ve masraf raporu ve ilgili fiş/faturaların Finans departmanına gönderilmesi.Gerektiğinde ekibe hediye gönderim organizasyonlarının yapılması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz global biyofarmasötik iş ortağımız için Dönemsel Pazarlama Asistanı (12Ay) arayışımız bulunmaktadır.Gerekli PO’ların Oracle sisteminde açılması ve açılan PO’lara ait tüm takip ve işlemlerin yapılması.(PO’lara ait faturaların takibi, aylık PO receiving işlemlerinin yapılması, gelen OIMS görevlerinin tamamlanması, gerektiğinde avans ödeme talebi açılması, PO kapanışı vb. durumlar için gerekli Sparc biletlerinin açılması) Hekim sözleşmeleri için; sözleşmelerin ilgili aracı firmaya iletilerek hazırlattırılması, firmanın hazırladığı sözleşmeyi kontrol ettikten sonra ilgili Ürün Müdürü’ne mail ile göndererek onayının alınması, onay alındıktan sonra aracı firmaya sözleşmeyle ilgili onay verip imza işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması ve imzaların zamanında tamamlandığının takibinin yapılması.Yeni tedarikçi olduğunda Oracle tanımlamasını yapabilmek adına tedarikçiden ilgili belgelerin talep edilmesi, belgeler geldikten sonra tedarikçinin “Due Diligence” sistemine tanımlanması ve Oracle’da yeni tedarikçi hesabı yaratılması. Eski tedarikçilerde ise herhangi bir isim, banka değişikliği vs. olduğunda Oracle’da gerekli değişiklik işleminin Sparc bileti açılarak yaptırılması.Tedarikçi sözleşmeleri yapılması gerektiğinde sözleşmenin içeriğinin hazırlanması, hazırlanan sözleşmenin basılması ve kaşe yapıldıktan sonra ilgili direktöre kargo veya kurye ile göndererek imzasının alınması, firma imzaları tamamlandıktan sonra tedarikçi imzası için sözleşmenin ilgili tedarikçiye kargolanması ve imza sürecinin takibi, sözleşmenin tüm imzaları tamamlandıktan sonra önce görüntüsünün, sonra orijinalinin Finans departmanına gönderilmesi ve sözleşme görüntüsünün Aptus sistemine yüklenmesi.Pazarlama departmanı ekibi üyelerinden gelen konaklama ve uçak rezervasyonlarının çalıştığımız aracı firma ile ayarlanması, bir değişiklik olduğunda yine ilgili firmaya konuyu ileterek gerekli revizenin sağlanması.Gerekli toplantı zoom davetlerinin, katılacak kişilerin ajandalarını kontrol ederek müsaitliklerine göre ayarlanması.Covid sonrası fiziki toplantı organizasyonlarının çalışılan aracı firma ile ayarlanması.Pazarlama Direktörü’nün aylık masraf girişlerinin Concur sistemine yapılması ve masraf raporu ve ilgili fiş/faturaların Finans departmanına gönderilmesi.Gerektiğinde ekibe hediye gönderim organizasyonlarının yapılması.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Mali İşler Müdürü pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesinin kontrolü ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak,Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması,Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesinin kontrolü,Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi,Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlarını yönetmek,Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Mali İşler Müdürü pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesinin kontrolü ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak,Muhasebe ve Finans ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve işlemlerin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi ve finansal stratejik planlamaları yapılması,Şirket finansal süreçlerle ilgili planlama, analiz, organizasyon, kontrol ve koordinasyon yapılması, süreçlerin bütçesel ve mevzuata uygun olmasını sağlayarak doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesinin kontrolü,Yasal Mali Raporlama ve Denetim kapsamında, Maliye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluğunun gözetim ve denetlenmesi,Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlarını yönetmek,Plan ve bütçede meydana gelen sapmaların dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.
  • beşi̇ktaş, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a ''OTC - SAP Customer Service Executive (1-year project base contracted)'' for our client that operates in FMCG industry, as a global pioneer in health hygiene sector.Detailed knowledge of order to invoice cycle - e2e order management process.Good knowledge of Sales Remote Ordering systems. (Electronic data interchange-EDI).Good understanding of invoicing and “on invoice” pricing structure.Good understanding of customer service supply chain process analysis and daily operational reports and data mapping behind them.Good understanding of the Logistics, inbound and outbound activities.Good understanding of the integrated systems such as e-invoice&e-shipment and product tracking systems.
  We are looking for a ''OTC - SAP Customer Service Executive (1-year project base contracted)'' for our client that operates in FMCG industry, as a global pioneer in health hygiene sector.Detailed knowledge of order to invoice cycle - e2e order management process.Good knowledge of Sales Remote Ordering systems. (Electronic data interchange-EDI).Good understanding of invoicing and “on invoice” pricing structure.Good understanding of customer service supply chain process analysis and daily operational reports and data mapping behind them.Good understanding of the Logistics, inbound and outbound activities.Good understanding of the integrated systems such as e-invoice&e-shipment and product tracking systems.
  • i̇stanbul/ avrupa, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Sales Controller" for our client operating in production industry.100% compliance with sanctions and MENA treasury requirements.Responsible for the communication with the HQ Trade Compliance team.Controlling and organizing the credit limit process (Atradius and Nexus).Preparing the internal credit limit request for the HQ and get the necessary signatures/approvals.Controlling and approving/rejecting the exceptionally exceeding the customer limits.Preparing the pricing (individual and tender) for the products, profitability analysis during the tender processes. Follow-up the results of the tenders / quotations and feedback to stake holders.Coordinating Approving the price changes and supporting the Sales team during the process.Controlling the customer contracts and coordinating with the Legal team during signature process.Ensure the implementation of correct / agreed commercial conditons into ERP.Responsible for the follow-up of the collections and finished goods with the Sales team.Responsible for the communication with the customers related with the balance reconciliations.Controlling the product pre-cost and post-costing.Waste allocation of the products and coordinating with the Operations team.Preparing the sales volume and value budget and forecast, coordinating with the Budget and Reporting Manager for profitability analysis during budget and forecast / outlook processes.Following up the sales activities; reporting the actual sales and profitability per customer, product category etc.; comparing the actuals with budgets.Responsible for the preparation of the cost and profitability reports.Preparing the monthly profitability reports, sharing with Sales Managers; following up the actions items.Support ad-hoc analysis and reporting activities.Preparing the commercial analysis for products and aligning on the action plan with sales, operations and procurement to increase the product profitability.
  We are looking for a "Sales Controller" for our client operating in production industry.100% compliance with sanctions and MENA treasury requirements.Responsible for the communication with the HQ Trade Compliance team.Controlling and organizing the credit limit process (Atradius and Nexus).Preparing the internal credit limit request for the HQ and get the necessary signatures/approvals.Controlling and approving/rejecting the exceptionally exceeding the customer limits.Preparing the pricing (individual and tender) for the products, profitability analysis during the tender processes. Follow-up the results of the tenders / quotations and feedback to stake holders.Coordinating Approving the price changes and supporting the Sales team during the process.Controlling the customer contracts and coordinating with the Legal team during signature process.Ensure the implementation of correct / agreed commercial conditons into ERP.Responsible for the follow-up of the collections and finished goods with the Sales team.Responsible for the communication with the customers related with the balance reconciliations.Controlling the product pre-cost and post-costing.Waste allocation of the products and coordinating with the Operations team.Preparing the sales volume and value budget and forecast, coordinating with the Budget and Reporting Manager for profitability analysis during budget and forecast / outlook processes.Following up the sales activities; reporting the actual sales and profitability per customer, product category etc.; comparing the actuals with budgets.Responsible for the preparation of the cost and profitability reports.Preparing the monthly profitability reports, sharing with Sales Managers; following up the actions items.Support ad-hoc analysis and reporting activities.Preparing the commercial analysis for products and aligning on the action plan with sales, operations and procurement to increase the product profitability.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budgeting and Reporting Supervisor" for our client operating in entertainment industry.The main purpose of the position will be to provide financial reports and proactive input, to support and influence key business decisions to lead company in an efficient and effective way.The main responsibilities of the position can be summarised as follows:To deliver timely, accurate and consistent monthly,quarterly and annual reporting; both in IFRS and TurkishGAAP.To deliver timely, accurate and consistent strategic and operational analysis and ongoing operational reports to local and HQ management.To lead financial planning and forecasting processes along with changing regional requirements, to adapt changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning process.To support the development of business objectives and strategies and to co-ordinate AFP target setting considering local management responsibilities.Reengineering monthly financial reporting process.Reengineering monthly forecasting and annual AFP process.To meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.To deliver accurate and ad hoc financial analysis.To develop a high performing team.
  We are looking for a "Budgeting and Reporting Supervisor" for our client operating in entertainment industry.The main purpose of the position will be to provide financial reports and proactive input, to support and influence key business decisions to lead company in an efficient and effective way.The main responsibilities of the position can be summarised as follows:To deliver timely, accurate and consistent monthly,quarterly and annual reporting; both in IFRS and TurkishGAAP.To deliver timely, accurate and consistent strategic and operational analysis and ongoing operational reports to local and HQ management.To lead financial planning and forecasting processes along with changing regional requirements, to adapt changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning process.To support the development of business objectives and strategies and to co-ordinate AFP target setting considering local management responsibilities.Reengineering monthly financial reporting process.Reengineering monthly forecasting and annual AFP process.To meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.To deliver accurate and ad hoc financial analysis.To develop a high performing team.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our client operating in entertainment industry.Reporting to the Budget and Reporting Manager, the incumbent will be responsible for forecasting and planning activities in order to achieve agreed sales/finance and customer targets and to provide value added analyses and information and proactive input to support and influence key business decisions. Other responsibilities are as follows:Support the financial planning and forecasting processes and adapt to changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning processes.Preparing annual budget plans in line with the objectives of the company and ensuring coordination with other departments.Prepare monthly financial reports in accordance with IFRS.Build strong relationship and information exchange with Sales and Operations of monthly financial reporting and planning processes.Meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.Analysis and reporting of budget-actual deviations and returns.As a member of finance team, identify business risks and opportunities impacting the forecast and make recommendations, accordingly, influencing the decision making process.
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our client operating in entertainment industry.Reporting to the Budget and Reporting Manager, the incumbent will be responsible for forecasting and planning activities in order to achieve agreed sales/finance and customer targets and to provide value added analyses and information and proactive input to support and influence key business decisions. Other responsibilities are as follows:Support the financial planning and forecasting processes and adapt to changing business conditions and strategies; proactively support and influence the related business planning processes.Preparing annual budget plans in line with the objectives of the company and ensuring coordination with other departments.Prepare monthly financial reports in accordance with IFRS.Build strong relationship and information exchange with Sales and Operations of monthly financial reporting and planning processes.Meet all audit requirements to ensure proper internal controls are in place.Analysis and reporting of budget-actual deviations and returns.As a member of finance team, identify business risks and opportunities impacting the forecast and make recommendations, accordingly, influencing the decision making process.
  • esenler, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an "Accounting Specialist" for a client that global textile industry.Responsible for the financial reporting, maintenance, account reconciliation and analysis of the general ledger and books of original entry, and the maintenance and documentation of internal accounting controls. Includes month-end closing accounting activities.Keep accurate records of incoming and outgoing payments to the organization.Collaborate with team members to provide necessary financial reports.Review financial information and documents quarterly and annual basis.Accrual account schedule and recording.Follow up rent expenses (withholding tax).Reconciliation with suppliers.Filing of agreements-contracts- and calculation the stamp tax and charge the related amounts.
  We are looking for an "Accounting Specialist" for a client that global textile industry.Responsible for the financial reporting, maintenance, account reconciliation and analysis of the general ledger and books of original entry, and the maintenance and documentation of internal accounting controls. Includes month-end closing accounting activities.Keep accurate records of incoming and outgoing payments to the organization.Collaborate with team members to provide necessary financial reports.Review financial information and documents quarterly and annual basis.Accrual account schedule and recording.Follow up rent expenses (withholding tax).Reconciliation with suppliers.Filing of agreements-contracts- and calculation the stamp tax and charge the related amounts.
  • esenler, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an "Accounting Specialist" for a client that global textile industry.Responsible for the financial reporting, maintenance, account reconciliation and analysis of the general ledger and books of original entry, and the maintenance and documentation of internal accounting controls. Includes month-end closing accounting activities.Keep accurate records of incoming and outgoing payments to the organization.Collaborate with team members to provide necessary financial reports.Review financial information and documents quarterly and annual basis.Accrual account schedule and recording.Follow up rent expenses (withholding tax).Reconciliation with suppliers.Filing of agreements-contracts- and calculation the stamp tax and charge the related amounts.
  We are looking for an "Accounting Specialist" for a client that global textile industry.Responsible for the financial reporting, maintenance, account reconciliation and analysis of the general ledger and books of original entry, and the maintenance and documentation of internal accounting controls. Includes month-end closing accounting activities.Keep accurate records of incoming and outgoing payments to the organization.Collaborate with team members to provide necessary financial reports.Review financial information and documents quarterly and annual basis.Accrual account schedule and recording.Follow up rent expenses (withholding tax).Reconciliation with suppliers.Filing of agreements-contracts- and calculation the stamp tax and charge the related amounts.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Sales Specialist / Office Agency Consultant" for our client operating in commercial real estate industry.Originating new business through cold calls / business development / networking and working with other members of the team members to maximize opportunities from existing client contacts.Creating presentation materials for potential clients.Working closely with other teams to maximize possible revenues through cross selling and provide a complete service to our clients.Implement site selection strategies and carry out site searches for occupier clients.To gather market information through research and site tours for and create, with minimal oversight, marketing materials.Creating and execute marketing and leasing strategies for office properties.Carrying out lease negotiations on behalf of tenants or landlords.Creating and maintaining tracking reports and other reports for both internal and client distribution.
  We are looking for a "Sales Specialist / Office Agency Consultant" for our client operating in commercial real estate industry.Originating new business through cold calls / business development / networking and working with other members of the team members to maximize opportunities from existing client contacts.Creating presentation materials for potential clients.Working closely with other teams to maximize possible revenues through cross selling and provide a complete service to our clients.Implement site selection strategies and carry out site searches for occupier clients.To gather market information through research and site tours for and create, with minimal oversight, marketing materials.Creating and execute marketing and leasing strategies for office properties.Carrying out lease negotiations on behalf of tenants or landlords.Creating and maintaining tracking reports and other reports for both internal and client distribution.
  • beşiktaş, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz Türkiye'nin önde gelen Perakende kuruluşlarından bir tanesi için 'Satınalma & İdari İşler Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.SATINALMA YÖNETİMİ-Satınalma süreç prosedür ve prensiplerini hazırlamak, güncel tutulmasını sağlamak-İlgili birimlerden gelen satın alma taleplerini değerlendirmek ve temin etmek-Tedarikçi seçimi, ihale ve teklif süreçleri, fiyat iyileştirmeleri sonrası sözleşme ve kontrat süreçlerini yönetmek-Endirekt hizmet ve malzeme alımları ve inşaat süreçlerinin ihale & süreç takibinin yapılması-Pazarlama materyal üretimlerinin stok ve sevk takibinin gerçekleştirilmesi-Alternatif tedarik kaynaklarını araştırıp bulmak, istenen kaliteyi en uygun şartlarda temin etmek-Satınalma sonrası oluşabilecek problemleri tespit etmek ve gidermek-Sipariş takip ve zamanında teslimat sürecini koordine etmek ve raporlamak-Maliyet düşürücü tedbir ve öneriler geliştirmek ve ilgili bölümleri bilgilendirmek-İhtiyaca uygun tedarikçi listesi oluşturmak ve değişen şartlar doğrultusunda güncel tutulmasını sağlamakİDARİ İŞLER YÖNETİMİ-Sözleşme ve kontrat süreçlerinde ilgili birimlerle koordineli çalışmak-Ofis genelindeki periyodik bakım ve onarımları takip etmek-İSG, temizlik, güvenlik, şirket araçları, servis gibi hizmet alımlarının kontrolünü ve operasyonel takibini gerçekleştirmek-Satınalma & idari işler verimlilik rapor ve analizlerini hazırlamak-Düzenli maliyet düşürme projelerini takip etmek ve aylık raporlamaları yapmak-Fatura kontrollerini yürütmek
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz Türkiye'nin önde gelen Perakende kuruluşlarından bir tanesi için 'Satınalma & İdari İşler Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.SATINALMA YÖNETİMİ-Satınalma süreç prosedür ve prensiplerini hazırlamak, güncel tutulmasını sağlamak-İlgili birimlerden gelen satın alma taleplerini değerlendirmek ve temin etmek-Tedarikçi seçimi, ihale ve teklif süreçleri, fiyat iyileştirmeleri sonrası sözleşme ve kontrat süreçlerini yönetmek-Endirekt hizmet ve malzeme alımları ve inşaat süreçlerinin ihale & süreç takibinin yapılması-Pazarlama materyal üretimlerinin stok ve sevk takibinin gerçekleştirilmesi-Alternatif tedarik kaynaklarını araştırıp bulmak, istenen kaliteyi en uygun şartlarda temin etmek-Satınalma sonrası oluşabilecek problemleri tespit etmek ve gidermek-Sipariş takip ve zamanında teslimat sürecini koordine etmek ve raporlamak-Maliyet düşürücü tedbir ve öneriler geliştirmek ve ilgili bölümleri bilgilendirmek-İhtiyaca uygun tedarikçi listesi oluşturmak ve değişen şartlar doğrultusunda güncel tutulmasını sağlamakİDARİ İŞLER YÖNETİMİ-Sözleşme ve kontrat süreçlerinde ilgili birimlerle koordineli çalışmak-Ofis genelindeki periyodik bakım ve onarımları takip etmek-İSG, temizlik, güvenlik, şirket araçları, servis gibi hizmet alımlarının kontrolünü ve operasyonel takibini gerçekleştirmek-Satınalma & idari işler verimlilik rapor ve analizlerini hazırlamak-Düzenli maliyet düşürme projelerini takip etmek ve aylık raporlamaları yapmak-Fatura kontrollerini yürütmek
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz otomasyon sektöründe yer alan firmamız için Satış Mühendisi arayışımız bulunmaktadır.Verilen hedefler doğrultusunda satış gerçekleştirmek, Planlama, iş takibi ve raporlama yapmak, Pazar araştırmaları yaparak satış artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Mevcut müşterilerin takibini yapmak, Gerektiğinde yapılan satışların tahsilatlarını yapmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz otomasyon sektöründe yer alan firmamız için Satış Mühendisi arayışımız bulunmaktadır.Verilen hedefler doğrultusunda satış gerçekleştirmek, Planlama, iş takibi ve raporlama yapmak, Pazar araştırmaları yaparak satış artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Mevcut müşterilerin takibini yapmak, Gerektiğinde yapılan satışların tahsilatlarını yapmak.
  • istanbul (europe), istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz Cloud çözümleri alanında faaliyet gösteren müşterimizin Operasyon Direktörlüğü'ne bağlı Altyapı ve DC Operasyon Yönetimi bölümünde görevlendirilmek üzere "Network Danışmanı" arıyoruz.DataCenter ve şirket dahili Network projeleri için gerekli mimari kararları uygulamak, Proje bazlı çalışmalarda müşterilerin Network ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm tasarlamak, Network alanında planlanma, kurulum, yönetim ve işletim çalışmalarına dahil olmak, Cloud müşterilerden gelen talepleri takip ederek uzak bağlantı veya yerinde destek ile çözüm sağlamak, 7x 24 Operasyon ekibinin Network müşteri sistemlerini izlemesini kurgulayarak Olay ve Talep Yönetim süreçlerine dahil olmak, DataCenter Operasyonlarının Network politikalarının oluşturulmasına ve yönetilmesine destek olmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz Cloud çözümleri alanında faaliyet gösteren müşterimizin Operasyon Direktörlüğü'ne bağlı Altyapı ve DC Operasyon Yönetimi bölümünde görevlendirilmek üzere "Network Danışmanı" arıyoruz.DataCenter ve şirket dahili Network projeleri için gerekli mimari kararları uygulamak, Proje bazlı çalışmalarda müşterilerin Network ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm tasarlamak, Network alanında planlanma, kurulum, yönetim ve işletim çalışmalarına dahil olmak, Cloud müşterilerden gelen talepleri takip ederek uzak bağlantı veya yerinde destek ile çözüm sağlamak, 7x 24 Operasyon ekibinin Network müşteri sistemlerini izlemesini kurgulayarak Olay ve Talep Yönetim süreçlerine dahil olmak, DataCenter Operasyonlarının Network politikalarının oluşturulmasına ve yönetilmesine destek olmak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  İlaç sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için İnsan Kaynakları Müdürü arayışımız vardır.Merkez ve saha işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması, ekibin gerekli çalışmalar için yönlendirilmesi ve sürecin yönetilmesi Eğitim-gelişim, toplantı, organizasyon veya motivasyonel çalışmaların koordine edilmesi, denetlenmesi; çalışan bağlılığı, kurum kültürü gibi stratejik konularda ilgili bilgilendirme ve uygulamaların yönetimi Tüm pozisyonlar için performans göstergelerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak Tüm süreçlerin şirket yönetimi tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda standart operasyon prosedürlerini oluşturmak, uygulamak ve uygulamalarını denetlemek İK politikalarının standartlara ve ilgili Kanuna uygunluğunu denetlemek Özlük ve yan hak politikalarının yönetim kararları doğrultusunda düzenlenmesi, ücret skalasının oluşturulmasında sistem çalışmalarını yürütmek Dönemsel performans değerlendirmesi yapmak, ödül-ceza yönergesini belirlemek Yıllık İnsan Kaynakları stratejilerini ve aksiyon planlarını ve İnsan Kaynakları bütçesini oluşturmak ve raporlamak Kariyer yedeklemesi programı çerçevesinde stratejik pozisyonlar için alternatif aday havuzu oluşturmak Boş kadrolar ile ilgili istihdam planlaması gerçekleştirmek, yapılacak olan değerlendirme merkezi uygulamalarına öncülük etmek-denetlemek Online işe alım seçme ve yerleştirme, eğitim süreçlerinin yürütülmesi Uzaktan tanıtım iş modeli çerçevesinde ekipleriyle birlikte dijital platformlardaki toplantıları yönetmek Uzaktan tanıtım iş modeli çerçevesinde dijital toplantı ve ekip yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek Belirlenen uzaktan çalışma gün ve saatleri içerisinde kendisine şirket tarafından bildirilen dijital bağlantı platformlarında aktif olmak, yapmakla yükümlü olduğu görevlerin yürütülmesini sağlamak
  İlaç sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için İnsan Kaynakları Müdürü arayışımız vardır.Merkez ve saha işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması, ekibin gerekli çalışmalar için yönlendirilmesi ve sürecin yönetilmesi Eğitim-gelişim, toplantı, organizasyon veya motivasyonel çalışmaların koordine edilmesi, denetlenmesi; çalışan bağlılığı, kurum kültürü gibi stratejik konularda ilgili bilgilendirme ve uygulamaların yönetimi Tüm pozisyonlar için performans göstergelerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak Tüm süreçlerin şirket yönetimi tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda standart operasyon prosedürlerini oluşturmak, uygulamak ve uygulamalarını denetlemek İK politikalarının standartlara ve ilgili Kanuna uygunluğunu denetlemek Özlük ve yan hak politikalarının yönetim kararları doğrultusunda düzenlenmesi, ücret skalasının oluşturulmasında sistem çalışmalarını yürütmek Dönemsel performans değerlendirmesi yapmak, ödül-ceza yönergesini belirlemek Yıllık İnsan Kaynakları stratejilerini ve aksiyon planlarını ve İnsan Kaynakları bütçesini oluşturmak ve raporlamak Kariyer yedeklemesi programı çerçevesinde stratejik pozisyonlar için alternatif aday havuzu oluşturmak Boş kadrolar ile ilgili istihdam planlaması gerçekleştirmek, yapılacak olan değerlendirme merkezi uygulamalarına öncülük etmek-denetlemek Online işe alım seçme ve yerleştirme, eğitim süreçlerinin yürütülmesi Uzaktan tanıtım iş modeli çerçevesinde ekipleriyle birlikte dijital platformlardaki toplantıları yönetmek Uzaktan tanıtım iş modeli çerçevesinde dijital toplantı ve ekip yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek Belirlenen uzaktan çalışma gün ve saatleri içerisinde kendisine şirket tarafından bildirilen dijital bağlantı platformlarında aktif olmak, yapmakla yükümlü olduğu görevlerin yürütülmesini sağlamak
  • i̇stanbul, levent, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Merchandiser" for our one of international textile retail company.Involves potentializing trading of all stores across regions and territories. Maximizing profit and sales densities. Tailoring assortments to local trading conditions and coordinating new launches. Being a point of contact within planning for store issues. Execute initial allocations utilizing sales volume ranking, store clustering, territory, current planned events and signed off range plan.Manage product launch dates based on concept needs and territory feedback.Understand the concept critical path and adhere to the deadlines.Perform sales/store analysis to properly maintain inventory levels and identify sales trends including communicating the action plan to the planning team.Manage product life cycle including IBT’s, Markdowns and price adjustments.
  We are looking for a "Merchandiser" for our one of international textile retail company.Involves potentializing trading of all stores across regions and territories. Maximizing profit and sales densities. Tailoring assortments to local trading conditions and coordinating new launches. Being a point of contact within planning for store issues. Execute initial allocations utilizing sales volume ranking, store clustering, territory, current planned events and signed off range plan.Manage product launch dates based on concept needs and territory feedback.Understand the concept critical path and adhere to the deadlines.Perform sales/store analysis to properly maintain inventory levels and identify sales trends including communicating the action plan to the planning team.Manage product life cycle including IBT’s, Markdowns and price adjustments.
  • 4. levent, istanbul (europe)
  • permanent
  Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisinin grup şirketi olan müşterimiz için Yetenek Yönetimi Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak "Yetenek ve Kariyer Yönetimi Uzmanı" arayışımız vardır.Beyaz yaka pozisyonlar için uçtan uca işe alım sürecini yönetmek,Eğitim organizasyonları yapmak, takip etmek,Performans değerlendirme süreçlerinde görev almak,Terfi, rotasyon, atama değerlendirme süreçlerinde görev almak,İşveren markası ve kurumsal iletişim süreçlerine destek olmak.
  Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisinin grup şirketi olan müşterimiz için Yetenek Yönetimi Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak "Yetenek ve Kariyer Yönetimi Uzmanı" arayışımız vardır.Beyaz yaka pozisyonlar için uçtan uca işe alım sürecini yönetmek,Eğitim organizasyonları yapmak, takip etmek,Performans değerlendirme süreçlerinde görev almak,Terfi, rotasyon, atama değerlendirme süreçlerinde görev almak,İşveren markası ve kurumsal iletişim süreçlerine destek olmak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "12 Months Temporary QA Specialist" for our business partner which is an American biopharmaceutical company.Supports development of the Affiliate’s Quality Management System (QMS), including generation of new Standard Operating Procedures (SOPs) and User Manuals.Generates and revises controlled documentation. (e.g. procedures, work instructions, forms, specifications, protocols, reports, etc.)Performs administration of the Quality Management System, including coordinating the distribution and maintenance for GxP documentation.Supports the generation of monthly document control metrics.Performs a variety of activities to ensure compliance with applicable regulatory requirements.Interacts with other Affiliate departments to establish project priorities timelines, and provides support to these departments from a QA perspective.Supports the Associate Director QA in Quality oversight activities with the Affiliates external partners. (CMO, 3PL)Liaises with Ireland offices on any issues, providing relevant support, to ensure continued product supply to the Turkish market.Provides support to internal and regulatory audits/inspections, as required.Participates in the development of training materials and rollout of training onsite.Conducts gap analyses and support risk assessments of processes procedures against relevant GDP guidelines as well as corporate standards, as required.Participated in local and corporate projects and process improvement initiatives, as required.
  We are looking for a "12 Months Temporary QA Specialist" for our business partner which is an American biopharmaceutical company.Supports development of the Affiliate’s Quality Management System (QMS), including generation of new Standard Operating Procedures (SOPs) and User Manuals.Generates and revises controlled documentation. (e.g. procedures, work instructions, forms, specifications, protocols, reports, etc.)Performs administration of the Quality Management System, including coordinating the distribution and maintenance for GxP documentation.Supports the generation of monthly document control metrics.Performs a variety of activities to ensure compliance with applicable regulatory requirements.Interacts with other Affiliate departments to establish project priorities timelines, and provides support to these departments from a QA perspective.Supports the Associate Director QA in Quality oversight activities with the Affiliates external partners. (CMO, 3PL)Liaises with Ireland offices on any issues, providing relevant support, to ensure continued product supply to the Turkish market.Provides support to internal and regulatory audits/inspections, as required.Participates in the development of training materials and rollout of training onsite.Conducts gap analyses and support risk assessments of processes procedures against relevant GDP guidelines as well as corporate standards, as required.Participated in local and corporate projects and process improvement initiatives, as required.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a Digital Sales and Marketing Manager for our global client who provides personal and digital banking services.Managing the communication through the digital media which the bank owns and/or has purchased in order to provide customer acquisition, current customer activation, new product sales and brand reputation, management of the relevant campaigns, performance follow-up, and planning the actions regarding the performance increase.Ensuring that all the Banking products and services are advertised, marketed, and sold in digital and mobile media and managing the relevant campaign processes or supporting related units in line with the marketing strategies.Determining the digital and mobile campaigns to be organized to achieve the target set, carrying out feasibility studies for them, ensuring that the approved campaigns are conducted in line with the targets and strategies of the campaigns, carrying out evaluations and giving reports during and after the campaign, ensuring that actions to be taken are determined based on the results of the campaign.Planning the new projects and activities which are increasing the product application/sales performance, improving the customer experience on all the websites belonging to our bank and the products.
  We are looking for a Digital Sales and Marketing Manager for our global client who provides personal and digital banking services.Managing the communication through the digital media which the bank owns and/or has purchased in order to provide customer acquisition, current customer activation, new product sales and brand reputation, management of the relevant campaigns, performance follow-up, and planning the actions regarding the performance increase.Ensuring that all the Banking products and services are advertised, marketed, and sold in digital and mobile media and managing the relevant campaign processes or supporting related units in line with the marketing strategies.Determining the digital and mobile campaigns to be organized to achieve the target set, carrying out feasibility studies for them, ensuring that the approved campaigns are conducted in line with the targets and strategies of the campaigns, carrying out evaluations and giving reports during and after the campaign, ensuring that actions to be taken are determined based on the results of the campaign.Planning the new projects and activities which are increasing the product application/sales performance, improving the customer experience on all the websites belonging to our bank and the products.
  • bursa, istanbul (europe)
  • permanent
  As Randstad we are looking for highly motivated Purchasing Engineers with strong English communication skills as well as those who are good at teamwork for our client located in Bursa.Project management purchasing for new projects worldwide (platform, customer projects).Subproject management purchasing in the new project.Responsibility for the achievement of the project goals (costs, quality, deadlines, budget).Interface to the Business Unit (GI or DI) in the area PS and material-field-oriented purchasing organization.Representation of purchasing in SE teams and coordination of SE work with suppliers.Conducting technical supplier discussions (TSD).Ratio Project Planning (RPP), Recognizing and Driving Ratio Ideas and Participation in RPP Teams.Provision of cost estimates for individual parts and tracking of material cost development for a product.
  As Randstad we are looking for highly motivated Purchasing Engineers with strong English communication skills as well as those who are good at teamwork for our client located in Bursa.Project management purchasing for new projects worldwide (platform, customer projects).Subproject management purchasing in the new project.Responsibility for the achievement of the project goals (costs, quality, deadlines, budget).Interface to the Business Unit (GI or DI) in the area PS and material-field-oriented purchasing organization.Representation of purchasing in SE teams and coordination of SE work with suppliers.Conducting technical supplier discussions (TSD).Ratio Project Planning (RPP), Recognizing and Driving Ratio Ideas and Participation in RPP Teams.Provision of cost estimates for individual parts and tracking of material cost development for a product.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an ''General Accounting & Tax Manager '' for our global partner which is operating manufacturing sector-Responsible for Accounts Payable, Accounts Receviable Accounting, SOX and Tax Operations of the company-Maintain and oversee all acounting operations and processes for all three books; US GAAP, IFRS and Statutory-Manage monthly closing activities and ensure  timely and accurate submission and reporting in accordance with US GAAP and Corporate Accounting standard and requirements- Manage quarterly closing activities for statutory and IFRS books and lead the CMB financials disclosure process with PwC and Investor Relations- Perform Balance Sheet Reconciliations for the accounts under his/her responsibility- Coordinate the relations with external auditors- Focus on control and process improvements- Support other functions on daily activities by providing guidance on accounting standards and company procedures- Provide timely reports and ad-hoc analysis on the area of responsibility
  We are looking for an ''General Accounting & Tax Manager '' for our global partner which is operating manufacturing sector-Responsible for Accounts Payable, Accounts Receviable Accounting, SOX and Tax Operations of the company-Maintain and oversee all acounting operations and processes for all three books; US GAAP, IFRS and Statutory-Manage monthly closing activities and ensure  timely and accurate submission and reporting in accordance with US GAAP and Corporate Accounting standard and requirements- Manage quarterly closing activities for statutory and IFRS books and lead the CMB financials disclosure process with PwC and Investor Relations- Perform Balance Sheet Reconciliations for the accounts under his/her responsibility- Coordinate the relations with external auditors- Focus on control and process improvements- Support other functions on daily activities by providing guidance on accounting standards and company procedures- Provide timely reports and ad-hoc analysis on the area of responsibility
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our company, which provides services in the paper and packaging industry sector that we are consulting.Assisting to the Budget Control Manager in preparation of monthly quarterly and annual financial reporting in accordance with IFRS and Company GuidelinessPreparating annual budget, strategic business plan and operational forecastsMonitoring and reporting the variances of the budgetParticipating month-end control processPerform analytical review of financial statementsProviding all required information within due datesPariticipating in the implementation of improvements to financial reporting process and systems
  We are looking for a "Budget Reporting Specialist" for our company, which provides services in the paper and packaging industry sector that we are consulting.Assisting to the Budget Control Manager in preparation of monthly quarterly and annual financial reporting in accordance with IFRS and Company GuidelinessPreparating annual budget, strategic business plan and operational forecastsMonitoring and reporting the variances of the budgetParticipating month-end control processPerform analytical review of financial statementsProviding all required information within due datesPariticipating in the implementation of improvements to financial reporting process and systems
  • kadıköy, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an CEO Office Execuive for our startup business partner.Provide inspired leadership in company wide. Lead and moderate board of directors and executive committee meetings. Report to the board of directors and keep them informed. Act as a secondary spokesperson for the company. Analyze the company’s fiscal activity, including budgeting, reporting and auditing and report to the CEO and the board of directors. Work with senior stakeholders, chief commercial officer, chief technology officer, chief people officer and other executives. Assure all legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations. Build alliances and partnerships with other organizations. Oversee day-to-day operations of the company. Identify and address problems and opportunities for the company.
  We are looking for an CEO Office Execuive for our startup business partner.Provide inspired leadership in company wide. Lead and moderate board of directors and executive committee meetings. Report to the board of directors and keep them informed. Act as a secondary spokesperson for the company. Analyze the company’s fiscal activity, including budgeting, reporting and auditing and report to the CEO and the board of directors. Work with senior stakeholders, chief commercial officer, chief technology officer, chief people officer and other executives. Assure all legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations. Build alliances and partnerships with other organizations. Oversee day-to-day operations of the company. Identify and address problems and opportunities for the company.
  • şi̇şli̇, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Science Liaison' located in İstanbul for our global client operating in pharmaceuticals industry.Responsible for implementing product strategies determined by Senior Medical Managers and Product Managers.Implementing regional medical activities.Ensuring good relations with regional Key Opinion Leaders and providing fast and quality medical and scientific support to sales teams. Understanding of scientific data for training purposes which design, help and/or coordinate educational programmes and workshops.Responsible for contribute actively in building, maintaining and updating scientific knowledge.Implementing medical department strategies in his/her responsibility area.Having good relationship with physicians based on scientific knowledge.
  We are looking for a 'Medical Science Liaison' located in İstanbul for our global client operating in pharmaceuticals industry.Responsible for implementing product strategies determined by Senior Medical Managers and Product Managers.Implementing regional medical activities.Ensuring good relations with regional Key Opinion Leaders and providing fast and quality medical and scientific support to sales teams. Understanding of scientific data for training purposes which design, help and/or coordinate educational programmes and workshops.Responsible for contribute actively in building, maintaining and updating scientific knowledge.Implementing medical department strategies in his/her responsibility area.Having good relationship with physicians based on scientific knowledge.
30 of 105 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.