2 jobs found in Vestland

filter3
clear all
  • byrkjelo, vestland
  • permanent
  TINE Meieriet Byrkjelo søkjer etter ein dyktig og engasjert leiar til ei spennande stilling som Teknisk Sjef. Som teknisk sjef har du ansvar for vedlikeholdsavdelinga med totalt 21 tilsette. Teknisk Sjef har direkte personalansvar for 4 tilsette. Stillinga rapporterer direkte til Meierisjef, og inngår i anlegget si leiargruppe. Vi søkjer etter ein leiar som skapar ein kultur som vil, skapar tilsette som kan og er ein leiar som får det til å skje.  Vi står saman om å få til eit best mogeleg anlegg, og er stadig på utkikk etter forbetringsmogelegheiter. Vedlikeholdsavdelinga er ein serviceinstitusjon for heile anlegget. Vi prioriterer forebyggande vedlikehold, då dette er nødvendig for å ha ei god og stabil drift. Teknisk Sjef har budsjett- og personalansvar. I stillinga ligg det ansvar for å organisere og leie løpande forebyggande vedlikehold, slik at vi sikrar optimal driftstilgjengelegheit på maskiner, prosessar, teknisk utstyr, bygg og anlegg. TINE Meieriet Byrkjelo er ei spennande bedrift i stadig utvikling. Vi ser etter deg som er god til å finne løysingar, som evnar å få med deg folk, og som ynskjer å bli med TINE inn i framtida.Har du lyst til å jobbe med nokre av landets mest kjende og kjære merkevarer og bidra til at vi saman skapar eit levande Noreg?ArbeidsoppgaverAnsvar for at avdelinga vert driven etter gjeldande krav innan HMS og kvalitetSørge for god planlegging av vedlikehold og optimal bruk av avdelinga sine ressursarPersonaloppfølging og utviklingOverordna ansvar for prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjektBudsjett- og resultatoppfølgingSikre god kommunikasjon i eiga avdeling og godt samarbeid med øvrige avdelinger KvalifikasjonarYnskjeleg med høgare utdanning innan tekniske fag, må minimum ha teknisk fagskule eller annan relevant fagkompetansePraktisk erfaring kan kompensere for manglande formell utdanningErfaring frå prosess- og produksjonsindustriLeiarerfaringErfaring med prosjektrelatert arbeid er ein fordelGenerelt gode IT-kunnskaparPersonlege eigenskaparGod motivator og teambyggjarGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerDyktig til å planleggje og organisereKunne ta initiativ, sette i verk aktivitetar og ta raske avgjerderArbeide effektivt under pressGodt humør og stå-på-viljeVi tilbyrEin spennande og utfordrande jobb i eit fullautomatisert produksjonsmiljøMogelegheit for personleg og fagleg utviklingGodt arbeids- og fagmiljøLøn etter avtaleGode pensjons- og forsikringsordningarHjelp til å skaffe bustad  Vi tek bakgrunnssjekk av søkjarar for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengeleg dokumentasjon. Bakgrunnssjekk gjennomførast ikkje utan samtykke frå søkjaren og aktuelle søkjarar vil motta nærare informasjon om dette. Om dette høyrast interessant ut vil vi råde deg til å søkje.Informasjon vedrørande søknaden vert handsama konfidensielt, også overfor vår oppdragsgjevar dersom dette er eit ønskje. Aktuelle kandidatar vert kontakta for intervju fortløpande.Ved spørsmål angåande stillinga kan rekrutterar Daniel Dvergsdal kontaktast påtlf: 400 21 564, eller E-post: daniel.dvergsdal@randstad.no.
  TINE Meieriet Byrkjelo søkjer etter ein dyktig og engasjert leiar til ei spennande stilling som Teknisk Sjef. Som teknisk sjef har du ansvar for vedlikeholdsavdelinga med totalt 21 tilsette. Teknisk Sjef har direkte personalansvar for 4 tilsette. Stillinga rapporterer direkte til Meierisjef, og inngår i anlegget si leiargruppe. Vi søkjer etter ein leiar som skapar ein kultur som vil, skapar tilsette som kan og er ein leiar som får det til å skje.  Vi står saman om å få til eit best mogeleg anlegg, og er stadig på utkikk etter forbetringsmogelegheiter. Vedlikeholdsavdelinga er ein serviceinstitusjon for heile anlegget. Vi prioriterer forebyggande vedlikehold, då dette er nødvendig for å ha ei god og stabil drift. Teknisk Sjef har budsjett- og personalansvar. I stillinga ligg det ansvar for å organisere og leie løpande forebyggande vedlikehold, slik at vi sikrar optimal driftstilgjengelegheit på maskiner, prosessar, teknisk utstyr, bygg og anlegg. TINE Meieriet Byrkjelo er ei spennande bedrift i stadig utvikling. Vi ser etter deg som er god til å finne løysingar, som evnar å få med deg folk, og som ynskjer å bli med TINE inn i framtida.Har du lyst til å jobbe med nokre av landets mest kjende og kjære merkevarer og bidra til at vi saman skapar eit levande Noreg?ArbeidsoppgaverAnsvar for at avdelinga vert driven etter gjeldande krav innan HMS og kvalitetSørge for god planlegging av vedlikehold og optimal bruk av avdelinga sine ressursarPersonaloppfølging og utviklingOverordna ansvar for prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjektBudsjett- og resultatoppfølgingSikre god kommunikasjon i eiga avdeling og godt samarbeid med øvrige avdelinger KvalifikasjonarYnskjeleg med høgare utdanning innan tekniske fag, må minimum ha teknisk fagskule eller annan relevant fagkompetansePraktisk erfaring kan kompensere for manglande formell utdanningErfaring frå prosess- og produksjonsindustriLeiarerfaringErfaring med prosjektrelatert arbeid er ein fordelGenerelt gode IT-kunnskaparPersonlege eigenskaparGod motivator og teambyggjarGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerDyktig til å planleggje og organisereKunne ta initiativ, sette i verk aktivitetar og ta raske avgjerderArbeide effektivt under pressGodt humør og stå-på-viljeVi tilbyrEin spennande og utfordrande jobb i eit fullautomatisert produksjonsmiljøMogelegheit for personleg og fagleg utviklingGodt arbeids- og fagmiljøLøn etter avtaleGode pensjons- og forsikringsordningarHjelp til å skaffe bustad  Vi tek bakgrunnssjekk av søkjarar for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengeleg dokumentasjon. Bakgrunnssjekk gjennomførast ikkje utan samtykke frå søkjaren og aktuelle søkjarar vil motta nærare informasjon om dette. Om dette høyrast interessant ut vil vi råde deg til å søkje.Informasjon vedrørande søknaden vert handsama konfidensielt, også overfor vår oppdragsgjevar dersom dette er eit ønskje. Aktuelle kandidatar vert kontakta for intervju fortløpande.Ved spørsmål angåande stillinga kan rekrutterar Daniel Dvergsdal kontaktast påtlf: 400 21 564, eller E-post: daniel.dvergsdal@randstad.no.
  • mathopen, vestland
  • permanent
  NOFI Vakos produserer og leverer produkter og tjenester innenfor havbruk, fiskeri, oljevern, flytekaier, samt vann og avløpsseksjonen.Med basis i forskning og utvikling satser NOFI Vakos på å skape bærekraftige løsninger for sine kunder, og å være med på å sikre en ren og levende kyst gjennom å forsyne markedet med sikre og konkurransedyktige kvalitetsprodukter tilpasset et røft klima.Som Salgskonsulent vil din viktigste oppgave være å etablere NOFI Vakos i Bergen og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter som posisjonerer selskapet fra Trondheim og sørover.Dine ansvarsområder vil være:Ansvar for etablering/oppbygging av NOFI Vakos sitt merkenavn i Bergen, med hovedfokus på Vann og avløpsprodukter.Ansvar for gjennomføring av salgsaktiviteter og oppfølging av nøkkelkunder/samarbeidspartnere i definert markedsområde, med hovedfokus på region Vest.Ansvar for oppfølging av samarbeidsavtaler mellom NOFI Vakos og kunder i definert markedsområde.Delta i planlegging, analyse og rapportering av salgsaktiviteter mot markedssegmentet i nært samarbeid med Daglig Leder.Sentrale arbeidsoppgaver:Salgs- og markedsføringsaktiviteter med hovedfokus på Vann og avløpsprodukter.Være pådriver for utarbeidelse av markedsplan for regionen samt gjennomføre aktivitetsplan.Oppfølging av nye og eksisterende kunder.Ha kontroll og oversikt over logistikk/vareflyt på egne ordrer.Rapportering av egen salgsvirksomhet.Skape et godt samarbeidsklima på tvers av forretningsområder og andre selskap i konsernet.Bidra til å videreutvikle merkevarenavnet NOFI Vakos.Du må trives med nettverksbygging og å skape gode relasjoner med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.Teknisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Høres dette interessant ut? Send oss en kortfattet søknad. Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende.Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
  NOFI Vakos produserer og leverer produkter og tjenester innenfor havbruk, fiskeri, oljevern, flytekaier, samt vann og avløpsseksjonen.Med basis i forskning og utvikling satser NOFI Vakos på å skape bærekraftige løsninger for sine kunder, og å være med på å sikre en ren og levende kyst gjennom å forsyne markedet med sikre og konkurransedyktige kvalitetsprodukter tilpasset et røft klima.Som Salgskonsulent vil din viktigste oppgave være å etablere NOFI Vakos i Bergen og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter som posisjonerer selskapet fra Trondheim og sørover.Dine ansvarsområder vil være:Ansvar for etablering/oppbygging av NOFI Vakos sitt merkenavn i Bergen, med hovedfokus på Vann og avløpsprodukter.Ansvar for gjennomføring av salgsaktiviteter og oppfølging av nøkkelkunder/samarbeidspartnere i definert markedsområde, med hovedfokus på region Vest.Ansvar for oppfølging av samarbeidsavtaler mellom NOFI Vakos og kunder i definert markedsområde.Delta i planlegging, analyse og rapportering av salgsaktiviteter mot markedssegmentet i nært samarbeid med Daglig Leder.Sentrale arbeidsoppgaver:Salgs- og markedsføringsaktiviteter med hovedfokus på Vann og avløpsprodukter.Være pådriver for utarbeidelse av markedsplan for regionen samt gjennomføre aktivitetsplan.Oppfølging av nye og eksisterende kunder.Ha kontroll og oversikt over logistikk/vareflyt på egne ordrer.Rapportering av egen salgsvirksomhet.Skape et godt samarbeidsklima på tvers av forretningsområder og andre selskap i konsernet.Bidra til å videreutvikle merkevarenavnet NOFI Vakos.Du må trives med nettverksbygging og å skape gode relasjoner med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.Teknisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Høres dette interessant ut? Send oss en kortfattet søknad. Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende.Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 

Explore over 2 jobs in Vestland

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.