10 jobs found in Zuid-Holland

filter3
clear all
  • den haag, zuid-holland
  • interim
  Als redacteur schrijf je teksten voor de 'werken bij'-site en het intranet van de ACM. Denk bijvoorbeeld aan interviews met medewerkers, blogs, inhoudelijk vaknieuws en stukken over de ontwikkelingen in en rond de ACM. Je denkt en schrijft mee aan de nieuwe doelgroeppagina’s op onze 'werken bij'-site. De teksten zijn zo uitnodigend dat de lezer tot actie (=solliciteren) overgaat.Daarnaast help je mee met het maken van content voor onze social mediakanalen die we op de arbeidsmarkt inzetten. Denk daarbij aan het verzamelen van quotes van medewerkers voor diverse media, profielpagina’s bijhouden en fotomateriaal bewerken voor alle uitingen. Je hebt een actieve rol in het bedenken van vacaturecampagnes op onze social mediakanalen en denkt mee over de inzet van SEA.De redacteur valt onder de afdeling communicatie en werkt heel nauw samen met het recruitmentteam (=functionele aansturing vanuit recruitment)ArbeidsvoorwaardenWe bieden een tijdelijke opdracht tot en met december 2021. De start is per direct voor 36 uur per week (32 is bespreekbaar). Locatie is het kantoor in het centrum van Den Haag, dichtbij het station. De opdrachtgever volgt de adviezen over thuiswerken, maar voor inwerken of overleggen wordt er soms ook op kantoor afgesproken.
  Als redacteur schrijf je teksten voor de 'werken bij'-site en het intranet van de ACM. Denk bijvoorbeeld aan interviews met medewerkers, blogs, inhoudelijk vaknieuws en stukken over de ontwikkelingen in en rond de ACM. Je denkt en schrijft mee aan de nieuwe doelgroeppagina’s op onze 'werken bij'-site. De teksten zijn zo uitnodigend dat de lezer tot actie (=solliciteren) overgaat.Daarnaast help je mee met het maken van content voor onze social mediakanalen die we op de arbeidsmarkt inzetten. Denk daarbij aan het verzamelen van quotes van medewerkers voor diverse media, profielpagina’s bijhouden en fotomateriaal bewerken voor alle uitingen. Je hebt een actieve rol in het bedenken van vacaturecampagnes op onze social mediakanalen en denkt mee over de inzet van SEA.De redacteur valt onder de afdeling communicatie en werkt heel nauw samen met het recruitmentteam (=functionele aansturing vanuit recruitment)ArbeidsvoorwaardenWe bieden een tijdelijke opdracht tot en met december 2021. De start is per direct voor 36 uur per week (32 is bespreekbaar). Locatie is het kantoor in het centrum van Den Haag, dichtbij het station. De opdrachtgever volgt de adviezen over thuiswerken, maar voor inwerken of overleggen wordt er soms ook op kantoor afgesproken.
  • lansingerland, zuid-holland
  • temporary
  Gezocht: communicatieadviseur met interesse in beleid!In deze tweeledige functie ga je aan de slag met alles binnen het communicatievak en pak je ook een rol in positionering van de gemeente Lansingerland.Communicatie adviseurResultaatgebied 1: (beleids)advisering- Heeft inbreng in het ontwikkelen, opstellen en evalueren van het strategisch communicatiebeleid (incl. online), richtinggevende kaders en tactisch uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld profilering van de gemeente).- Adviseert teammanagers en vakprofessionals over communicatie rondom beleidsvraagstukken (incl. arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie e.d.). Maakt hiervoor omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses. Vertaalt het advies naar een communicatieplan of -campagne (inclusief crossmediale aanpak en interne communicatie) en adviseert daarbij over de vorm, inhoud en aanpak van de communicatieboodschap, zodat deze is afgestemd op de doelgroep en in lijn is met de visie op communicatie en de communicatiestrategie en -agenda van Lansingerland.- Draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie door mediakansen en -momenten (proactief) te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren richting de teammanagers.- Maakt deel uit van het crisiscommunicatieteam.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Vertaalt het strategisch communicatiebeleid naar een communicatieplan of -campagne door te bezien wat de profilering betekent voor de eigen medewerkers en hoe dit intern kan worden geladen.- Vertaalt het communicatieadvies over communicatie rondom beleidsvraagstukken naar opdrachten en werkzaamheden voor de medewerker communicatie. Coördineert en stroomlijnt deze werkzaamheden. Bewaakt de planning en kwaliteit van communicatieproducten en -activiteiten in lijn met het communicatieplan en visie op communicatie.- Adviseert (gevraagd en ongevraagd) op tactisch en operationeel niveau en voert overleg met het management over de inzet van communicatie (incl. online en sociale media) en over de ontwikkeling, planning en uitvoering van communicatieproducten en -activiteiten.- Levert input voor of schrijft bouwstenen van een conceptannotatie of persbericht.- Organiseert de productie van communicatiemiddelen. Adviseert aan de hand van het communicatieplan en stelt een mix van communicatiemiddelen samen, die geproduceerd worden door een creatief bureau. Bespreekt de briefing van het bureau voor met decommunicatiemedewerker, die vervolgens de briefing richting het bureau verzorgt. Evalueert de uitgevoerde communicatieactiviteiten en -producten op resultaten.- Voert regie op de huisstijl en de raamovereenkomsten met externe, geselecteerde bureaus.- Houdt zich bezig met data-gedreven communicatie.Resultaatgebied 3: projectleiding- Neemt deel aan implementatieprojecten zoals Burgerparticipatie, Helder Communiceren, Lansingerlands Initiatief en implementatie huisstijl. Zoekt in een coördinerende rol afstemming met anderen en maakt concrete afspraken hierover. Het project implementatie huisstijl valt samen met de aanbesteding drukwerk, het project digitale toegankelijkheid en de implementatie aanpassing formats documenten. Schrijft het projectplan (o.a. capaciteit en planning) en komt na besluitvorming tot de uitvoering ervan.Adviseur KabinetszakenResultaatgebied 1: beleidsontwikkeling- Draagt verantwoordelijkheid voor het representatiebeleid en advisering over de totstandkoming aan bestuur, directie en teammanagers. Stelt daartoe college- en raadvoorstellen op.- Bewaakt, evalueert en analyseert ontwikkelingen ten aanzien van de representatie in relatie tot het imago en de positionering van gemeente Lansingerland en het strategisch communicatiebeleid en de ontwikkelopgaven en -agenda's van Lansingerland.- Maakt onderdeel uit van het crisiscommunicatieteam. Kan de rol van teamleider Bijzondere Uitvaarten uitvoeren.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Eindverantwoordelijk voor Kabinetszaken, zoals de aanvraag en uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, Predicaten en de organisatie van de Veteranendag, de Nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking en vieringen in het kader van 5 mei. Schrijft adviezen ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen.- Verzorgt de voorbereiding, begeleiding van evenementen zoals de dodenherdenking, Veteranendag en lintjesregen en zo nodig externe bezoeken. Vervult tijdens deze evenementen de rol van een van de ceremoniemeesters.- Adviseert de burgemeester voorafgaand aan representatiemomenten. Bereidt bezoeken van de burgemeester inhoudelijk voor en begeleidt de burgemeester waar nodig (vooral in de rol van burgervader) bij emotionele gebeurtenissen. Schrijft speeches voor de burgemeester.- Schrijft persberichten.ArbeidsvoorwaardenDit is een tijdelijke opdracht van 32 uur per week. De opdracht loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022.
  Gezocht: communicatieadviseur met interesse in beleid!In deze tweeledige functie ga je aan de slag met alles binnen het communicatievak en pak je ook een rol in positionering van de gemeente Lansingerland.Communicatie adviseurResultaatgebied 1: (beleids)advisering- Heeft inbreng in het ontwikkelen, opstellen en evalueren van het strategisch communicatiebeleid (incl. online), richtinggevende kaders en tactisch uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld profilering van de gemeente).- Adviseert teammanagers en vakprofessionals over communicatie rondom beleidsvraagstukken (incl. arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie e.d.). Maakt hiervoor omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses. Vertaalt het advies naar een communicatieplan of -campagne (inclusief crossmediale aanpak en interne communicatie) en adviseert daarbij over de vorm, inhoud en aanpak van de communicatieboodschap, zodat deze is afgestemd op de doelgroep en in lijn is met de visie op communicatie en de communicatiestrategie en -agenda van Lansingerland.- Draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie door mediakansen en -momenten (proactief) te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren richting de teammanagers.- Maakt deel uit van het crisiscommunicatieteam.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Vertaalt het strategisch communicatiebeleid naar een communicatieplan of -campagne door te bezien wat de profilering betekent voor de eigen medewerkers en hoe dit intern kan worden geladen.- Vertaalt het communicatieadvies over communicatie rondom beleidsvraagstukken naar opdrachten en werkzaamheden voor de medewerker communicatie. Coördineert en stroomlijnt deze werkzaamheden. Bewaakt de planning en kwaliteit van communicatieproducten en -activiteiten in lijn met het communicatieplan en visie op communicatie.- Adviseert (gevraagd en ongevraagd) op tactisch en operationeel niveau en voert overleg met het management over de inzet van communicatie (incl. online en sociale media) en over de ontwikkeling, planning en uitvoering van communicatieproducten en -activiteiten.- Levert input voor of schrijft bouwstenen van een conceptannotatie of persbericht.- Organiseert de productie van communicatiemiddelen. Adviseert aan de hand van het communicatieplan en stelt een mix van communicatiemiddelen samen, die geproduceerd worden door een creatief bureau. Bespreekt de briefing van het bureau voor met decommunicatiemedewerker, die vervolgens de briefing richting het bureau verzorgt. Evalueert de uitgevoerde communicatieactiviteiten en -producten op resultaten.- Voert regie op de huisstijl en de raamovereenkomsten met externe, geselecteerde bureaus.- Houdt zich bezig met data-gedreven communicatie.Resultaatgebied 3: projectleiding- Neemt deel aan implementatieprojecten zoals Burgerparticipatie, Helder Communiceren, Lansingerlands Initiatief en implementatie huisstijl. Zoekt in een coördinerende rol afstemming met anderen en maakt concrete afspraken hierover. Het project implementatie huisstijl valt samen met de aanbesteding drukwerk, het project digitale toegankelijkheid en de implementatie aanpassing formats documenten. Schrijft het projectplan (o.a. capaciteit en planning) en komt na besluitvorming tot de uitvoering ervan.Adviseur KabinetszakenResultaatgebied 1: beleidsontwikkeling- Draagt verantwoordelijkheid voor het representatiebeleid en advisering over de totstandkoming aan bestuur, directie en teammanagers. Stelt daartoe college- en raadvoorstellen op.- Bewaakt, evalueert en analyseert ontwikkelingen ten aanzien van de representatie in relatie tot het imago en de positionering van gemeente Lansingerland en het strategisch communicatiebeleid en de ontwikkelopgaven en -agenda's van Lansingerland.- Maakt onderdeel uit van het crisiscommunicatieteam. Kan de rol van teamleider Bijzondere Uitvaarten uitvoeren.Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering- Eindverantwoordelijk voor Kabinetszaken, zoals de aanvraag en uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, Predicaten en de organisatie van de Veteranendag, de Nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking en vieringen in het kader van 5 mei. Schrijft adviezen ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen.- Verzorgt de voorbereiding, begeleiding van evenementen zoals de dodenherdenking, Veteranendag en lintjesregen en zo nodig externe bezoeken. Vervult tijdens deze evenementen de rol van een van de ceremoniemeesters.- Adviseert de burgemeester voorafgaand aan representatiemomenten. Bereidt bezoeken van de burgemeester inhoudelijk voor en begeleidt de burgemeester waar nodig (vooral in de rol van burgervader) bij emotionele gebeurtenissen. Schrijft speeches voor de burgemeester.- Schrijft persberichten.ArbeidsvoorwaardenDit is een tijdelijke opdracht van 32 uur per week. De opdracht loopt van 1 november 2021 tot 1 april 2022.
  • den haag, zuid-holland
  • interim
  Je werkt voor het project GT en het Service Center Gemeenten (SCG), dus flexibiliteit in jouw werkwijze is een must. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende projecten en contracten die worden beheerd. Je ondersteunt de teams bij het identificeren van de behoeftes van de verschillende doelgroepen, verwoordt technische oplossingen en vertaalt deze naar de doelgroepen, ondersteunt de teams met creatieve communicatieaanpakken. Een belangrijk aspect is communitybuilding, de projecten zijn alle opgenomen in het portfolio Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en VNG Realisatie.Bij zowel de project als de beheerfase is goede communicatie in al zijn aspecten cruciaal voor het succesvol realiseren en exploiteren van de collectieve inkoopinitiatieven. In het bijzonder bij het GT Project draag je zorg voor betrokkenheid van deelnemers en het aanhaken van de keyspelers van de stuurgroep. In de functie van secretaris speel je een rol in alle vormen van communicatie, zowel direct als massaal. Je bent in staat om deelnemers te motiveren en te informeren, van bestuurlijk niveau tot en met de uitvoerenden binnen het ambtelijk apparaat. Je kent alle aspecten van bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming en je bent in staat om zelfstandig de beoogde resultaten te bereiken door de inhoudelijke boodschap te formuleren en planmatig alle communicatiekanalen in te zetten. Je hebt je de materie van telecommunicatie binnen de gemeentelijke overheden eigen gemaakt en bent in staat om uitgevoerde en nog uit te voeren aanbestedingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk binnen gemeenten en deze boodschap te vormen en over te brengen aan de uitvoerenden binnen gemeenten. Tevens ondersteun je de projectmanager als secretaris. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van de stuurgroep en klankbordgroepen. Daarnaast ondersteun je de projectmanager in de voorbereiding van de genoemde overleggen, op het gebied van rapportages en de juiste informele en bilaterale afstemmingsmomenten.Wat betreft beheer vanuit het Servicecentrum gemeenten (SCG) ben je verantwoordelijk voor de gehele communicatie richting deelnemers. Je zorgt voor het vergroten van de naamsbekendheid van het SCG en status over haar dienstverlening. Dit doe je voor alle grote contracten die het SCG beheert. Je ondersteunt hiermee de diensteigenaren die verantwoordelijk zijn voor de diensten die het SCG levert. Je voert je werkzaamheden uit in samenwerking met het communicatieteam van VNG Realisatie.Werkzaamheden:Ondersteunen van de projectmanager GT op het gebied van communicatie Ondersteunen van de manager van het SCG op het gebied van communicatie Ondersteunen van de projectmanager GT met de stuurgroep GT & diverse klankbordgroepen Opstellen communicatie strategie GT Project Directe communicatie op bestuurlijk niveau Directe communicatie op ambtelijk tactisch & strategisch niveau Massa communicatie op bestuurlijk niveau Massa communicatie via belanghebbende organisaties in het gemeentelijk domein Massa communicatie naar gemeenten op ambtelijk / uitvoerend niveauArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 40 uur per week met startdatum 15 oktober voor de komende drie maanden ( met kans op verlenging). Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 1 oktober 12:00 uur.
  Je werkt voor het project GT en het Service Center Gemeenten (SCG), dus flexibiliteit in jouw werkwijze is een must. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende projecten en contracten die worden beheerd. Je ondersteunt de teams bij het identificeren van de behoeftes van de verschillende doelgroepen, verwoordt technische oplossingen en vertaalt deze naar de doelgroepen, ondersteunt de teams met creatieve communicatieaanpakken. Een belangrijk aspect is communitybuilding, de projecten zijn alle opgenomen in het portfolio Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en VNG Realisatie.Bij zowel de project als de beheerfase is goede communicatie in al zijn aspecten cruciaal voor het succesvol realiseren en exploiteren van de collectieve inkoopinitiatieven. In het bijzonder bij het GT Project draag je zorg voor betrokkenheid van deelnemers en het aanhaken van de keyspelers van de stuurgroep. In de functie van secretaris speel je een rol in alle vormen van communicatie, zowel direct als massaal. Je bent in staat om deelnemers te motiveren en te informeren, van bestuurlijk niveau tot en met de uitvoerenden binnen het ambtelijk apparaat. Je kent alle aspecten van bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming en je bent in staat om zelfstandig de beoogde resultaten te bereiken door de inhoudelijke boodschap te formuleren en planmatig alle communicatiekanalen in te zetten. Je hebt je de materie van telecommunicatie binnen de gemeentelijke overheden eigen gemaakt en bent in staat om uitgevoerde en nog uit te voeren aanbestedingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk binnen gemeenten en deze boodschap te vormen en over te brengen aan de uitvoerenden binnen gemeenten. Tevens ondersteun je de projectmanager als secretaris. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van de stuurgroep en klankbordgroepen. Daarnaast ondersteun je de projectmanager in de voorbereiding van de genoemde overleggen, op het gebied van rapportages en de juiste informele en bilaterale afstemmingsmomenten.Wat betreft beheer vanuit het Servicecentrum gemeenten (SCG) ben je verantwoordelijk voor de gehele communicatie richting deelnemers. Je zorgt voor het vergroten van de naamsbekendheid van het SCG en status over haar dienstverlening. Dit doe je voor alle grote contracten die het SCG beheert. Je ondersteunt hiermee de diensteigenaren die verantwoordelijk zijn voor de diensten die het SCG levert. Je voert je werkzaamheden uit in samenwerking met het communicatieteam van VNG Realisatie.Werkzaamheden:Ondersteunen van de projectmanager GT op het gebied van communicatie Ondersteunen van de manager van het SCG op het gebied van communicatie Ondersteunen van de projectmanager GT met de stuurgroep GT & diverse klankbordgroepen Opstellen communicatie strategie GT Project Directe communicatie op bestuurlijk niveau Directe communicatie op ambtelijk tactisch & strategisch niveau Massa communicatie op bestuurlijk niveau Massa communicatie via belanghebbende organisaties in het gemeentelijk domein Massa communicatie naar gemeenten op ambtelijk / uitvoerend niveauArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 40 uur per week met startdatum 15 oktober voor de komende drie maanden ( met kans op verlenging). Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 1 oktober 12:00 uur.
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  In het programma Omgevingswet is communicatie van cruciaal belang bij het ondersteunen en faciliteren van gemeenten. Daarom ben je lid van het programmamanagementteam en zorg je ervoor dat de activiteiten van het programma leiden tot een beweging en effect in het land. Dit vraagt om een goede visie en strategievorming op alle aspecten van de Omgevingswet en vertaling daarvan in communicatie richting alle betrokken doelgroepen.In deze laatste fase tot de inwerkingtreding van de wet, ligt de focus bij gemeenten op het creëren van bestuurlijke aandacht, het inrichten van de processen en het oefenen met de wet. De oefenaanpak die door de VNG is ontwikkeld, vraagt om intensieve communicatie die de komende maanden vorm en uitvoering gaat krijgen. Daarbij staan het delen en borgen van kennis centraal. De opgebouwde gemeentelijke netwerken spelen een belangrijke rol. Naast de coördinatie van alle activiteiten richting de inwerkingtreding van de wet, wordt de komende periode ook gestart met het nadenken over het overdragen van de activiteiten naar de lijnorganisatie. Jij ontwikkelt samen met de programmamanager Implementatie vanuit het communicatie-perspectief hiervoor de strategie.Je werkt intensief samen met het programma Aan de slag, het interbestuurlijke programma waar VNG, samen met andere koepelorganisaties, onderdeel van is. Verbinding maken en samenhang creëren staat centraal. Je schakelt makkelijk tussen de interbestuurlijke en gemeentelijke wereld en kan goed omgaan met de soms tegenstrijdige belangen.Het communicatieteam Omgevingswet bestaat uit vijf communicatieadviseurs. Via maandelijkse rapportages monitoren we onze inspanningen en stuur je bij waar nodig. Het team werkt nauw samen met de afdeling communicatie van de VNG. Je legt verantwoording af aan de programmamanager Omgevingswet.Werkzaamheden:Als lid van het programmamanagementteam adviseer je over de inzet van communicatie en geef je in de breedte van het programma advies en sturing. Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch en tactisch advies; Je coördineert de communicatieactiviteiten binnen het programma en zorgt voor samenhang van de uitingen binnen het programma, het interbestuurlijke programma Aan de slag en de afdeling communicatie van de VNG; Je inspireert en stuurt het communicatieteam aan en bent sparringpartner op inhoud en proces; In interbestuurlijk verband neem je deel aan verschillende overleggen waar je het belang van gemeenten behartigt en zorgt voor sterke gezamenlijke communicatie; Je stelt samen met de programmamanager ledenbrieven op en ondersteunt de programmamanager op (inter)bestuurlijk vlak; Voor de werkpakketten bestuur, raad, financiën en participatie ontwikkel je zelf de communicatiestrategie en voer je deze uit, met hulp van collega’s in het team; Samen met de woordvoerders van VNG zorg je voor een adequate afhandeling van persvragen en verzoeken voor interviews; Je beheert het netwerk van communicatieadviseurs Omgevingswet en draagt bij aan de ontwikkeling van overige netwerken; Je levert een bijdrage aan verschillende rapportages en monitors binnen VNG en in interbestuurlijk verband.ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke vacature voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten tot in ieder geval 24 december 2021. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 1 oktober 12:00 uur.
  In het programma Omgevingswet is communicatie van cruciaal belang bij het ondersteunen en faciliteren van gemeenten. Daarom ben je lid van het programmamanagementteam en zorg je ervoor dat de activiteiten van het programma leiden tot een beweging en effect in het land. Dit vraagt om een goede visie en strategievorming op alle aspecten van de Omgevingswet en vertaling daarvan in communicatie richting alle betrokken doelgroepen.In deze laatste fase tot de inwerkingtreding van de wet, ligt de focus bij gemeenten op het creëren van bestuurlijke aandacht, het inrichten van de processen en het oefenen met de wet. De oefenaanpak die door de VNG is ontwikkeld, vraagt om intensieve communicatie die de komende maanden vorm en uitvoering gaat krijgen. Daarbij staan het delen en borgen van kennis centraal. De opgebouwde gemeentelijke netwerken spelen een belangrijke rol. Naast de coördinatie van alle activiteiten richting de inwerkingtreding van de wet, wordt de komende periode ook gestart met het nadenken over het overdragen van de activiteiten naar de lijnorganisatie. Jij ontwikkelt samen met de programmamanager Implementatie vanuit het communicatie-perspectief hiervoor de strategie.Je werkt intensief samen met het programma Aan de slag, het interbestuurlijke programma waar VNG, samen met andere koepelorganisaties, onderdeel van is. Verbinding maken en samenhang creëren staat centraal. Je schakelt makkelijk tussen de interbestuurlijke en gemeentelijke wereld en kan goed omgaan met de soms tegenstrijdige belangen.Het communicatieteam Omgevingswet bestaat uit vijf communicatieadviseurs. Via maandelijkse rapportages monitoren we onze inspanningen en stuur je bij waar nodig. Het team werkt nauw samen met de afdeling communicatie van de VNG. Je legt verantwoording af aan de programmamanager Omgevingswet.Werkzaamheden:Als lid van het programmamanagementteam adviseer je over de inzet van communicatie en geef je in de breedte van het programma advies en sturing. Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch en tactisch advies; Je coördineert de communicatieactiviteiten binnen het programma en zorgt voor samenhang van de uitingen binnen het programma, het interbestuurlijke programma Aan de slag en de afdeling communicatie van de VNG; Je inspireert en stuurt het communicatieteam aan en bent sparringpartner op inhoud en proces; In interbestuurlijk verband neem je deel aan verschillende overleggen waar je het belang van gemeenten behartigt en zorgt voor sterke gezamenlijke communicatie; Je stelt samen met de programmamanager ledenbrieven op en ondersteunt de programmamanager op (inter)bestuurlijk vlak; Voor de werkpakketten bestuur, raad, financiën en participatie ontwikkel je zelf de communicatiestrategie en voer je deze uit, met hulp van collega’s in het team; Samen met de woordvoerders van VNG zorg je voor een adequate afhandeling van persvragen en verzoeken voor interviews; Je beheert het netwerk van communicatieadviseurs Omgevingswet en draagt bij aan de ontwikkeling van overige netwerken; Je levert een bijdrage aan verschillende rapportages en monitors binnen VNG en in interbestuurlijk verband.ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke vacature voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten tot in ieder geval 24 december 2021. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 1 oktober 12:00 uur.
  • den haag, zuid-holland
  • permanent
  Voor het UWV zijn wij op zoek naar een veelzijdige districtscommunicatieadviseur. In deze rol adviseer jij over de in- en externe communicatie binnen het district en het daarbinnen georganiseerde rayon. Je werkt zelfstandig maar ook veel samen met een andere communicatieadviseur, je ondersteunt het management en adviseert over in- en externe communicatie in samenhang met het landelijke geformuleerde communicatiebeleid. Hiërarchisch en functioneel val je onder het Hoofd Concerncommunicatie van UWV.Klinkt veelzijdig? Is het ook!Je ontwikkelt en voert alle denkbare communicatieklussen uit. Je schrijft artikelen voor intranet en nieuwsbrieven, maakt interviews, ontwikkelt video’s en podcasts. Je organiseert evenementen, en je werkt mee aan publiciteitscampagnes. Ook neem je op operationeel niveau besluiten als het gaat om de praktische uitvoerbaarheid van in- en externe communicatie. Jaarlijks lever jij samen met een collega een Communicatie Jaarplan, dat is afgeleid vanuit de jaarplannen van de betreffende coalitie, de communicatieplannen van de verschillende divisies en van Concerncommunicatie. Dit jaarplan vormt de ruggengraat van je werkzaamheden voor dat jaar en omvat onder andere een activiteitenkalender. Overige takenJe denkt vanuit het district mee over de communicatievormen richting klanten, stakeholders en interne medewerkers.Je draagt vanuit je vakgebied zorg voor de verbinding en samenhang met districtsoverstijgende en UWV-brede onderwerpen.Je neemt deel aan verschillende projecten en overleggen, waarbij je verantwoordelijk bent voor de communicatie.Je fungeert als aanspreekpunt voor perscontacten en hebt een actieve rol bij crisiscommunicatie en issuesmanagement binnen het district. Je hebt oog voor risico’s en pakt waar mogelijk de kansen voor je district.Je sluit aan bij het coalitieoverleg in je district, bij meetings vanuit Concerncommunicatie en andere communicatieafdelingen indien relevant (zowel landelijk als regionaal niveau)Je werkt mee aan landelijke communicatieactiviteiten in overleg met de communicatieadviseurs van Concerncommunicatie.ArbeidsvoorwaardenAantal uren per week: 32-38 uurStandplaats: wij zoeken voor verschillende regio's in heel Nederland, het betreft hier de regio Haaglanden. Het betreft hier een aanstelling op basis van werving en selectie. Yacht doet de arbeidsbemiddeling, maar je treedt rechtstreeks in dienst bij het UWV zelf.Wij bieden een afwisselende functie waarin samenwerken voorop staat. Je opereert regionaal en neemt deel in het team Districtscommunicatieadviseurs (20 fte), waarbij uitwisseling van kennis, best practises en elkaar inspireren en ondersteunen voorop staan. Omdat dit team recentelijk bij het landelijke Concerncommunicatieteam van UWV is gevoegd, is sprake van korte lijnen met de andere 45 communicatieadviseurs. Bij UWV krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Ook met diverse opleidingsmogelijkheden. Daarnaast werken we vanaf 1 september 2021 in een hybride vorm: deels op kantoor en deels thuis.
  Voor het UWV zijn wij op zoek naar een veelzijdige districtscommunicatieadviseur. In deze rol adviseer jij over de in- en externe communicatie binnen het district en het daarbinnen georganiseerde rayon. Je werkt zelfstandig maar ook veel samen met een andere communicatieadviseur, je ondersteunt het management en adviseert over in- en externe communicatie in samenhang met het landelijke geformuleerde communicatiebeleid. Hiërarchisch en functioneel val je onder het Hoofd Concerncommunicatie van UWV.Klinkt veelzijdig? Is het ook!Je ontwikkelt en voert alle denkbare communicatieklussen uit. Je schrijft artikelen voor intranet en nieuwsbrieven, maakt interviews, ontwikkelt video’s en podcasts. Je organiseert evenementen, en je werkt mee aan publiciteitscampagnes. Ook neem je op operationeel niveau besluiten als het gaat om de praktische uitvoerbaarheid van in- en externe communicatie. Jaarlijks lever jij samen met een collega een Communicatie Jaarplan, dat is afgeleid vanuit de jaarplannen van de betreffende coalitie, de communicatieplannen van de verschillende divisies en van Concerncommunicatie. Dit jaarplan vormt de ruggengraat van je werkzaamheden voor dat jaar en omvat onder andere een activiteitenkalender. Overige takenJe denkt vanuit het district mee over de communicatievormen richting klanten, stakeholders en interne medewerkers.Je draagt vanuit je vakgebied zorg voor de verbinding en samenhang met districtsoverstijgende en UWV-brede onderwerpen.Je neemt deel aan verschillende projecten en overleggen, waarbij je verantwoordelijk bent voor de communicatie.Je fungeert als aanspreekpunt voor perscontacten en hebt een actieve rol bij crisiscommunicatie en issuesmanagement binnen het district. Je hebt oog voor risico’s en pakt waar mogelijk de kansen voor je district.Je sluit aan bij het coalitieoverleg in je district, bij meetings vanuit Concerncommunicatie en andere communicatieafdelingen indien relevant (zowel landelijk als regionaal niveau)Je werkt mee aan landelijke communicatieactiviteiten in overleg met de communicatieadviseurs van Concerncommunicatie.ArbeidsvoorwaardenAantal uren per week: 32-38 uurStandplaats: wij zoeken voor verschillende regio's in heel Nederland, het betreft hier de regio Haaglanden. Het betreft hier een aanstelling op basis van werving en selectie. Yacht doet de arbeidsbemiddeling, maar je treedt rechtstreeks in dienst bij het UWV zelf.Wij bieden een afwisselende functie waarin samenwerken voorop staat. Je opereert regionaal en neemt deel in het team Districtscommunicatieadviseurs (20 fte), waarbij uitwisseling van kennis, best practises en elkaar inspireren en ondersteunen voorop staan. Omdat dit team recentelijk bij het landelijke Concerncommunicatieteam van UWV is gevoegd, is sprake van korte lijnen met de andere 45 communicatieadviseurs. Bij UWV krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Ook met diverse opleidingsmogelijkheden. Daarnaast werken we vanaf 1 september 2021 in een hybride vorm: deels op kantoor en deels thuis.
  • waddinxveen, zuid-holland
  • temporary
  • 40
  Als productmanager ga jij aan het werk binnen een bedrijf die actief is in de houtverwerkende en kunststofindustrie. Wereldwijd staat het bedrijf bekend als dé specialist in machinale schuurtechniek. Jij gaat samen met de organisatie en klant nadenken over de verbetering van de producten.wat bieden wij jou3.333 - 4.000 bruto per maandContract bij de klantinformele werksfeerontwikkelingsmogelijkhedenwie ben jijJij gaat een uitdaging niet uit de weg. Van naturen ben jij nieuwsgierig en weet hoe jij je onderzoekend vermogen moet inzetten. Je hebt affiniteit met techniek. Analystisch vermogen, onderbouwen van argumenten en initatief tonen zijn eigenschappen die jij bezit.relevante HBO of WO opleiding afgerond in bijvoorbeeld bedrijfskundeje beheerst de Nederlandse en Engelse taalenige werkervaring is een préwat ga je doenJij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken om voortdurende innovatie van machines en services volgens marktontwikkelingen en klantwensen.borgen van kennis en kunde binnen het bedrijfklanten informeren, adviseren en vakwerk aanbiedenelektronische data beheer van machinesje speelt in op de trends en ontwikkelingenwaar ga je werkenHet bedrijf bestaat 80 jaar. Wereldwijd staat het bedrijf bekend als dé specialist in machinale schuurtechniek. Sinds kort is er een nieuw management die nieuwe technieken willen toepassen. Het is een functie waar je veel vrijheid krijgt, je veel kan ontdekken en vooral heel uitdagend is. Het is geen functie waar alle regels al vast liggen. Het is een informele cultuur, waar collega's graag hun kennis delen en je verder willen helpen.sollicitatieEnthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Solliciteer direct via de solliciteerknop. Heb je nog vragen? Neem contact op met Kaylee & Anne via onderstaande nummer. Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  Als productmanager ga jij aan het werk binnen een bedrijf die actief is in de houtverwerkende en kunststofindustrie. Wereldwijd staat het bedrijf bekend als dé specialist in machinale schuurtechniek. Jij gaat samen met de organisatie en klant nadenken over de verbetering van de producten.wat bieden wij jou3.333 - 4.000 bruto per maandContract bij de klantinformele werksfeerontwikkelingsmogelijkhedenwie ben jijJij gaat een uitdaging niet uit de weg. Van naturen ben jij nieuwsgierig en weet hoe jij je onderzoekend vermogen moet inzetten. Je hebt affiniteit met techniek. Analystisch vermogen, onderbouwen van argumenten en initatief tonen zijn eigenschappen die jij bezit.relevante HBO of WO opleiding afgerond in bijvoorbeeld bedrijfskundeje beheerst de Nederlandse en Engelse taalenige werkervaring is een préwat ga je doenJij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken om voortdurende innovatie van machines en services volgens marktontwikkelingen en klantwensen.borgen van kennis en kunde binnen het bedrijfklanten informeren, adviseren en vakwerk aanbiedenelektronische data beheer van machinesje speelt in op de trends en ontwikkelingenwaar ga je werkenHet bedrijf bestaat 80 jaar. Wereldwijd staat het bedrijf bekend als dé specialist in machinale schuurtechniek. Sinds kort is er een nieuw management die nieuwe technieken willen toepassen. Het is een functie waar je veel vrijheid krijgt, je veel kan ontdekken en vooral heel uitdagend is. Het is geen functie waar alle regels al vast liggen. Het is een informele cultuur, waar collega's graag hun kennis delen en je verder willen helpen.sollicitatieEnthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Solliciteer direct via de solliciteerknop. Heb je nog vragen? Neem contact op met Kaylee & Anne via onderstaande nummer. Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  • den haag, zuid-holland
  • interim
  Onze opdrachtgever is hard bezig om de basis te leggen voor kwalitatieve content door de content operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daartoe zoeken wij de eigenaren van de content en leren hen hoe je kwalitatieve content maakt, onderhoudt en publiceert. Ook bewaakt de redactie het eindresultaat via onze content goedkeuringsproces bij het onderdeel C&C. Als redacteur help je content eigenaren in ons retail en ons zakelijke/intermediaire domein om de content naar B1 te herschrijven en om deze SEO te optimaliseren.Je helpt ons deze samen met onze partner Young Digitals in te richten in ons Content Management Systeem en om oude content op te ruimen. We willen graag fors minder content.Bovendien train je door de redactie aangewezen content eigenaren, zodat zij inzicht krijgen in de kwaliteit en leeftijd van hun content, zodat zij deze zelfstandig kunnen bewaken volgens de staande richtlijnen (B1, SEO, merktaal). Hierbij hoort ook het maken en ontsluiten van handleidingen om content zo makkelijk mogelijk te kunnen maken en beheren. Tijdens deze transitie zal het nodig zijn om af en toe content aan te passen voor stakeholders die nog niet kundig genoeg zijn om hun eigen content te verbeteren of deze te verwijderen. Beschrijving opdracht: De Redacteur:Draagt bij aan de verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe richtlijnen.Maakt en beheert de content beheermatrix.Definieert en beheert rollen en rechten voor ons CMS.Begeleidt en leidt content specialisten op in foutloos gebruik CMS.Signaleert foutieve toepassing van richtlijnen en adviseert content specialisten in scrum teams bij BU of C&C.Interpreteert gebruikersfeedback en stelt verbeteringen voor ter verbetering CMS.Is onboarding buddy zijn voor nieuwe content specialisten.Levert bijdrage aan Content & SEO community meetingsBeoordeelt content specialist kandidaten voor BU’s of C&C (FTE, freelance of derde partijen)Back up voor NN Group en Content Lead (bij afwezigheid)ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week met startdatum 1 oktober. De duur van de opdracht bedraagt 3 maanden met kans op verlenging. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 24 september 12:00 uur.
  Onze opdrachtgever is hard bezig om de basis te leggen voor kwalitatieve content door de content operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daartoe zoeken wij de eigenaren van de content en leren hen hoe je kwalitatieve content maakt, onderhoudt en publiceert. Ook bewaakt de redactie het eindresultaat via onze content goedkeuringsproces bij het onderdeel C&C. Als redacteur help je content eigenaren in ons retail en ons zakelijke/intermediaire domein om de content naar B1 te herschrijven en om deze SEO te optimaliseren.Je helpt ons deze samen met onze partner Young Digitals in te richten in ons Content Management Systeem en om oude content op te ruimen. We willen graag fors minder content.Bovendien train je door de redactie aangewezen content eigenaren, zodat zij inzicht krijgen in de kwaliteit en leeftijd van hun content, zodat zij deze zelfstandig kunnen bewaken volgens de staande richtlijnen (B1, SEO, merktaal). Hierbij hoort ook het maken en ontsluiten van handleidingen om content zo makkelijk mogelijk te kunnen maken en beheren. Tijdens deze transitie zal het nodig zijn om af en toe content aan te passen voor stakeholders die nog niet kundig genoeg zijn om hun eigen content te verbeteren of deze te verwijderen. Beschrijving opdracht: De Redacteur:Draagt bij aan de verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe richtlijnen.Maakt en beheert de content beheermatrix.Definieert en beheert rollen en rechten voor ons CMS.Begeleidt en leidt content specialisten op in foutloos gebruik CMS.Signaleert foutieve toepassing van richtlijnen en adviseert content specialisten in scrum teams bij BU of C&C.Interpreteert gebruikersfeedback en stelt verbeteringen voor ter verbetering CMS.Is onboarding buddy zijn voor nieuwe content specialisten.Levert bijdrage aan Content & SEO community meetingsBeoordeelt content specialist kandidaten voor BU’s of C&C (FTE, freelance of derde partijen)Back up voor NN Group en Content Lead (bij afwezigheid)ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week met startdatum 1 oktober. De duur van de opdracht bedraagt 3 maanden met kans op verlenging. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 24 september 12:00 uur.
  • den haag, zuid-holland
  • interim
  Op dit moment heeft TNO een online platform om medewerkers veilig, verbonden, vitaal te houden in een werkomgeving die voornamelijk online is. In het najaar van 2021 zal TNO de overstap maken van uitsluitend online werken naar een meer hybride vorm. Om medewerkers te informeren over deze overgang en tips te geven op welke wijze je om kan gaan met het hybride werken willen we het huidige platform ombouwen en uitbreiden.Voor de implementatie van dit platform is TNO op zoek naar een ervaren projectmanager.OPDRACHT:Als projectmanager coördineer je de volgende werkzaamheden:Ombouw en uitbreiding van Veilig Verbonden Vitaal platform naar de hybride way of working platformUpdate en integratie van Smart Working intranetpagina’sCoördinatie projectcommunicatieOrganisatie van Q&A sessies op deelonderwerpen.Je werkt intensief samen met de collega’s van Marketing & Communicatie (Business Partner Interne Communicatie & Employer Branding en de Projectmanagers Marketing & Communicatie) en de HR en IT afdeling van TNO. ArbeidsvoorwaardenAantal uur per week: 16Start: z.s.m.Periode: 3 maandenReageren op deze vacature kan tot vrijdag 24 september 12:00 uur.
  Op dit moment heeft TNO een online platform om medewerkers veilig, verbonden, vitaal te houden in een werkomgeving die voornamelijk online is. In het najaar van 2021 zal TNO de overstap maken van uitsluitend online werken naar een meer hybride vorm. Om medewerkers te informeren over deze overgang en tips te geven op welke wijze je om kan gaan met het hybride werken willen we het huidige platform ombouwen en uitbreiden.Voor de implementatie van dit platform is TNO op zoek naar een ervaren projectmanager.OPDRACHT:Als projectmanager coördineer je de volgende werkzaamheden:Ombouw en uitbreiding van Veilig Verbonden Vitaal platform naar de hybride way of working platformUpdate en integratie van Smart Working intranetpagina’sCoördinatie projectcommunicatieOrganisatie van Q&A sessies op deelonderwerpen.Je werkt intensief samen met de collega’s van Marketing & Communicatie (Business Partner Interne Communicatie & Employer Branding en de Projectmanagers Marketing & Communicatie) en de HR en IT afdeling van TNO. ArbeidsvoorwaardenAantal uur per week: 16Start: z.s.m.Periode: 3 maandenReageren op deze vacature kan tot vrijdag 24 september 12:00 uur.
  • gorinchem, zuid-holland
  • temporary
  • 40
  Als onderdeel van het Digital & MarCom team ben jij dé specialist op gebied van (online) marketing binnen deze internationale speler op het gebied van beurzen en events. Een uitdagende en dynamische functie als (online) marketeer, waarbij jij o.a. advies geeft over de websites, e-mailmarketing en social media marketing. Een prachtige functie voor iemand die zijn marketing-skills verder wil ontwikkelen in een bruisende internationale organisatie.wat bieden wij joueen goed salaris en overige voorwaardendirect op contract bij de organisatieontwikkel jezelf bij een grote speler in de eventsfulltime uitdaging voor 38 uur per weekwie ben jijAls marketeer kom jij te werken in een organisatie waar marketing van groot belang is en ook deze waardering krijgt! Je komt te werken binnen de afdeling Marketing Intelligence Technology, waar jij je samen met jouw collega's naar hartenlust kan onderdompelen in alles wat met marketing te maken heeft. Gelukkig ben jij een echte teamplayer, je werkt immers nauw samen met collega's van diverse afdelingen. Vanzelfsprekend is Online Marketing jou al wel bekend en heb jij je hier al wel een aantal jaren in verdiept.Je beschikt over een relevante HBO opleiding in de richting van marketing/communictie en bij voorkeur al enige ervaring met (online) marketing.Je geniet van de afwisseling tussen operationele taken en een adviesrol/projectmanagers rol richting de organisatie, collega's en klanten.Je bent sterk in offline en online communicatie en bent bekend met SEO, SEA, online advertising, social media, content- en e-mailmarketing.Je bent op zoek naar een fulltime marketing uitdaging in de omgeving van Gorinchem.wat ga je doenAls collega van het Digital & MarCom team adviseer, ondersteun of ontzorg jij verschillende beursteams. Samen met deze teams vertaal jij vraagstukken naar succesvolle en creatieve campagnes en online marketingacties. Zo krijgen de komende events en beurzen de aandacht die ze verdienen en draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en exposanten. Deze vacature staat open voor het industrial-team, waarbij je meewerkt aan de realisatie van beurzen in de richting van bouw, techniek en de agrarische sector.Je geeft advies over websites, e-mailmarketing en social media.Je blijft de inzet van middelen voortdurend meten voor een zo goed mogelijk resultaat.Je ontzorgt teams op het gebied van online advertising.Je zet campagnes live via diverse kanalen, houdt hier zicht op en stuurt bij waar nodig.Je werkt operationeel mee, maar deinst er ook niet voor terug op jouw kennis en ervaring in te zetten als advies.Buiten jouw werkzaamheden werk je ook mee aan projecten en bijvoorbeeld het geven van trainingen aan andere collega marketeers.waar ga je werkenJe komt te werken bij een van de grootste en leukste organisatoren van vakbeurzen en evenementen. Een omgeving vol dynamiek, energie en een gezellige en informele werksfeer. Iedereen werkt toe naar de uitvoering van geweldige evenementen, waardoor je samen komt te werken met bevlogen collega's.Een goed salaris en overige voorwaarden (zoals een goede pensioen- en reiskostenregeling).Een werkgever die een fijne cultuur creëert en open staat voor eigen inbreng.Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. een eigen Online Academy.Geweldige bedrijfsuitjes en natuurlijk die heerlijke borrel op de vrijdagmiddag.sollicitatieZet jij jouw ervaring in de marketing graag in om samen met gedreven collega's prachtige events en beurzen mogelijk te maken? Doe jij dit graag binnen een grote organisatie, waarbij je met veel afdelingen en collega's samenwerkt? Solliciteer dan snel met jouw cv en een overtuigende motivatie! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  Als onderdeel van het Digital & MarCom team ben jij dé specialist op gebied van (online) marketing binnen deze internationale speler op het gebied van beurzen en events. Een uitdagende en dynamische functie als (online) marketeer, waarbij jij o.a. advies geeft over de websites, e-mailmarketing en social media marketing. Een prachtige functie voor iemand die zijn marketing-skills verder wil ontwikkelen in een bruisende internationale organisatie.wat bieden wij joueen goed salaris en overige voorwaardendirect op contract bij de organisatieontwikkel jezelf bij een grote speler in de eventsfulltime uitdaging voor 38 uur per weekwie ben jijAls marketeer kom jij te werken in een organisatie waar marketing van groot belang is en ook deze waardering krijgt! Je komt te werken binnen de afdeling Marketing Intelligence Technology, waar jij je samen met jouw collega's naar hartenlust kan onderdompelen in alles wat met marketing te maken heeft. Gelukkig ben jij een echte teamplayer, je werkt immers nauw samen met collega's van diverse afdelingen. Vanzelfsprekend is Online Marketing jou al wel bekend en heb jij je hier al wel een aantal jaren in verdiept.Je beschikt over een relevante HBO opleiding in de richting van marketing/communictie en bij voorkeur al enige ervaring met (online) marketing.Je geniet van de afwisseling tussen operationele taken en een adviesrol/projectmanagers rol richting de organisatie, collega's en klanten.Je bent sterk in offline en online communicatie en bent bekend met SEO, SEA, online advertising, social media, content- en e-mailmarketing.Je bent op zoek naar een fulltime marketing uitdaging in de omgeving van Gorinchem.wat ga je doenAls collega van het Digital & MarCom team adviseer, ondersteun of ontzorg jij verschillende beursteams. Samen met deze teams vertaal jij vraagstukken naar succesvolle en creatieve campagnes en online marketingacties. Zo krijgen de komende events en beurzen de aandacht die ze verdienen en draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en exposanten. Deze vacature staat open voor het industrial-team, waarbij je meewerkt aan de realisatie van beurzen in de richting van bouw, techniek en de agrarische sector.Je geeft advies over websites, e-mailmarketing en social media.Je blijft de inzet van middelen voortdurend meten voor een zo goed mogelijk resultaat.Je ontzorgt teams op het gebied van online advertising.Je zet campagnes live via diverse kanalen, houdt hier zicht op en stuurt bij waar nodig.Je werkt operationeel mee, maar deinst er ook niet voor terug op jouw kennis en ervaring in te zetten als advies.Buiten jouw werkzaamheden werk je ook mee aan projecten en bijvoorbeeld het geven van trainingen aan andere collega marketeers.waar ga je werkenJe komt te werken bij een van de grootste en leukste organisatoren van vakbeurzen en evenementen. Een omgeving vol dynamiek, energie en een gezellige en informele werksfeer. Iedereen werkt toe naar de uitvoering van geweldige evenementen, waardoor je samen komt te werken met bevlogen collega's.Een goed salaris en overige voorwaarden (zoals een goede pensioen- en reiskostenregeling).Een werkgever die een fijne cultuur creëert en open staat voor eigen inbreng.Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. een eigen Online Academy.Geweldige bedrijfsuitjes en natuurlijk die heerlijke borrel op de vrijdagmiddag.sollicitatieZet jij jouw ervaring in de marketing graag in om samen met gedreven collega's prachtige events en beurzen mogelijk te maken? Doe jij dit graag binnen een grote organisatie, waarbij je met veel afdelingen en collega's samenwerkt? Solliciteer dan snel met jouw cv en een overtuigende motivatie! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  • leiden, zuid-holland
  • temporary
  • 40
  We are currently looking for an enthusiast intern for the internship position Quality Promise at Janssen Biologics, Johnson & Johnson, starting in September 2021 for 32-40 hours per week (it is also possible to start later). The internship duration is 6 months.what we offer€ 500,- gross per month (40 hrs)Working at an international organizationYour development comes firstAn internship at Janssen Biologics in Leidenwho are youWe are looking for an enthusiastic intern for our department that puts quality first. You will help with the development and implementation of a communication concept that will help strengthen the quality culture within Janssen Biologics. As a member of the Quality Promise initiative, you will be working closely with a team consisting of members from all the different business units including quality control, quality assurance and production. We are looking for someone who is independent and has strong communication skills and is enthusiast.A student at HBO/HBO+ level, preferably with the following background: communication, PR, media management, journalism, marketing;Independent, result oriented, creative and enthusiast;Strong communication in English and Dutch;Graphic design skills are preferred.what will you doDuring this internship, you will develop a communication concept for the Quality Promise initiative.Support defining the communication goals;Support identifying the different target groups and developing the messaging towards the different target groups;Creating and implementing content, e.g., text, pictures, video content, info graphics;Monitoring the communication strategy, measuring its success and effectiveness and reporting the results.where will you workJanssen Biologics B.V. is a multinational pharmaceutical company that has been a leader in the field of biomedicines for more than 25 years. Through the dynamic science of biotechnology, we continue to seek innovative ways to treat cancer, infectious diseases, cardiovascular and metabolic diseases, and immune-mediated inflammatory disorders, such as rheumatoid arthritis and psoriasis. Janssen Biologics is part of the Johnson & Johnson family of companies.The department Quality Assurance (QA) sees to that quality systems are applied as per GMP standards within Janssen Biologics and is responsible for handling non-conformances, bulk (PFB / FB) and intermediate (DPC / CSS) release, change control and provides advice on quality topics to all departments of the supply chain. We are focused on maintaining and improving end-to-end quality & compliance, following trends in the network to adopt new technologies and having a quality culture that is embraced by the organization.job applicationDo you have any questions or would you like to have more information about our internship possibilities, please contact us via 071-5162521 or e-mail jnj@nl.randstad.com. I hope to hear from you soon! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  We are currently looking for an enthusiast intern for the internship position Quality Promise at Janssen Biologics, Johnson & Johnson, starting in September 2021 for 32-40 hours per week (it is also possible to start later). The internship duration is 6 months.what we offer€ 500,- gross per month (40 hrs)Working at an international organizationYour development comes firstAn internship at Janssen Biologics in Leidenwho are youWe are looking for an enthusiastic intern for our department that puts quality first. You will help with the development and implementation of a communication concept that will help strengthen the quality culture within Janssen Biologics. As a member of the Quality Promise initiative, you will be working closely with a team consisting of members from all the different business units including quality control, quality assurance and production. We are looking for someone who is independent and has strong communication skills and is enthusiast.A student at HBO/HBO+ level, preferably with the following background: communication, PR, media management, journalism, marketing;Independent, result oriented, creative and enthusiast;Strong communication in English and Dutch;Graphic design skills are preferred.what will you doDuring this internship, you will develop a communication concept for the Quality Promise initiative.Support defining the communication goals;Support identifying the different target groups and developing the messaging towards the different target groups;Creating and implementing content, e.g., text, pictures, video content, info graphics;Monitoring the communication strategy, measuring its success and effectiveness and reporting the results.where will you workJanssen Biologics B.V. is a multinational pharmaceutical company that has been a leader in the field of biomedicines for more than 25 years. Through the dynamic science of biotechnology, we continue to seek innovative ways to treat cancer, infectious diseases, cardiovascular and metabolic diseases, and immune-mediated inflammatory disorders, such as rheumatoid arthritis and psoriasis. Janssen Biologics is part of the Johnson & Johnson family of companies.The department Quality Assurance (QA) sees to that quality systems are applied as per GMP standards within Janssen Biologics and is responsible for handling non-conformances, bulk (PFB / FB) and intermediate (DPC / CSS) release, change control and provides advice on quality topics to all departments of the supply chain. We are focused on maintaining and improving end-to-end quality & compliance, following trends in the network to adopt new technologies and having a quality culture that is embraced by the organization.job applicationDo you have any questions or would you like to have more information about our internship possibilities, please contact us via 071-5162521 or e-mail jnj@nl.randstad.com. I hope to hear from you soon! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.