16 jobs found in Izmir

filter2
clear all
  • çiğli, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz başta ambalaj olmak üzere inşaat, lojistik, medya ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterimiz için ''Makam Şoförü'' arayışımız bulunmaktadır.-
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz başta ambalaj olmak üzere inşaat, lojistik, medya ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterimiz için ''Makam Şoförü'' arayışımız bulunmaktadır.-
  • bayraklı, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Mekanik Kısım Şefi” aramaktayız.Proje imalat sürecinde; saha uygulama süreçlerinin istenilen nitelikte yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek(test, satın alınan malzemelerin kontrolü ile ilgili süreçler vb.),Mekanik işler ile ilgili çalışılan firmaların hak edişlerinin yapılmasını sağlamak,Müşteri beklentileri doğrultusunda, iletilen tasarımsal revizyon taleplerinin; teknik açıdan uygunluğunu değerlendirmek, önerilerde bulunmak veya uygulamaya almak,Teslimatı gerçekleşmiş projelerde, müşteri beklentileri veya arıza giderim sürecinde işletmeye destek olmak, mühendislik desteği vermek,Proje imalat sürecinde yapılan teknik toplantılara katılmak, uygulama süreçleri ile ilgili bilgi vermek, önerilerde bulunmak,Mekanik işler ile ilgili konularda kendine bağlı ekibin iş koordinasyonunu; iş programına uygun olarak yapmak ve çalışmasını sağlamak,Mekanik işler ile ilgili çalışılan taşeron firmaların, iş programına ve şirket beklentilerine uygun çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,Mekanik işler ile ilgili çalışılan taşeron firmalar tarafından temin edilen malzemelerin sözleşmede belirtilen şartlarda olmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Mekanik Kısım Şefi” aramaktayız.Proje imalat sürecinde; saha uygulama süreçlerinin istenilen nitelikte yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek(test, satın alınan malzemelerin kontrolü ile ilgili süreçler vb.),Mekanik işler ile ilgili çalışılan firmaların hak edişlerinin yapılmasını sağlamak,Müşteri beklentileri doğrultusunda, iletilen tasarımsal revizyon taleplerinin; teknik açıdan uygunluğunu değerlendirmek, önerilerde bulunmak veya uygulamaya almak,Teslimatı gerçekleşmiş projelerde, müşteri beklentileri veya arıza giderim sürecinde işletmeye destek olmak, mühendislik desteği vermek,Proje imalat sürecinde yapılan teknik toplantılara katılmak, uygulama süreçleri ile ilgili bilgi vermek, önerilerde bulunmak,Mekanik işler ile ilgili konularda kendine bağlı ekibin iş koordinasyonunu; iş programına uygun olarak yapmak ve çalışmasını sağlamak,Mekanik işler ile ilgili çalışılan taşeron firmaların, iş programına ve şirket beklentilerine uygun çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,Mekanik işler ile ilgili çalışılan taşeron firmalar tarafından temin edilen malzemelerin sözleşmede belirtilen şartlarda olmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.
  • bayraklı, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Elektrik Kısım Şefi” aramaktayız.Şantiye kurulumunun temel topraklaması ile beraber; boş boruların atılması, pano seçimi, kablo döşenmesi, aydınlatma seçimleri vb. başlayarak, proje planı doğrultusunda ilgili tüm sistemlerin devreye alınmasına kadar geçen iş süreçlerinde; çalışmaların projeye uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,İhtiyaç doğrultusunda enerji temininin aynı düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütmek,Alanı ile ilgili çalışılan taşeron firmaların yürüttüğü çalışmaların, projeye uygun olmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak, varsa uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,Taşeronlardan gelen günlük faaliyet raporlarını kontrol etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,Taşeron hak ediş çalışmaları kapsamında; metraj, adet ve fiyat kontrolü yapmak,Şantiyenin genel elektrik düzeniyle ilgili çalışmaları yürütmek, aksaklık durumunu tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,Proje imalat sürecinde yürütülen işlerin aksamaması için bağlantılı çalışılan diğer tüm ekipler ile iş koordinasyonu sağlamak,Bitmiş projelerle ilgili oluşan arızaların giderilmesini sağlamak, tadilat ve revizyonları gerçekleştirmek.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Elektrik Kısım Şefi” aramaktayız.Şantiye kurulumunun temel topraklaması ile beraber; boş boruların atılması, pano seçimi, kablo döşenmesi, aydınlatma seçimleri vb. başlayarak, proje planı doğrultusunda ilgili tüm sistemlerin devreye alınmasına kadar geçen iş süreçlerinde; çalışmaların projeye uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,İhtiyaç doğrultusunda enerji temininin aynı düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütmek,Alanı ile ilgili çalışılan taşeron firmaların yürüttüğü çalışmaların, projeye uygun olmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak, varsa uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,Taşeronlardan gelen günlük faaliyet raporlarını kontrol etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,Taşeron hak ediş çalışmaları kapsamında; metraj, adet ve fiyat kontrolü yapmak,Şantiyenin genel elektrik düzeniyle ilgili çalışmaları yürütmek, aksaklık durumunu tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,Proje imalat sürecinde yürütülen işlerin aksamaması için bağlantılı çalışılan diğer tüm ekipler ile iş koordinasyonu sağlamak,Bitmiş projelerle ilgili oluşan arızaların giderilmesini sağlamak, tadilat ve revizyonları gerçekleştirmek.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz gıda üretimi sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Maliyet Muhasebesi Şefi'' arayışımız bulunmaktadır.Bütçe için standart maliyetleri ürün bazında hesaplamak ve raporlamak,Bölümlerden gelen bütçe hedeflerini toplayıp şirket bütçesini hazırlamak,Günlük ve ay kapanış öncesi stok ve üretim kayıtlarının kontrolünü yapmak, Fiili aylık maliyetleri hesaplayıp ay sonu kapanışlarını yapmak, finansal tabloların doğru ve zamanında hazırlanmasını sağlamak,Aylık fiili ve standart maliyetler arasındaki sapmaları hesaplayıp ilgili birimlere raporlamak,Üst yönetime sunulacak aylık faaliyet raporuna destek olacak Bütçe – Gerçekleşen karşılaştırmalı raporları yapmak,Yeni ürün için maliyet ve fiyat çalışmalarını yapmak,Giderleri düşürmek ve karlılığı arttırabilmek adına sorgulayıcı bir anlayışla rapor ve analizler oluşturarak üst yönetime sunmak,Stok sayım ve kontrol çalışmalarına katılmak ve organize etmek,Dış denetimlerde maliyet ve stoklarla ilgili belge ve raporları hazırlamak,Muhasebe Müdürüne ve Üst Yönetime talep edilen özel raporlamaları yapmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz gıda üretimi sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Maliyet Muhasebesi Şefi'' arayışımız bulunmaktadır.Bütçe için standart maliyetleri ürün bazında hesaplamak ve raporlamak,Bölümlerden gelen bütçe hedeflerini toplayıp şirket bütçesini hazırlamak,Günlük ve ay kapanış öncesi stok ve üretim kayıtlarının kontrolünü yapmak, Fiili aylık maliyetleri hesaplayıp ay sonu kapanışlarını yapmak, finansal tabloların doğru ve zamanında hazırlanmasını sağlamak,Aylık fiili ve standart maliyetler arasındaki sapmaları hesaplayıp ilgili birimlere raporlamak,Üst yönetime sunulacak aylık faaliyet raporuna destek olacak Bütçe – Gerçekleşen karşılaştırmalı raporları yapmak,Yeni ürün için maliyet ve fiyat çalışmalarını yapmak,Giderleri düşürmek ve karlılığı arttırabilmek adına sorgulayıcı bir anlayışla rapor ve analizler oluşturarak üst yönetime sunmak,Stok sayım ve kontrol çalışmalarına katılmak ve organize etmek,Dış denetimlerde maliyet ve stoklarla ilgili belge ve raporları hazırlamak,Muhasebe Müdürüne ve Üst Yönetime talep edilen özel raporlamaları yapmak.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de plastik üretim sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Makine Mühendisi” aramaktayız.Üretim ihtiyaçlarının sevk ve idaresinin organize edilmesi,Ürün reçetelerinin hazırlanması ve üretim akış süreçlerinin yönetilmesi,Üretim ihtiyaçları doğrultusunda ham madde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemelerinin siparişlerinin oluşturulması,Üretim makine bakım süreçlerinin yönetilmesi,Gerekli durumlarda satış departmanına müşteri ziyaretlerinde teknik destek verilmesi.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de plastik üretim sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “Makine Mühendisi” aramaktayız.Üretim ihtiyaçlarının sevk ve idaresinin organize edilmesi,Ürün reçetelerinin hazırlanması ve üretim akış süreçlerinin yönetilmesi,Üretim ihtiyaçları doğrultusunda ham madde, yardımcı malzeme ve ambalaj malzemelerinin siparişlerinin oluşturulması,Üretim makine bakım süreçlerinin yönetilmesi,Gerekli durumlarda satış departmanına müşteri ziyaretlerinde teknik destek verilmesi.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz İzmir'de faaliyet gösteren müşterilerimiz için iş fırsatlarına açık olan tüm Üretim Operatör adaylarını başvuruları için bekliyoruz..
  Danışmanlığını yürüttüğümüz İzmir'de faaliyet gösteren müşterilerimiz için iş fırsatlarına açık olan tüm Üretim Operatör adaylarını başvuruları için bekliyoruz..
  • çiğli, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük matbaa mürekkebi ve pigment üreticisi müşterimiz için ''Depo Operatörü'' arayışımız mevcuttur.Depo sevkiyat bölümümüzde siparişlerin hazırlanması,Sevk edilecek ürünlerin ilgili taşıma araçlarına yüklenmesi,Gelen hammadde vb teslim alınıp yerleştirilmesi,Forklift kullanımı.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük matbaa mürekkebi ve pigment üreticisi müşterimiz için ''Depo Operatörü'' arayışımız mevcuttur.Depo sevkiyat bölümümüzde siparişlerin hazırlanması,Sevk edilecek ürünlerin ilgili taşıma araçlarına yüklenmesi,Gelen hammadde vb teslim alınıp yerleştirilmesi,Forklift kullanımı.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz iş makinaları alanında faaliyet gösteren İzmir lokasyonlu müşterimiz için Kaynak Operatörü arayışımız mevcuttur..
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz iş makinaları alanında faaliyet gösteren İzmir lokasyonlu müşterimiz için Kaynak Operatörü arayışımız mevcuttur..
  • bayraklı, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İş Geliştirme Mimarı” aramaktayız.Sektördeki gelişmeleri izleyerek, şirket politikaları doğrultusunda potansiyel projeler ile ilgili iş geliştirme faaliyetlerini yönetmek,Potansiyel projelerle ilgili iş geliştirme kapsamında yapılması gereken tüm ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarını yürütmek,Devam eden projelerle ilgili iş geliştirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek,İş geliştirme süreçlerinin takibinde ve yürütülmesinde aktif rol almak. (keşif, metraj, proje bütçeleme ve ihale hazırlık)
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İş Geliştirme Mimarı” aramaktayız.Sektördeki gelişmeleri izleyerek, şirket politikaları doğrultusunda potansiyel projeler ile ilgili iş geliştirme faaliyetlerini yönetmek,Potansiyel projelerle ilgili iş geliştirme kapsamında yapılması gereken tüm ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarını yürütmek,Devam eden projelerle ilgili iş geliştirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek,İş geliştirme süreçlerinin takibinde ve yürütülmesinde aktif rol almak. (keşif, metraj, proje bütçeleme ve ihale hazırlık)
  • buca/kaynaklar, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz başta ambalaj olmak üzere inşaat, lojistik, medya ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterimiz için ''Helikopter Teknisyeni'' arayışımız bulunmaktadır.Yakıt tankerini kullanacak ve hava araçlarına ikmal yapacak,Tanker boşaldığında rafineriden yakıt alımı yapacak,Hangar, depo alanları, iniş kalkış pistlerinin yabancı madde temizliğinin yapacak,Helikopter teknisyenine ve Ultra Light teknisyenine ortak olarak yardımcı olacak,Hangar, ofis, pist alan temizliği ve düzenlemesi yapacak,Elektrik sayaçlarını okuyacak,Hava araçlarına yakıt alacak,Hobi aracının temizliğini yapacak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz başta ambalaj olmak üzere inşaat, lojistik, medya ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterimiz için ''Helikopter Teknisyeni'' arayışımız bulunmaktadır.Yakıt tankerini kullanacak ve hava araçlarına ikmal yapacak,Tanker boşaldığında rafineriden yakıt alımı yapacak,Hangar, depo alanları, iniş kalkış pistlerinin yabancı madde temizliğinin yapacak,Helikopter teknisyenine ve Ultra Light teknisyenine ortak olarak yardımcı olacak,Hangar, ofis, pist alan temizliği ve düzenlemesi yapacak,Elektrik sayaçlarını okuyacak,Hava araçlarına yakıt alacak,Hobi aracının temizliğini yapacak.
  • esbaş, izmir
  • permanent
  We are looking for an ''IT Responsible'' for our client operates in aviation aerospace industry with their HQ based in Germany and second location in Izmir, Turkey.Ensure maintenance of systems, printers and network(focus on VMWare, Microsoft and CISCO).Ensure data integrity, availability and confidentiality.Ensure IT policies up to date.Close tracking of security measures and firewall maintenance.Support infrastructure and improvement project.Be supportive with users daily issues.Take part in digitalization projects.Document processes, tutorials, diagrams etc.
  We are looking for an ''IT Responsible'' for our client operates in aviation aerospace industry with their HQ based in Germany and second location in Izmir, Turkey.Ensure maintenance of systems, printers and network(focus on VMWare, Microsoft and CISCO).Ensure data integrity, availability and confidentiality.Ensure IT policies up to date.Close tracking of security measures and firewall maintenance.Support infrastructure and improvement project.Be supportive with users daily issues.Take part in digitalization projects.Document processes, tutorials, diagrams etc.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Our customer is one of the European leading company in the multienergy well being sector: heaters, water-heaters and bathroom products, boilers, ventilation, ait conditioning, renewable energies.Participate to the EFA (External fonctional analysis) of the products with product manager.Create IFA (Internal fonctional analysis) of the products with project manager. Lead choice of technology for new components developed internally.To prepare the 2D drawings and model modification.Define the preparation of the component validation plan.Perform simulation when it is needed (mechanical resistance,thermal outputs, air flow).Monitor design review with internal customers and with suppliers.Participate to Launch Review of toolings with Purchasing.Engineering changes management (leading or contributing).Develop design standards.Represent the R&D department within other projects/departments (GAP project of new products).
  Our customer is one of the European leading company in the multienergy well being sector: heaters, water-heaters and bathroom products, boilers, ventilation, ait conditioning, renewable energies.Participate to the EFA (External fonctional analysis) of the products with product manager.Create IFA (Internal fonctional analysis) of the products with project manager. Lead choice of technology for new components developed internally.To prepare the 2D drawings and model modification.Define the preparation of the component validation plan.Perform simulation when it is needed (mechanical resistance,thermal outputs, air flow).Monitor design review with internal customers and with suppliers.Participate to Launch Review of toolings with Purchasing.Engineering changes management (leading or contributing).Develop design standards.Represent the R&D department within other projects/departments (GAP project of new products).
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz endüstriyel ürünler sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için ''Servis Teknisyeni'' arayışımız bulunmaktadır.Servise gelen ürünlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek,Türkiye genelindeki servislerin eğitilmelerinde görev yapmak, servis birimlerince çözülemeyen arıza ve bakımlarda gerek merkez serviste gerekse servis birimi nezdinde veya müşteri nezdinde doğrudan müdahale ile tamir ve bakımları yapmak,Tüm servis birimlerine telefonla teknik destek vermek, Müşteri nezdindeki demo ve sunumlarda veya ürün aplikasyon eğitimlerinde olası teknik sorunlara karşı hazır bulunarak destek vermek.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz endüstriyel ürünler sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için ''Servis Teknisyeni'' arayışımız bulunmaktadır.Servise gelen ürünlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek,Türkiye genelindeki servislerin eğitilmelerinde görev yapmak, servis birimlerince çözülemeyen arıza ve bakımlarda gerek merkez serviste gerekse servis birimi nezdinde veya müşteri nezdinde doğrudan müdahale ile tamir ve bakımları yapmak,Tüm servis birimlerine telefonla teknik destek vermek, Müşteri nezdindeki demo ve sunumlarda veya ürün aplikasyon eğitimlerinde olası teknik sorunlara karşı hazır bulunarak destek vermek.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Our customer is one of the European leading company in the multienergy well being sector: heaters, water-heaters and bathroom products, boilers, ventilation, ait conditioning, renewable energies.We are looking for a Industrialization Project Leader which leads industrialization projects mainly in capacity increasing and support new product projects as inexpert-Leading industrialization projects for capacity increase, OEE increase, new facility investments-Contributing to R&D new product projects-Defining new prod.line-Participation to GAP, 5S and factory roadmaps-Preparing validation criterias
  Our customer is one of the European leading company in the multienergy well being sector: heaters, water-heaters and bathroom products, boilers, ventilation, ait conditioning, renewable energies.We are looking for a Industrialization Project Leader which leads industrialization projects mainly in capacity increasing and support new product projects as inexpert-Leading industrialization projects for capacity increase, OEE increase, new facility investments-Contributing to R&D new product projects-Defining new prod.line-Participation to GAP, 5S and factory roadmaps-Preparing validation criterias
  • izmir, izmir
  • permanent
  Asansör, yürüyen merdiven, yükleme alanları, erişim çözümleri, bakım ve modernizasyona yönelik yenilikçi çözüm alanlarında faaliyet gösteren global müşterimiz için ''Satış Mühendisi'' arayışımız bulunmaktadır.Bağlı bulunduğu bölge dahilinde pazar araştırmalarının yapılması, satış kapasitesinin artırılması,Ürünler özelinde satışı yapılabilecek projelerin tespit edilmesi, bu projelerle ilgili uygun ürünlerin seçilip, müşterilerin bilgilendirilmesi,Uygun görülen ürünlerle ilgili tekliflerin hazırlanması, müşteriye sunulması ve takibi,Müşteri ile prensipte anlaşılan projelerin sözleşme ve ödeme aşamalarının takibi.
  Asansör, yürüyen merdiven, yükleme alanları, erişim çözümleri, bakım ve modernizasyona yönelik yenilikçi çözüm alanlarında faaliyet gösteren global müşterimiz için ''Satış Mühendisi'' arayışımız bulunmaktadır.Bağlı bulunduğu bölge dahilinde pazar araştırmalarının yapılması, satış kapasitesinin artırılması,Ürünler özelinde satışı yapılabilecek projelerin tespit edilmesi, bu projelerle ilgili uygun ürünlerin seçilip, müşterilerin bilgilendirilmesi,Uygun görülen ürünlerle ilgili tekliflerin hazırlanması, müşteriye sunulması ve takibi,Müşteri ile prensipte anlaşılan projelerin sözleşme ve ödeme aşamalarının takibi.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz gıda ve yem hammadde ithalat ve ihracatı yapan global müşterimiz için ''Satış Müdürü'' arayışımız bulunmaktadır.Sorumlu olduğu ürünlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı satış süreçlerini yönetmek,Yeni pazar arayışları, yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşteri yönetiminde aktif rol almak,Çalıştığı sektörle ilgili araştırmalar yaparak ihtiyaç ve eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda inovatif ürünler geliştirmek.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz gıda ve yem hammadde ithalat ve ihracatı yapan global müşterimiz için ''Satış Müdürü'' arayışımız bulunmaktadır.Sorumlu olduğu ürünlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı satış süreçlerini yönetmek,Yeni pazar arayışları, yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşteri yönetiminde aktif rol almak,Çalıştığı sektörle ilgili araştırmalar yaparak ihtiyaç ve eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda inovatif ürünler geliştirmek.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.