11 jobs found for information technology

filter3
clear all
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €89 per month
  De leider van het team Werkvoorbereiding van het programma Grip op Gegevens zoekt een junior projectleider die hem kan ondersteunen door coördinatie en regie te voeren op de activiteiten en opdrachten die door het team moeten worden uitgevoerd. Het team Werkvoorbereiding vertaalt de doelstellingen van het programma naar realiseerbare, concrete werkpakketten voor het team Voortbrenging en toetst of het na implementatie werkt zoals bedoeld. Het gaat om projecten in klassieke zin die volgens een specifieke aanpak gepland, routinematig uitgevoerd en gerapporteerd moeten worden. De projectleider (PL) zal deels ondersteunende taken uitvoeren, die de kwaliteit van het project moeten verhogen. Zoals bijvoorbeeld het beheren van het projectdossier, risicolog, issuelog, rapportage, voorbereiden en verslaglegging van overleggen, e.d. Daarnaast wordt ook van de PL verwacht dat er voor elke opdracht een plan van aanpak wordt opgesteld, dat de uitvoering daarvan wordt aangestuurd en is hij/zij verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de activiteiten en opdrachten. Planmatig werken met goede aandacht voor planning en control is een harde eis. De PL moet zelfstandig en snel de weg weten te vinden in de organisatie, alsmede de opdrachtomgeving en -situatie goed kunnen inschatten. Goed stakeholdermanagement is van groot belang. De plannen die worden gemaakt moeten kunnen worden gebruikt als communicatiemiddel. Van de PL wordt verwacht dat hij/zij de architecten, analisten en ontwerpers in het team ondersteunt bij het voorbereiden van opdrachten. Dit kan bijvoorbeeld door:- te ondersteunen bij het scherp krijgen van de opdracht (de uit te voeren activiteiten); - het helpen prioriteiten te bepalen en planmatig opdrachten te beoordelen, aan te nemen en uit te voeren;- het prioriteren van de opdrachten samen met het team;- begeleiden van het proces, met inachtneming van de rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden; - snel knelpunten in het proces of opdracht te signaleren en deze (samen met het team/de teamleider) tijdig weg te nemen;In de huidige situatie moet deels vanuit huis worden gewerkt, er zijn maar beperkt fysieke ontmoetingen mogelijk. De PL is een ervaren beeldbeller die op afstand mensen kan motiveren, enthousiasmeren en het nodige netwerk binnen de organisatie kan opbouwen. Taken en verantwoordelijkheden:- Opleveren van o.a. een PID en een planning;- Verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen en bewaken van de planning;- Begeleiden van het team bij het voorbereiden van de opdrachten;- Bewaken van de kwaliteit van project;- Stakeholdermanagement i.r.t. de opdrachten;- De PL rapporteert aan de lead van het team werkvoorbereiding.Achtergrond opdracht:Het programma Grip op Gegevens legt de focus op data. Het is in de koers van DUO opgenomen: we moeten meer met data. Het programma is in het leven geroepen om overzicht te krijgen en te houden van data-governance en datamanagement bij DUO. In de Gegevensstrategie 2020-2025 zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd die in het programma worden uitgevoerd. De aanpak van het programma is om deze aandachtsgebieden voor te bereiden, te realiseren en vervolgens (terug) in de lijnorganisatie beleggen. Het programma helpt daarnaast bij de regie over de directies heen om kaders en afhankelijkheden te bewaken en overstijgende opdrachten in samenhang te besturen.Het programma wordt bestuurd door een programmamanager en kent een drieledige inrichting: Werkvoorbereiding, Voortbrenging capabilities en Business Change. Randvoorwaarde hierbij is dat we een gemeenschappelijke taal spreken. Die taal is verwoord in de Gegevensstrategie en het DAMA DMBOK2 raamwerk.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  De leider van het team Werkvoorbereiding van het programma Grip op Gegevens zoekt een junior projectleider die hem kan ondersteunen door coördinatie en regie te voeren op de activiteiten en opdrachten die door het team moeten worden uitgevoerd. Het team Werkvoorbereiding vertaalt de doelstellingen van het programma naar realiseerbare, concrete werkpakketten voor het team Voortbrenging en toetst of het na implementatie werkt zoals bedoeld. Het gaat om projecten in klassieke zin die volgens een specifieke aanpak gepland, routinematig uitgevoerd en gerapporteerd moeten worden. De projectleider (PL) zal deels ondersteunende taken uitvoeren, die de kwaliteit van het project moeten verhogen. Zoals bijvoorbeeld het beheren van het projectdossier, risicolog, issuelog, rapportage, voorbereiden en verslaglegging van overleggen, e.d. Daarnaast wordt ook van de PL verwacht dat er voor elke opdracht een plan van aanpak wordt opgesteld, dat de uitvoering daarvan wordt aangestuurd en is hij/zij verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de activiteiten en opdrachten. Planmatig werken met goede aandacht voor planning en control is een harde eis. De PL moet zelfstandig en snel de weg weten te vinden in de organisatie, alsmede de opdrachtomgeving en -situatie goed kunnen inschatten. Goed stakeholdermanagement is van groot belang. De plannen die worden gemaakt moeten kunnen worden gebruikt als communicatiemiddel. Van de PL wordt verwacht dat hij/zij de architecten, analisten en ontwerpers in het team ondersteunt bij het voorbereiden van opdrachten. Dit kan bijvoorbeeld door:- te ondersteunen bij het scherp krijgen van de opdracht (de uit te voeren activiteiten); - het helpen prioriteiten te bepalen en planmatig opdrachten te beoordelen, aan te nemen en uit te voeren;- het prioriteren van de opdrachten samen met het team;- begeleiden van het proces, met inachtneming van de rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden; - snel knelpunten in het proces of opdracht te signaleren en deze (samen met het team/de teamleider) tijdig weg te nemen;In de huidige situatie moet deels vanuit huis worden gewerkt, er zijn maar beperkt fysieke ontmoetingen mogelijk. De PL is een ervaren beeldbeller die op afstand mensen kan motiveren, enthousiasmeren en het nodige netwerk binnen de organisatie kan opbouwen. Taken en verantwoordelijkheden:- Opleveren van o.a. een PID en een planning;- Verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen en bewaken van de planning;- Begeleiden van het team bij het voorbereiden van de opdrachten;- Bewaken van de kwaliteit van project;- Stakeholdermanagement i.r.t. de opdrachten;- De PL rapporteert aan de lead van het team werkvoorbereiding.Achtergrond opdracht:Het programma Grip op Gegevens legt de focus op data. Het is in de koers van DUO opgenomen: we moeten meer met data. Het programma is in het leven geroepen om overzicht te krijgen en te houden van data-governance en datamanagement bij DUO. In de Gegevensstrategie 2020-2025 zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd die in het programma worden uitgevoerd. De aanpak van het programma is om deze aandachtsgebieden voor te bereiden, te realiseren en vervolgens (terug) in de lijnorganisatie beleggen. Het programma helpt daarnaast bij de regie over de directies heen om kaders en afhankelijkheden te bewaken en overstijgende opdrachten in samenhang te besturen.Het programma wordt bestuurd door een programmamanager en kent een drieledige inrichting: Werkvoorbereiding, Voortbrenging capabilities en Business Change. Randvoorwaarde hierbij is dat we een gemeenschappelijke taal spreken. Die taal is verwoord in de Gegevensstrategie en het DAMA DMBOK2 raamwerk.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €78 per month
  Ons kleine team heeft de ambitie om zich met versterking verder te professionaliseren. Wij denken aan een structurele inrichting van kwaliteitsverbetering en efficiëntie door onder meer het verder inrichten van monitoring en rapportages. Bijvoorbeeld door het kunnen genereren van meer automatische kwaliteitscontroles van de output van Magic Draw. Hierbij kunnen we kennis van of het kunnen meedenken over het maken, onderhouden en testen van ontwerpen en scripts goed gebruiken.Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit?08.30 – 09.00 Start van de dag met mijn collega’s. We reflecteren op wat we gisteren hebben gedaan en bespreken wat we vandaag gaan doen. Ook bespreek ik hier situaties waar ik tegenaan loop.09.00 – 10.30 Een DevOps team wil graag in hun informatiemodel verwijzen naar een nieuw gegevenstype. Dit willen ze gebruiken voor een nieuw gegeven (‘leerjaar’) als gevolg van een wetswijziging. Hierover moet geadviseerd worden en indien nodig moet er een nieuwe gegevenstype worden aangemaakt.11.00 – 12.00 Voor ons team heeft onze service owner een sessie georganiseerd over hoe wij naar ons zelf kijken en hoe andere teams naar ons kijken. We willen graag ons imago monitoren en blijven verbeteren omdat dit de samenwerking en de manier waarop we samen problemen oplossen bevordert.12.00 – 13.00 Lunch en wandeltijd. Heerlijk! Wandelen bevordert de creativiteit en haalt je even uit de drukte van de dag.13.00 – 15.00 Overleg met het projectteam. Vandaag gaan we nadenken hoe we de wettelijke grondslag van een gegeven zouden kunnen vastleggen in een model en hoe we dit DUO breed beschikbaar zouden kunnen maken als daar vanuit Compliancy over wordt gevraagd. Leuk!15.00 – 15.15 Tijd voor koffie. :--)15.15 – 16.00 Een begin maken met metadateren van een datapakket. Dit zijn gegevens zoals de bronhouder, welke bestanden erin zitten, etc, die wij als Linked Open data ontsluiten via een API. Met behulp van Linked Open data kunnen andere instanties deze metadata ook gebruiken en integreren met hun eigen data op een geautomatiseerde manier.16.00 – 17.30 Voorbereiding op de bespreking van het kaderdocument voor metagegevens. Morgen bespreken we samen met de gegevensarchitecten een nieuwe kaderdocument over de zes dragers van Architectuur en hoe dit in de praktijk zou kunnen werken. Ben jij• Een collega die begrijpt wat metadata is en het cool vindt om hier dagelijks mee bezig te zijn?;• Je werkt gestructureerd en punctueel maar je vindt brainstormen en ‘out-of-the-box denken’ ook heel leuk?;• In staat om zelfstandig te werken en je bent tevens een echte teamplayer teamspeler?Achtergrond opdrachtMeer grip op gegevens!DUO wint dagelijks veel gegevens in van scholen, studenten en instanties, verwerkt ze in onze systemen en levert gegevens en informatieproducten aan organisaties binnen en buiten het onderwijs zoals het CBS en de Belastingdienst. Onze organisatie is bezig om meer grip te krijgen op onze informatiehuishouding zodat de volgende stap in professionalisering kan worden gemaakt. Hiervoor is een uitdagend programma opgezet. Maar dat is nog niet alles! Terwijl we onze gegevens op orde brengen, moeten we onze winkel ook openhouden. Dit betekent dat je werk dubbel zo uitdagend is! Als Meta Data Administrator voer je dagelijks werkzaamheden uit op het gebied van standaardisatie ten behoeve van gebruik, samenbrengen en uitwisselen van gegevens. Hiervoor gebruiken we een centraal gegevenswoordenboek met ruim 2000 gegevenstypen waarvan 50 DevOps teams in onze organisatie gebruikmaken. Hierdoor is er hergebruik zodat we niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Het uniformeren van de betekenis en definitie is belangrijk voor DUO en haar ketenpartners.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Ons kleine team heeft de ambitie om zich met versterking verder te professionaliseren. Wij denken aan een structurele inrichting van kwaliteitsverbetering en efficiëntie door onder meer het verder inrichten van monitoring en rapportages. Bijvoorbeeld door het kunnen genereren van meer automatische kwaliteitscontroles van de output van Magic Draw. Hierbij kunnen we kennis van of het kunnen meedenken over het maken, onderhouden en testen van ontwerpen en scripts goed gebruiken.Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit?08.30 – 09.00 Start van de dag met mijn collega’s. We reflecteren op wat we gisteren hebben gedaan en bespreken wat we vandaag gaan doen. Ook bespreek ik hier situaties waar ik tegenaan loop.09.00 – 10.30 Een DevOps team wil graag in hun informatiemodel verwijzen naar een nieuw gegevenstype. Dit willen ze gebruiken voor een nieuw gegeven (‘leerjaar’) als gevolg van een wetswijziging. Hierover moet geadviseerd worden en indien nodig moet er een nieuwe gegevenstype worden aangemaakt.11.00 – 12.00 Voor ons team heeft onze service owner een sessie georganiseerd over hoe wij naar ons zelf kijken en hoe andere teams naar ons kijken. We willen graag ons imago monitoren en blijven verbeteren omdat dit de samenwerking en de manier waarop we samen problemen oplossen bevordert.12.00 – 13.00 Lunch en wandeltijd. Heerlijk! Wandelen bevordert de creativiteit en haalt je even uit de drukte van de dag.13.00 – 15.00 Overleg met het projectteam. Vandaag gaan we nadenken hoe we de wettelijke grondslag van een gegeven zouden kunnen vastleggen in een model en hoe we dit DUO breed beschikbaar zouden kunnen maken als daar vanuit Compliancy over wordt gevraagd. Leuk!15.00 – 15.15 Tijd voor koffie. :--)15.15 – 16.00 Een begin maken met metadateren van een datapakket. Dit zijn gegevens zoals de bronhouder, welke bestanden erin zitten, etc, die wij als Linked Open data ontsluiten via een API. Met behulp van Linked Open data kunnen andere instanties deze metadata ook gebruiken en integreren met hun eigen data op een geautomatiseerde manier.16.00 – 17.30 Voorbereiding op de bespreking van het kaderdocument voor metagegevens. Morgen bespreken we samen met de gegevensarchitecten een nieuwe kaderdocument over de zes dragers van Architectuur en hoe dit in de praktijk zou kunnen werken. Ben jij• Een collega die begrijpt wat metadata is en het cool vindt om hier dagelijks mee bezig te zijn?;• Je werkt gestructureerd en punctueel maar je vindt brainstormen en ‘out-of-the-box denken’ ook heel leuk?;• In staat om zelfstandig te werken en je bent tevens een echte teamplayer teamspeler?Achtergrond opdrachtMeer grip op gegevens!DUO wint dagelijks veel gegevens in van scholen, studenten en instanties, verwerkt ze in onze systemen en levert gegevens en informatieproducten aan organisaties binnen en buiten het onderwijs zoals het CBS en de Belastingdienst. Onze organisatie is bezig om meer grip te krijgen op onze informatiehuishouding zodat de volgende stap in professionalisering kan worden gemaakt. Hiervoor is een uitdagend programma opgezet. Maar dat is nog niet alles! Terwijl we onze gegevens op orde brengen, moeten we onze winkel ook openhouden. Dit betekent dat je werk dubbel zo uitdagend is! Als Meta Data Administrator voer je dagelijks werkzaamheden uit op het gebied van standaardisatie ten behoeve van gebruik, samenbrengen en uitwisselen van gegevens. Hiervoor gebruiken we een centraal gegevenswoordenboek met ruim 2000 gegevenstypen waarvan 50 DevOps teams in onze organisatie gebruikmaken. Hierdoor is er hergebruik zodat we niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Het uniformeren van de betekenis en definitie is belangrijk voor DUO en haar ketenpartners.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €89 per month
  Als Infrastructuur Engineer op IAAS gebied ben je onderdeel van het DEVOPS en verantwoordelijk voor het automatiseren, beheren, controleren en analyseren van de platform dienstverlening en infrastructuur van DUO. Je hebt goede basiskennis van IT infrastructuren en architectuur en je bent in staat om samen te werken met directe collega’s en medewerkers van andere afdelingen. Hierbij komen jouw communicatieve vaardigheden goed van pas. Tevens ben je analytisch, initiatiefrijk en besluitvaardig. Met betrekking tot het implementeren en onderhouden van de ICT-infrastructuur voer je technisch beheer uit en ben je verantwoordelijk voor wijzigingen op paas gebied. Het automatiseren en scripten van dienstverlening zit in je bloed. Je doet de intake van wijzigingsverzoeken en voert nieuwe of gewijzigde infrastructuurcomponenten in. signaleert knelpunten op dat gebied. Je draagt zorg voor de voorbereiden van de proefproductie, voert deze uit en evalueert deze. Je kunt tevens klanten adviseren over een te kiezen technologie. Tot de werkzaamheden behoren: - Uitvoeren van wijzigingen en verzoeken - het monitoren van de infrastructuur - het oplossen van storingen - het door ontwikkelen van de Platform dienstverlening en infrastructuur om op de vraag van morgen te zijn voorbereid - het onderhouden van contacten met de leveranciers - het onderhouden van contacten met, andere aan het DUO netwerk geconnecteerde partijen.Het zwaartepunt in de werkzaamheden ligt op het leveren en instant houden van de PAAS dienstverlening.  Achtergrond opdrachtAls ervaren Beheerder Infrastructuur op het kruispunt tussen business en technologie werk jij aan de toekomst van DUO (Netwerken). Ben je onderdeel van het beheer&engineer team en verantwoordelijk. Je loopt niet weg voor het controleren, adviseren en analyseren van de complexe netwerkinfrastructuur van DUO. ArbeidsvoorwaardenDeze aanvraag kan worden ingevuld op basis van Detachering, ZZP of Doorleen
  Als Infrastructuur Engineer op IAAS gebied ben je onderdeel van het DEVOPS en verantwoordelijk voor het automatiseren, beheren, controleren en analyseren van de platform dienstverlening en infrastructuur van DUO. Je hebt goede basiskennis van IT infrastructuren en architectuur en je bent in staat om samen te werken met directe collega’s en medewerkers van andere afdelingen. Hierbij komen jouw communicatieve vaardigheden goed van pas. Tevens ben je analytisch, initiatiefrijk en besluitvaardig. Met betrekking tot het implementeren en onderhouden van de ICT-infrastructuur voer je technisch beheer uit en ben je verantwoordelijk voor wijzigingen op paas gebied. Het automatiseren en scripten van dienstverlening zit in je bloed. Je doet de intake van wijzigingsverzoeken en voert nieuwe of gewijzigde infrastructuurcomponenten in. signaleert knelpunten op dat gebied. Je draagt zorg voor de voorbereiden van de proefproductie, voert deze uit en evalueert deze. Je kunt tevens klanten adviseren over een te kiezen technologie. Tot de werkzaamheden behoren: - Uitvoeren van wijzigingen en verzoeken - het monitoren van de infrastructuur - het oplossen van storingen - het door ontwikkelen van de Platform dienstverlening en infrastructuur om op de vraag van morgen te zijn voorbereid - het onderhouden van contacten met de leveranciers - het onderhouden van contacten met, andere aan het DUO netwerk geconnecteerde partijen.Het zwaartepunt in de werkzaamheden ligt op het leveren en instant houden van de PAAS dienstverlening.  Achtergrond opdrachtAls ervaren Beheerder Infrastructuur op het kruispunt tussen business en technologie werk jij aan de toekomst van DUO (Netwerken). Ben je onderdeel van het beheer&engineer team en verantwoordelijk. Je loopt niet weg voor het controleren, adviseren en analyseren van de complexe netwerkinfrastructuur van DUO. ArbeidsvoorwaardenDeze aanvraag kan worden ingevuld op basis van Detachering, ZZP of Doorleen
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Onze klant in de non-profit sector, is op zoek naar een projectmanager/project ondersteuner voor het project fraudebeheersing. Het doel van dit project is het maximaal tegengaan van fraude (examens en dienstverlening) en de voorspelbaarheid van de af te nemen examens. Er zijn binnen het project Fraudebeheersing een 4 tal deelprojecten (product, proces, personeel en techniek) gedefinieerd. Je wordt ingezet binnen het deelproject Proces van het project Fraudebeheersing. De werkgroep Proces richt zich op mogelijkheden om fraude te voorkomen binnen de theoretische examens.Functie inhoud:- Neemt als projectmanager deel aan het project ‘voorkomen ongewenste voorspelbaarheid’;- Pakt zelfstandig kleine deelprojecten binnen het project op: Denk hierbij aan het implementeren van nieuwe processen in het huidige examenontwikkelproces van verschillende examenproducten;- Maakt voor deelprojecten zelfstandig een plan van aanpak, inclusief planning, budget, kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria. Stelt rapportages samen o.b.v. data van examenafnames;- Helpt mee met het ontwikkelen van examenvragen o.b.v. input van inhoudsdeskundigen;- Analyseren en interpreteren van data ten behoeve van de validatie en betrouwbaarheid van de examens;- Onderhoud en doorontwikkeling van vragenbankenArbeidsvoorwaardenHet gaat om een tijdelijke opdracht van in ieder geval 6 maanden met start z.s.m. De opdracht kan als zzp uitgevoerd worden maar ook via een dienstverband bij YACHT. Het gaat om een detacheringsopdracht voor in ieder geval 6 maanden. Voor vragen over de rol kun je me op ma t/m do bellen of een afspraak inplannen in mijn agenda: https://calendly.com/pamela-toetenel/15min. Graag ontvang ik je reactie voor 25 oktober a.s.
  Onze klant in de non-profit sector, is op zoek naar een projectmanager/project ondersteuner voor het project fraudebeheersing. Het doel van dit project is het maximaal tegengaan van fraude (examens en dienstverlening) en de voorspelbaarheid van de af te nemen examens. Er zijn binnen het project Fraudebeheersing een 4 tal deelprojecten (product, proces, personeel en techniek) gedefinieerd. Je wordt ingezet binnen het deelproject Proces van het project Fraudebeheersing. De werkgroep Proces richt zich op mogelijkheden om fraude te voorkomen binnen de theoretische examens.Functie inhoud:- Neemt als projectmanager deel aan het project ‘voorkomen ongewenste voorspelbaarheid’;- Pakt zelfstandig kleine deelprojecten binnen het project op: Denk hierbij aan het implementeren van nieuwe processen in het huidige examenontwikkelproces van verschillende examenproducten;- Maakt voor deelprojecten zelfstandig een plan van aanpak, inclusief planning, budget, kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria. Stelt rapportages samen o.b.v. data van examenafnames;- Helpt mee met het ontwikkelen van examenvragen o.b.v. input van inhoudsdeskundigen;- Analyseren en interpreteren van data ten behoeve van de validatie en betrouwbaarheid van de examens;- Onderhoud en doorontwikkeling van vragenbankenArbeidsvoorwaardenHet gaat om een tijdelijke opdracht van in ieder geval 6 maanden met start z.s.m. De opdracht kan als zzp uitgevoerd worden maar ook via een dienstverband bij YACHT. Het gaat om een detacheringsopdracht voor in ieder geval 6 maanden. Voor vragen over de rol kun je me op ma t/m do bellen of een afspraak inplannen in mijn agenda: https://calendly.com/pamela-toetenel/15min. Graag ontvang ik je reactie voor 25 oktober a.s.
  • best, noord-brabant
  • temporary
  QMS Transformation Lead In this role, you have the opportunity to • Work closely together with Philips Factory Best to make the transformation (change*) of the new cooperate QMS possible. • work (and learn to work) in a change environment and have experience in stakeholder management. QMS activities: supporting the deployment of new and updated quality processes, ensuring that people are properly trained to these, to ultimately ensure that these processes are properly adopted. You will be working from our Best office, but working from home up to 2 days a week is possible as work permits.
  QMS Transformation Lead In this role, you have the opportunity to • Work closely together with Philips Factory Best to make the transformation (change*) of the new cooperate QMS possible. • work (and learn to work) in a change environment and have experience in stakeholder management. QMS activities: supporting the deployment of new and updated quality processes, ensuring that people are properly trained to these, to ultimately ensure that these processes are properly adopted. You will be working from our Best office, but working from home up to 2 days a week is possible as work permits.
  • eindhoven, noord-brabant
  • temporary
  Senior Software Engineer, Clinical Data RepositoryThe position is for an experienced senior software engineer to act as a developer within Philips HealthSuite Digital Platform ( HSDP ), with excellent and deep technical expertise, who can coach others and strengthen the scrum teams. She/he should be a strong technical developer with extensive experience on the applicable technologies (see below) and with excellent technical communication skills towards other team members.It concerns a full-time assignment with 3-5 days per week on-site presence on the High Tech Campus in Eindhoven. This team is working in a DevOps way and is responsible for monitoring their services 24/7 in production Key areas of responsibilitiesCreates high quality working softwareFeatures driven development in an agile approachActively participates in sprint planning, daily stand-up meetings, sprint reviews, sprint retrospectives and backlog refinement.Contributes to continuous improvement of the team, software and processesDesigns, codes, documents, tests (automated), maintains and deploys softwareSupports DevOps in deploying softwareDefines, monitors and meets performance and quality metricsProvides technical solutions that conform to requirements with a strong focus on end-users, high quality (QMS/regulatory standards), performance, safety and securityKeeps abreast of technical knowledge by studying and implementing state-of-the-art programming techniques and development tools, participating in educational opportunities, participating in communitiesArbeidsvoorwaardenStart: 01/12/2021End: 01/12/2022Location: EindhovenHours: 40 Freelancers are also welcome to apply!
  Senior Software Engineer, Clinical Data RepositoryThe position is for an experienced senior software engineer to act as a developer within Philips HealthSuite Digital Platform ( HSDP ), with excellent and deep technical expertise, who can coach others and strengthen the scrum teams. She/he should be a strong technical developer with extensive experience on the applicable technologies (see below) and with excellent technical communication skills towards other team members.It concerns a full-time assignment with 3-5 days per week on-site presence on the High Tech Campus in Eindhoven. This team is working in a DevOps way and is responsible for monitoring their services 24/7 in production Key areas of responsibilitiesCreates high quality working softwareFeatures driven development in an agile approachActively participates in sprint planning, daily stand-up meetings, sprint reviews, sprint retrospectives and backlog refinement.Contributes to continuous improvement of the team, software and processesDesigns, codes, documents, tests (automated), maintains and deploys softwareSupports DevOps in deploying softwareDefines, monitors and meets performance and quality metricsProvides technical solutions that conform to requirements with a strong focus on end-users, high quality (QMS/regulatory standards), performance, safety and securityKeeps abreast of technical knowledge by studying and implementing state-of-the-art programming techniques and development tools, participating in educational opportunities, participating in communitiesArbeidsvoorwaardenStart: 01/12/2021End: 01/12/2022Location: EindhovenHours: 40 Freelancers are also welcome to apply!
  • eindhoven, noord-brabant
  • temporary
  Start: ASAPEnd: 31 Match 2022Hour: 40Location: HTC EindhovenContract type: Permanent (at YACHT), Secondment work, Freelance, Sub Contracting In this role, you have the opportunity toLead and coach a development team dedicated to continuously enhancing our Clinical Data Repository (CDR) service, a foundational component of the Philips HealthSuite Platform, supporting a fast-growing base of internal and external customers in building new cloud-based healthcare solutions. You are a proven, hands-on expert in developing cloud-native micro-services using Java and Spring Boot framework, designing & implementing scalable services using the PostgreSQL technology stack, who is also in frequent interaction with developer communities.Due to the foundational nature of the Clinical Data Repository(CDR) service, you will contribute to future healthcare cloud solutions built on the Philips HealthSuite platform (PaaS).You are responsible for• Define architecture strategy for the CDR service, balancing long- and short-term views• Analyze feature requests, create designs, co-implement and tests these with the development team• Define the database design for optimal performance, scalability and reliability• Define the test automation strategy and continually enhance the test suites• Define and lead the implementation of the deployment and monitoring strategies (DevOps)• Participate in all agile software development ceremonies, aiming for frequent, secure, high-quality new deliveries, released according our QMS and regulatory standards• Provide consulting and support for customer propositions & solutions• Particpate and promote the service in internal & external FHIR communitiesYou are a part ofThe Philips HealthSuite R&D organization, part of Innovation & Strategy, which delivers an open, cloud-based healthcare platform fostering an open and collaborative innovation focused on developing breakthrough health, wellness and life science solutions that will transform the way care is delivered. By connecting devices, unlocking data and fostering collaboration we will empower new forms of engagement, actionable insights and better health outcomes. The R&D team in the Netherlands consists is approximately 70 employees and works according state-of-the-art DevOps practices.To succeed in this role, you should have the following skills and experience• Bachelor/Master’s degree in Software Engineering, Informatics, or equivalent• Between 10-15 years of experience with commercial software development• You are a proven expert in designing and implementing scalable cloud-native micro-services preferably using Java and Spring framework.• You have deep know-how and hands-on experience of logical & physical database design, querying using SQL, query optimization, database tuning using indexing, partitioning, etc.• You are strong in designing RESTful API incorporating non-functional requirements like security, scalability, reliability, etc.• Ample experience with cloud technologies, such as CloudFoundry, Kubernetes, Docker, etc.• Have proven experience in technical and motivational leadership of development teams• Relevant hands-on experience with DevOps, deployment models, Infrastructure as Code;• Working experience in an Agile software development environment• Good understanding of healthcare standards like HL7v2, IHE, FHIR is preferred.• Experience with Python, Nodejs for deployment, test automation, deployment orchestration etc. is an additional advantageIf you want to apply, please share the following information:• CV in English• Motivation in English• Availability• Holiday planning
  Start: ASAPEnd: 31 Match 2022Hour: 40Location: HTC EindhovenContract type: Permanent (at YACHT), Secondment work, Freelance, Sub Contracting In this role, you have the opportunity toLead and coach a development team dedicated to continuously enhancing our Clinical Data Repository (CDR) service, a foundational component of the Philips HealthSuite Platform, supporting a fast-growing base of internal and external customers in building new cloud-based healthcare solutions. You are a proven, hands-on expert in developing cloud-native micro-services using Java and Spring Boot framework, designing & implementing scalable services using the PostgreSQL technology stack, who is also in frequent interaction with developer communities.Due to the foundational nature of the Clinical Data Repository(CDR) service, you will contribute to future healthcare cloud solutions built on the Philips HealthSuite platform (PaaS).You are responsible for• Define architecture strategy for the CDR service, balancing long- and short-term views• Analyze feature requests, create designs, co-implement and tests these with the development team• Define the database design for optimal performance, scalability and reliability• Define the test automation strategy and continually enhance the test suites• Define and lead the implementation of the deployment and monitoring strategies (DevOps)• Participate in all agile software development ceremonies, aiming for frequent, secure, high-quality new deliveries, released according our QMS and regulatory standards• Provide consulting and support for customer propositions & solutions• Particpate and promote the service in internal & external FHIR communitiesYou are a part ofThe Philips HealthSuite R&D organization, part of Innovation & Strategy, which delivers an open, cloud-based healthcare platform fostering an open and collaborative innovation focused on developing breakthrough health, wellness and life science solutions that will transform the way care is delivered. By connecting devices, unlocking data and fostering collaboration we will empower new forms of engagement, actionable insights and better health outcomes. The R&D team in the Netherlands consists is approximately 70 employees and works according state-of-the-art DevOps practices.To succeed in this role, you should have the following skills and experience• Bachelor/Master’s degree in Software Engineering, Informatics, or equivalent• Between 10-15 years of experience with commercial software development• You are a proven expert in designing and implementing scalable cloud-native micro-services preferably using Java and Spring framework.• You have deep know-how and hands-on experience of logical & physical database design, querying using SQL, query optimization, database tuning using indexing, partitioning, etc.• You are strong in designing RESTful API incorporating non-functional requirements like security, scalability, reliability, etc.• Ample experience with cloud technologies, such as CloudFoundry, Kubernetes, Docker, etc.• Have proven experience in technical and motivational leadership of development teams• Relevant hands-on experience with DevOps, deployment models, Infrastructure as Code;• Working experience in an Agile software development environment• Good understanding of healthcare standards like HL7v2, IHE, FHIR is preferred.• Experience with Python, Nodejs for deployment, test automation, deployment orchestration etc. is an additional advantageIf you want to apply, please share the following information:• CV in English• Motivation in English• Availability• Holiday planning
  • veldhoven, noord-brabant
  • temporary
  IntroductionYou will be joining a project that is part of a program that is designing and implementing the New Processes and supporting IT Tooling for (product) Configuration Management. The project is delivering new processes and IT solutions (Siemens TC and SAP) for structuring product data and the related engineering change management process.You will be member of a project stream (IT + Business stakeholders) responsible for the data preparations (data cleansings/repairs), data transitions and migrations required for a successful (phased) go-live. This includes defining the approach, plan, testing and execution of these activities.Job MissionTo be completedJob DescriptionWe require someone who can help in setting up cleansing process based on the requirements from the business.This involves validating the requirements with the business, setting up a cleaning process and looking for automation rules.Validating these rules with our business to ensure proper sign off.Writing this in clear instructions for our offshore cleansing team so they can execute on these rules.Writing this in clear stories for our tooling team to ensure that tooling is made available.Writing this in clear stories for our reporting & Analytics team to ensure that reports are made available for tracking and signaling.Ensure proper handover to the product owner (PO) of the reporting team.Reviewing the work from the cleansing team to ensure the rules are followed.
  IntroductionYou will be joining a project that is part of a program that is designing and implementing the New Processes and supporting IT Tooling for (product) Configuration Management. The project is delivering new processes and IT solutions (Siemens TC and SAP) for structuring product data and the related engineering change management process.You will be member of a project stream (IT + Business stakeholders) responsible for the data preparations (data cleansings/repairs), data transitions and migrations required for a successful (phased) go-live. This includes defining the approach, plan, testing and execution of these activities.Job MissionTo be completedJob DescriptionWe require someone who can help in setting up cleansing process based on the requirements from the business.This involves validating the requirements with the business, setting up a cleaning process and looking for automation rules.Validating these rules with our business to ensure proper sign off.Writing this in clear instructions for our offshore cleansing team so they can execute on these rules.Writing this in clear stories for our tooling team to ensure that tooling is made available.Writing this in clear stories for our reporting & Analytics team to ensure that reports are made available for tracking and signaling.Ensure proper handover to the product owner (PO) of the reporting team.Reviewing the work from the cleansing team to ensure the rules are followed.
  • groningen, groningen
  • permanent
  Help jij onze grote klanten in het voorzien van hun vacatures met IT-Talent? Ben jij een kei in stakeholdermanagement én werk je graag op basis van data? Word dan Relatiemanager bij Yacht! In deze nieuwe functie bepaal jij de route naar succes en en draag je bij aan de doorontwikkeling van het concept relatiemanagement. Dit ga je doenAls Relatiemanager ben jij de spil tussen Yacht en haar leveranciers op het gebied van IT-professionals. Je werkt samen met je Yacht collega’s om diverse grote klanten zo goed mogelijk te helpen in het vinden van IT-Professionals. Als Relatiemanager ben je niet meer zelf actief aan het rekruten maar jij zorgt ervoor we samen met onze leveranciers de beste kandidaten aan de klant voorstellen. Je zorgt ervoor dat het leveranciersnetwerk van Yacht optimaal is ingericht en gecommitteerd en dat onze voorziening bij onze klanten nog verder omhoog gaat!  Je hebt zowel operationele- als strategische verantwoordelijkheden.Operationeelje hebt veel contact met jouw leveranciers over vacatures en voorgestelde kandidaten;je zet de aanvragen uit bij de door jou geselecteerde leveranciers; je maakt een selectie uit de voorgestelde kandidaten en selecteert de beste;je stuurt op deadlines en houdt regie over het wervingsproces;je zorgt voor het contracteren en de administratie van jouw leveranciers en plaatsingen. Strategischje zorgt voor de verdere opbouw en het beheer van een goed leveranciersnetwerk IT met voldoende diversiteit in profielen;je maakt contract- en werkafspraken (SLA) met de leveranciers;je voert performance gesprekken met leveranciers op basis van data;je rapporteert en adviseert aan collega’s en klanten over voortgang en kwaliteit van dienstverlening. Jij bent in staat om naast de dagelijkse drukte strategisch en analytisch te werk te gaan om processen en kwaliteit te verbeteren. Het lijkt jou een mooie uitdaging om bij een succesvolle organisatie met grote klanten en grote volumes te werken en de doorontwikkelmogelijkheden van het concept relatie/leveranciersmanagement verder te ontdekken en neer te zetten.ArbeidsvoorwaardenAls Relatiemanager bij Yacht kom je te werken in een professionele werkomgeving waarin mensen gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. We hebben aandacht voor persoonlijk ontwikkeling door opleidingen en trainingen te stimuleren. Qua arbeidsvoorwaarden kun je rekenen op:een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;een marktconform salaris obv opleiding en ervaring;25 vakantiedagen en 8,5% vakantietoeslag;een leaseauto;laptop en simkaart die je ook privé mag gebruiken, plus een budget om eens in de twee jaar een telefoon aan te schaffen;een ruim maandelijks benefit budget waarmee je zelf kunt kiezen tussen vrije tijd of geld of voor inzet van je budget voor o.a. een fiets, tablet, sportabonnement of opleiding;een bonusregeling op basis van KPI’s en de mogelijkheid om deel te nemen aan de aandelenregeling van de Randstad Groep. 
  Help jij onze grote klanten in het voorzien van hun vacatures met IT-Talent? Ben jij een kei in stakeholdermanagement én werk je graag op basis van data? Word dan Relatiemanager bij Yacht! In deze nieuwe functie bepaal jij de route naar succes en en draag je bij aan de doorontwikkeling van het concept relatiemanagement. Dit ga je doenAls Relatiemanager ben jij de spil tussen Yacht en haar leveranciers op het gebied van IT-professionals. Je werkt samen met je Yacht collega’s om diverse grote klanten zo goed mogelijk te helpen in het vinden van IT-Professionals. Als Relatiemanager ben je niet meer zelf actief aan het rekruten maar jij zorgt ervoor we samen met onze leveranciers de beste kandidaten aan de klant voorstellen. Je zorgt ervoor dat het leveranciersnetwerk van Yacht optimaal is ingericht en gecommitteerd en dat onze voorziening bij onze klanten nog verder omhoog gaat!  Je hebt zowel operationele- als strategische verantwoordelijkheden.Operationeelje hebt veel contact met jouw leveranciers over vacatures en voorgestelde kandidaten;je zet de aanvragen uit bij de door jou geselecteerde leveranciers; je maakt een selectie uit de voorgestelde kandidaten en selecteert de beste;je stuurt op deadlines en houdt regie over het wervingsproces;je zorgt voor het contracteren en de administratie van jouw leveranciers en plaatsingen. Strategischje zorgt voor de verdere opbouw en het beheer van een goed leveranciersnetwerk IT met voldoende diversiteit in profielen;je maakt contract- en werkafspraken (SLA) met de leveranciers;je voert performance gesprekken met leveranciers op basis van data;je rapporteert en adviseert aan collega’s en klanten over voortgang en kwaliteit van dienstverlening. Jij bent in staat om naast de dagelijkse drukte strategisch en analytisch te werk te gaan om processen en kwaliteit te verbeteren. Het lijkt jou een mooie uitdaging om bij een succesvolle organisatie met grote klanten en grote volumes te werken en de doorontwikkelmogelijkheden van het concept relatie/leveranciersmanagement verder te ontdekken en neer te zetten.ArbeidsvoorwaardenAls Relatiemanager bij Yacht kom je te werken in een professionele werkomgeving waarin mensen gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. We hebben aandacht voor persoonlijk ontwikkeling door opleidingen en trainingen te stimuleren. Qua arbeidsvoorwaarden kun je rekenen op:een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;een marktconform salaris obv opleiding en ervaring;25 vakantiedagen en 8,5% vakantietoeslag;een leaseauto;laptop en simkaart die je ook privé mag gebruiken, plus een budget om eens in de twee jaar een telefoon aan te schaffen;een ruim maandelijks benefit budget waarmee je zelf kunt kiezen tussen vrije tijd of geld of voor inzet van je budget voor o.a. een fiets, tablet, sportabonnement of opleiding;een bonusregeling op basis van KPI’s en de mogelijkheid om deel te nemen aan de aandelenregeling van de Randstad Groep. 
  • noord-holland, noord-holland
  • permanent
  Job Description: Crocs is seeking a DevOps Engineer to streamline, test, and maintain data pipelines and related architectures within the Azure platform. This position will help to enable the Crocs enterprise to make bigger, bolder decisions faster. The DevOps Engineer will work independently and with the team to help facilitate the usage of more sophisticated analytics/data science throughout the organizationArbeidsvoorwaardenSelling Points: ·      25 paid holidays;·      50% discount on the most comfortable shoes in the world;·      A healthy work environment with discount on your gym membership;·      Great training curriculum with in-person sessions and a global eLearning platform offers you a lot of room for personal growth to get a little bit better every day
  Job Description: Crocs is seeking a DevOps Engineer to streamline, test, and maintain data pipelines and related architectures within the Azure platform. This position will help to enable the Crocs enterprise to make bigger, bolder decisions faster. The DevOps Engineer will work independently and with the team to help facilitate the usage of more sophisticated analytics/data science throughout the organizationArbeidsvoorwaardenSelling Points: ·      25 paid holidays;·      50% discount on the most comfortable shoes in the world;·      A healthy work environment with discount on your gym membership;·      Great training curriculum with in-person sessions and a global eLearning platform offers you a lot of room for personal growth to get a little bit better every day
  • groningen, groningen
  • interim
  Voor DUO zijn wij doorlopend op zoek naar enthousiaste medior/senior testers. Je komt te werken in een gevarieerde samenstelling van analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheerders die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! 
  Voor DUO zijn wij doorlopend op zoek naar enthousiaste medior/senior testers. Je komt te werken in een gevarieerde samenstelling van analisten, ontwerpers, bouwers, testers en technisch applicatiebeheerders die de kwaliteit van hun werk hoog in het vaandel hebben staan, maar nooit vergeten dat werk ook leuk moet zijn! 

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.