1 job found in levent, istanbul europe

filter3
clear all
    • levent, istanbul (europe)
    • permanent
    Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumludur. (Aylık,Dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirir. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlar. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlar. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için mali işler yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlar. Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlar, denetim sürecinde görev alır. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirir ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlar. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine eder ve mali işler yöneticisinin kontrolüne sunar. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkarır, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlar ve gelir gider tablosunu düzenler. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlar. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirir. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekler, ortam hazırlar, eğitim ve gelişimlerini teşvik eder. Faturaların kontrolünü gerçekleştirir ve onaylar. Cari hesap ödeme listesinin kontrolü ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlar. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumludur. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlar. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisi’ne talepleri doğrultusunda yardımcı olur. Diğer departmanlardan mali işler ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumludur. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumludur. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlar ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol eder.
    Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumludur. (Aylık,Dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirir. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlar. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlar. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için mali işler yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlar. Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlar, denetim sürecinde görev alır. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirir ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlar. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine eder ve mali işler yöneticisinin kontrolüne sunar. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkarır, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlar ve gelir gider tablosunu düzenler. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlar. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirir. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekler, ortam hazırlar, eğitim ve gelişimlerini teşvik eder. Faturaların kontrolünü gerçekleştirir ve onaylar. Cari hesap ödeme listesinin kontrolü ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlar. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumludur. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlar. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisi’ne talepleri doğrultusunda yardımcı olur. Diğer departmanlardan mali işler ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumludur. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumludur. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlar ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol eder.

explore over 154267 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.