You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

79 jobs found for manufacturing & production

filter3
clear all
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz FMCG (hızlı tüketim) gıda sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Planlama Müdürü arıyoruz.Üretim ve malzeme planlama sürecini yönetmek.Müşteri siparişlerine göre üretim planlarını hazırlamak.Üretim sürecinde kapasite ve ihtiyaç planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.Ürün ağaçlandırma ve iş emirlerini hazırlamak.Üretim programını ve sırasına göre iş gücü dağılımlarını yapmak, kontrol etmek.Üretimde makine ve personel ile ilgili veri toplamak ve raporlamak.Üretim ve makine verimliliğini arttırmak.Müşterilerden gelen siparişlerin takibini yaparak ürün ağaçlarında yer alan ham madde ve malzemeler için kritik stok seviyelerinikontrol altında tutarak kapasite planlama dahilinde üretimin taahhüt edilen zaman aralıklarında gerçekleşmesini sağlamak.Üretimin ve malzeme planlama süreci ile ilgili tüm raporları haftalık ve aylık olarak hazırlamak ,yönetime sunmak ve ilgili bölümleri yönlendirmek.Stok raporlarını hazırlamak ve kontrolünü sağlamak.Departman içerisinde gerekli iş ve insan gücü organizasyonunu yapmak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz FMCG (hızlı tüketim) gıda sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Planlama Müdürü arıyoruz.Üretim ve malzeme planlama sürecini yönetmek.Müşteri siparişlerine göre üretim planlarını hazırlamak.Üretim sürecinde kapasite ve ihtiyaç planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.Ürün ağaçlandırma ve iş emirlerini hazırlamak.Üretim programını ve sırasına göre iş gücü dağılımlarını yapmak, kontrol etmek.Üretimde makine ve personel ile ilgili veri toplamak ve raporlamak.Üretim ve makine verimliliğini arttırmak.Müşterilerden gelen siparişlerin takibini yaparak ürün ağaçlarında yer alan ham madde ve malzemeler için kritik stok seviyelerinikontrol altında tutarak kapasite planlama dahilinde üretimin taahhüt edilen zaman aralıklarında gerçekleşmesini sağlamak.Üretimin ve malzeme planlama süreci ile ilgili tüm raporları haftalık ve aylık olarak hazırlamak ,yönetime sunmak ve ilgili bölümleri yönlendirmek.Stok raporlarını hazırlamak ve kontrolünü sağlamak.Departman içerisinde gerekli iş ve insan gücü organizasyonunu yapmak.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for 3D Modelling Engineer for our global customer, one of the leaders of the ventilation industry that we are consulting.Thorough understanding of engineering fundamentals,Familiarity with ISO standards – ISO 9001 ISO 17025 and corresponding documentation procedures,5+ years of relevant work experience; preferably in turbomachinery development,Strong knowledge of CAD tools, (Solidworks)Product database management familiarity like PDM,Able to work under minimal supervision,Strong interpersonal skills.
  We are looking for 3D Modelling Engineer for our global customer, one of the leaders of the ventilation industry that we are consulting.Thorough understanding of engineering fundamentals,Familiarity with ISO standards – ISO 9001 ISO 17025 and corresponding documentation procedures,5+ years of relevant work experience; preferably in turbomachinery development,Strong knowledge of CAD tools, (Solidworks)Product database management familiarity like PDM,Able to work under minimal supervision,Strong interpersonal skills.
  • bursa, bursa
  • permanent
  Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik alanında faaliyet gösteren bir müşterimiz için Teknik Servis Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Hizmet kalitesini, üretkenliği ve karlılığı artırmaya yönelik stratejiler belirlemek ve uygulamak,Satış sonrası müşteriden gelen taleplere teknik hizmet verilmesi, (montaj, kurulum, arıza, tamir, bakım, iade ürün, yedek parça vb.)Müşteride yada fabrikada tamiri yapılacak ürünlerle ilgili tüm süreçlerin takibi ve müşterilerin süreç hakkında bilgilendirilmesi,Müşteriden gelen taleplerin kısa sürede yanıtlanması,Servis, müşteri memnuniyeti ve kurulum ekiplerini yönetmek, eğitim, motivasyon ve denetim süreçlerini yürütmek,Satış sonrası tamir bakım gibi teknik hizmet faaliyetlerini takip etmek, müşteri kayıtlarının doğru ve belirlenen kurallara uygun oluşturulmasını sağlamak,Şirket politika ve hedefleri doğrultusunda yıllık servis, adet, ciro ve karlılık hedeflerini belirleyerek yıllık bütçe oluşturmak,Yapılan iş planları çerçevesinde bütçe hedeflenen-gerçekleşen kontrol etmek ve kaynakları etkin şekilde yönetmek.
  Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik alanında faaliyet gösteren bir müşterimiz için Teknik Servis Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Hizmet kalitesini, üretkenliği ve karlılığı artırmaya yönelik stratejiler belirlemek ve uygulamak,Satış sonrası müşteriden gelen taleplere teknik hizmet verilmesi, (montaj, kurulum, arıza, tamir, bakım, iade ürün, yedek parça vb.)Müşteride yada fabrikada tamiri yapılacak ürünlerle ilgili tüm süreçlerin takibi ve müşterilerin süreç hakkında bilgilendirilmesi,Müşteriden gelen taleplerin kısa sürede yanıtlanması,Servis, müşteri memnuniyeti ve kurulum ekiplerini yönetmek, eğitim, motivasyon ve denetim süreçlerini yürütmek,Satış sonrası tamir bakım gibi teknik hizmet faaliyetlerini takip etmek, müşteri kayıtlarının doğru ve belirlenen kurallara uygun oluşturulmasını sağlamak,Şirket politika ve hedefleri doğrultusunda yıllık servis, adet, ciro ve karlılık hedeflerini belirleyerek yıllık bütçe oluşturmak,Yapılan iş planları çerçevesinde bütçe hedeflenen-gerçekleşen kontrol etmek ve kaynakları etkin şekilde yönetmek.
  • gebze, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Lean Manager” for our global client operating in the FMCG industry.Own and drive the Lean transformation agenda across both Turkey plants collaborating with all plant functions, as part of the Turkey Operations lead team,Drive simplification and streamlining in plant processes utilizing Company Production Systems (HPS) standards and digital tools,Develop a lean culture through designing, training and coaching of lean tools and methodologies,Identify and deliver productivity and cost savings projects through the use of problem solving and project management tools,Collaborate with the regional and global Lean teams to develop tools and methodologies,Coach and develop Lean Engineers within the department.
  We are looking for a "Lean Manager” for our global client operating in the FMCG industry.Own and drive the Lean transformation agenda across both Turkey plants collaborating with all plant functions, as part of the Turkey Operations lead team,Drive simplification and streamlining in plant processes utilizing Company Production Systems (HPS) standards and digital tools,Develop a lean culture through designing, training and coaching of lean tools and methodologies,Identify and deliver productivity and cost savings projects through the use of problem solving and project management tools,Collaborate with the regional and global Lean teams to develop tools and methodologies,Coach and develop Lean Engineers within the department.
  • gebze/kocaeli, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz bant üretim sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Operatör Şef Yardımcısı" arayışımız mevcuttur.Bant aktarma makinesini kullanmak ve kesim yapmak.Kesim makinelerinin günlük iş emirlerini hazırlamak ve kesimini sağlamak.Sipariş terminlerini lojistik uzmanı ile organize etmek.Tüm makinelerde kesilen ürünlerin son kalite kontrolünü yapmak.Sarf malzemelerinin stoğunu tutmak ve takip edip tükenmeden siparişlerini vermek.Sarf etiketlerinin stoğunu tutmak ve tükenmeden sipariş vermek.Lojistik uzmanından gelen siparişler ile depodan gelen ürünlerin doğruluk kontrolünü yapmak ve teslim almak.Kesilen ürünlerin sayım ve kontrolünü yaparak depoya teslim etmek ve giriş işlemleri yapılmak üzere lojistik uzmanına e-mail ile iletmek.Günlük kesilen ve aktarılan ürünleri excel tablosuna işlemek.Aylık kesilen ve aktarılan ürünlerin raporlarını oluşturmak.Kesilen ürünlerin koli barkod etiketlerini hazırlamak ve ilgili kesim operatörüne vermek.Tüm makinelerin günlük/haftalık/aylık ve yıllık bakımlarını takip etmek, bakımlarının yapılmasını sağlamak.Makine arıza durumunda veya arızalanması muhtemel durumlarda lojistik uzmanına bilgi verilerek aksiyon almak.Ekip ortamına uyumlu ve güvenlikli bir şekilde çalışmak.
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz bant üretim sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "Operatör Şef Yardımcısı" arayışımız mevcuttur.Bant aktarma makinesini kullanmak ve kesim yapmak.Kesim makinelerinin günlük iş emirlerini hazırlamak ve kesimini sağlamak.Sipariş terminlerini lojistik uzmanı ile organize etmek.Tüm makinelerde kesilen ürünlerin son kalite kontrolünü yapmak.Sarf malzemelerinin stoğunu tutmak ve takip edip tükenmeden siparişlerini vermek.Sarf etiketlerinin stoğunu tutmak ve tükenmeden sipariş vermek.Lojistik uzmanından gelen siparişler ile depodan gelen ürünlerin doğruluk kontrolünü yapmak ve teslim almak.Kesilen ürünlerin sayım ve kontrolünü yaparak depoya teslim etmek ve giriş işlemleri yapılmak üzere lojistik uzmanına e-mail ile iletmek.Günlük kesilen ve aktarılan ürünleri excel tablosuna işlemek.Aylık kesilen ve aktarılan ürünlerin raporlarını oluşturmak.Kesilen ürünlerin koli barkod etiketlerini hazırlamak ve ilgili kesim operatörüne vermek.Tüm makinelerin günlük/haftalık/aylık ve yıllık bakımlarını takip etmek, bakımlarının yapılmasını sağlamak.Makine arıza durumunda veya arızalanması muhtemel durumlarda lojistik uzmanına bilgi verilerek aksiyon almak.Ekip ortamına uyumlu ve güvenlikli bir şekilde çalışmak.
  • bursa, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "R&D Validation Engineer" for our international client located in Bursa.Inspection and analysis of Gasoline High Pressure Injection components, e.g. high pressure pumps (HDP) or fuel rail assemblies. (FRA)Root-cause analysis of failures, e.g. wear, cracks, deposits.Analysis of data from measurements of hydraulic performance, surface profiles, EDX-spectroscopy, SEM, etc.FRA: Planning of product validation tests, commissioning of tests or performing tests or investigations on own equipment.Interpretation and evaluation of testing data, summarizing the results into an investigation report.Working in an International Engineering Network.
  We are looking for a "R&D Validation Engineer" for our international client located in Bursa.Inspection and analysis of Gasoline High Pressure Injection components, e.g. high pressure pumps (HDP) or fuel rail assemblies. (FRA)Root-cause analysis of failures, e.g. wear, cracks, deposits.Analysis of data from measurements of hydraulic performance, surface profiles, EDX-spectroscopy, SEM, etc.FRA: Planning of product validation tests, commissioning of tests or performing tests or investigations on own equipment.Interpretation and evaluation of testing data, summarizing the results into an investigation report.Working in an International Engineering Network.
  • bursa, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Software Development Engineer (Image Processing)" for our international client located in Bursa.You drive and manage your own projects and you will be responsible for preparing concepts,developing and commissioning of Industrial Image Processing projects.Work as key link between sections to provide solution for visual inspection systems.Working closely with software and mechanical engineering teams to successfully develop station designs.Operating and tryouts with state-of-the-art devices and equipments, to create and develop concept designs and improvements for current stations.Analyze issues detected during your tests or reported by others, and work closely with all relative sections to fix and validate.Understanding for critical processes and the evaluation of smart solutions.Find and create new products in the area of I4.0Onsite customer Support.
  We are looking for a "Software Development Engineer (Image Processing)" for our international client located in Bursa.You drive and manage your own projects and you will be responsible for preparing concepts,developing and commissioning of Industrial Image Processing projects.Work as key link between sections to provide solution for visual inspection systems.Working closely with software and mechanical engineering teams to successfully develop station designs.Operating and tryouts with state-of-the-art devices and equipments, to create and develop concept designs and improvements for current stations.Analyze issues detected during your tests or reported by others, and work closely with all relative sections to fix and validate.Understanding for critical processes and the evaluation of smart solutions.Find and create new products in the area of I4.0Onsite customer Support.
  • tekirdag, tekirdag
  • permanent
  This important role will be tasked with managing or following production,planning and supply chain projects, design development especially for pick pack process, designing or analyzing operational solutions for projects such as optimization, network modeling, process and methods analysis, cost containment, capacity enhancement and information management.Making necessary analysis and reporting in the MS Navision system,Monitoring and reporting of KPIs,Supporting the management of daily operations,Taking part in process flow improvements and layout studies and projects,To ensure coordination with other relevant departments related to operations, (Sales Operations, Production, Planning, Logistics, etc.)Knowledge of quality assurance and quality control practices, (AS 9100, NADCAP, ISO 9001, ISO14001 etc.)Preferably good level Kanban knowledge,Preferably good level RFID Systems knowledge.
  This important role will be tasked with managing or following production,planning and supply chain projects, design development especially for pick pack process, designing or analyzing operational solutions for projects such as optimization, network modeling, process and methods analysis, cost containment, capacity enhancement and information management.Making necessary analysis and reporting in the MS Navision system,Monitoring and reporting of KPIs,Supporting the management of daily operations,Taking part in process flow improvements and layout studies and projects,To ensure coordination with other relevant departments related to operations, (Sales Operations, Production, Planning, Logistics, etc.)Knowledge of quality assurance and quality control practices, (AS 9100, NADCAP, ISO 9001, ISO14001 etc.)Preferably good level Kanban knowledge,Preferably good level RFID Systems knowledge.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Dinlenme ve Tesis Hizmetleri sektöründe yer alan global bir müşterimiz için AR-GE Direktörü arayışımız bulunmaktadır.Kendisine bağlı bölümlerin iş planlarını güncellemek, aksiyonların zamanında tamamlandığını kontrol etmek,Haftalık düzenlenen bölüm içi koordinasyon toplantılarına başkanlık etmek, toplantı notlarını Genel Müdürlüğe ve ilgili bölümlere yayınlamak,Yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili öneri formuyla gelen tüm yeni ürün önerilerini ilgili birimlerle değerlendirmek ve yeni ürün komitesine sunmak,Yeni ürün komitesinde geliştirilmesi karşılaştırılan her türlü ürün, malzeme ve prosesi, belirli bir plan dahilinde geliştirmek,Tasarımı tamamlanma aşamasına gelen yeni ürünlerin tasarım gözden geçirme toplantıları yardımıyla son haline getirilmesini sağlamak,Her türlü analiz, simülasyon ve deneysel metodu kullanarak tasarım validasyonlarını gerçekleştirmek,TÜBİTAK destekli (TEYDEB) projeleri geliştirerek, onay alınan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,Ar-Ge Merkezi olma yönünde gerekli hazırlıkları yapmak, (Ar&Ge projeleri, yatırım planları v.b.)Faydalı Model, Patent, Ürün Tescili konularında yapılan çalışmaları takip etmek,Sektördeki standartları (EN, ASTM, CSEI v.b.) takip etmek, bu kuruluşların yıllık toplantılarına katılarak yapılan değişikliklere yön vermek,Görevi altındaki işler için yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmada uygulanabilirlik yönünde incelemek, gerekli görürse talepte bulunmak,Ekibinin faaliyetleri doğrultusunda strateji ve hedefler belirlemek, takip etmek ve raporlamak,Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışma ve izinlerini takip etmek,Firmanın sahip olduğu Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistemlerinin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, sorumluluğundaki sistem dokümanlarını hazırlamak, onaylamak, dosyalamak,arşivlemek,Bölüm süreçlerine ve firma içi genel süreçlere katkıda bulunmak üzere yöneticisi tarafından kendisine verilen  görevleri yerine getirmek,AX ERP sistemini etkin kullanmak ve kullandırmak.
  Dinlenme ve Tesis Hizmetleri sektöründe yer alan global bir müşterimiz için AR-GE Direktörü arayışımız bulunmaktadır.Kendisine bağlı bölümlerin iş planlarını güncellemek, aksiyonların zamanında tamamlandığını kontrol etmek,Haftalık düzenlenen bölüm içi koordinasyon toplantılarına başkanlık etmek, toplantı notlarını Genel Müdürlüğe ve ilgili bölümlere yayınlamak,Yeni geliştirilecek ürünlerle ilgili öneri formuyla gelen tüm yeni ürün önerilerini ilgili birimlerle değerlendirmek ve yeni ürün komitesine sunmak,Yeni ürün komitesinde geliştirilmesi karşılaştırılan her türlü ürün, malzeme ve prosesi, belirli bir plan dahilinde geliştirmek,Tasarımı tamamlanma aşamasına gelen yeni ürünlerin tasarım gözden geçirme toplantıları yardımıyla son haline getirilmesini sağlamak,Her türlü analiz, simülasyon ve deneysel metodu kullanarak tasarım validasyonlarını gerçekleştirmek,TÜBİTAK destekli (TEYDEB) projeleri geliştirerek, onay alınan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,Ar-Ge Merkezi olma yönünde gerekli hazırlıkları yapmak, (Ar&Ge projeleri, yatırım planları v.b.)Faydalı Model, Patent, Ürün Tescili konularında yapılan çalışmaları takip etmek,Sektördeki standartları (EN, ASTM, CSEI v.b.) takip etmek, bu kuruluşların yıllık toplantılarına katılarak yapılan değişikliklere yön vermek,Görevi altındaki işler için yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, firmada uygulanabilirlik yönünde incelemek, gerekli görürse talepte bulunmak,Ekibinin faaliyetleri doğrultusunda strateji ve hedefler belirlemek, takip etmek ve raporlamak,Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışma ve izinlerini takip etmek,Firmanın sahip olduğu Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistemlerinin gereklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, sorumluluğundaki sistem dokümanlarını hazırlamak, onaylamak, dosyalamak,arşivlemek,Bölüm süreçlerine ve firma içi genel süreçlere katkıda bulunmak üzere yöneticisi tarafından kendisine verilen  görevleri yerine getirmek,AX ERP sistemini etkin kullanmak ve kullandırmak.
  • gebze/kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, boya sektöründe faaliyet gösteren ve üretim yapan global iş ortağımız için "İnk-Maker Makine Operatörü" arayışımız mevcuttur.İnk-Maker makine kullanabilen,Renk karışımı yapabilen,Renk hazırlığı yapabilen.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, boya sektöründe faaliyet gösteren ve üretim yapan global iş ortağımız için "İnk-Maker Makine Operatörü" arayışımız mevcuttur.İnk-Maker makine kullanabilen,Renk karışımı yapabilen,Renk hazırlığı yapabilen.
  • gebze/kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, boya sektöründe faaliyet gösteren ve üretim yapan global iş ortağımız için "Boya Üretim Personeli" arayışımız mevcuttur.Üretim süreçlerine destek vermek.Boyaların üretime hazır hale gelmesine destek vermek.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, boya sektöründe faaliyet gösteren ve üretim yapan global iş ortağımız için "Boya Üretim Personeli" arayışımız mevcuttur.Üretim süreçlerine destek vermek.Boyaların üretime hazır hale gelmesine destek vermek.
  • gebze/kocaeli
  • permanent
  Global çapta hizmet veren boya üretim firması için Laboratuvar Kalite Teknisyeni arıyoruz.Kalite kontrol uygulamalarını yapmak ve kaydetmek.Müşteri standartlarına göre renk ayarı için ilaveleri tespit etmek ve üretime iletmek.İstatistiksel proses kontrollerinin kaydını tutmak, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını uygulamak.Müşteri şikayetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bir sonraki üretim değerlerinin bu yönde yapıldığını kontrol etmek.Tüm kimyasalların emniyetli operasyon ve kullanımını sağlamak.
  Global çapta hizmet veren boya üretim firması için Laboratuvar Kalite Teknisyeni arıyoruz.Kalite kontrol uygulamalarını yapmak ve kaydetmek.Müşteri standartlarına göre renk ayarı için ilaveleri tespit etmek ve üretime iletmek.İstatistiksel proses kontrollerinin kaydını tutmak, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını uygulamak.Müşteri şikayetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bir sonraki üretim değerlerinin bu yönde yapıldığını kontrol etmek.Tüm kimyasalların emniyetli operasyon ve kullanımını sağlamak.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for Hard and Software Developer for our global customer, one of the leaders of the ventilation industry that we are consulting.Hardware and software development for control electronics for heat recovery units. (HRU)5+ years of relevant work experience; preferably in the HVAC development.Development and integration of electronic circuit design using microprocessor technology.Software development of embedded software in C/C++ .Coordination of specifications and design/layout concepts with customers, suppliers and specialist departments regarding interface, quality and product requirements.Coordination of external development partners and preparation of requirement specifications.Preparation of technical documentation (e.g.circuit diagrams, functional specifications, BOM, etc.) and preparation of approval documents.Able to work under minimal supervision.Strong interpersonal skills.
  We are looking for Hard and Software Developer for our global customer, one of the leaders of the ventilation industry that we are consulting.Hardware and software development for control electronics for heat recovery units. (HRU)5+ years of relevant work experience; preferably in the HVAC development.Development and integration of electronic circuit design using microprocessor technology.Software development of embedded software in C/C++ .Coordination of specifications and design/layout concepts with customers, suppliers and specialist departments regarding interface, quality and product requirements.Coordination of external development partners and preparation of requirement specifications.Preparation of technical documentation (e.g.circuit diagrams, functional specifications, BOM, etc.) and preparation of approval documents.Able to work under minimal supervision.Strong interpersonal skills.
  • bursa, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a R&D Validation Engineer for our international client located in Bursa.Inspection and analysis of Gasoline High Pressure Injection components, e.g. high pressure pumps (HDP) or fuel rail assemblies (FRA).Root-cause analysis of failures, e.g. wear, cracks, deposits.Analysis of data from measurements of hydraulic performance, surface profiles, EDX-spectroscopy, SEM, etc.FRA: Planning of product validation tests, commissioning of tests or performing tests or investigations on own equipment.Interpretation and evaluation of testing data, summarizing the results into an investigation report.Working in an International Engineering Network.
  We are looking for a R&D Validation Engineer for our international client located in Bursa.Inspection and analysis of Gasoline High Pressure Injection components, e.g. high pressure pumps (HDP) or fuel rail assemblies (FRA).Root-cause analysis of failures, e.g. wear, cracks, deposits.Analysis of data from measurements of hydraulic performance, surface profiles, EDX-spectroscopy, SEM, etc.FRA: Planning of product validation tests, commissioning of tests or performing tests or investigations on own equipment.Interpretation and evaluation of testing data, summarizing the results into an investigation report.Working in an International Engineering Network.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Alman merkezli, sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik sektöründe tezgah ve kesici takım aletleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Üretim Planlama Mühendisi" aramaktayız.Aylık üretim raporlarının hazırlanması,Özel takım siparişlerinin yürütülmesi,Siparişlerin teklife dönüştürülmesi,Üretim ham maddelerinin ve diğer ihtiyaç malzemelerin temini,Müşteri siparişine uygun özel imalat resimlerinin hazırlanması,Ekonomik üretim yöntemlerinin araştırılması ve planlanması,Tüm çalışmalarını işletme kalite politikası hedefleri ve politikalarına uygun olarak yapmak,Özel takımlarda yapılabilirliğin araştırılması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Alman merkezli, sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Mekanik ve Endüstriyel Mühendislik sektöründe tezgah ve kesici takım aletleri üretiminde faaliyet gösteren müşterimiz için ''Üretim Planlama Mühendisi" aramaktayız.Aylık üretim raporlarının hazırlanması,Özel takım siparişlerinin yürütülmesi,Siparişlerin teklife dönüştürülmesi,Üretim ham maddelerinin ve diğer ihtiyaç malzemelerin temini,Müşteri siparişine uygun özel imalat resimlerinin hazırlanması,Ekonomik üretim yöntemlerinin araştırılması ve planlanması,Tüm çalışmalarını işletme kalite politikası hedefleri ve politikalarına uygun olarak yapmak,Özel takımlarda yapılabilirliğin araştırılması.
  • bursa, istanbul (europe)
  • permanent
  We're looking for a "Automation and Electrical Design Engineer" for our multinational company.Hardware and electrical design responsible for design, try-out and commissioning of manufactured stations lines.Conduct modification, relocations and performance improvement projects.Onsite customer support.Understand critical processes, evaluate machine capabilities and conduct safety checks.Operate with complex measurement devices and equipment.
  We're looking for a "Automation and Electrical Design Engineer" for our multinational company.Hardware and electrical design responsible for design, try-out and commissioning of manufactured stations lines.Conduct modification, relocations and performance improvement projects.Onsite customer support.Understand critical processes, evaluate machine capabilities and conduct safety checks.Operate with complex measurement devices and equipment.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Otomotiv sektöründe metal işleme alanında yer alan müşterimiz için ''Kalite Mühendisi" aramaktayız.ISO/TS 16949 dokümantasyon yönetiminin takip edilmesi ve ilgili bölümlere gerek yeni doküman hazırlanmasında gerekse dokümantasyon revizyonlarında destek verilmesi,Yeni proje devreye almada proje ekibi ile beraber numune çalışmalarında bulunulması,Yeni ürün proje çalışmalarında kalite sürecinin yönetilmesi,Müşteri hata bildirimlerinde kök neden analizi, aksiyonların belirlenmesi, aksiyonların tamamlanarak sonuçlarının takibinin gerçekleştirilmesi, müşteriye her aşamada zamanında raporlamaların yapılması,Firma içi düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, iyileştirme çalışmalarının takibi,Tedarikçi yönetiminin yapılması (tedarikçi denetimleri, tedarikçi devreye alma, tedarikçi kaynaklı problemlere yönelik 8D çalışmalarının yürütülmesi),Girdi Kalite Kontrol sürecinin yönetilmesi,Denetlemelerde görev alarak aksiyonların takibinin sağlanması,Kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesi ,önlenmesi için proje geliştirip prosesin iyileştirilmesi.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Otomotiv sektöründe metal işleme alanında yer alan müşterimiz için ''Kalite Mühendisi" aramaktayız.ISO/TS 16949 dokümantasyon yönetiminin takip edilmesi ve ilgili bölümlere gerek yeni doküman hazırlanmasında gerekse dokümantasyon revizyonlarında destek verilmesi,Yeni proje devreye almada proje ekibi ile beraber numune çalışmalarında bulunulması,Yeni ürün proje çalışmalarında kalite sürecinin yönetilmesi,Müşteri hata bildirimlerinde kök neden analizi, aksiyonların belirlenmesi, aksiyonların tamamlanarak sonuçlarının takibinin gerçekleştirilmesi, müşteriye her aşamada zamanında raporlamaların yapılması,Firma içi düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, iyileştirme çalışmalarının takibi,Tedarikçi yönetiminin yapılması (tedarikçi denetimleri, tedarikçi devreye alma, tedarikçi kaynaklı problemlere yönelik 8D çalışmalarının yürütülmesi),Girdi Kalite Kontrol sürecinin yönetilmesi,Denetlemelerde görev alarak aksiyonların takibinin sağlanması,Kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesi ,önlenmesi için proje geliştirip prosesin iyileştirilmesi.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Metal işleme sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Kalite Güvence Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Kalite, çevre ve İSG güvence sisteminin işletmeye uygun olarak kurulmasında prosedür yazılması, form hazırlamak ve talimat yazılması çalışmalarını yürütmek.Tüm çalışanların kalite , İSG ve çevre sistem politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.Koşullar gerektiğinde sistem dokümantasyonun ilgili bölümleri için değişiklik önerileri hazırlamak ve yönetimin inceleme ve onayına sunmak.İşletmeye satın alınan ve/veya müşteri tarafından temin edilen her türlü girdiyi şartname gerekliliklerine uygunluğu açısından doğrulanmasını sağlamak.Gerektiğinde işletme tedarikçilerinin iş yerlerini ziyaret ederek yerinde kontrol yapmak.İç denetim süreçlerini sürdürmek.
  Metal işleme sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Kalite Güvence Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Kalite, çevre ve İSG güvence sisteminin işletmeye uygun olarak kurulmasında prosedür yazılması, form hazırlamak ve talimat yazılması çalışmalarını yürütmek.Tüm çalışanların kalite , İSG ve çevre sistem politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.Koşullar gerektiğinde sistem dokümantasyonun ilgili bölümleri için değişiklik önerileri hazırlamak ve yönetimin inceleme ve onayına sunmak.İşletmeye satın alınan ve/veya müşteri tarafından temin edilen her türlü girdiyi şartname gerekliliklerine uygunluğu açısından doğrulanmasını sağlamak.Gerektiğinde işletme tedarikçilerinin iş yerlerini ziyaret ederek yerinde kontrol yapmak.İç denetim süreçlerini sürdürmek.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Metal işleme sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Proje Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Proje maliyet hesabı ve proje planının yapılması,Proje kapsamındaki normların okunması, ilgili birimlere bu normlar hakkında eğitim ve bilgi verilmesi,Proje kapsamındaki ürünlerin ERP sistemine tanımlanması için ürün ağaçlarının hazırlanması,Müşteri ile birlikte ürün dizaynlarının yapılması ve yapılan tasarımın onay aşamasına kadarki revizyonlarının takip edilip onay alınması,Müşteri ile birlikte dizaynı yapılan ürünlerin teknik resimlerinin hazırlanması ve onay alınması, sonrasında ürün test süreçlerinin yürütülmesi,Tasarımı tamamlanan ürünlerin üretim dokümanlarının hazırlanması veya hazırlatılması, üretim için gerekli ekipmanların tasarımlarının yapılması veya yaptırılması,Periyodik proje toplantılarının müşteri ile veya ilgili birimler ile yapılması ve takip edilmesi,Seri üretim ekipmanlarının (kalıp/aparat/makine gibi) imalat takibi ve devreye alınması,Proje kapsamında prototip/numune/önseri ve seri fazlarının takibi ve devreye alınması,Seri üretim problemlerinin çözülmesi için çalışmalara katılması.
  Metal işleme sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için "Proje Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Proje maliyet hesabı ve proje planının yapılması,Proje kapsamındaki normların okunması, ilgili birimlere bu normlar hakkında eğitim ve bilgi verilmesi,Proje kapsamındaki ürünlerin ERP sistemine tanımlanması için ürün ağaçlarının hazırlanması,Müşteri ile birlikte ürün dizaynlarının yapılması ve yapılan tasarımın onay aşamasına kadarki revizyonlarının takip edilip onay alınması,Müşteri ile birlikte dizaynı yapılan ürünlerin teknik resimlerinin hazırlanması ve onay alınması, sonrasında ürün test süreçlerinin yürütülmesi,Tasarımı tamamlanan ürünlerin üretim dokümanlarının hazırlanması veya hazırlatılması, üretim için gerekli ekipmanların tasarımlarının yapılması veya yaptırılması,Periyodik proje toplantılarının müşteri ile veya ilgili birimler ile yapılması ve takip edilmesi,Seri üretim ekipmanlarının (kalıp/aparat/makine gibi) imalat takibi ve devreye alınması,Proje kapsamında prototip/numune/önseri ve seri fazlarının takibi ve devreye alınması,Seri üretim problemlerinin çözülmesi için çalışmalara katılması.
  • pendik, istanbul (europe)
  • permanent
  We're looking for a Hygiene and Sanitation Engineer for our global customer operates in food industry.Plans and manages plant sanitation procedures, schedules and regulatory requirements and ensures that all plant equipment and facility are clean and safe for production.Develops operating policies and procedures as needed. Customizes and documents facility procedures related to cleaning chemicals and cleaning schedules.Provide training on appropriate cleaning SOPs, chemical use and safety procedures.Follows the latest production technologies, systems and sanitation practices; seeks ways to improve and promote quality and safety.Always promotes safe working conditions/practices, ensures correct use of equipment and chemicals, notifies workers or product of unsafe conditions, appropriately addresses safety performance (safe and unsafe actions).Helps with regular cleaning, inspections and inspections.Works closely with the purchasing team and provides alternative suppliers, chemicals, vendors, etc. It takes action to minimize the cost of cleaning chemicals by using.Works with chemical suppliers/vendors to ensure sanitation issues are resolved quickly and efficiently.Process engineering support for capital projects for chemical optimization.Responsible for the control and monitoring of chemicals.It is responsible for checking that the hygienic condition of the facility is ensured for food safety and that the equipment is used in accordance with the hygienic design.GMP is responsible for providing training, control and continuity.Control of allergen material cleaning in the facility velergen Control
  We're looking for a Hygiene and Sanitation Engineer for our global customer operates in food industry.Plans and manages plant sanitation procedures, schedules and regulatory requirements and ensures that all plant equipment and facility are clean and safe for production.Develops operating policies and procedures as needed. Customizes and documents facility procedures related to cleaning chemicals and cleaning schedules.Provide training on appropriate cleaning SOPs, chemical use and safety procedures.Follows the latest production technologies, systems and sanitation practices; seeks ways to improve and promote quality and safety.Always promotes safe working conditions/practices, ensures correct use of equipment and chemicals, notifies workers or product of unsafe conditions, appropriately addresses safety performance (safe and unsafe actions).Helps with regular cleaning, inspections and inspections.Works closely with the purchasing team and provides alternative suppliers, chemicals, vendors, etc. It takes action to minimize the cost of cleaning chemicals by using.Works with chemical suppliers/vendors to ensure sanitation issues are resolved quickly and efficiently.Process engineering support for capital projects for chemical optimization.Responsible for the control and monitoring of chemicals.It is responsible for checking that the hygienic condition of the facility is ensured for food safety and that the equipment is used in accordance with the hygienic design.GMP is responsible for providing training, control and continuity.Control of allergen material cleaning in the facility velergen Control
  • tekirdag, tekirdag
  • permanent
  We're looking for a Plant Manager for our multinational customer.To make the necessary capacity and resource planning to realize the production targets of the factory, to prepare the annual budget.By monitoring monthly production costs, to reduce production costs in coordination with sales, production and purchasing functions.Preparing investment plans for production capacity feasibility studies and suitable solutions.Ensuring the creation of a monthly production schedule.To ensure that the necessary trainings are received for the development of the professional knowledge and skills of the employees.Ensuring the effective implementation of occupational health and safety practices.Ensuring that key performance indicators related to production are followed on a monthly basis.Leading the company's continuous improvement activities.To ensure the determination of corrective actions in coordination with the quality assurance function.To ensure the purchase of raw materials needed by the factory.
  We're looking for a Plant Manager for our multinational customer.To make the necessary capacity and resource planning to realize the production targets of the factory, to prepare the annual budget.By monitoring monthly production costs, to reduce production costs in coordination with sales, production and purchasing functions.Preparing investment plans for production capacity feasibility studies and suitable solutions.Ensuring the creation of a monthly production schedule.To ensure that the necessary trainings are received for the development of the professional knowledge and skills of the employees.Ensuring the effective implementation of occupational health and safety practices.Ensuring that key performance indicators related to production are followed on a monthly basis.Leading the company's continuous improvement activities.To ensure the determination of corrective actions in coordination with the quality assurance function.To ensure the purchase of raw materials needed by the factory.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz, Tuzla'da yapı bağlantı elemanları üretimi üzerine faaliyet gösteren firmamız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Solidworks porgramını etkin şekilde kullanabilen,İmalat yöntemlerine hakim olan.
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz, Tuzla'da yapı bağlantı elemanları üretimi üzerine faaliyet gösteren firmamız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Solidworks porgramını etkin şekilde kullanabilen,İmalat yöntemlerine hakim olan.
  • gebze, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığı yürütmekte olduğumuz, sanayi fırınları endüstrisinde faaliyet gösteren müşteri firmamız için "Tasarım Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Proje ve ürünlerin iş planına ve mekanik tasarım prosedürlerine göre tasarımlarını gerçekleştirmek ve dokümante etmek.İmalat, devreye alma ve satış sonrası servis süreçlerinde destek vermek ve revizyonları işleyerek as-build projeyi oluşturmak.Tasarımda gerekli mühendislik (mukavemet-termal) hesapları yaparak tasarımları geliştirmek.Evrensel imalat standartlarına göre tasarım yapmak.Firma gelişimine destek sağlayacak teknik eğitimlere katılmak.Teknolojik gelişmeler doğrultusunda araştırmalar yaparak tasarım-imalat- servis-maliyet analizi yaparak ürün geliştirmek.Gerekli durumlarda devreye alma ve satış sonrası servis ekibine bilfiil katılarak şantiyeye gitmek.
  Danışmanlığı yürütmekte olduğumuz, sanayi fırınları endüstrisinde faaliyet gösteren müşteri firmamız için "Tasarım Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.Proje ve ürünlerin iş planına ve mekanik tasarım prosedürlerine göre tasarımlarını gerçekleştirmek ve dokümante etmek.İmalat, devreye alma ve satış sonrası servis süreçlerinde destek vermek ve revizyonları işleyerek as-build projeyi oluşturmak.Tasarımda gerekli mühendislik (mukavemet-termal) hesapları yaparak tasarımları geliştirmek.Evrensel imalat standartlarına göre tasarım yapmak.Firma gelişimine destek sağlayacak teknik eğitimlere katılmak.Teknolojik gelişmeler doğrultusunda araştırmalar yaparak tasarım-imalat- servis-maliyet analizi yaparak ürün geliştirmek.Gerekli durumlarda devreye alma ve satış sonrası servis ekibine bilfiil katılarak şantiyeye gitmek.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We're looking for an "Industrial Design Engineer" for an international client in the construction ındustry.Develop new products or improvement updates of current products in coordination with our product design team.Assembles professional drawing packages using Inventor and Autocad to produce designs,working drawings, specifications, forms and records.Continuously developing and finetuning technical detailing and creations.Analyses building plans and site requirements, and other technical documents and reports to determine their effect on the final designs.Cooperates with project teams to help facilitate and complete the tasks.Draws rough and detailed plans, sections, details, based on preliminary concepts, sketches,specification sheets and other data provided by the sales and project teams.Interacts occasionally with architects on design projects.Obtains and assembles data to complete technical drawing of the walls and door designs.Advises on design and technical corrections under project leader supervision.Helps in shop drawing review process.Provides installation drawing manuals to install the project on site.
  We're looking for an "Industrial Design Engineer" for an international client in the construction ındustry.Develop new products or improvement updates of current products in coordination with our product design team.Assembles professional drawing packages using Inventor and Autocad to produce designs,working drawings, specifications, forms and records.Continuously developing and finetuning technical detailing and creations.Analyses building plans and site requirements, and other technical documents and reports to determine their effect on the final designs.Cooperates with project teams to help facilitate and complete the tasks.Draws rough and detailed plans, sections, details, based on preliminary concepts, sketches,specification sheets and other data provided by the sales and project teams.Interacts occasionally with architects on design projects.Obtains and assembles data to complete technical drawing of the walls and door designs.Advises on design and technical corrections under project leader supervision.Helps in shop drawing review process.Provides installation drawing manuals to install the project on site.
  • pendik, istanbul (asia)
  • permanent
  We're looking for a Maintenance Engineer for our global customer operates in food industry.Champion safe working practice ensuring works carried out under the control of the engineer meets current legislation and standards.Ensure works carried out under the control of the engineer meet all current quality and food safety legislation and standards.Assign maintenance tasks to designated craft teams.Ensure maintenance execution is to schedule by following good planning practice and monitoring task completion.Identify and plan to eliminate any factors inhibiting the maintenance plan execution.Manage the plant shutdown engineering activity by collaboration with the shift management team for out of hour’s activity.Support the plant operations team to resolve equipment issues impacting plant performance, through the escalation process.Responsible for managing the time and attendance and performance of their assigned craft team.Maintaining and controlling stock management for spare parts of existing machinery.
  We're looking for a Maintenance Engineer for our global customer operates in food industry.Champion safe working practice ensuring works carried out under the control of the engineer meets current legislation and standards.Ensure works carried out under the control of the engineer meet all current quality and food safety legislation and standards.Assign maintenance tasks to designated craft teams.Ensure maintenance execution is to schedule by following good planning practice and monitoring task completion.Identify and plan to eliminate any factors inhibiting the maintenance plan execution.Manage the plant shutdown engineering activity by collaboration with the shift management team for out of hour’s activity.Support the plant operations team to resolve equipment issues impacting plant performance, through the escalation process.Responsible for managing the time and attendance and performance of their assigned craft team.Maintaining and controlling stock management for spare parts of existing machinery.
  • bayraklı, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İş Geliştirme Mimarı” aramaktayız.Sektördeki gelişmeleri izleyerek, şirket politikaları doğrultusunda potansiyel projeler ile ilgili iş geliştirme faaliyetlerini yönetmek,Potansiyel projelerle ilgili iş geliştirme kapsamında yapılması gereken tüm ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarını yürütmek,Devam eden projelerle ilgili iş geliştirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek,İş geliştirme süreçlerinin takibinde ve yürütülmesinde aktif rol almak. (keşif, metraj, proje bütçeleme ve ihale hazırlık)
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İş Geliştirme Mimarı” aramaktayız.Sektördeki gelişmeleri izleyerek, şirket politikaları doğrultusunda potansiyel projeler ile ilgili iş geliştirme faaliyetlerini yönetmek,Potansiyel projelerle ilgili iş geliştirme kapsamında yapılması gereken tüm ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarını yürütmek,Devam eden projelerle ilgili iş geliştirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek,İş geliştirme süreçlerinin takibinde ve yürütülmesinde aktif rol almak. (keşif, metraj, proje bütçeleme ve ihale hazırlık)
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz müşterimiz için "Kalite Müdürü" aramaktayız.Şirket çalışanları, yüklenici ve taşeron şirketlerin çalışanlarına, doküman (prosedür, talimat, form vb.) kullanımı, bilgi, belge ve kayıt üretimi,Yönetim Sistemleri uygulamaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi ve desteğin verilmesi, gerekli bilinç ve iletişimin sağlanması,Şirketin Yönetim Sistemleri politika, dokümantasyon ve hedeflerinin hazırlanması ve bunlara uygun hareket edilmesinin kontrol edilmesi,Yönetim Sistemleri kapsamında uygulamalarla ilgili eğitimlerin verilmesi,Gruplar, bölümler ve projeler (şantiye) bazında Yönetim Sistemleri doküman ve kayıtlarının dağıtımı, takibi, güncelliğinin sağlanması ve dokümanların muhafaza edilmesi,Ulusal ve Uluslararası Standartlara ilişkin belge ve sertifikaların alınması, değerlendirme süreçleri ile ilgili koordinasyonun ve beklentilerin karşılanması,Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması,İyileştirici faaliyetlerin önerilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alınması, bu faaliyetlerin üst yönetime raporlanması,Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan öneri sistemi doğrultusunda görüş ve öneriler sunulmasına destek verilmesi,Grup/Bölüm veya Projelerin kendi bünyelerinde yapacakları, Yönetim Sistemi uygulamaları, performansın değerlendirildiği toplantıların organize edilmesi,Şirket, yüklenici ve taşeronlar nezdinde Yönetim Sistemleri uygulamaları konusunda gerekli bilincin oluşturulması,Projeler (şantiyelerde) ürün girdi kontrollerinin bekleneni karşılamasının kontrolü,Şirket müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, sonuçların raporlanması,Ürünlerdeki gerekli dizayn değişikliklerine ve yeni ürün geliştirmeye kalite standartları ve mevzuatı açısından liderlik edilmesi,Satış veya teklif biriminden gelen iş emri, şartname ve ilgili standartlara uygun olarak kalite kontrol planı hazırlanmasının sağlanması ve kontrol edilmesi,Muayene ve test planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi,İmalatı yapılan ekipmanların kontrol aşamalarının takip edilmesi, gerekli durumlarda kontrollere nezaret edilmesi,Yıllık Kalite bütçesinin hazırlanması,Risk analizleri yaparak kalite güvence planlarının geliştirilmesi,Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceleyerek iş bilgilerinin güncellenmesi.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz müşterimiz için "Kalite Müdürü" aramaktayız.Şirket çalışanları, yüklenici ve taşeron şirketlerin çalışanlarına, doküman (prosedür, talimat, form vb.) kullanımı, bilgi, belge ve kayıt üretimi,Yönetim Sistemleri uygulamaları ve çalışmalarına ilişkin bilgi ve desteğin verilmesi, gerekli bilinç ve iletişimin sağlanması,Şirketin Yönetim Sistemleri politika, dokümantasyon ve hedeflerinin hazırlanması ve bunlara uygun hareket edilmesinin kontrol edilmesi,Yönetim Sistemleri kapsamında uygulamalarla ilgili eğitimlerin verilmesi,Gruplar, bölümler ve projeler (şantiye) bazında Yönetim Sistemleri doküman ve kayıtlarının dağıtımı, takibi, güncelliğinin sağlanması ve dokümanların muhafaza edilmesi,Ulusal ve Uluslararası Standartlara ilişkin belge ve sertifikaların alınması, değerlendirme süreçleri ile ilgili koordinasyonun ve beklentilerin karşılanması,Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, takibi, sonuçlandırılması,İyileştirici faaliyetlerin önerilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde görev alınması, bu faaliyetlerin üst yönetime raporlanması,Yönetim Sistemleri kapsamında yer alan öneri sistemi doğrultusunda görüş ve öneriler sunulmasına destek verilmesi,Grup/Bölüm veya Projelerin kendi bünyelerinde yapacakları, Yönetim Sistemi uygulamaları, performansın değerlendirildiği toplantıların organize edilmesi,Şirket, yüklenici ve taşeronlar nezdinde Yönetim Sistemleri uygulamaları konusunda gerekli bilincin oluşturulması,Projeler (şantiyelerde) ürün girdi kontrollerinin bekleneni karşılamasının kontrolü,Şirket müşteri memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, sonuçların raporlanması,Ürünlerdeki gerekli dizayn değişikliklerine ve yeni ürün geliştirmeye kalite standartları ve mevzuatı açısından liderlik edilmesi,Satış veya teklif biriminden gelen iş emri, şartname ve ilgili standartlara uygun olarak kalite kontrol planı hazırlanmasının sağlanması ve kontrol edilmesi,Muayene ve test planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi,İmalatı yapılan ekipmanların kontrol aşamalarının takip edilmesi, gerekli durumlarda kontrollere nezaret edilmesi,Yıllık Kalite bütçesinin hazırlanması,Risk analizleri yaparak kalite güvence planlarının geliştirilmesi,Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceleyerek iş bilgilerinin güncellenmesi.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We're looking for a R&D Engineer for our global customer operates in food industry.Supporting the R&D Team during the food and/or process development and implementation phases, ensuring a successful launch of innovation, renovation, cost optimization, and Supply Chain request projects.Assisting in production of food for consumer image or sensory testing.Assisting organization and reporting of both production and laboratory trials for innovation, renovation, cost optimization and Supply Chain request projects.Preparing food samples for local regional stakeholders.Assisting in preparing packaging die cuts and nutritional label information sheets; including ingredients list, allergens, nutritional values etc. in line with both local and export regulations.Collecting required data from suppliers, following up the alternative material development process.Development and implementation of innovative Ready-To-Eat Cereals improving food quality, cost, productivity and capacity.Providing a supporting role executing delegated tasks under guidance.Adding to your own skills and knowledge by close interaction within the team, R&D function and the wider business.
  We're looking for a R&D Engineer for our global customer operates in food industry.Supporting the R&D Team during the food and/or process development and implementation phases, ensuring a successful launch of innovation, renovation, cost optimization, and Supply Chain request projects.Assisting in production of food for consumer image or sensory testing.Assisting organization and reporting of both production and laboratory trials for innovation, renovation, cost optimization and Supply Chain request projects.Preparing food samples for local regional stakeholders.Assisting in preparing packaging die cuts and nutritional label information sheets; including ingredients list, allergens, nutritional values etc. in line with both local and export regulations.Collecting required data from suppliers, following up the alternative material development process.Development and implementation of innovative Ready-To-Eat Cereals improving food quality, cost, productivity and capacity.Providing a supporting role executing delegated tasks under guidance.Adding to your own skills and knowledge by close interaction within the team, R&D function and the wider business.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Proje Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Modernizasyon projeleri için mühendislik yapacak, Tasarım imalat ve devreye alım süreçlerini yönetecek, Sahada aktif rol oynayacak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, Çayırova'da üretim sektöründe sanayi fırınları üzerine faaliyet gösteren iş ortağımız için "Proje Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Modernizasyon projeleri için mühendislik yapacak, Tasarım imalat ve devreye alım süreçlerini yönetecek, Sahada aktif rol oynayacak.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, metal dolap üretiminde faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma ve tasarımı,Üretime yönelik teknik resimleri hazırlama ve iyileştirme,Yeni projeler için tasarım önerisi gerçekleştirme.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, metal dolap üretiminde faaliyet gösteren iş ortağımız için "Teknik Ressam" arayışımız mevcuttur.Teknik resim okuma ve tasarımı,Üretime yönelik teknik resimleri hazırlama ve iyileştirme,Yeni projeler için tasarım önerisi gerçekleştirme.
30 of 79 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.