4 jobs found for advertising marketing public relations

filter2
clear all
  • den haag, zuid-holland
  • interim
  TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3200 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het MKB, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.OPDRACHT:Binnen de afdeling Marketing & Communicatie maak je onderdeel uit van het team Projecten & Campagnes. In dit team zitten alle projectmanagers van de afdeling M&C. Als Projectmanager Marketing & Communicatie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van marketing en communicatieprojecten binnen een unit. In samenwerking met de business werk je projectaanvragen uit naar middelenmix, kanalen en planning. Vervolgens voer je projecten en campagnes van A tot Z uit in een multidisciplinair team.Werken aan steeds wisselende projecten met multidisciplinaire teams geeft jou energie en je houdt van doorpakken. Je schakelt net zo makkelijk met hoger management als met je directe collega’s en samenwerken zit je in het bloed. Met jouw verbindende en communicatieve skills weet jij mensen met een grote domeinkennis mee te nemen in je verhaal en aanpak. Dat betekent ook dat je stevig in je schoenen staat, om bijvoorbeeld het denken in middelen tegen te gaan. Je zorgt door je vlotte pen voor vloeiende teksten over complexe onderwerpen. ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten. Reageren op deze vacature kan tot woensdag 11 augustus 10:00 uur.
  TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3200 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het MKB, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.OPDRACHT:Binnen de afdeling Marketing & Communicatie maak je onderdeel uit van het team Projecten & Campagnes. In dit team zitten alle projectmanagers van de afdeling M&C. Als Projectmanager Marketing & Communicatie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van marketing en communicatieprojecten binnen een unit. In samenwerking met de business werk je projectaanvragen uit naar middelenmix, kanalen en planning. Vervolgens voer je projecten en campagnes van A tot Z uit in een multidisciplinair team.Werken aan steeds wisselende projecten met multidisciplinaire teams geeft jou energie en je houdt van doorpakken. Je schakelt net zo makkelijk met hoger management als met je directe collega’s en samenwerken zit je in het bloed. Met jouw verbindende en communicatieve skills weet jij mensen met een grote domeinkennis mee te nemen in je verhaal en aanpak. Dat betekent ook dat je stevig in je schoenen staat, om bijvoorbeeld het denken in middelen tegen te gaan. Je zorgt door je vlotte pen voor vloeiende teksten over complexe onderwerpen. ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten. Reageren op deze vacature kan tot woensdag 11 augustus 10:00 uur.
  • den haag, zuid-holland
  • temporary
  Regiodeal projecten: Zuidwest in de schijnwerpers In 2018 is een Regiodeal gesloten tussen Rijk en gemeente, waarmee zowel inhoudelijk als financieel een start is gemaakt met het sociaaleconomisch herstel van Zuidwest. In dat kader zijn vanaf 2019 diverse projecten gestart samen met de wijken, waar komende 1,5 jaar ook ondersteuning en aandacht vanuit communicatie op gewenst is. Projecten die goed lopen en de ‘zuidwest story’ versterken, mogen meer en vaker in de schijnwerpers worden gezet. Deze uitvoerende taken liggen vooral bij de recent gestarte communicatieadviseur. De senior communicatieadviseur werkt samen met communicatieadviseur, heeft de rol als opgavecoördinator en houdt de ingezette koers in de gaten. Zuidwest als onderdeel van het programma Leefbaarheid & Veiligheid van BZKOok bij het Rijk voelt men de urgentie om een aanpak op te zetten voor deze grootstedelijke problemen. Daarom heeft het ministerie van BZK, in samenwerking met andere ministeries en de meest betrokken gemeenten het Programma Leefbaarheid en Veiligheid opgezet. Het doel is een meerjarige rijks inzet voor een integrale maatwerkaanpak van 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland; Zuidwest is er hier één van. Inspiratie voor de maatwerkaanpak wordt gevonden in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Samen met 6 allianties wordt er gewerkt aan een meerjarig integraal programma voor Zuidwest. Zuidwest als merkOm vier wijken (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk) een gezicht te geven in Zuidwest is een gebiedscampagne gestart: https://zuidwestopznbest.denhaag.nl Bij Zuidwest past een no-nonsense communicatie: helder en laagdrempelig met de mens centraal. Een campagne met als afzender de échte bewoners van Zuidwest zelf: authentiek, geloofwaardig en herkenbaar. Een campagne die ook ruimte biedt voor partners en ondernemers en als paraplu fungeert voor verschillende projecten.  Waar staan we nu?Afgelopen periode is de focus geweest op het opzetten van de contouren van het programma door middel van 6 allianties en ontwikkelen van de communicatiestrategie. Daarnaast is vooral ingezet op creëren van onderlinge betrokkenheid en enthousiasme bij vele stakeholders. Op 8 juli jl. was een bijzonder mijlpaal met het ondertekenen van de intentieverklaring; Het Verbond van Zuidwest. Met deze intentieverklaring hebben meer dan 100 betrokken partners, maatschappelijke partijen en inwoners uitgesproken om de komende 20 jaar Zuidwest niet los te laten totdat het doel bereikt is. We verwachten van jou:In de komende periode zal de opgave van Zuidwest verder vorm krijgen in een integraal meerjarig programma en zullen de belangrijkste Regiodeal projecten sterker gepositioneerd worden en geborgd moeten worden. Om de betrokkenheid, de wil en noodzaak van een grootschalig en meerjarige aanpak Zuidwest over de bühne te (blijven) brengen, zoeken wij een stevige senior communicatieadviseur voor een periode van 1,5 jaar voor 32 uur per week. Gegeven de omvang van de opgave is het zeer noodzakelijk om alles wat er leeft en speelt in Zuidwest op een slimme manier communicatief onder de aandacht te brengen, en het samenbrengen van alle partijen centraal te zetten. Communicatief moet de verbinding continue worden bestendigd tussen het Programma Zuidwest, de Regiodeal en gerelateerde programma thema’s en de lopende projecten in Zuidwest. Je werkt daarom nauw samen met de twee programmadirecteuren van het Programma Zuidwest en de Regiodeal, je hebt een centrale rol voor de communicatie-opgave Zuidwest en werkt samen met de communicatieadviseur. Daarnaast ben je de spil in het web naar de vele andere collega-communicatieadviseurs welke projecten hebben in Zuidwest. De dienst Stedelijke Ontwikkeling/programma directeur Regiodeal Zuidwest is formeel opdrachtgever voor de programmacommunicatie Zuidwest, namens het Gemeentelijk Management Team.TakenDe gekozen communicatie aanpak verder brengen, monitoren en waar nodig bijstellenDit doe je samen met de communicatieadviseur, die verantwoordelijk is voor de uitvoerende communicatietaken bij de Regiodealprojecten en bij de verdere uitrol van de Zuidwest campagne plus alle andere communicatiecollega’s die betrokken zijn bij ZuidwestDe stem en inbreng van de inwoner uit het dagelijks leven, constant en centraal in het beleid laten zien (verhaal van Zuidwest in de praktijk en participatie) Het creëren van communicatieve verbindingen met het stadsdeel, gerelateerde thema’s uit de reguliere beleidsafdelingen; de 6 allianties en de regiodealprojectenOver de bühne blijven brengen van de energie, trots vanuit de wijken, maar ook de noodzaak van het meerjarige programma ZuidwestHet verder samenvoegen van de communicatie van het programma Regiodeal en het programma ZuidwestBijdragen aan het krijgen en houden van vertrouwen bij de inwoners, bestuurders, externe relaties van de allianties en de rijksoverheid in de aanpak en resultaten in Zuidwest.Bijdragen aan het bouwen en onderhouden van duurzame relaties. ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten tot december 2022. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 6 augustus 14:00 uur.
  Regiodeal projecten: Zuidwest in de schijnwerpers In 2018 is een Regiodeal gesloten tussen Rijk en gemeente, waarmee zowel inhoudelijk als financieel een start is gemaakt met het sociaaleconomisch herstel van Zuidwest. In dat kader zijn vanaf 2019 diverse projecten gestart samen met de wijken, waar komende 1,5 jaar ook ondersteuning en aandacht vanuit communicatie op gewenst is. Projecten die goed lopen en de ‘zuidwest story’ versterken, mogen meer en vaker in de schijnwerpers worden gezet. Deze uitvoerende taken liggen vooral bij de recent gestarte communicatieadviseur. De senior communicatieadviseur werkt samen met communicatieadviseur, heeft de rol als opgavecoördinator en houdt de ingezette koers in de gaten. Zuidwest als onderdeel van het programma Leefbaarheid & Veiligheid van BZKOok bij het Rijk voelt men de urgentie om een aanpak op te zetten voor deze grootstedelijke problemen. Daarom heeft het ministerie van BZK, in samenwerking met andere ministeries en de meest betrokken gemeenten het Programma Leefbaarheid en Veiligheid opgezet. Het doel is een meerjarige rijks inzet voor een integrale maatwerkaanpak van 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland; Zuidwest is er hier één van. Inspiratie voor de maatwerkaanpak wordt gevonden in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Samen met 6 allianties wordt er gewerkt aan een meerjarig integraal programma voor Zuidwest. Zuidwest als merkOm vier wijken (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk) een gezicht te geven in Zuidwest is een gebiedscampagne gestart: https://zuidwestopznbest.denhaag.nl Bij Zuidwest past een no-nonsense communicatie: helder en laagdrempelig met de mens centraal. Een campagne met als afzender de échte bewoners van Zuidwest zelf: authentiek, geloofwaardig en herkenbaar. Een campagne die ook ruimte biedt voor partners en ondernemers en als paraplu fungeert voor verschillende projecten.  Waar staan we nu?Afgelopen periode is de focus geweest op het opzetten van de contouren van het programma door middel van 6 allianties en ontwikkelen van de communicatiestrategie. Daarnaast is vooral ingezet op creëren van onderlinge betrokkenheid en enthousiasme bij vele stakeholders. Op 8 juli jl. was een bijzonder mijlpaal met het ondertekenen van de intentieverklaring; Het Verbond van Zuidwest. Met deze intentieverklaring hebben meer dan 100 betrokken partners, maatschappelijke partijen en inwoners uitgesproken om de komende 20 jaar Zuidwest niet los te laten totdat het doel bereikt is. We verwachten van jou:In de komende periode zal de opgave van Zuidwest verder vorm krijgen in een integraal meerjarig programma en zullen de belangrijkste Regiodeal projecten sterker gepositioneerd worden en geborgd moeten worden. Om de betrokkenheid, de wil en noodzaak van een grootschalig en meerjarige aanpak Zuidwest over de bühne te (blijven) brengen, zoeken wij een stevige senior communicatieadviseur voor een periode van 1,5 jaar voor 32 uur per week. Gegeven de omvang van de opgave is het zeer noodzakelijk om alles wat er leeft en speelt in Zuidwest op een slimme manier communicatief onder de aandacht te brengen, en het samenbrengen van alle partijen centraal te zetten. Communicatief moet de verbinding continue worden bestendigd tussen het Programma Zuidwest, de Regiodeal en gerelateerde programma thema’s en de lopende projecten in Zuidwest. Je werkt daarom nauw samen met de twee programmadirecteuren van het Programma Zuidwest en de Regiodeal, je hebt een centrale rol voor de communicatie-opgave Zuidwest en werkt samen met de communicatieadviseur. Daarnaast ben je de spil in het web naar de vele andere collega-communicatieadviseurs welke projecten hebben in Zuidwest. De dienst Stedelijke Ontwikkeling/programma directeur Regiodeal Zuidwest is formeel opdrachtgever voor de programmacommunicatie Zuidwest, namens het Gemeentelijk Management Team.TakenDe gekozen communicatie aanpak verder brengen, monitoren en waar nodig bijstellenDit doe je samen met de communicatieadviseur, die verantwoordelijk is voor de uitvoerende communicatietaken bij de Regiodealprojecten en bij de verdere uitrol van de Zuidwest campagne plus alle andere communicatiecollega’s die betrokken zijn bij ZuidwestDe stem en inbreng van de inwoner uit het dagelijks leven, constant en centraal in het beleid laten zien (verhaal van Zuidwest in de praktijk en participatie) Het creëren van communicatieve verbindingen met het stadsdeel, gerelateerde thema’s uit de reguliere beleidsafdelingen; de 6 allianties en de regiodealprojectenOver de bühne blijven brengen van de energie, trots vanuit de wijken, maar ook de noodzaak van het meerjarige programma ZuidwestHet verder samenvoegen van de communicatie van het programma Regiodeal en het programma ZuidwestBijdragen aan het krijgen en houden van vertrouwen bij de inwoners, bestuurders, externe relaties van de allianties en de rijksoverheid in de aanpak en resultaten in Zuidwest.Bijdragen aan het bouwen en onderhouden van duurzame relaties. ArbeidsvoorwaardenDit betreft een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week waarbij je zo snel mogelijk gaat starten tot december 2022. Reageren op deze vacature kan tot vrijdag 6 augustus 14:00 uur.
  • veldhoven, noord-brabant
  • temporary
  In ASML’s most important business transformation program, we are working on solutions to improve business processes and systems, end to end. The Internal Communications Medior Specialist is part of a larger Communications Team that is working on multiple communication assignments across the program. You are responsible for developing end-user centric communication plans, executing the underlying communication deliverables and providing hands-on communication support to business adoption teams and project teams. You work closely together with change managers, project managers and business adoption leaders. You will collaborate with the Internal Communication colleagues working in the departments that are impacted by the project. Job MissionThe role of Internal Communications is to support the business adoption of the solutions developed in this program This means you will prepare the communications to support the adoption by different target audiences, eventually impacting almost everyone across ASML. In this role you have various stakeholders: the Organizational Change Manager in the project; the Project Lead; the business adoption leaders; the Communications Senior Specialist in the Central Solutions Team; local communications experts or Internal Communications Business Partners. Your role is to enable all these stakeholders to deliver consistent communications. Job DescriptionYou will plan, carry out, measure and evaluate communications initiatives, create written and multimedia content through collaboration with your project team or using suppliers, and support the change manager, project lead and business adoption leader with their communications needs. You have the responsibility to deliver the communication plan and execute it, and this requires you to work independently, but you are also part of a bigger program and will have to align your activities across the program and across you audiences. To align you efforts with the wider program, you team up with the ONE communications team. Concretely, in this role you will:Deliver a comms plan, develop and deliver communication deliverables and hands-on communication support for the impacted audience(s), as part of the change plan that is designed to support the adoption of the projects) across ASML.Your comms plan fits in the overall comms strategy for the ONE program and your deliverables meet the quality standards set by the ONE communications team.You align your plans and key story with the comms team to make sure it reinforces the communications of the entire program, and that it integrates with the communication in the business (planning, messages, tone of voice and use of channels).You test and align your execution deliverables with the departments that are impacted.You use the communication channels and cadence best suited to your audiences, and if needed create and manage your own channels.You execute your plans and deliver the key change story to the departments adopting the solutions, collaborating with both the project teams and the business adoption teamsArbeidsvoorwaardenStart date: asapEnd date: 12 months from start dateAvailability: minimum 32 hours, preferably 40 hoursOpen positions: 2Location: Veldhoven
  In ASML’s most important business transformation program, we are working on solutions to improve business processes and systems, end to end. The Internal Communications Medior Specialist is part of a larger Communications Team that is working on multiple communication assignments across the program. You are responsible for developing end-user centric communication plans, executing the underlying communication deliverables and providing hands-on communication support to business adoption teams and project teams. You work closely together with change managers, project managers and business adoption leaders. You will collaborate with the Internal Communication colleagues working in the departments that are impacted by the project. Job MissionThe role of Internal Communications is to support the business adoption of the solutions developed in this program This means you will prepare the communications to support the adoption by different target audiences, eventually impacting almost everyone across ASML. In this role you have various stakeholders: the Organizational Change Manager in the project; the Project Lead; the business adoption leaders; the Communications Senior Specialist in the Central Solutions Team; local communications experts or Internal Communications Business Partners. Your role is to enable all these stakeholders to deliver consistent communications. Job DescriptionYou will plan, carry out, measure and evaluate communications initiatives, create written and multimedia content through collaboration with your project team or using suppliers, and support the change manager, project lead and business adoption leader with their communications needs. You have the responsibility to deliver the communication plan and execute it, and this requires you to work independently, but you are also part of a bigger program and will have to align your activities across the program and across you audiences. To align you efforts with the wider program, you team up with the ONE communications team. Concretely, in this role you will:Deliver a comms plan, develop and deliver communication deliverables and hands-on communication support for the impacted audience(s), as part of the change plan that is designed to support the adoption of the projects) across ASML.Your comms plan fits in the overall comms strategy for the ONE program and your deliverables meet the quality standards set by the ONE communications team.You align your plans and key story with the comms team to make sure it reinforces the communications of the entire program, and that it integrates with the communication in the business (planning, messages, tone of voice and use of channels).You test and align your execution deliverables with the departments that are impacted.You use the communication channels and cadence best suited to your audiences, and if needed create and manage your own channels.You execute your plans and deliver the key change story to the departments adopting the solutions, collaborating with both the project teams and the business adoption teamsArbeidsvoorwaardenStart date: asapEnd date: 12 months from start dateAvailability: minimum 32 hours, preferably 40 hoursOpen positions: 2Location: Veldhoven
  • veldhoven, noord-brabant
  • temporary
  Maintain and execute the global Security Awareness & Knowledge Protection communication Program that effectively influences unsecure behaviors, so our employees act in a secure manner, reducing the most significant risk to ASML and keeping ASML and our customers secure. You will contribute to the behavioral change communication Program, aimed at embedding a security culture for over 40,000 staff globally. Ultimately, this communication role contributes to raise security awareness and reduce the security risks faced by our organization by ensuring all employees, staff and contractors know, understand and follow our security requirements and behave in a secure manner.You are an experienced communications consultant having project management skills, preferably in a complex multi stakeholders environment at other global multinationals. You are an excellent communicator, able to interface at different levels of seniority, you are a great team player with a good sense of humor and you definitely have a “can do” mentality.Job DescriptionExecution of communication aspects of the Security Awareness Program including strategy, planning, organizing, staffing, training and leading program activities. Working with experts in Security, IT, Data Privacy and the internal comms team to develop and deliver the campaign materials and execution to increase all staff awareness & learning.Deploy the communication strategy for our general awareness campaigns such as targeted phishing campaigns including engagement & follow up. Effective communication of the Security Awareness Projects in line with the original goals of the Program including proactively monitor and report on the Program’s progress, resolving issues and initiating appropriate corrective action.Communicate about initiatives and activities for Knowledge Protection Champions and other stakeholders to support the roll-out and support improvement of the Program and deploy internal communication campaigns and activities.Communicate about expanding and driving the Knowledge Protection Champions’ network and stakeholders network to build security awareness and drive secure behaviors.Liaise with ASML (Security) Managers to ensure the effective and efficient communication for the Security Awareness Program delivery.Supporting content creation, producing high quality and engaging content to communicate effectively and by translating complex technical information into easy to understand messages.Drive the development and maintenance of the security campaign library to support internal stakeholder engagement materials (including presentations, infographics, videos, etc.).Maintaining and optimizing the channels for internal communications to deploy the Security Awareness Program strategy, culture, transformation stories, business highlights, employee newsletters, Yammer engagement, SharePoint portal and webcasts. Brief and oversee the production of graphic design and video materials for the Knowledge Protection campaign, i.e. digital banners, promo videos, animations, infographics, presentation materials, etc.Delivery of communications on Security Projects.Delivery of communications about security themed Programs and events including Security Week, Escape Room and other tailored engagements.ArbeidsvoorwaardenStart date: asapEnd date: 12 months from start dateAvailability: minimum 36 hours, preferably 40 hoursLocation: Veldhoven
  Maintain and execute the global Security Awareness & Knowledge Protection communication Program that effectively influences unsecure behaviors, so our employees act in a secure manner, reducing the most significant risk to ASML and keeping ASML and our customers secure. You will contribute to the behavioral change communication Program, aimed at embedding a security culture for over 40,000 staff globally. Ultimately, this communication role contributes to raise security awareness and reduce the security risks faced by our organization by ensuring all employees, staff and contractors know, understand and follow our security requirements and behave in a secure manner.You are an experienced communications consultant having project management skills, preferably in a complex multi stakeholders environment at other global multinationals. You are an excellent communicator, able to interface at different levels of seniority, you are a great team player with a good sense of humor and you definitely have a “can do” mentality.Job DescriptionExecution of communication aspects of the Security Awareness Program including strategy, planning, organizing, staffing, training and leading program activities. Working with experts in Security, IT, Data Privacy and the internal comms team to develop and deliver the campaign materials and execution to increase all staff awareness & learning.Deploy the communication strategy for our general awareness campaigns such as targeted phishing campaigns including engagement & follow up. Effective communication of the Security Awareness Projects in line with the original goals of the Program including proactively monitor and report on the Program’s progress, resolving issues and initiating appropriate corrective action.Communicate about initiatives and activities for Knowledge Protection Champions and other stakeholders to support the roll-out and support improvement of the Program and deploy internal communication campaigns and activities.Communicate about expanding and driving the Knowledge Protection Champions’ network and stakeholders network to build security awareness and drive secure behaviors.Liaise with ASML (Security) Managers to ensure the effective and efficient communication for the Security Awareness Program delivery.Supporting content creation, producing high quality and engaging content to communicate effectively and by translating complex technical information into easy to understand messages.Drive the development and maintenance of the security campaign library to support internal stakeholder engagement materials (including presentations, infographics, videos, etc.).Maintaining and optimizing the channels for internal communications to deploy the Security Awareness Program strategy, culture, transformation stories, business highlights, employee newsletters, Yammer engagement, SharePoint portal and webcasts. Brief and oversee the production of graphic design and video materials for the Knowledge Protection campaign, i.e. digital banners, promo videos, animations, infographics, presentation materials, etc.Delivery of communications on Security Projects.Delivery of communications about security themed Programs and events including Security Week, Escape Room and other tailored engagements.ArbeidsvoorwaardenStart date: asapEnd date: 12 months from start dateAvailability: minimum 36 hours, preferably 40 hoursLocation: Veldhoven

explore over 134645 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.