You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

7 jobs found for voluntary services

filter1
clear all
  • various countries
  • voluntary
  This role will provide technical guidance to partners for smooth project implementation and interpretation, application and understanding of policies, strategies, processes, best practices, and approaches on VSO projects.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.AllowanceAs a VSO volunteer, you will be sharing your skills with local communities on a full time basis. VSO will cover your travel, vaccinations, accommodation, and medical insurance costs, along with a local living allowance which will be paid in local currency. This allowance meets reasonable living expenses in country, but will not be enough to send money home. You will also receive some financial support to contribute to your on-going expenses at home.AccommodationVSO works with some of the poorest communities in the world which means accommodation varies and will be basic.Some background about VSOMuch has changed since VSO started 60 years ago. We’ve gone from being a UK charity to a truly global development organisation. In 2016/2017 alone, we worked with over 7,000 volunteers from all over the world and from all backgrounds to deliver services that had an impact on the lives of almost 2.6 million people in the 24 countries where we work. Our programmes focus on the areas of health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience building, social accountability, gender and social inclusion. We believe progress is only possible when we work together and that strong partnerships are crucial to delivering positive change. That’s why we work with over 500 partner organisations, from local and national governments, to businesses, NGOs, funders, charities and community groups. Currently, over 30% of our people are recruited from within the country in which they work, and we continue to grow the share of community and national volunteers involved in our programmes. We also send increasing numbers of volunteers from one developing country to another. However, our vision has remained the same; to build a world without poverty.
  This role will provide technical guidance to partners for smooth project implementation and interpretation, application and understanding of policies, strategies, processes, best practices, and approaches on VSO projects.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.AllowanceAs a VSO volunteer, you will be sharing your skills with local communities on a full time basis. VSO will cover your travel, vaccinations, accommodation, and medical insurance costs, along with a local living allowance which will be paid in local currency. This allowance meets reasonable living expenses in country, but will not be enough to send money home. You will also receive some financial support to contribute to your on-going expenses at home.AccommodationVSO works with some of the poorest communities in the world which means accommodation varies and will be basic.Some background about VSOMuch has changed since VSO started 60 years ago. We’ve gone from being a UK charity to a truly global development organisation. In 2016/2017 alone, we worked with over 7,000 volunteers from all over the world and from all backgrounds to deliver services that had an impact on the lives of almost 2.6 million people in the 24 countries where we work. Our programmes focus on the areas of health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience building, social accountability, gender and social inclusion. We believe progress is only possible when we work together and that strong partnerships are crucial to delivering positive change. That’s why we work with over 500 partner organisations, from local and national governments, to businesses, NGOs, funders, charities and community groups. Currently, over 30% of our people are recruited from within the country in which they work, and we continue to grow the share of community and national volunteers involved in our programmes. We also send increasing numbers of volunteers from one developing country to another. However, our vision has remained the same; to build a world without poverty.
  • oslo, oslo
  • permanent
  • fulltid
  Vår nåværende Regionsjef/Daglig leder ønsker nå å trekke seg tilbake etter nesten 15 år som leder av lokalforeningen og ikke minst som aktiv bidragsyter i ulike styreverv.  Dette åpner muligheten for at du nå kan bli Nelfo sin nye Regionsjef/Daglig leder for Nelfo Oslo og omegn. Nelfo Oslo og omegn består ved årsskiftet 2021/2022 av 254 medlemsbedrifter og er dermed vår største lokalforening. Avdelingen har også ansvaret for opplæringskontoret som leverer opplæringstjenester til mer enn 280 aktive medlemsbedrifter. Knyttet til sistnevnte så har opplæringskontoret lagt til rette og gjennomført opplæringsaktiviteter for 985 lærlinger i 2021. I tillegg har kontoret det økonomiske, tekniske og driftsmessige ansvaret for Kuben opplæringssenter. Her gjennomføres bl.a. alle fagprøver. Som Regionssjef/Daglig leder vil ditt hovedfokus være å legge til rette for utdannings-, arbeidsgiver- og næringspolitisk virksomhet i regionen, samt skape et godt miljø og fellesskap mellom medlemsbedriftene i lokalforeningen. Nelfo sin visjon skal være en viktig rettesnor på hvordan regionene også skal jobbe: “Vi moderniserer Norge”.De siste to årene har vært preget av pandemien og hvordan man skulle tilpasse en mer digital hverdag knyttet opp mot kurs, opplæring og møtevirksomhet, uten at det skulle på bekostning av medlemmenes behov. Dette har lokalforeningen skjøttet bra, men samtidig har man ikke hatt kapasitet til å se nok fremover.Viktige områder/oppgaver for lokalforeningen fremover blir bl.a.:Forankre og operasjonalisere Nelfo sin strategi gjennom  lokale planer og aktiviteter Jobbe sammen med Nelfo sentralt, NHO og øvrige regioner for å sikre at man opptrer enhetlig og ikke minst at man deler og utnytter “best practice”, når aktiviteter planlegges og gjennomføresFortsatt utvikle det gode arbeidet som er gjort med Opplæringskontoret, og samarbeide med andre opplæringskontor der det er hensiktsmessigSørge for til enhver tid og være i forkant med kurs/opplæring på nye områder, eksempelvis innen digitalisering og bærekraftVære tett på medlemsbedriftene for å sikre at de blir ivaretatt og at Nelfo er relevanteVære en positiv pådriver inn mot Nelfo sentralt for å sikre ønsket fokus, eksempelvis  hvordan nå et felles mål om flere jenter inn i bransjenSøke ny kunnskap ved å se til andre relevante bransjeforeninger Opprettholde og styrke satsingen på lærlingerØnsket bakgrunn:Bransjekunnskap/erfaringNoen år med ledererfaring Administrativ erfaring  og god økonomisk forståelseOmgjengelig, inkluderende og rausKunnskaper om utdanningspolitikk og fagopplæring genereltKjennskap til offentlig forvaltningVi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, gode forsikringsordninger som vil bli fastsatt etter nærmere avtale. Tiltredelse etter avtale.Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte våre samarbeidspartnere i Dfind, Per Ivar Elton på 900 20 462 eller Hallgeir Bakken på 905 51 202. Gjennom juli, i ferieavviklingen kan det være litt vanskelig å nå oss, men send oss gjerne en melding, så vil vi kontakte deg ved første mulighet.Søknadsfristen er satt til 10. august.
  Vår nåværende Regionsjef/Daglig leder ønsker nå å trekke seg tilbake etter nesten 15 år som leder av lokalforeningen og ikke minst som aktiv bidragsyter i ulike styreverv.  Dette åpner muligheten for at du nå kan bli Nelfo sin nye Regionsjef/Daglig leder for Nelfo Oslo og omegn. Nelfo Oslo og omegn består ved årsskiftet 2021/2022 av 254 medlemsbedrifter og er dermed vår største lokalforening. Avdelingen har også ansvaret for opplæringskontoret som leverer opplæringstjenester til mer enn 280 aktive medlemsbedrifter. Knyttet til sistnevnte så har opplæringskontoret lagt til rette og gjennomført opplæringsaktiviteter for 985 lærlinger i 2021. I tillegg har kontoret det økonomiske, tekniske og driftsmessige ansvaret for Kuben opplæringssenter. Her gjennomføres bl.a. alle fagprøver. Som Regionssjef/Daglig leder vil ditt hovedfokus være å legge til rette for utdannings-, arbeidsgiver- og næringspolitisk virksomhet i regionen, samt skape et godt miljø og fellesskap mellom medlemsbedriftene i lokalforeningen. Nelfo sin visjon skal være en viktig rettesnor på hvordan regionene også skal jobbe: “Vi moderniserer Norge”.De siste to årene har vært preget av pandemien og hvordan man skulle tilpasse en mer digital hverdag knyttet opp mot kurs, opplæring og møtevirksomhet, uten at det skulle på bekostning av medlemmenes behov. Dette har lokalforeningen skjøttet bra, men samtidig har man ikke hatt kapasitet til å se nok fremover.Viktige områder/oppgaver for lokalforeningen fremover blir bl.a.:Forankre og operasjonalisere Nelfo sin strategi gjennom  lokale planer og aktiviteter Jobbe sammen med Nelfo sentralt, NHO og øvrige regioner for å sikre at man opptrer enhetlig og ikke minst at man deler og utnytter “best practice”, når aktiviteter planlegges og gjennomføresFortsatt utvikle det gode arbeidet som er gjort med Opplæringskontoret, og samarbeide med andre opplæringskontor der det er hensiktsmessigSørge for til enhver tid og være i forkant med kurs/opplæring på nye områder, eksempelvis innen digitalisering og bærekraftVære tett på medlemsbedriftene for å sikre at de blir ivaretatt og at Nelfo er relevanteVære en positiv pådriver inn mot Nelfo sentralt for å sikre ønsket fokus, eksempelvis  hvordan nå et felles mål om flere jenter inn i bransjenSøke ny kunnskap ved å se til andre relevante bransjeforeninger Opprettholde og styrke satsingen på lærlingerØnsket bakgrunn:Bransjekunnskap/erfaringNoen år med ledererfaring Administrativ erfaring  og god økonomisk forståelseOmgjengelig, inkluderende og rausKunnskaper om utdanningspolitikk og fagopplæring genereltKjennskap til offentlig forvaltningVi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, gode forsikringsordninger som vil bli fastsatt etter nærmere avtale. Tiltredelse etter avtale.Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte våre samarbeidspartnere i Dfind, Per Ivar Elton på 900 20 462 eller Hallgeir Bakken på 905 51 202. Gjennom juli, i ferieavviklingen kan det være litt vanskelig å nå oss, men send oss gjerne en melding, så vil vi kontakte deg ved første mulighet.Søknadsfristen er satt til 10. august.
  • abuja - nigeria (with need base travel to project locations)
  • contract
  • ?3,850,000 - ?7,700,000 per year
  This role will be reporting to Programme Manager in Nigeria and will provide HR & duty of care support to enable employees and volunteers to deliver their best. Will be responsible for day to day HR business partnering and duty of care support.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.VSO reserves the right to close this job early if we receive a sufficient number of applications.
  This role will be reporting to Programme Manager in Nigeria and will provide HR & duty of care support to enable employees and volunteers to deliver their best. Will be responsible for day to day HR business partnering and duty of care support.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.VSO reserves the right to close this job early if we receive a sufficient number of applications.
  • telfs, tirol
  • temporary
  • €2,090 - €2,090, per month, attraktive Sozialleistungen
  • full-time
  Praxis, Einblick, Erfahrung, Chance!Du bist mindestens 18 Jahre alt und noch auf der Suche nach einem spannenden Ferialjob oder einem Praktikum?Dann bewirb dich für unsere Ferialstelle in der Produktion.Davon profitierst du:Du sammelst erste Eindrücke in die ProduktionsweltDu arbeitest zusammen mit einem motivierten und erfolgreichen TeamEinblicke in ein erfolgreiches FamilienunternehmenEinen Mindestlohn von € 2.089,87 brutto pro MonatEine Ferialstelle vom 11.07. bis 05.08.2022 und/oder vom 08.08. bis 02.09.2022Angenehme Arbeitszeiten von 05:30 bis 13:30 Uhr, wo deine Freizeit auch nicht zu kurz kommt!Dein Profil:Mindestalter: 18 JahreFrühaufsteher und motiviert in den Sommerferien zu arbeitenIdealerweise technisches Interesse vorhandenWir haben dein Interesse geweckt? Dann sei dabei und unterstütze uns in deinen Sommerferien.Wir freuen uns schon sehr von dir zu hören!
  Praxis, Einblick, Erfahrung, Chance!Du bist mindestens 18 Jahre alt und noch auf der Suche nach einem spannenden Ferialjob oder einem Praktikum?Dann bewirb dich für unsere Ferialstelle in der Produktion.Davon profitierst du:Du sammelst erste Eindrücke in die ProduktionsweltDu arbeitest zusammen mit einem motivierten und erfolgreichen TeamEinblicke in ein erfolgreiches FamilienunternehmenEinen Mindestlohn von € 2.089,87 brutto pro MonatEine Ferialstelle vom 11.07. bis 05.08.2022 und/oder vom 08.08. bis 02.09.2022Angenehme Arbeitszeiten von 05:30 bis 13:30 Uhr, wo deine Freizeit auch nicht zu kurz kommt!Dein Profil:Mindestalter: 18 JahreFrühaufsteher und motiviert in den Sommerferien zu arbeitenIdealerweise technisches Interesse vorhandenWir haben dein Interesse geweckt? Dann sei dabei und unterstütze uns in deinen Sommerferien.Wir freuen uns schon sehr von dir zu hören!
  • santiago, region metropolitana
  • permanent
  • $1,000,000 - $1,500,000, per month, Negotiable
  • lunes a viernes art. 22
  ¿Estarías interesado en trabajar, en una reconocida empresa del sector Industrial ubicada en la Region Metropolitana?Randstad, junto con nuestro valioso cliente te invitamos a participar en el siguiente proceso: Técnico de Servicios Funciones: Garantiza la satisfacción del cliente al identificar, analizar, diagnosticar y reparar equipos y sistemas en campo o instalaciones propias.Responsable de mantenimiento de equipos de aire comprimido.  • Realiza el mantenimiento preventivo, analiza, hace diagnósticos y reparaciones en equipos de aire comprimido, Centrifugo, Rotary, Oil Free Rotary, Desiccant Dryers. • Tiene conocimiento y habilidades para instalar equipos Compresores y secadorasRealiza mantenimiento y/ o diagnóstico preventivo programado y no programado, inspecciones, estudios del sitio y solicitudes de servicio.Prepara el lugar de trabajo, materiales, dificultades en forma anticipada y gestiona la coordinación del trabajo con su supervisor de acuerdo al tipo de  trabajo encomendado.Conoce y utiliza apropiadamente la variedad de herramientas e instrumentos utilizados para realizar mantenimiento y diagnosticar en el rubro del aire ComprimidoRepara componentes mecánicos y electromecánicos de equipos y maquinaria productivos y no productivos mediante la fabricación, reparación, adaptación y / o ajuste de piezas y componentes según sea necesario.Asegurar el buen uso de herramientas asignadas para la realización de sus tareas.Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.Cumple con toda la documentación de seguridad exigida por la compañía.Prepara informes y documentación administrativa y técnica para procesar cotizaciones y respaldos para el proceso de facturación  Otras tareas relacionadas con servicio técnico o solicitadas por su jefatura.Renta  Mensual: Aprox. $1.500.000 Brutos.Horario: Lunes a Viernes Artículo 22Requisitos:  Título Técnico nivel medio Electromecánico u otros relacionados al cargo.Experiencia de 2 a 5 años en la posición.Licencia de Conducir B1Habilidades computacionales: manejo de software, herramientas, manuales y especificaciones de ingeniería técnica.Habilidad para desempeñar múltiples tareas manteniendo el compromiso y disponibilidad.Responsable de 1 camioneta la cual deberá conducir para atender los clientes asignados en las diferentes ciudades indicadasanteriormente.Condiciones y Compensaciones:Disponibilidad inmediata.Trabajo en modalidad Home Office, asignación de computador, teléfono y EPP.Disponibilidad para viajar.Proporción de tiempos: 85% Terreno, y 15% trabajo Administrativo.Seguro de vida, Salud y Dental.Compensación acorde a mercado, bono de turno de emergencia.Posibilidades de crecimiento.Experiencia : Experiencia de 2 a 5 años en la posición. (deseable) 
  ¿Estarías interesado en trabajar, en una reconocida empresa del sector Industrial ubicada en la Region Metropolitana?Randstad, junto con nuestro valioso cliente te invitamos a participar en el siguiente proceso: Técnico de Servicios Funciones: Garantiza la satisfacción del cliente al identificar, analizar, diagnosticar y reparar equipos y sistemas en campo o instalaciones propias.Responsable de mantenimiento de equipos de aire comprimido.  • Realiza el mantenimiento preventivo, analiza, hace diagnósticos y reparaciones en equipos de aire comprimido, Centrifugo, Rotary, Oil Free Rotary, Desiccant Dryers. • Tiene conocimiento y habilidades para instalar equipos Compresores y secadorasRealiza mantenimiento y/ o diagnóstico preventivo programado y no programado, inspecciones, estudios del sitio y solicitudes de servicio.Prepara el lugar de trabajo, materiales, dificultades en forma anticipada y gestiona la coordinación del trabajo con su supervisor de acuerdo al tipo de  trabajo encomendado.Conoce y utiliza apropiadamente la variedad de herramientas e instrumentos utilizados para realizar mantenimiento y diagnosticar en el rubro del aire ComprimidoRepara componentes mecánicos y electromecánicos de equipos y maquinaria productivos y no productivos mediante la fabricación, reparación, adaptación y / o ajuste de piezas y componentes según sea necesario.Asegurar el buen uso de herramientas asignadas para la realización de sus tareas.Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.Cumple con toda la documentación de seguridad exigida por la compañía.Prepara informes y documentación administrativa y técnica para procesar cotizaciones y respaldos para el proceso de facturación  Otras tareas relacionadas con servicio técnico o solicitadas por su jefatura.Renta  Mensual: Aprox. $1.500.000 Brutos.Horario: Lunes a Viernes Artículo 22Requisitos:  Título Técnico nivel medio Electromecánico u otros relacionados al cargo.Experiencia de 2 a 5 años en la posición.Licencia de Conducir B1Habilidades computacionales: manejo de software, herramientas, manuales y especificaciones de ingeniería técnica.Habilidad para desempeñar múltiples tareas manteniendo el compromiso y disponibilidad.Responsable de 1 camioneta la cual deberá conducir para atender los clientes asignados en las diferentes ciudades indicadasanteriormente.Condiciones y Compensaciones:Disponibilidad inmediata.Trabajo en modalidad Home Office, asignación de computador, teléfono y EPP.Disponibilidad para viajar.Proporción de tiempos: 85% Terreno, y 15% trabajo Administrativo.Seguro de vida, Salud y Dental.Compensación acorde a mercado, bono de turno de emergencia.Posibilidades de crecimiento.Experiencia : Experiencia de 2 a 5 años en la posición. (deseable) 
  • concepcion
  • permanent
  • $1,000,000 - $1,500,000, per month, Negotiable
  • lunes a viernes art. 22
  ¿Estarías interesado en trabajar, en una reconocida empresa del sector Industrial  ubicada en Concepción?Randstad, junto con nuestro valioso cliente te invitamos a participar en el siguiente proceso: Técnico de ServiciosFunciones: Garantiza la satisfacción del cliente al identificar, analizar, diagnosticar y reparar equipos y sistemas en campo o instalaciones propias.Responsable de mantenimiento de equipos de aire comprimido.  • Realiza el mantenimiento preventivo, analiza, hace diagnósticos y reparaciones en equipos de aire comprimido, Centrifugo, Rotary, Oil Free Rotary, Desiccant Dryers. • Tiene conocimiento y habilidades para instalar equipos Compresores y secadorasRealiza mantenimiento y/ o diagnóstico preventivo programado y no programado, inspecciones, estudios del sitio y solicitudes de servicio.Prepara el lugar de trabajo, materiales, dificultades en forma anticipada y gestiona la coordinación del trabajo con su supervisor de acuerdo al tipo de  trabajo encomendado.Conoce y utiliza apropiadamente la variedad de herramientas e instrumentos utilizados para realizar mantenimiento y diagnosticar en el rubro del aire ComprimidoRepara componentes mecánicos y electromecánicos de equipos y maquinaria productivos y no productivos mediante la fabricación, reparación, adaptación y / o ajuste de piezas y componentes según sea necesario.Asegurar el buen uso de herramientas asignadas para la realización de sus tareas.Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.Cumple con toda la documentación de seguridad exigida por la compañía.Prepara informes y documentación administrativa y técnica para procesar cotizaciones y respaldos para el proceso de facturación  Otras tareas relacionadas con servicio técnico o solicitadas por su jefatura.Renta  Mensual: Aprox. $1.500.000 Brutos.Horario: Lunes a Viernes Artículo 22Requisitos:  Título Técnico nivel medio Electromecánico u otros relacionados al cargo.Experiencia de 2 a 5 años en la posición.Licencia de Conducir B1Habilidades computacionales: manejo de software, herramientas, manuales y especificaciones de ingeniería técnica.Habilidad para desempeñar múltiples tareas manteniendo el compromiso y disponibilidad.Responsable de 1 camioneta la cual deberá conducir para atender los clientes asignados en las diferentes ciudades indicadasanteriormente.Condiciones y Compensaciones:Disponibilidad inmediata.Trabajo en modalidad Home Office, asignación de computador, teléfono y EPP.Disponibilidad para viajar.Proporción de tiempos: 85% Terreno, y 15% trabajo Administrativo.Seguro de vida, Salud y Dental.Compensación acorde a mercado, bono de turno de emergencia.Posibilidades de crecimiento.Experiencia : Experiencia de 2 a 5 años en la posición. (deseable) 
  ¿Estarías interesado en trabajar, en una reconocida empresa del sector Industrial  ubicada en Concepción?Randstad, junto con nuestro valioso cliente te invitamos a participar en el siguiente proceso: Técnico de ServiciosFunciones: Garantiza la satisfacción del cliente al identificar, analizar, diagnosticar y reparar equipos y sistemas en campo o instalaciones propias.Responsable de mantenimiento de equipos de aire comprimido.  • Realiza el mantenimiento preventivo, analiza, hace diagnósticos y reparaciones en equipos de aire comprimido, Centrifugo, Rotary, Oil Free Rotary, Desiccant Dryers. • Tiene conocimiento y habilidades para instalar equipos Compresores y secadorasRealiza mantenimiento y/ o diagnóstico preventivo programado y no programado, inspecciones, estudios del sitio y solicitudes de servicio.Prepara el lugar de trabajo, materiales, dificultades en forma anticipada y gestiona la coordinación del trabajo con su supervisor de acuerdo al tipo de  trabajo encomendado.Conoce y utiliza apropiadamente la variedad de herramientas e instrumentos utilizados para realizar mantenimiento y diagnosticar en el rubro del aire ComprimidoRepara componentes mecánicos y electromecánicos de equipos y maquinaria productivos y no productivos mediante la fabricación, reparación, adaptación y / o ajuste de piezas y componentes según sea necesario.Asegurar el buen uso de herramientas asignadas para la realización de sus tareas.Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.Cumple con toda la documentación de seguridad exigida por la compañía.Prepara informes y documentación administrativa y técnica para procesar cotizaciones y respaldos para el proceso de facturación  Otras tareas relacionadas con servicio técnico o solicitadas por su jefatura.Renta  Mensual: Aprox. $1.500.000 Brutos.Horario: Lunes a Viernes Artículo 22Requisitos:  Título Técnico nivel medio Electromecánico u otros relacionados al cargo.Experiencia de 2 a 5 años en la posición.Licencia de Conducir B1Habilidades computacionales: manejo de software, herramientas, manuales y especificaciones de ingeniería técnica.Habilidad para desempeñar múltiples tareas manteniendo el compromiso y disponibilidad.Responsable de 1 camioneta la cual deberá conducir para atender los clientes asignados en las diferentes ciudades indicadasanteriormente.Condiciones y Compensaciones:Disponibilidad inmediata.Trabajo en modalidad Home Office, asignación de computador, teléfono y EPP.Disponibilidad para viajar.Proporción de tiempos: 85% Terreno, y 15% trabajo Administrativo.Seguro de vida, Salud y Dental.Compensación acorde a mercado, bono de turno de emergencia.Posibilidades de crecimiento.Experiencia : Experiencia de 2 a 5 años en la posición. (deseable) 
  • kenya
  • voluntary
  To work with CSOs to strengthen capacities for Green Jobs and Decent Work amongst women and the youth. To build the capacity of TVETS to enhance their green skills.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.AllowanceAs a VSO volunteer, you will be sharing your skills with local communities on a full time basis. VSO will cover your travel, vaccinations, accommodation, and medical insurance costs, along with a local living allowance which will be paid in local currency. This allowance meets reasonable living expenses in country, but will not be enough to send money home. You will also receive some financial support to contribute to your on-going expenses at home.AccommodationVSO works with some of the poorest communities in the world which means accommodation varies and will be basic.Some background about VSOMuch has changed since VSO started 60 years ago. We’ve gone from being a UK charity to a truly global development organisation. In 2016/2017 alone, we worked with over 7,000 volunteers from all over the world and from all backgrounds to deliver services that had an impact on the lives of almost 2.6 million people in the 24 countries where we work. Our programmes focus on the areas of health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience building, social accountability, gender and social inclusion. We believe progress is only possible when we work together and that strong partnerships are crucial to delivering positive change. That’s why we work with over 500 partner organisations, from local and national governments, to businesses, NGOs, funders, charities and community groups. Currently, over 30% of our people are recruited from within the country in which they work, and we continue to grow the share of community and national volunteers involved in our programmes. We also send increasing numbers of volunteers from one developing country to another. However, our vision has remained the same; to build a world without poverty.
  To work with CSOs to strengthen capacities for Green Jobs and Decent Work amongst women and the youth. To build the capacity of TVETS to enhance their green skills.About VSOVSO is the world’s leading international development charity that works through volunteers to create a fair world for everyone. At VSO we pride ourselves on doing development differently. We fight poverty not by sending aid, but by working through volunteers and partners to create long-lasting change in some of the world’s poorest regions. We bring key stakeholders together to co-ordinate collective action, from local organisations to national governments. Our programmes in Africa and Asia focus on health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience, peace building, social accountability, gender and social inclusion. We’re not about delivering quick fixes, but instead we focus on long-lasting, sustainable change that will improve the lives of generations to come.AllowanceAs a VSO volunteer, you will be sharing your skills with local communities on a full time basis. VSO will cover your travel, vaccinations, accommodation, and medical insurance costs, along with a local living allowance which will be paid in local currency. This allowance meets reasonable living expenses in country, but will not be enough to send money home. You will also receive some financial support to contribute to your on-going expenses at home.AccommodationVSO works with some of the poorest communities in the world which means accommodation varies and will be basic.Some background about VSOMuch has changed since VSO started 60 years ago. We’ve gone from being a UK charity to a truly global development organisation. In 2016/2017 alone, we worked with over 7,000 volunteers from all over the world and from all backgrounds to deliver services that had an impact on the lives of almost 2.6 million people in the 24 countries where we work. Our programmes focus on the areas of health, education and livelihoods, with an increasing emphasis on resilience building, social accountability, gender and social inclusion. We believe progress is only possible when we work together and that strong partnerships are crucial to delivering positive change. That’s why we work with over 500 partner organisations, from local and national governments, to businesses, NGOs, funders, charities and community groups. Currently, over 30% of our people are recruited from within the country in which they work, and we continue to grow the share of community and national volunteers involved in our programmes. We also send increasing numbers of volunteers from one developing country to another. However, our vision has remained the same; to build a world without poverty.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.